Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych

Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik autorstwa trojga znakomitych łacinników - profesora Oktawiusza Jurewicza, jednego z czołowych filologów klasycznych w Polsce, autora wielu dzieł naukowych oraz nieżyjących już profesor Lidii Winniczuk, wybitnej znawczyni zarówno języka i literatury łacińskiej, jak i całej kultury antycznej, autorki licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz podręczników, i doktor Janiny Żuławskiej, zasłużonego pedagoga liceów warszawskich, która kilkadziesiąt lat swej pracy nauczycielskiej poświęciła nauczaniu języka i kultury łacińskiej.


Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wszystkich wydziałów uniwersyteckich, na których obowiązuje lektorat łaciny; zarówno dla słuchaczy zaczynających naukę tego języka, jak i dla tych, którzy mieli w szkole łacinę, a na studiach przechodzą od razu kurs wyższy.


Liczba stron650
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-11929-4
Numer wydania25
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania dziesiątego    5
  Przedmowa do wydania pierwszego    7
  Część pierwsza    11
  MATERIAŁ GRAMATYCZNY    11
  Wiadomości wstępne    13
    I. Alfabet    13
    II. Wymowa    13
    III. Iloczas i zasady akcentowania wyrazów    17
    IV. Podstawowe wiadomości gramatyczne    19
  1. Lectio prima    27
    Deklinacja I. Temat – a    27
    Koniugacja I. Temat – a    29
    Ćwiczenia    30
  2. Lectio secunda    31
    Deklinacja II. Temat – o    31
    Przymiotniki    33
    De Polonia, patria nostra    36
    Ćwiczenia    37
  3. Lectio tertia    37
    Koniugacja    37
    Infinitivus, indicativus, imperativus, praesentis czterech koniugacji    38
    Varia    39
    Ćwiczenia    41
  4. Lectio quarta    41
    Indicativus imperfecti activi    41
    Zaimki osobowe – pronomina personalia    43
    Zaimki dzierżawcze – pronomina possessiva    43
    Varia    44
    Ćwiczenia    45
  5. Lectio quinta    45
    Indicativus futuri primi activi    45
    Varia    46
    Ćwiczenia    47
  6. Lectio sexta    48
    Indicativus praesentis, imperfecti, futuri I passivi    48
    Infinitivus praesentis passivi    48
    Indicativus praesentis passivi    49
    Indicativus imperfecti passivi    49
    Indicativus futuri primi passivi    50
    Imperativus praesentis passivi    51
    Varia    51
    Ćwiczenia    53
  7. Lectio septima    53
    Deklinacja III. Uwagi ogólne    53
    Deklinacja III spółgłoskowa    54
    Varia    57
    Ćwiczenia    58
  8. Lectio octava    59
    Deklinacja III samogłoskowa    59
    Składnia nazw miast    60
    Varia    61
    Ćwiczenia    62
  9. Lectio nona    62
    Deklinacja mieszana    62
    Zakończenie rodzajowe rzeczowników deklinacji III    63
    Varia    65
    Ćwiczenia    66
  10. Lectio decima    66
    Przymiotniki deklinacji III    66
    Varia    68
    Stopniowanie przymiotników    69
    Varia    70
    Ćwiczenia    72
  11. Lectio undecima    73
    Participum praesentis activi    73
    Varia    73
    Zaimek wskazujący – pronomen demonstrativum    74
    Varia    75
    Ćwiczenia    75
  12. Lectio duodecima    76
    Zaimki względne – pronomina relativa    76
    Zaimek pytajny – pronomen interrogativum    76
    Zaimki: nullus, nemo, nihil    77
    Varia    77
    Ćwiczenia    78
  13. Lectio tertia decima    78
    Deklinacja IV. Temat – u    78
    Deklinacja V. Temat – e    80
    Varia    81
  14. Lectio quarta decima    82
    Indicativus perfecti activi    82
    Varia    84
  15. Lectio quinta decima    86
    Zaimki wskazujące – pronomina demonstrativa    86
    Przymiotniki zaimkowe    88
    Varia    88
    Ćwiczenia    90
  16. Lectio sexta decima    91
    Indicativus plusquamperfecti activi    91
    Indicativus futuri exacti activi    92
    Varia    93
    Podwójny accusativus – aacusativus duplex    94
    Varia    94
    Ćwiczenia    95
  17. Lectio septima decima    95
    Supinum    95
    Varia    96
    Participium perfecti passivi    97
    Indicativus perfecti passivi    97
    Indicativus plusquamperfecti passivi    98
    Indicativus futuri exacti passivi    99
    Ćwiczenia    101
  18. Lectio duodevicesima    101
    Infinitivus perfecti activi i passivi    101
    Infinitivus perfecti activi    101
    Infinitivus perfecti passivi    102
    Accusativus cum infinitivo    102
    Varia    104
    Ćwiczenia    105
  19. Lectio undevicesima    105
    Modus coniunctivus. Tryb łączący (przypuszczający)    105
    Coniunctivus praesentis activi    106
    Coniunctivus imperfecti activi    107
    Coniunctivus w zdaniach głównych    108
    Zadania celowe i dopełnieniowe    111
    Varia    112
    Ćwiczenia    113
  20. Lectio vicesima    113
    Coniunctivus praesentis passivi    113
    Coniunctivus imperfecti passivi    114
    Podwójny nominativus – nominativus duplex    114
    Przysłówki – adverbia    115
    Varia    116
    Ćwiczenia    117
  21. Lectio vicesima prima    117
    Coniunctivus perfecti activi    117
    Coniunctivus plusquamperfecti activi    118
    Coniunctivus w zadaniach głównych (c.d.)    119
    Consecutio temporum    120
    Zadania pytające    121
    Varia    122
    Ćwiczenia    123
  22. Lectio vicesima secunda    124
    Coniunctivus perfecti passivi    124
    Coniunctivus plusquamperfecti passivi    125
    Zdania czasowe z cum historicum    125
    Okresy warunkowe    126
    Varia    127
    Ćwiczenia    128
  23. Lectio vicesima tertia    128
    Zdania przyzwalające    128
    Ablativus absolutus    130
    Varia    131
    Ćwiczenia    133
  24. Lectio vicesima quarta    133
    Uzupełnienie wiadomości o stopniowaniu przymiotników    133
    Uzupełnienie wiadomości o stopniowaniu przysłówków    136
    Varia    137
  25. Lectio vicesima quinta    138
    Nominativus cum infinitivo    138
    Gerundium    139
    Varia    140
  26. Lectio vicesima sexta    141
    Participium futuri activi    141
    Gerundivum    141
    Uzupełnienie wiadomości o participiach    142
    Varia    144
    Ćwiczenia    145
  27. Lectio vicesima septima    145
    Infinitivus futuri activi    145
    Infinitivus futuri passivi    145
    Zdania skutkowe – ut consecutivum    147
    Varia    148
    Ćwiczenia    149
  28. Lectio duodetricesima    149
    Coniugatio periphrastica passiva    149
    Varia    150
  29. Lectio undetricesima    152
    Verba deponentia    152
    Verba semideponentia    153
    Varia    154
  30. Lectio tricesima    158
    Imperativus futuri activi    158
    Czasownik posiłkowy esse    158
    Imperativus futuri passivi    159
    Zdania przyczynowe – cum causale    159
    Varia    160
  31. Lectio tricesima prima    161
    Liczebniki - numeralia    161
    I.Liczebniki główne – numeralia cardinalia    162
    II.Liczebniki porządkowe – numeralia ordinalia    163
    III.Liczebniki podziałowe – numeralia distributiva    164
    IV.Liczebniki wielorakie – numeralia multiplicativa    164
    V.Przysłówki liczebnikowe – adverbia numeralia    164
    Varia    164
  32. Lectio tricesima secunda    167
    Verba anomala: volvo, nolo, malo    167
    Varia    170
    Odmiana czasownika: eo, ire, ii, itum    170
    Varia    172
    Ćwiczenia    175
  33. Lectio tricesima tertia    175
    Odmiana czasownika: fero, ferre, tuli, latum    175
    Odmiana czasownika: fio, fieri, factus sum    176
    Odmiana czasownika: edo, edere (esse)    177
    Varia    177
  34. Lectio tricesima quarta    179
    Verba defectiva    179
    Czasowniki nieosobowe – verba impersonalia    182
    Varia    184
    Ćwiczenia    186
  35. Lectio tricesima quinta    186
    Coniugatio periphrastica activa    186
    Consecutio temporum    187
    Varia    190
  36. Lectio tricesima sexta    192
    Zdania ex mente auctoris i ex mente aliena    192
    Assimilato modi    192
    Oratio obliqua – mowa zależna    193
    Varia    196
  Przyimek praepositio    200
  Tablice    208
  Część druga    237
  DE OMNIBUS REBUS ET QUIBUSDAM ALIIS    237
  Teksty    239
    De pietate filiae (Plinius, Naturalis Historia, VII 36)    239
    De Valerio Corvino eiusque cognomine (Gellius, I 244)    239
    Cur mulieres Romanae Iunoni Caprotinae sacrificaverint?    240
    De multiiuga partione (Gallius, X 2)    240
    Quomodo factum sit, ut feminae artem medicinam discere possent? (Hyginus, Fabulae)    241
    Quomodo adulescentes foro et eloquentiae pararentur? (Tacitus, Dialogus de oratoribus; Gellius, I 23)    241
    De Octaviani urbanitate    242
    De servis qui animo fideli in dominos fuerunt    242
    De decreto tribunorum gravitatis antiquae pleno (Gellius, I 152)    243
    Magister facetus    243
    Notati a censoribus qui dixerunt ioca quaedam intempestive    243
    Węzeł gordyjski (Curtius Rufus, III 2)    244
    De Alexandro eiusque medico (Curtius Rufus, III 13 sqq)    244
    De Alexandria, urbe celebri ab Alexandro Magno condita (Curtius Rufus, IV 33)    245
    De Alexandro Magno    245
    Femineis verbis nec lacrimis credito    246
    Femina bellorum causa est    246
    De Alexandro Magno et Thalestri, Amazonum regina (Curtius Rufus, VI 19)    247
  Hasła znane z historii i powiedzenia sławnych ludzi    247
  Imię. Nazwisko. Przydomek    249
  Kalendarz rzymski    251
  Zwroty łacińskie stosowane obecnie    254
  Skróty    256
  Mapy    258
  Część trzecia    261
  WYBÓR TEKSTÓW    261
  Wykaz autorów    263
  HISTORIA – AB URBE CONDITA    269
    I. Początki Państwa rzymskiego    271
    II. Początki Republiki r. 509 p.n.e.    279
    III. Druga wojna punicka 218-201 p.n.e.    291
    IV. Spisek Katyliny    301
    V. Z życia Cezara    313
    VI. Z dziejów cesarstwa    333
  WYMOWA    349
    I. Pochwała wymowy – Laudes eloquentiae    351
    II. Marek Tulliusz Cyceron – największy mówca rzymski    352
      A. Cyceron o sobie    352
      B. Starożytni o Cyceronie    356
      C. Proces Werresa    360
      D. Obrona poety Archiasza    369
      E. Uczczenie poległych żołnierzy Legionu Marsowego    373
  FILOZOFIA    377
    I. Z poematu Lukrecjusza    379
    II. Z pism filozoficznych Cycerona    383
    III. Z pism Seneki – filozofia    394
  LISTY    397
    I. Z listów Cycerona z wygnania    399
      A. Z listów do żony    403
      B. Po śmierci córki Tullii    404
      C. Troska o wyzwoleńca Tirona    405
    II. Z listów Pliniusza Młodszego    406
      A. Korespondencja z Trajanem    417
    III. Z listów Seneki – filozofia    422
    IV.Z listów Owidiusza z wygnania    426
  UMIEJĘTNOŚCI    435
    I. Człowiek i środowisko    437
    II. Nauka i wychowanie    439
    III. Rolnictwo    443
    IV. Sztuka    448
    V. Medycyna    457
  POEZJA    461
    I. Z poezji Katullusa    463
    II. Bajki Fedrusa    469
    III. Z poezji Wergiliusza    475
      A. Z Eneidy    478
    IV. Z poezji Horacego    491
    V. Z poezji Owidiusza    523
  Figury i tropy retoryczne    543
  Metryka    547
  Część czwarta    561
  SŁOWNIKI. SKOROWIDZ GRAMATYCZNY    561
  Słownik łacińsko-polski do Części I i II    563
  Słownik imion własnych    610
  Skorowidz terminów gramatycznych (Opracowała - Karolina Holzman)    636
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia