Metody i tablice przepływów międzygałęziowych w analizach handlu zagranicznego Polski

Metody i tablice przepływów międzygałęziowych w analizach handlu zagranicznego Polski

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,70

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca prezentuje zastosowania modeli przepływów międzygałęziowych w analizach handlu zagranicznego. Oprócz tradycyjnego szacowania nakładów czynników produkcji Czytelnik znajdzie oczywiste odniesienia do pojęć, pojawiających się w nowszych i najnowszych teoriach wymiany międzynarodowej, takich jak „handel wewnątrzgałęziowy, „outsourcing” i „offshoring”, „konkurencyjność gospodarki”. Należy dodać, że samo pojęcie czynnika produkcji jest obecnie rozumiane znacznie szerzej, co skłoniło autora do zajęcia się problemem emisji zanieczyszczeń powietrza i wypadkami przy pracy.


Przedstawione metody znajdują swoje zastosowanie w empirycznych analizach dotyczących polskiej gospodarki. Ze względu na wspomnianą międzynarodową unifikację układu publikowanych tablic przedstawione metody badawcze, mimo iż odniesione do polskich realiów, mają charakter uniwersalny.


Monografia Michała Przybylińskiego powinna zainteresować makroekonomistów oraz badaczy specjalizujących się w analizie handlu międzynarodowego oraz polityki handlowej. Jest to także lektura, z którą powinni zapoznać się politycy gospodarczy. (…) Ta praca może też być pomocna w badaniach empirycznych, zawiera bowiem nie tylko dogłębną analizę tablic przepływów międzygałęziowych, lecz również liczne przykłady ich zastosowań praktycznych.


Z recenzji Elżbiety Czarny


Liczba stron274
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-689-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1 Wprowadzenie    7
    1.1. Podstawowe obszary zastosowań metod input-output w badaniach efektów handlu zagranicznego    7
    1.2. Zalety tablic input-output    9
    1.3. Cel pracy i układ treści    11
  2. Rodzaje tablic przepływów międzygałęziowych i ich miejsce w systemie rachunków narodowych    15
    2.1. Systematyzacja pojęć    15
    2.2. Tablica przepływów międzygałęziowych przedstawiająca zamkniętą gospodarkę    18
    2.3. Tablice przepływów międzygałęziowych przedstawiające otwartą gospodarkę    22
      2.3.1. Sposoby ujęcia handlu zagranicznego w tablicach input-output    22
      2.3.2. Tablica bez wydzielenia importu    22
      2.3.3. Tablice z wydzieleniem importu    24
    2.4. Tablice input-output w systemie rachunków narodowych    27
    2.5. Grupowanie    29
    2.6. Sposób wyceny    31
    2.7. Rodzaje tablic przepływów międzygałęziowych    33
    2.8. Bilanse opisujące polską gospodarkę    36
    2.9. Bilanse przepływów międzygałęziowych a inne krajowe źródła danych o handlu    39
    2.10. Podsumowanie    42
  3. Zastosowania tablic przepływów międzygałęziowych GUS we wskaźnikowych analizach handlu zagranicznego    43
    3.1. Analiza struktury produktowej handlu zagranicznego    43
    3.2. Pomiar intensywności handlu    44
    3.3. Importochłonność produkcji i offshoring    49
    3.4. Pomiar intensywności handlu wewnątrzgałęziowego    60
    3.5. Podsumowanie    63
  4. Pomiar zawartości nakładów czynników produkcji w handlu zagranicznym – analiza mnożnikowa input-output    65
    4.1. Zakres pojęcia „czynnik produkcji”    65
    4.2. Problemy szacowania nakładów czynników produkcji związanych z handlem zagranicznym    66
    4.3. Problem produkcji drugorzędnej    67
      4.3.1. Skala problemu produkcji drugorzędnej    67
      4.3.2. Zastosowanie tablicy podaży do zmiany sposobu grupowania danych    70
    4.4. Dekompozycja nakładów czynników produkcji jako sposób oszacowania ich zawartości    72
    4.5. Modele input-output dla zamkniętej gospodarki    74
      4.5.1. Współczynniki input-output    74
      4.5.2. Otwarty model Leontiefa    77
      4.5.3. Model Ghosha    78
    4.6. Pojęcie mnożnika i rodzaje mnożników input-output    79
    4.7. Mnożniki produkcji input-output w otwartej gospodarce    81
      4.7.1. Tablica z wydzieleniem importu    81
      4.7.2. Tablica bez wydzielenia importu    85
    4.8. Szacowanie nakładów czynników produkcji z wykorzystaniem mnożników input-output    86
      4.8.1. Mnożniki input-output w przypadku nakładów związanych z produkcją    86
      4.8.2. Dekompozycja nakładów zawartych w popycie finalnym    87
      4.8.3. Udział importu w kosztach wytworzenia eksportu    88
      4.8.4. Założenia dotyczące szacowania nakładów zawartych w imporcie    90
      4.8.5. Przypisanie wartości dodanej elementom popytu finalnego    91
      4.8.6. Wskaźnik Leontiefa    92
    4.9. Podsumowanie    93
  5. Analiza nakładów pracy    95
    5.1. Oszacowanie zawartości nakładów pracy w handlu zagranicznym    95
      5.1.1. Mnożniki nakładów pracy    95
      5.1.2. Dekompozycja nakładów pracy względem popytu finalnego    98
      5.1.3. Nakłady pracy zawarte w eksporcie    99
    5.2. Analiza wybranych rodzajów nakładów pracy    103
      5.2.1. Nakłady pracy w ujęciu przekrojowym    103
      5.2.2. Praca kobiet i mężczyzn    103
      5.2.3. Sektor publiczny i prywatny    107
      5.2.4. Bilans nakładów pracy w handlu zagranicznym    109
    5.3. Koszty prowadzenia wymiany handlowej: wypadkowość    111
    5.4. Podsumowanie    114
  6. Zastosowanie mnożnika input-output i metody dekompozycji strukturalnej do badania wpływu eksportu na wydajność pracy    115
    6.1. Wydajność pracy    115
    6.2. Mnożniki wielkości względnych: zróżnicowanie wydajności pracy    116
      6.2.1. Analiza wydajności pracy w oparciu o bezpośrednie nakłady    116
      6.2.2. Wydajność pracy przy uwzględnieniu pełnych nakładów    118
    6.3. Zmiany w handlu zagranicznym a wydajność pracy    119
    6.4. Podstawowe metody dekompozycji    120
      6.4.1. Metoda stałych udziałów w rynku    120
      6.4.2. Dekompozycja strukturalna w modelach input-output    122
    6.5. Intensywność handlu a wydajność pracy    125
      6.5.1. Badanie wpływu zmiany intensywności eksportu na wydajność pracy    127
      6.5.2. Wpływ zmian w strukturze produktowej eksportu na zmiany wydajności pracy    130
    6.6. Podsumowanie    131
  7. Zastosowanie modelu cen input-output w analizie konkurencyjności gospodarki    133
    7.1. Problemy definicji i pomiaru konkurencyjności    133
      7.1.1. Kooperacja i konkurencja (konflikt)    133
      7.1.2. Podstawowe rodzaje definicji w aspekcie pomiaru konkurencyjności    135
    7.2. Mierniki konkurencyjności na szczeblu makroekonomicznym    136
    7.3. Badanie konkurencyjności cenowej polskiej gospodarki na podstawie modelu input-output    138
      7.3.1. Zmiana krótkookresowej pozycji konkurencyjnej    138
      7.3.2. Model cen input-output    139
      7.3.3. Model cen dla otwartej gospodarki z wyróżnieniem cen importu    140
    7.4. Mnożniki cen eksportu    145
    7.5. Ceny eksportu a ceny krajowych czynników produkcji    149
    7.6. Podsumowanie    153
  8. Wpływ handlu zagranicznego na stan środowiska - emisja zanieczyszczeń powietrza    155
    8.1. Wymiana produktowa a stan środowiska naturalnego - wprowadzenie    155
    8.2. Zanieczyszczenia powietrza w wymianie międzynarodowej    156
      8.2.1. Środowisko jako czynnik produkcji    156
      8.2.2. Próby oszacowań emisji zanieczyszczeń związanych z eksportem i importem    160
    8.3. Mnożniki emisji zanieczyszczeń    163
      8.3.1. Definicje współczynników emisji    163
      8.3.2. Wartości współczynników emisji dla Polski    164
    8.4. Oszacowania emisji związanych z handlem zagranicznym    168
      8.4.1. Wyniki dla 2005 r.    168
      8.4.2. Zmiany w czasie    171
    8.5. Podsumowanie    174
  9. Modele wymiany międzynarodowej oparte na tablicach input-output    175
    9.1. Modele globalnej gospodarki    175
    9.2. Modelowanie udziałów w handlu    176
    9.3. Zastosowanie tablic przepływów międzygałęziowych w submodelach krajowych    179
      9.3.1. Dwa podejścia wykorzystujące model input-output    179
      9.3.2. Modele zintegrowane jako modyfikacja modeli input-output    180
      9.3.3. Modele równowagi ogólnej i GTAP    181
    9.4. Modele regionalne w analizach handlu zagranicznego    181
    9.5. Model cen input-output z efektem substytucji    184
      9.5.1. Zmodyfikowany model cen input-output    184
      9.5.2. Oszacowania elastyczności cenowych    186
      9.5.3. Zastosowanie modelu    188
    9.6. Podsumowanie    190
  10. Zakończenie    193
  11. Literatura    197
  12. Źródła danych statystycznych    209
  13. Aneksy    211
    13.1. Wykaz skróconych nazw gałęzi, używanych w bilansach publikowanych przez GUS    211
    13.2. Udziały importu w popycie pośrednim. Współczynniki OI w %    217
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia