Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?

Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

22,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Oddajemy do rąk czytelników kolejne opracowanie z serii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, poświęcone problematyce społecznej odpowiedzialności organizacji (SOO), traktując ten obszar przedmiotowy jako rozszerzenie zagadnień ujmowanych tradycyjnie w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (SOP). Zaproponowany podtytuł „Polityczna poprawność czy obywatelska postawa” ma formę pytania – dylematu obecnego w większości dyskusji dotyczących tego ważnego i aktualnego problemu politycznego, ekonomicznego i społecznego. Mamy nadzieję, że ów dylemat nie tylko był inspiracją poszczególnych autorów, ale także stanie się czynnikiem stymulującym rozważania wśród czytelników.


Rok wydania2011
Liczba stron429
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-163-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Część 1. Współczesne wyzwania i dylematy rozwoju społecznej odpowiedzialności organizacji    13
    Halina Zboroń: Dyskurs o społecznej odpowiedzialności ekonomistów (z kryzysem w tle)    15
    Magdalena Rojek-Nowosielska: Modelowe ujęcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw    30
    Tomasz Brzozowski: Ciągłe doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania w aspekcie społecznej odpowiedzialności    40
    Piotr Rogala: Obywatel jak metafora organizacji społecznie odpowiedzialnej    48
    Adrian Pyszka: Wykorzystanie sprzeczności w firmach do budowy dynamicznego modelu CSR    54
    Katarzyna Bachnik: Kulturowo-etyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu    66
    Kazimierz Banasiewicz: Zależność przejawów odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa od fazy cyklu życia organizacji    75
    Marcin Ratajczak, Jan Wołoszyn: Innowacyjność i ryzyko w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu    84
  Część 2. Społeczna odpowiedzialność organizacji w wybranych aspektach polityki społecznej    91
    Zdzisław Pisz: Polityka społeczna w przedsiębiorstwach i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce w okresie przekształceń systemowych    93
    Janusz Reichel: Społeczna odpowiedzialność organizacji z różnych sektorów    104
    Mirosław Grewiński: Związki wielosektorowej polityki społecznej z koncepcją społecznie odpowiedzialnego biznesu    111
    Stanisław Kamiński: Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma relacji międzysektorowych    119
    Andrzej Sztando: Niedostatki społecznej odpowiedzialności władz gmin w planowaniu strategicznym rozwoju lokalnego    128
    Joanna Szczepaniak: O idei społecznej odpowiedzialności rodziny jako podmiotu polityki społecznej – kilka refleksji i uwag    139
  Część 3. Społeczna odpowiedzialność biznesu w opiniach i praktyce przedsiębiorstw w Polsce    157
    Ewa Stawicka: Subiektywna ocena koncepcji społecznej odpowiedzialności w opinii przyszłych przedsiębiorców    159
    Joanna Krasodomska: Społeczna odpowiedzialność w praktyce polskich przedsiębiorstw i kształceniu studentów    166
    Paweł Chlipała: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce – wyniki analizy kampanii CSR    177
    Anna Szcześniak: „Przedsiębiorstwa Fair Play” – praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu    185
    Janusz Kroik, Jan Skonieczny: Budowanie wspólnoty na rzecz społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa    193
  Część 4. Dobre i złe praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności organizacji    207
    Katarzyna Lorecka, Jacek Murawski, Marek Kosycarz: Wolontariat pracowniczy jako innowacyjny instrument polityki motywacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie Microsoft sp. z o.o.    209
    Magdalena Kaźmierczak: Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – czynnik rozwoju kapitału ludzkiego organizacji    225
    Ewa Beck-Krala, Katarzyna Klimkiewicz: W kierunku kształtowania świadomej polityki społecznej odpowiedzialności uczelni wyższych    234
    Anna Brdulak: Zróżnicowane poziomy zaawansowania dobrych i złych praktyk w wybranych firmach    248
    Maria Roszkowska-Śliż: Społeczna odpowiedzialność mediów. Analiza przypadków    257
    Ewa Głuszek: Skuteczność inicjatyw z zakresu CSR jako strategii zabezpieczania reputacji przedsiębiorstwa na wypadek kryzysu    271
    Paweł Żuraw: Społeczna odpowiedzialność ośrodków szkolenia kierowców w świetle norm prawnych regulujących organizację branży szkoleniowej    286
    Dorota Teneta-Skwiercz: Filantropia korporacyjna – istota, formy i motywy dobroczynności przedsiębiorstwa    297
  Część 5. Rola interesariuszy w kształtowaniu polityki społecznej odpowiedzialności organizacji    307
    Elżbieta Kolasińska: Interesariusze a społeczna odpowiedzialność organizacji    309
    Adriana Paliwoda-Matiolańska: Konsumeryzm a społeczna odpowiedzialność biznesu    314
    Małgorzata Koszewska: Rola konsumentów w rozwoju społecznej odpowiedzialności w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rynku tekstylno-odzieżowego    327
    Agata Pierścieniak: Postawy młodych pracowników wobec społecznej odpowiedzialności biznesu    335
  Część 6. Standardy, raportowanie i ocena społecznej odpowiedzialności organizacji    345
    Grażyna Aniszewska: Społeczna odpowiedzialność organizacji według 100 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej    347
    Piotr Wójcik: Dyfuzja standardów odpowiedzialności społecznej w sieciach przedsiębiorstw w Polsce    357
    Zbigniew Antczak: CSR w perspektywie menedżerów oraz konsumentów (wyniki badań)    367
    Tomasz Brzozowski: Raportowanie odpowiedzialności przedsiębiorstw – współczesne tendencje i problemy badawcze    377
    Grzegorz Zasuwa: Stopień wykorzystania wytycznych GRI w raportach społecznych europejskich przedsiębiorstw    389
    Agata Rudnicka: Rola społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem    400
    Renata Koneczna, Łukasz Lelek: Ekologiczna ocena przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego – zastosowanie metody LCA    408
    Magdalena Stefańska: CSR a wartość przedsiębiorstwa    419
  Summaries    29
  Part 1. Today’s challenges and dilemmas of Corporate Social Responsibility development    29
    Halina Zboroń: Discussions on academic responsibility of economists    29
    Magdalena Rojek-Nowosielska: Model approach of Corporate Social Responsibility    39
    Tomasz Brzozowski: Continuous improvement of integrated management systems in the area of corporate responsibility    47
    Piotr Rogala: A citizen as a metaphor of socially responsible organization    53
    Adrian Pyszka: The use of contradiction in the companies to build a dynamic model of CSR strategy    65
    Katarzyna Bachnik: Corporate Social Responsibility from ethical and cultural perspective    74
    Kazimierz Banasiewicz: Correlation between the aspects of Corporate Social Responsibility and organizational life cycle    83
    Marcin Ratajczak, Jan Wołoszyn: Innovation and risk in the area of Corporate Social Responsibility    90
  Part 2. Corporate Social Responsibility in some aspects of social policy    103
    Zdzisław Pisz: Social policy in enterprises and corporate social responsibility in the period of system transition in Poland    103
    Janusz Reichel: Social responsibility of organisations from different sectors    110
    Mirosław Grewiński: Relations between multisectoral social policy and the concept of corporate social responsibility    118
    Stanisław Kamiński: Public-private partnership as a form of intersectoral relations    127
    Andrzej Sztando: Social responsibility deficiencies of local authorities in local development strategic planning    138
    Joanna Szczepaniak: About the idea of social responsibility of family as an entity of social policy - some reflections    156
  Part 3. Corporate Social Responsibility in opinions and practice in Poland    165
    Ewa Stawicka: Subjective assessment of Corporate Social Responsibility in future entrepreneurs’ opinion    165
    Joanna Krasodomska: Corporate Social Responsibility in the operations of Polish enterprises and in students’ education    176
    Paweł Chlipała: Corporate Social Responsibility in Poland – results of CSR campaign analysis    184
    Anna Szcześniak: “Fair play businesses” – Corporate Social Responsibility in practice    192
    Janusz Kroik, Jan Skonieczny: Building the coalition for Corporate Social Responsibility    206
  Part 4. Good and bad practice of Corporate Social Responsibility    224
    Katarzyna Lorecka, Jacek Murawski, Marek Kosycarz: Employee volunteering as an innovative instrument of corporate employee motivation policy on the example of Microsoft Ltd. company    224
    Magdalena Kaźmierczak: Corporate Social Responsibility (CSR) – the factor of human capital development in the organization    233
    Ewa Beck-Krala, Katarzyna Klimkiewicz: Towards aware policy of social responsibility in higher education    247
    Anna Brdulak: Diversified levels of advancement of good and bad practices on the example of chosen companies    256
    Maria Roszkowska-Śliż: Media and their social responsibility. Case studies analysis    270
    Ewa Głuszek: Effectiveness of CSR initiatives as a strategy of corporate reputation insurance during crisis    285
    Paweł Żuraw: Social responsibility of drivers’ education centers in the light of legal norms regulating the education trade organization    296
    Dorota Teneta-Skwiercz: Corporate philanthropy - its essence, forms and reasons of enterprises’ charity    305
  Part 5. The role of stakeholders in shaping the policy of Corporate Social Responsibility    313
    Elżbieta Kolasińska: Stakeholders and the organization’s social responsibility    313
    Adriana Paliwoda-Matiolańska: Consumerism and Corporate Social Responsibility    326
    Małgorzata Koszewska: Consumers’ role in the development of corporate social responsibility in Poland, particularly regarding the market for textiles and clothing    334
    Agata Pierścieniak: Young workers’ attitude towards Corporate Social Responsibility    344
  Part 6. Standards, reporting and assessment of Corporate Social Responsibility    356
    Grażyna Aniszewska: Corporate Social Responsibility according to 100 largest companies of Central and Eastern Europe    356
    Piotr Wójcik: Diffusion of the Corporate Social Responsibility standards in industrial networks in Poland    366
    Zbigniew Antczak: Corporate Social Responsibility in the perspective of managers and consumers (the results of a survey)    376
    Tomasz Brzozowski: Corporate Responsibility Reporting - contemporary tendency and research problems    388
    Grzegorz Zasuwa: The degree of application of the GRI guidelines in European companies` reports on Corporate Social Responsibility    399
    Agata Rudnicka: The role of Corporate Social Responsibility in risk management    407
    Renata Koneczna, Łukasz Lelek: Environmental assessment of automotive enterprises - application of LCA method    418
    Magdalena Stefańska: CSR and corporate value    429
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia