Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences 1(10)

Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences 1(10)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Artykuły zawarte w niniejszym czasopiśmie poświęcone są prezentacji badań własnych autorów, dotyczących ważnych zagadnień z punktu widzenia praktyki gospodarczej.


Różnorodność problematyki utrudniała wyodrębnienie jednoznacznych grup tematycznych, niemniej przedstawione artykuły można zaliczyć do trzech obszarów badawczych.


Pierwszy dotyczy problemów zarządzania zasobami ludzkimi (artykuły A. Bodaka i A. Pietroń-Pyszczek, K. Grzesik, J.M. Lichtarskiego, Z. Hasińskiej, I. Janiak- -Rejno oraz A. Smolbik-Jęczmień). Drugi obszar zawiera artykuły koncentrujące się na poszukiwaniu możliwości poprawy w różnych obszarach zarządzania (artykuły W.P. Gila, M. Mosia, G. Osbert-Pociechy, K. Piwowar-Sulej, P. Rogali oraz A. Wójcik-Karpacz). Do trzeciej grupy zaliczono artykuły prezentujące zmiany, jakie następują w określonych sektorach (artykuły K. Olszewskiej, E. Piwoni-Krzeszowskiej i A. Jędrysiak), a także konkretne problemy z zakresu miękkiego zarządzania przedstawione w formie case study (artykuły A. Sokołowskiej i D. Tenety-Skwiercz).


Wszystkie artykuły oparte są na wnikliwej analizie wyników badań własnych, jak również źródeł wtórnych, i dostarczają ciekawych poznawczo przemyśleń, przyczyniających się do poznania zmian zachodzących w zarządzaniu przedsiębiorstwami w pierwszej dekadzie XXI wieku.


Liczba stron169
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Andrzej Bodak, Agata Pietroń-Pyszczek, Respektowanie interesów pracowniczych – przesłanki i korzyści w świetle badań empirycznych    9
  Waldemar Piotr Gil, Problematyka zarządzania płynnością finansową szwajcarskich jednostek gospodarczych – studium przypadku    18
  Katarzyna Grzesik, Rozwój zdolności przywódczych w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych    33
  Zofia Hasińska, Iwona Janiak-Rejno, Alicja Smolbik-Jęczmień, Losy zawodowe absolwentów kierunków ekonomicznych    47
  Janusz Marek Lichtarski, Motywowanie członków zespołu zadaniowego w teorii i w praktyce    58
  Marcin Moś, Zarządzanie projektami informatycznymi. Rola analizy przedwdrożeniowej    68
  Karolina Olszewska, Fuzje i przejęcia a innowacyjność przedsiębiorstw sektora ICT    77
  Grażyna Osbert-Pociecha, Ograniczanie złożoności organizacji – w świetle badań sondażowych    89
  Agnieszka Jędrysiak, Estera Piwoni-Krzeszowska, Konkurencyjność klastrów meblarskich w Polsce na tle podobnych inicjatyw w Europie    102
  Katarzyna Piwowar-Sulej, Kultura organizacyjna jako składowa proinnowacyjnego środowiska pracy    117
  Piotr Rogala, Przegląd zarządzania jako mechanizm doskonalenia systemu zarządzania jakością ISO 9001    126
  Agnieszka Sokołowska, Społecznie odpowiedzialna działalność małego przedsiębiorstwa na przykładzie „Optyka-Optometria Bracia Łygas”    133
  Dorota Teneta-Skwiercz, Zarządzanie filantropią korporacyjną na przykładzie spółki Abbott Laboratories    144
  Anna Wójcik-Karpacz, Ocena efektywności więzi przedsiębiorstwa z odbiorcami – wyniki badań empirycznych    155
  
  Andrzej Bodak, Agata Pietroń-Pyszczek, Respecting employee interests – premises and benefits in the light of empirical studies    17
  Waldemar Piotr Gil, Issues of financial liquidity management of the Swiss economic units – case study    32
  Katarzyna Grzesik, Development of leaders’ abilities in Polish enterprises – research findings    46
  Zofia Hasińska, Iwona Janiak-Rejno, Alicja Smolbik-Jęczmień, Professional fates of graduates of economic faculties    57
  Janusz Marek Lichtarski, Motivating project team members in theory and practice    67
  Marcin Moś, IT project management – the role of the preimplementation analysis    76
  Karolina Olszewska, Mergers & Acquisitions and companies innovation performance in the ICT sector    88
  Grażyna Osbert-Pociecha, Cutting down the complexity of organization. Results of the preliminary survey    101
  Agnieszka Jędrysiak, Estera Piwoni-Krzeszowska, Competitiveness of furniture clusters in Poland compared with similar initiatives in Europe    116
  Katarzyna Piwowar-Sulej, Organizational culture as a component of the pro-innovative work environment    125
  Piotr Rogala, Management review as a tool of improving the systems of quality management ISO 9001    132
  Agnieszka Sokołowska, Social responsibility activity of small enterprise based on ”Optyka-Optometria Bracia Łygas”    143
  Dorota Teneta-Skwiercz, Management of corporate philanthropy – based on Abbot Laboratories    154
  Anna Wójcik-Karpacz, Assessment of effectiveness of business relationships with customers. Results of empirical research    169
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia