Zmiany granicy rolno-leśnej w środkowej część Beskidu Średniego od połowy XIX wieku do 2005 roku

Zmiany granicy rolno-leśnej w środkowej część Beskidu Średniego od połowy XIX wieku do 2005 roku

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,70

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

e-ISBN: 978-83-233-8500-4


Głównym celem niniejszej monografii było zbadanie zmian zalesienia i przebiegu granicy rolno-leśnej na obszarze Beskidu Średniego między Skawą a Rabą, z uwzględnieniem czynników naturalnych i społeczno-gospodarczych na przestrzeni ostatnich 150 lat. Równorzędnym celem było zaprojektowanie granicy rolno-leśnej, dostosowanej do lokalnych warunków, w oparciu o kryteria przyrodniczo-krajobrazowe dla poprawy struktury użytkowania ziemi.


Liczba stron180
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2712-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. WSTĘP    11
    1.1. Problematyka i cele pracy    11
    1.2. Położenie badanego obszaru    12
    1.3. Podstawowe terminy    14
    1.4. Metody badań    15
      1.4.1. Etapy postępowania badawczego    16
        1.4.1.1. Etap wstępny    16
        1.4.1.2. Badania terenowe    18
        1.4.1.3. Analiza danych i opracowanie wyników    18
      1.4.2. Materiały źródłowe    20
        1.4.2.1. Materiały kartograficzne    20
        1.4.2.2. Drugie wojskowe zdjęcie topograficzne Galicji (zdjęcie franciszkowskie)    22
        1.4.2.3. Trzecie wojskowe zdjęcie topograficzne Galicji (franciszko-józefi ńskie)    22
        1.4.2.4. Mapy topograficzne Wojskowego Instytutu Geograficznego    23
        1.4.2.5. Powojenne mapy topograficzne    23
        1.4.2.6. Pozostałe materiały kartograficzne    24
        1.4.2.7. Materiały niekartograficzne    25
  
  2. STAN BADAŃ    27
    2.1. Uwarunkowania przebiegu granicy rolno-leśnej    28
      2.1.1. Czynniki naturalne    28
      2.1.2. Czynniki antropogeniczne    28
    2.2. Skutki zmian granicy rolno-leśnej w środowisku przyrodniczym    29
    2.3. Projekty granicy rolno-leśnej    30
    2.4. Granica rolno-leśna w opracowaniach regionalnych    30
  
  3. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO OBSZARU    33
    3.1. Środowisko przyrodnicze    33
      3.1.1. Budowa geologiczna    33
      3.1.2. Rzeźba terenu    33
      3.1.3. Klimat    36
      3.1.4. Wody    40
      3.1.5. Gleby    41
      3.1.6. Szata roślinna    41
    3.2. Działalność człowieka    44
      3.2.1. Zabudowa    44
      3.2.2. Rolnictwo    44
      3.2.3. Pozyskiwanie drewna    46
  
  4. ANALIZA ZMIAN GRANICY ROLNO-LEŚNEJ I LESISTOŚCI    49
    4.1. Okres 1861–62 — 1911–14    49
    4.2. Okres 1911–14 — 1978–80    51
      4.2.1. 1911–14 — 1931–38    52
      4.2.2. 1931–38 — 1978–80    56
    4.3. Okres 1978–80 — 2005    57
      4.3.1. 1978–80 — 2003    57
      4.3.2. Odłogowanie użytków rolnych i nasadzenia drzew do 2005 roku    59
  
  5. UWARUNKOWANIA GRANICY ROLNO-LEŚNEJ    65
    5.1. Czynniki naturalne    65
      5.1.1. Budowa geologiczna    65
      5.1.2. Rzeźba terenu    65
      5.1.3. Klimat    68
      5.1.4. Gleby    68
    5.2. Czynniki antropogeniczne    69
      5.2.1. Gęstość zaludnienia    69
      5.2.2. Własność ziemi    70
      5.2.3. Zmiany funkcji obszarów górskich    70
  
  6. PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY PROJEKT GRANICY ROLNO-LEŚNEJ    73
    6.1. Kryteria przyrodnicze    73
    6.2. Kryteria krajobrazowe    74
  
  7. SPOŁECZNO-EKONOMICZNE TŁO PROJEKTU GRANICY ROLNO-LEŚNEJ    75
    7.1. Dokumenty uwzględniające zmiany zalesienia    75
      7.1.1. Poziom międzynarodowy, krajowy i regionalny    75
      7.1.2. Poziom lokalny    76
    7.2. Problemy społeczno-ekonomiczne    78
  
  8. ANALIZA TRANSFORMACJI KRAJOBRAZU NA PODSTAWIE ZMIAN PARAMETRÓW GRANICY ROLNO-LEŚNEJ I POWIERZCHNI LEŚNYCH    79
  
  9. DYSKUSJA    83
    9.1. Zmiany przebiegu granicy rolno-leśnej na tle dotychczasowych badań    83
    9.2. Projekt granicy rolno-leśnej na tle dotychczasowych badań    88
    9.3. Dokładność wyników pracy    91
  
  10. WNIOSKI    93
  
  LITERATURA    95
  ZAŁĄCZNIKI    107
    Załącznik 1. Podział granic przyrodniczych na klasy wyrazistości    107
    Załącznik 2. Położenie badanego obszaru na arkuszach wykorzystywanych map topograficznych    110
    Załącznik 3. Granica rolno-leśna i powierzchnia lasu w miejscowościach i zlewniach (ujęcie statyczne)    113
  SPIS MAP    117
  SPIS RYCIN    119
  SPIS TABEL    121
  SPIS FOTOGRAFII    123
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia