Nauki o Zarządzaniu 7

Nauki o Zarządzaniu 7

1 opinia

Format:

ibuk

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny zeszyt Prac Naukowych z serii Nauki o Zarządzaniu pt. Zarządzanie w praktyce. W numerze tym znajduje się 17 artykułów o różnorodnej tematyce, w których można zaleźć wiele interesujących informacji. Wszystkie artykuły, zgodnie z tytułem zeszytu, opierają się na badaniach własnych autorów lub dostępnych danych i konkretnych informacjach pochodzących z przedsiębiorstw i instytucji. Dzięki temu omawiane problemy opierają się na realiach gospodarczych, a przez to są ciekawsze i wiarygodniejsze w odbiorze. Mamy nadzieję, że zainteresują one Czytelników.


Liczba stron186
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Karolina Bartos: Implementacja elementów koncepcji lean manufacturing i związane z nią role pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego    9
  Dominika Bąk-Grabowska: Realizacja interesów wykonawców zadań przedsiębiorstwa w ramach zatrudnienia niepracowniczego    19
  Andrzej Bodak: Interesy pracowników na tle specyfiki zarządzania w spółdzielniach rolniczych    28
  Piotr Chłopek: Telepraca, zespoły wirtualne – rola i wyzwania w XXI wieku    38
  Maciej Czarnecki: Wzrost za wszelką cenę? Dylematy strategiczne na przykładzie studium przypadku    53
  Małgorzata Gajewska: Przywództwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Raport z badań    62
  Robert Golej: Małe i średnie przedsiębiorstwa jako uczestnicy procesu dyfuzji wiedzy i innowacji    74
  Iwona Janiak-Rejno: Planowana aktywność edukacyjna pracowników w aspekcie kształcenia ustawicznego – wyniki badań empirycznych    90
  Katarzyna Olejczyk-Kita: Jak przedsiębiorstwa usługowe realizują założenia organizacji w ruchu (wyniki badań empirycznych dotyczące kontaktów z otoczeniem i badań rynku)    99
  Estera Piwoni-Krzeszowska, Agnieszka Jędrysiak: Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa lokalnego na przykładzie UK-POL Sp. z o    114
  Katarzyna Piwowar-Sulej: Funkcja personalna jako składowa proinnowacyjnego środowiska pracy    122
  Krzysztof Raczkowski: Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań publicznych    130
  Renata Halina Strzelecka: Strategie rozwoju przedsiębiorstw sektora budownictwa mieszkaniowego w Polsce w warunkach kryzysu    138
  Aleksandra Sus: Zarządzanie ryzykiem biznesowym w polskich przedsiębiorstwach. Wyniki badań empirycznych    149
  Łukasz Szczypiński: Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze rolno-spożywczym w Polsce    156
  Stanisław Urban: System kaizen w przedsiębiorstwie Toyota Motor Manufacturing Poland    167
  Adam Zawadzki: Determinanty elastyczności organizacji    176
  Summaries    18
    Karolina Bartos: Implementation of Lean Manufacturing’s elements and related roles of employees on the example of manufacturing company    18
    Dominika Bąk-Grabowska: Accomplishment of interests of enterprises tasks contractors as part of non-worker employment    27
    Andrzej Bodak: Employees interests and management features in farming cooperatives    37
    Piotr Chłopek: Telework, virtual teams – role and challenges in the 21st century    52
    Maciej Czarnecki: Growth at all costs? Strategic dilemmas – case study    61
    Małgorzata Gajewska: Leadership in farming productive cooperatives. Research report    73
    Robert Golej: Small and medium enterprises as a participant in the process of diffusion of knowledge and innovation    89
    Iwona Janiak-Rejno: Planned educational activity of employees in the aspect of the lifelong learning – results of empirical research    98
    Katarzyna Olejczyk-Kita: In what way service enterprises accomplish assumptions of an organization in a movement (The results of empirical research in the scope of relations with environment and market research)    113
    Estera Piwoni-Krzeszowska, Agnieszka Jędrysiak: Shaping a competitive advantage of a local enterprise. An example of UK-POL joint venture    121
    Katarzyna Piwowar-Sulej: Personnel function as the element of proinnovative work environment    129
    Krzysztof Raczkowski: Public-private partnership as a form of realization of public services    137
    Renata Halina Strzelecka: Development strategies of Polish housing sector companies during the economic recession    148
    Aleksandra Sus: Business risk management in Polish enterprises – empirical research results    155
    Łukasz Szczypiński: Determinants of direct foreign investment in the agrifood sector in Poland    166
    Stanisław Urban: Kaizen system of the Toyota Motor Manufacturing Company in Poland    175
    Adam Zawadzki: Determinants of enterprise elasticity    186
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia