Informatyka Ekonomiczna 22 - 2011

Informatyka Ekonomiczna 22 - 2011

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Numer 22 „Informatyki Ekonomicznej” zawiera artykuły dotyczące najistotniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień związanych z zastosowaniem różnorodnych systemów informacyjnych w biznesie, pokazujących jednocześnie szerokie uwarunkowania tego procesu. Na nasze zaproszenie do publikacji wysłane do uznanych w kraju ośrodków badawczych i uczelni odpowiedzieli wszyscy. Wybrane do opublikowania prace można podzielić na pięć grup.


Do pierwszej zaliczają się prace dotyczące badań związanych z inteligentnymi technologiami informacyjnymi, wśród nich artykuły: A. Chluskiego, K. Drelczuka i J. Korczaka, P. Lorka, Ł. Mikulskiego i P. Weichbrotha.


Druga grupa to prace traktujące o systemach dedykowanych kadrze kierowniczej, czyli opracowania: H. Dudycz, M. Hernesa, A. Januszewskiego, C. Olszak.


Trzecia podejmuje problematykę projektowania, tworzenia oraz wdrażania systemów informatycznych, wśród nich artykuły: R. Klimka i S. Ernsta, R. Klimka i P. Skrzyńskiego, M. Leszczyńskiej i M. Baca, Z. Misiaka, M. Sikorskiego, I. Garnika i K. Redlarskiego, L. Szczurowskiego, R. Wójtowicza.


Czwarta grupa to prace dotyczące efektywności zastosowań technologii informacyjnych, wśród których można wymienić opracowania: A. Chojnackiej- Komorowskiej, B. Czarnackiej-Chrobot, M. Dyczkowskiego. Ostatnia zaś obejmuje artykuły omawiające zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania nowych technologii informacyjnych w biznesie oraz ich użytkowaniem, są to opracowania: B. Basińskiej, I. Garnika i M. Sikorskiego, W. Chmielarza i O. Szumskiego, I. Chomiak i M. Fliegera, D. Dziembka, D. Jelonek, K. Jurgi, J. Kunkowskiego i M. Polasika, M. Lasek i M. Pęczkowskiego, A. Rota, A. Wiącek, M. Wróbel, E. Ziemby.


Rok wydania2011
Liczba stron384
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Beata Basińska, Igor Garnik, Marcin Sikorski: Percepcja wiarygodności internetowych serwisów handlowych w kontekście zachowań konsumenckich    11
  Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju kapitału intelektualnego zakładu opieki zdrowotnej    20
  Witold Chmielarz, Oskar Szumski: Analiza porównawcza serwisów internetowych wybranych hoteli w Polsce    32
  Anna Chojnacka-Komorowska: Rola pomiaru efektywności w procesie modelowania rozwiązań controllingu finansowego    43
  Iwona Chomiak-Orsa, Michał Flieger: Zastosowanie technologii informatycznych w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin. Wyniki badań    51
  Beata Czarnacka-Chrobot: Klasyfikacja organizacyjnych przedsięwzięć informatycznych w kontekście szacowania kosztów – ujęcie modelowe    62
  Krzysztof Drelczuk, Jerzy Korczak: Nienadzorowana detekcja anomalii kontekstowych w finansowych szeregach czasowych o dużej częstości z wykorzystaniem falek Daubechies    78
  Helena Dudycz: Konceptualizacja ontologii dla wielowymiarowego systemu wczesnego ostrzegania. Studium przypadku    88
  Mirosław Dyczkowski: Zmiany strategii informatyzacji polskich obiektów gospodarczych pod wpływem kryzysu gospodarczego. Podsumowanie badań z lat 2009–2011    102
  Damian Dziembek: Rozwiązania Cloud Computing we wspomaganiu strategii kodyfikacji wiedzy w organizacji wirtualnej    118
  Marcin Hernes: Weryfkacja metod consensusu w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji finansowych    131
  Arkadiusz Januszewski: Definiowanie struktury modelu rachunku kosztów działań dla portu lotniczego w systemie SAS Activity-Based Management    141
  Dorota Jelonek: Koopetycja przedsiębiorstw informatycznych    152
  Konrad Jurga: Architekci, malarze, fotografowie, muzycy i scenarzyści w internetowej działalności gospodarczej w Polsce    160
  Radosław Klimek, Sebastian Ernst: Analiza możliwości formalnej weryfikacji problemów planowania w kontekście procesów biznesowych    169
  Radosław Klimek, Paweł Skrzyński: Zastosowanie weryfikacji dedukcyjnej w projektowaniu oprogramowania korporacyjnego budowanego w oparciu o paradygmat SOA    184
  Janusz Kunkowski, Michał Polasik: Wykorzystanie metod płatności w polskich sklepach internetowych    196
  Mirosława Lasek, Marek Pęczkowski: Analiza zróżnicowania wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania i użytkowane nieruchomości    211
  Maja Leszczyńska, Maciej Bac: Metodyka procesu wdrażania i utrzymywania oprogramowania na przykładzie Protetic4You    235
  Paweł Lorek: Przydatność wybranych typów sieci neuronowych do prognozowania zmienności cen energii elektrycznej    246
  Łukasz Mikulski, Paweł Weichbroth: Usuwanie artefaktów w wykrywaniu wzorców użytkowania stron WWW    254
  Zbigniew Misiak: Wdrażanie zarządzania procesami w średnich organizacjach – proponowana metodyka    267
  Celina M. Olszak: Przegląd i ocena wybranych modeli dojrzałości Business Intelligence    283
  Artur Rot: Wybrane zagadnienia zarządzania ciągłością działania w aspekcie bezpieczeństwa usług i systemów informatycznych    295
  Marcin Sikorski, Igor Garnik, Krzysztof Redlarski: Badania doświadczenia użytkownika (user experience) w projektowaniu interakcji użytkownik– system    309
  Leopold Szczurowski: Elementy modelu motywacyjnego biznesu (BMM) dla systemu informatycznego finansowania niejednorodnej publicznej jednostki naukowo-dydaktycznej    322
  Agnieszka Wiącek: Ocena porównawcza wybranych polskich portali rekrutacyjnych z perspektywy kandydata, pracodawcy i kierownika    337
  Radosław Wójtowicz: Zarys metodyki wdrażania systemu zarządzania obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie    346
  Monika Wróbel: Platformy edukacyjne szansą na poprawę jakości kształcenia    356
  Ewa Ziemba: Prolegomena do zastosowania technologii i systemów informatycznych na potrzeby prosumpcji    368
  Summaries    19
    Beata Basińska, Igor Garnik, Marcin Sikorski: Perception of commercial websites credibility in the context of consumer behaviour    19
    Andrzej Chluski: Technological aspects of the development of health care units’ intellectual capital    31
    Witold Chmielarz, Oskar Szumski: Comparative analysis of selected hotels websites in Poland    42
    Anna Chojnacka-Komorowska: Role of effectiveness measurement in the process of financial controlling solutions modelling    50
    Iwona Chomiak-Orsa, Michał Flieger: The implementation of IT technologies in socio-economic development of local governments. Research results    61
    Beata Czarnacka-Chrobot: Classification of business IT projects in the context of cost estimation – model approach    77
    Krzysztof Drelczuk, Jerzy Korczak: Unsupervised detection of contextual anomalies in highly frequent time series using Daubechies wavelets    87
    Helena Dudycz: Conceptualization of ontology for the early warning system. Case study    101
    Mirosław Dyczkowski: Changes in informatisation strategies of Polish companies in relation to the economic crisis. Summary of the surveys from the years 2009–2011    117
    Damian Dziembek: Cloud Computing solutions in the support of knowledge codification strategy in virtual organization    130
    Marcin Hernes: Validation of consensus methods in multiagent financial decision support system    140
    Arkadiusz Januszewski: Defining the structure of Activity-Based Costing model for an airport in SAS Activity-Based Management System    151
    Dorota Jelonek: Coopetition of IT enterprises    159
    Kondrad Jurga: Architects, painters, musicians and screenwriters in the Internet business in Poland    168
    Radosław Klimek, Sebastian Ernst: Formal verification of planning problems in the business process context. Analysis of feasibility    183
    Radosław Klimek, Paweł Skrzyński: Deduction based formal verification of SOA compliant enterprise software    195
    Janusz Kunkowski, Michał Polasik: The use of payment methods by Polish online shops    210
    Mirosława Lasek, Marek Pęczkowski: Polish households analysis regarding differences in such household utilities as durables and properties used    234
    Maja Leszczyńska, Maciej Bac: Methods of implementation and maintenance of software on the example of Protetic4You    245
    Paweł Lorek: Usefulness of selected types of neural networks for forecasting of electricity price volatility    253
    Łukasz Mikulski, Paweł Weichbroth: Denoising as a method of discovering hidden web usage patterns    266
    Zbigniew Misiak: Introducing business process management in medium- -sized organizations    282
    Celina M. Olszak: Overview and assessment of selected Business Intelligence maturity models    294
    Artur Rot: Selected issues on information systems and services security aspects of Business Continuity Management    308
    Marcin Sikorski, Igor Garnik, Krzysztof Redlarski: User Experience research in the user-system interaction design    321
    Leopold Szczurowski: The components in the business motivational model for the information system of financing the public non-homogeneous research and educational unit    336
    Agnieszka Wiącek: Comparative rating of chosen Polish e-recruitment portals from the perspective of candidates, employers and managers    345
    Radosław Wójtowicz: Outline of implementation methodology of documents circulation management system in an enterprise    355
    Monika Wróbel: Education platforms as a chance of improving quality of education    367
    Ewa Ziemba: Introduction to the use of technology and Information Systems for prosumption    378
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia