Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc

-20%

Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,80  31,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,8031,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pojęcie ludobójstwa w prawie międzynarodowym publicznym zostało zdefiniowane w Konwencji z 1948 r. w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa i na płaszczyźnie normatywnej nie podlegało zmianom. Jednocześnie jednak ewoluowało, kreując nowe standardy dla ochrony praw człowieka w kontekście karania jednostek za zbrodnie prawa międzynarodowego. Szczególną rolę w tej ewolucji odegrało orzecznictwo międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc. Niniejsza książka ma udzielić odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ wywarło dotychczasowe orzecznictwo międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc na pojęcie ludobójstwa. Praca podejmuje także kwestię wpływu orzecznictwa tych trybunałów na utworzenie i kształt Międzynarodowego Trybunału Karnego.


Karolina Wierczyńska, dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz sekretarz redakcji czasopisma Polish Yearbook of International Law. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół prawa międzynarodowego humanitarnego, praw człowieka, użycia siły przez państwo oraz odpowiedzialności międzynarodowej państwa i jednostki.


Liczba stron212
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-452-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  ROZDZIAŁ 1    11
  Geneza definicji zbrodni ludobójstwa, tło historyczne    11
  1.1. Powstanie definicji ludobójstwa    11
  1.2. Prace ONZ nad kodyfikacją zbrodni ludobójstwa – rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 96(I) i projekty przedstawione przez państwa    18
  1.3. Ludobójstwo w procesie norymberskim    24
  1.4. Zasady norymberskie    27
  1.5. Karanie ludobójstwa w okresie powojennym przed sądami krajowymi    29
  1.6. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 r. – wprowadzenie    34
    1.6.1. Obowiązki państw w świetle postanowień Konwencji    35
    1.6.2. Elementy zbrodni ludobójstwa    37
      1.6.2.1. Mens rea zbrodni ludobójstwa    38
      1.6.2.2. Actus reus zbrodni ludobójstwa    40
      1.6.2.3. Grupy ludności chronione przez Konwencję    41
  1.7. Ekstradycja i proces Eichmanna.    45
  1.8. Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec najcięższych zbrodni    48
  1.9. Podsumowanie    50
  ROZDZIAŁ 2    51
  Ściganie zbrodni ludobójstwa przez trybunały międzynarodowe    51
  2.1. Powstanie i kompetencje trybunału jugosłowiańskiego    51
    2.1.1. Rozpad byłej Jugosławii – rys historyczny    51
    2.1.2. Reakcja społeczności międzynarodowej na konflikt w byłej Jugosławii    53
    2.1.3. Prace Specjalnego Sprawozdawcy i Komisji Ekspertów    54
    2.1.4. Rezolucje Rady Bezpieczeństwa 808 i 827 ustanawiające Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii    55
    2.1.5. Kwestia legalności trybunału jugosłowiańskiego    56
    2.1.6. Jurysdykcja MTKJ    59
      2.1.6.1. Kompetencje ratione materiae    59
      2.1.6.2. Kompetencje ratione personae    63
      2.1.6.3. Kompetencje ratione loci i ratione temporis    65
  2.2. Ludobójstwo w orzecznictwie trybunału jugosłowiańskiego    65
    2.2.1. Sprawa Jelisicia i Sikiricy    66
    2.2.2. Sprawa Krsticia    73
      2.2.2.1. Zamiar a motyw    74
      2.2.2.2. Definicja grupy    75
      2.2.2.3. Zamiar przestępczy    75
      2.2.2.4. Wyniszczenie grupy „w części”    76
      2.2.2.5. Indywidualna odpowiedzialność Krsticia Teorie joint criminal enterprise i command responsibility    77
      2.2.2.6. Odpowiedzialność Krsticia: ludobójstwo czy współudział w ludobójstwie?    81
      2.2.2.7. Obalenie interpretacji Izby Orzekającej przez Izbę Apelacyjną. Pomocnictwo (aid and abet) w popełnieniu ludobójstwa    83
      2.2.2.8. Krytyka orzeczenia w sprawie Krsticia    89
  2.2.3. Współudział w ludobójstwie poprzez pomocnictwo w zbrodni – sprawa Vidoje Blagojevicia    90
    2.2.3.1. Uwagi do sprawy Blagojevicia    93
    2.2.3.2. Sprawa Popovicia i innych    94
    2.2.4. Inne próby osądzenia zbrodni ludobójstwa przez trybunał jugosłowiański    99
    2.2.5. Sprawa Slobodana Miloševicia przed trybunałem jugosłowiańskim    103
  2.3. Wkład działalności trybunału w kreowanie „nowego” pojęcia ludobójstwa, m.in. pojęcie czystki etnicznej    104
    2.3.1. Czy czystka etniczna to ludobójstwo?    105
    2.3.2. Wpływ orzecznictwa trybunału na kreowanie nowego pojęcia ludobójstwa    108
      2.3.2.1. Zamiar ludobójstwa    109
      2.3.2.2. Grupa rasowa, religijna, narodowa, etniczna    109
      2.3.2.3. Wyniszczenie grupy w całości i części    110
      2.3.2.4. Odpowiedzialność indywidualna sprawcy    110
      2.3.2.5. Podsumowanie    111
  ROZDZIAŁ 3    113
  Ludobójstwo w orzecznictwie trybunału rwandyjskiego    113
  3.1. Powstanie i kompetencje trybunału rwandyjskiego Geneza konfliktu – rys historyczny. Reakcja społeczności międzynarodowej    113
    3.1.1. Raporty Specjalnego Sprawozdawcy Prace Komisji Ekspertów. Utworzenie trybunału    115
  3.2. Jurysdykcja MTKR    118
    3.2.1. Kompetencje ratione materiae    118
    3.2.2. Kompetencje ratione personae    119
    3.2.3. Kompetencje ratione loci i ratione temporis    120
  3.3. Przełomowa decyzja Izby Apelacyjnej w sprawie ludobójstwa w Rwandzie    120
  3.4. Dorobek trybunału rwandyjskiego w kontekście pojęcia zbrodni ludobójstwa    121
    3.4.1. Sprawa Akayesu    124
    3.4.2. Sprawa Kambandy    132
    3.4.3. Sprawa Clementa Kayishemy i Obeda Ruzindany    135
    3.4.4. Sprawa Georges’a Rutagandy    143
  3.5. Wkład działalności trybunału w kreowanie „nowego” pojęcia ludobójstwa    147
    3.5.1. Pojęcie grupy    148
    3.5.2. Wyrażenie „w całości” lub „w części”    150
    3.5.3. Zamiar    150
    3.5.4. Actus reus zbrodni ludobójstwa    152
    3.5.5. Indywidualna odpowiedzialność za zbrodnię ludobójstwa    155
    3.6. Relacje pomiędzy zbrodniami, czy istnieje hierarchia zbrodni w prawie międzynarodowym?    157
  3.7. Podsumowanie    161
  ROZDZIAŁ 4    163
  Ludobójstwo w XXI wieku. Wpływ trybunałów tymczasowych na powstanie Międzynarodowego Trybunału Karnego    163
  4.1. Zapobieganie zbrodni ludobójstwa    163
  4.2. Utworzenie MTK    167
    4.2.1. O idei utworzenia trybunału karnego    167
    4.2.2. „Od projektu do konwencji”    170
    4.2.3. Charakterystyka trybunału    174
      4.2.3.1. Zasady    174
      4.2.3.2. Wybrane kompetencje trybunału w kontekście zbrodni ludobójstwa    175
    4.2.3.2.2. Kompetencje ratione personae    181
  4.3. Różnice pomiędzy MTK a trybunałami ad hoc    182
  4.4. Ewolucja definicji ludobójstwa w orzecznictwie Trybunałów ad hoc. Rozwiązania przyjęte w MTK w świetle orzecznictwa trybunałów ad hoc dotyczącego zbrodni ludobójstwa    183
  4.5. Współczesny wymiar zbrodni ludobójstwa    191
  Bibliografia    201
  Spis wykorzystanych aktów oskarżenia, orzeczeń i decyzji sądów oraz trybunałów (sporządzony alfabetycznie według nazwisk osób oskarżonych lub nazw spraw)    209
    Orzeczenia i decyzje trybunałów karnych    209
    Orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości    210
    Orzeczenia innych sądów karnych    211
    Akty oskarżenia    211
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia