Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej

Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej

5 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

24,68

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Współczesna psychologia społeczna buduje wiele teorii pozwalających powiązać znane fakty w spójne narracje, wyjaśniające w jaki sposób dochodzi do tego, że ludzie postępują, myślą i czują w ten, a nie inny sposób. Wielość teorii czyni uprawianie psychologii tym ciekawszym, że można sprawdzać, która z wykluczających się koncepcji jest bardziej prawdziwa. Czytając tę książkę, można przekonać się, jak dalece psychologia społeczna dotyczy rzeczywistych problemów – każdego z nas jako jednostki, a także i naszego społeczeństwa jako całości. To podręcznik wprowadzający w podstawy psychologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polskich realiów i dorobku rodzimych autorów. Potoczna wiedza o świecie społecznym, spostrzeganie ludzi i samego siebie, postawy, wartości i ich zmiana, sympatia i miłość, pomaganie innym i agresja, funkcjonowanie grup społecznych i zróżnicowanie płci ? to wszystko składa się na 12 rozdziałów książki, obejmujących niemal cały kanon tej dyscypliny. We wszystkich rozdziałach zostały zamieszczone dwa wydzielone bloki tekstu zatytułowane ogólnie Z ŻYCIA, gdzie Autor omawia różne konkretne problemy życiowe napotykane przez każdego człowieka W zakończeniu każdego z rozdziałów są przedstawione (pod nagłówkiem KONCEPCJA) ważniejsze teorie, które wykraczają swoim zakresem poza prezentowaną problematykę. Autor przyjął, że Czytelnika o wiele bardziej interesują ludzie niż wewnętrzne problemy zajmującej się nimi nauki. Dlatego unika rozważań definicyjnych i szczegółów metodologicznych. Większość uwagi skupia natomiast na prawidłowościach rządzących ludzką psychiką i postępowaniem, starając się pokazać, w jak fascynujący sposób psychologia społeczna odpowiada na pytanie, kim jest człowiek.


Rok wydania2009
Liczba stron551
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-181-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autora    15
  Rozdział 1. Czym i jak zajmuje się psychologia społeczna    17
  1.1. Czym zajmuje się psychologia społeczna?    17
  1.2. Podstawowe podejścia teoretyczne    17
    1.2.1. Perspektywa poznawcza    20
    1.2.2. Perspektywa motywacyjna    21
    1.2.3. Perspektywa teorii uczenia się    23
    1.2.4. Perspektywa społeczno-kulturowa    24
    1.2.5. Perspektywa ewolucjonistyczna    26
  1.3. Eksperyment i logika badania w psychologii społecznej    27
    1.3.1. Eksperyment    29
    1.3.2. Replikacje i logika programu badawczego    32
  1.4. Pozostałe metody badawcze    37
    1.4.1. Obserwacja    38
  Z życia 1.a Czego kobiety chcą od mężczyzn, czego mężczyźni chcą od kobiet    41
    1.4.2. Badania korelacyjne    42
  Z życia 1.b Bezradność intelektualna w szkole    47
    1.4.3. Modele zwierzęce i komputerowe    48
    1.4.4. Wartość i dopełnianie się różnych metod badawczych    49
  1.5. Podsumowanie    52
  Koncepcja 1. Teoria dysonansu poznawczego    52
  • Podstawowe pojęcia    55
  • Literatura zalecana    56
  Rozdział 2. Wiedza i sądy o świecie społecznym    57
  2.1. Wiedza o świecie społecznym    57
    2.1.1. Struktury wiedzy: schematy, skrypty i teorie    57
    2.1.2. Funkcjonowanie wiedzy    60
    2.1.3. Regulacja zachowania    65
  2.2. Stereotypy i uprzedzenia    68
  Z życia 2.a Stereotyp spiskowy, czyli antysemityzm po polsku    69
    2.2.1. Źródła i funkcje    70
    2.2.2. Wpływ na przetwarzanie informacji    75
    2.2.3. Modyfikacja i kontrola    77
  Z życia 2.b Redukowanie uprzedzeń etnicznych na Opolszczyźnie    80
  2.3. Heurystyki formułowania sądów    80
    2.3.1. Heurystyka dostępności    81
    2.3.2. Heurystyka zakotwiczenia/dostosowania    82
    2.3.3. Heurystyka symulacji    84
    2.3.4. Heurystyka reprezentatywności    87
  2.4. Zależność sądów od kontekstu i emocji    88
    2.4.1. Wyrazistość    89
    2.4.2. Kontrast i asymilacja    90
    2.4.3. Wpływ stanów emocjonalnych na sądy    93
  2.5. Podsumowanie    96
  Koncepcja 2. Automatyczne i kontrolowane przetwarzanie informacji    96
  • Podstawowe pojęcia    97
  • Literatura zalecana    98
  Rozdział 3. Spostrzeganie osób    99
  3.1. Atrybucje: wnioskowanie na podstawie zachowania    99
    3.1.1. Klasyczne modele atrybucji    99
    3.1.2. Deformacje procesu atrybucji    105
  Z życia 3.a Fałszywa powszechność i wojownicze mniejszości    108
    3.1.3. Procesualne modele atrybucji    110
  3.2. Asocjacje: wnioskowanie na podstawie wiedzy    113
    3.2.1. Ukryte teorie osobowości    113
    3.2.2. Zachowania, cechy i stereotypy    116
  3.3. Ocenianie osób    120
    3.3.1. Oddolna integracja danych    120
  Z życia 3.b Polska norma negatywnej oceny świata społecznego    125
    3.3.2. Odgórne wykorzystywanie schematów    126
    3.3.3. Tendencyjne sprawdzanie hipotez    128
  3.4. Podsumowanie    133
  Koncepcja 3. Reguły atrybucji: zasada pomniejszania i powiększania    134
  • Podstawowe pojęcia    134
  • Literatura zalecana    135
  Rozdział 4. Ja i wizerunek własnej osoby    136
  4.1. Ja    136
    4.1.1. Co zawiera ja    137
    4.1.2. Geneza: skąd się bierze ja    139
    4.1.3. Funkcje: po co mamy ja    141
  Z życia 4.a Optymizm defensywny, czyli przyszłość bez wydarzeń    142
  4.2. Samoocena i autowaloryzacja    147
    4.2.1. Samoocena jako cecha    147
    4.2.2. Motywy związane z ja    149
  Z życia 4.b Rząd jako chłopiec do bicia    154
    4.2.3. Mechanizmy autowaloryzacji    155
    4.2.4. Dlaczego chcemy dobrze o sobie myśleć?    162
  4.3. Autoprezentacja: kształtowanie własnego wizerunku    164
    4.3.1. Życie społeczne jako przywdziewanie masek    164
    4.3.2. Obronne taktyki autoprezentacji    166
    4.3.3. Asertywne taktyki autoprezentacji    170
    4.3.4. Skutki autoprezentacji    173
  4.4. Podsumowanie    174
  Koncepcja 4. Obserwacyjna samokontrola zachowania    175
  • Podstawowe pojęcia    177
  • Literatura zalecana    177
  Rozdział 5. Postawy i wartości    178
  5.1. Struktura postaw i wartości    178
    5.1.1. Struktura wartości    178
    5.1.2. Struktura postaw    178
    5.1.3. Funkcje postaw    180
  5.2. Geneza postaw    184
    5.2.1. Postawa jako rezultat przekonań    185
    5.2.2. Postawa jako rezultat emocji    186
    5.2.3. Postawa jako rezultat zachowania    191
  Z życia 5.a Telewizja a nierealistyczny obraz świata społecznego    195
  5.3. Wpływ postaw i wartości na przetwarzanie informacji    197
    5.3.1. Selektywność poszukiwania informacji    197
    5.3.2. Tendencyjność spostrzeżeń i wniosków    197
    5.3.3. Selektywność pamięci    199
  Z życia 5.b Wpływ telewizji na wybory polityczne: oni ulegają, ja nie    200
  5.4. Wpływ postaw na zachowanie    201
    5.4.1. Dopasowanie postaw i zachowań    202
    5.4.2. Moderatory zgodności    203
    5.4.3. Mediatory zgodności    205
  5.5. Podsumowanie    209
  • Koncepcja 5. Teoria autopercepcji    210
  • Podstawowe pojęcia    211
  • Literatura zalecana    211
  Rozdział 6. Zmiana postaw    212
  6.1. Teorie zmian postaw    212
    6.1.1. Procesualny model perswazji    212
    6.1.2. Model reakcji poznawczych    214
    6.1.3. Teorie dwutorowości perswazji    216
  6.2. Wyznaczniki zmiany postaw .    218
    6.2.1. Nadawca    219
    6.2.2. Treść przekazu    225
    6.2.3. Organizacja przekazu    232
    6.2.4. Środek przekazu    233
    6.2.5. Odbiorca    235
  Z życia 6.a Czy reklamy działają na podświadomość?    236
  Z życia 6.b Skuteczność cenzury    241
  6.3. Trwałość zmiany postaw    241
  6.4. Podsumowanie    243
  Koncepcja 6. Teoria reaktancji    244
  • Podstawowe pojęcia    245
  • Literatura zalecana    245
  Rozdział 7. Wpływ społeczny    246
  7.1. Przejawy wpływu społecznego    246
    7.1.1. Naśladownictwo    246
    7.1.2. Konformizm    247
  Z życia 7.a Zaraźliwość samobójstw    248
    7.1.3. Posłuszeństwo autorytetom    252
  7.2. Mechanizmy wywierania wpływu    255
    7.2.1. Zaangażowanie    255
    7.2.2. Słuszność    258
  Z życia 7.b Dlaczego tak różne psychoterapie są skuteczne?    259
    7.2.3. Lubienie    262
    7.2.4. Wzajemność    263
    7.2.5. Niedostępność    264
  7.3. Techniki manipulacji społecznych    266
    7.3.1. Stopa w drzwiach    266
    7.3.2. Ukryte koszty i znikająca przynęta    267
    7.3.3. Nieproszone ustępstwo    269
    7.3.4. „A to nie wszystko” i odwrócenie uwagi    270
    7.3.5. Huśtawka emocjonalna    270
    7.3.6. Uwikłanie w dialog    271
  7.4. Obrona przed wpływem innych    272
    7.4.1. Asertywność    272
    7.4.2. Przerwanie automatyzmów    273
  7.5. Podsumowanie    275
  Koncepcja 7. Teoria społecznego uczenia się    276
  • Podstawowe pojęcia    277
  • Literatura zalecana    277
  Rozdział 8. Atrakcyjność i miłość    278
  8.1. Teorie atrakcyjności    278
    8.1.1. Teoria kar i nagród    278
    8.1.2. Teorie zgodności    280
  8.2. Wyznaczniki atrakcyjności    281
    8.2.2. Zalety    283
    8.2.3. Podobieństwo    284
    8.2.4. Atrakcyjność fizyczna    286
    8.2.5. Komplementy, przysługi i zachowania wiążące    289
  Z życia 8.a Dlaczego wcięcie w pasie jest pociągające    290
  8.3. Miłość i bliskie związki    293
    8.3.1. Przywiązanie    294
    8.3.2. Trójskładnikowa teoria miłości    295
    8.3.3. Dynamika bliskiego związku    300
  Z życia 8.b Wpływ rozwodu rodziców na dobrostan dzieci    306
    8.3.4. Rodzaje miłości    307
  8.4. Podsumowanie    309
  Koncepcja 8. Teoria równowagi poznawczej    309
  • Podstawowe pojęcia    312
  • Literatura zalecana    312
  Rozdział 9. Pomocność i prospołeczność    313
  9.1. Skąd bierze się dobro: teorie pomocności    313
    9.1.1. Decyzyjny model interwencji kryzysowej    313
    9.1.2. Teorie pobudzenia    317
    9.1.3. Teorie norm    321
    9.1.4. Teorie ewolucjonistyczne    324
  Z życia 9.a Komu pomagają Polacy?    329
  9.2. Wyznaczniki pomocności    330
    9.2.1. Obecność i postępowanie innych    330
    9.2.2. Właściwości biorcy pomocy    331
    9.2.3. Relacje między dawcą a biorcą pomocy    332
    9.2.4. Właściwości osoby pomagającej    335
  Z życia 9.b Jasne i ciemne strony rywalizacji    338
  9.3. Reagowanie na pomoc    339
  9.4. Podsumowanie    341
  Koncepcja 9. Podstawowe typy relacji społecznych    342
  • Podstawowe pojęcia    344
  • Literatura zalecana    344
  Rozdział 10. Agresja    345
  10.1. Skąd bierze się zło: teorie agresji    345
  Z życia 10.a Być ofiarą gwałtu    346
    10.1.1. Agresja jako instynkt    347
    10.1.2. Agresja jako popęd    349
    10.1.3. Agresja jako rezultat uczenia    352
  10.2. Wyznaczniki agresji    356
    10.2.1. Prowokacja    356
    10.2.2. Pobudzenie emocjonalne    358
  Z życia 10.b Temperatura a przestępczość    360
    10.2.3. Przemoc w mass mediach    361
    10.2.4. Normy i oczekiwania społeczne    364
    10.2.5. Alkohol    365
    10.2.6. Czynniki genetyczne    367
  10.3. Jak zahamować agresję?    368
    10.3.1. Katharsis, czyli rozładowanie    369
    10.3.2. Karanie agresji    371
    10.3.3. Złożone interwencje psychologiczne    373
  10.4. Podsumowanie    373
  Koncepcja 10. Teoria transferu pobudzenia emocjonalnego    374
  • Podstawowe pojęcia    375
  • Literatura zalecana    375
  Rozdział 11. Grupa społeczna    376
  11.1. Struktura i funkcjonowanie grupy    376
    11.1.1. Interakcje i różnicowanie statusu    378
    11.1.2. Spójność grupy    381
    11.1.3. Wzajemne wpływy większości i mniejszości    383
  11.2. Zadaniowe funkcjonowanie grupy    386
  Z życia 11.a Gronowy model zmian społecznych    387
    11.2.1. Facylitacja i hamowanie społeczne    388
    11.2.2. Próżniactwo społeczne    392
    11.2.3. Skład grupy i struktura zadania    398
    11.2.4. Decyzje grupowe    399
  11.3. Przywództwo i władza    403
  Z życia 11.b Punktowość, przedziałowość i przystosowanie do zmian systemowych w Polsce    404
    11.3.1. Wyłanianie przywódcy    405
    11.3.2. Style kierowania    408
    11.3.3. Podstawy władzy    411
  11.4. Podsumowanie    413
  Koncepcja 11. Teoria wpływu społecznego    4014
  • Podstawowe pojęcia    416
  • Literatura zalecana    417
  Rozdział 12. Kobiety i mężczyźni: psychiczne zróżnicowanie płci    418
  12.1. Stereotypy płci    418
    12.1.1. Stereotyp męskości i kobiecości    418
    12.1.2. Konsekwencje stereotypów płci    420
  12.2. Faktyczne zróżnicowanie płci    423
  Z życia 12.a Postawy Polaków wobec kobiety jako szefa    424
    12.2.1. Zdolności umysłowe    428
    12.2.2. Funkcjonowanie motoryczne    430
    12.2.3. Cechy osobowości    430
    12.2.4. Funkcjonowanie społeczne    433
    12.2.5. Zachowania i relacje heteroseksualne    439
    12.2.6. Różnice między kobietami i mężczyznami – konkluzje    441
  12.3. Teorie wyjaśniające zróżnicowanie płci    442
    12.3.1. Koncepcje zróżnicowanej socjalizacji kobiet i mężczyzn    442
    12.3.2. Koncepcje ewolucjonistyczne    445
    12.3.3. Koncepcja strukturalno-społeczna    449
  Z życia 12.b Mężczyźni, kobiety a zdrada seksualna i emocjonalna    450
  12.4. Podsumowanie    453
  • Podstawowe pojęcia    454
  • Literatura zalecana    454
  Słownik    455
  Bibliografia    478
  Indeks haseł    526
  Indeks nazwisk    536
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia