Pracoholik a pracoholik entuzjastyczny - dwa światy?

Pracoholik a pracoholik entuzjastyczny - dwa światy?

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

14,70

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Recenzowana książka jest przykładem znakomicie zaprogramowanych badań, które dotyczą bardzo istotnego problemu zróżnicowania form uwikłania w intensywną pracę. Badania te przynoszą bardzo ważną wiedzę o czynnikach warunkujących i współwystępujących z tym co określa się pracoholizmem. Warto dodać, że tematyka ta jest w świetle współczesnych problemów społecznych, związanych z relacją człowiek-praca, niezwykle istotna.


Autorka stworzyła własny i bardzo ciekawy model teoretyczny, akcentujący zróżnicowania uwarunkowań i mechanizmów funkcjonowania oraz konsekwencji postępowania pracoholików i entuzjastycznych pracoholików. Model ten świadczy o znakomitym warsztacie analiz teoretycznych. Jeszcze cenniejsze dla nauki i prawdopodobnie praktyki postępowania z tymi grupami osób (pracowników) są badania empiryczne. (...)


Badania przeprowadzone przez Autorkę są niewątpliwie istotnym postępem w dziedzinie rozwikłania złożonych problemów związanych z uzależnieniem od pracy. (...)


Jest to tekst bardzo ważny i niezwykle interesujący – miejscami wręcz fascynujący.


Fragmenty z recenzji prof. Heleny Sękowej


Liczba stron148
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-618-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Rozdział 1. PRACOHOLIZM – PRZEGLĄD KONCEPCJI    10
    1.1. Przyczyny zainteresowania pracoholizmem    10
    1.2. Niejednoznaczności w rozumieniu pracoholizmu    11
    1.3. Pracoholizm – syndrom korzystny czy szkodliwy?    15
    1.4. Pracoholizm jako współwystępowanie wysokiego przymusu i niskiego lub wysokiego zadowolenia    20
  Rozdział 2. CELE BADAŃ. HIPOTEZY    26
    2.1. Podstawowe cele badań    26
    2.2. Założenia stosowane w poniższych analizach    27
    2.3. Pytania badawcze i hipotezy    29
  Rozdział 3. PRZEBIEG BADAŃ. METODY    35
    3.1. Procedura badań    35
    3.2. Charakterystyka osób badanych    35
    3.3. Metody    37
  Rozdział 4. PREDYKTORY PRACOHOLIZMU    44
    4.1. Rola osobowości i temperamentu jako wyznaczników pracoholizmu – przegląd badań    44
    4.2. Uwarunkowania temperamentalne i osobowościowe pracoholizmu    48
    4.3. Wyznaczniki osobowościowo-temperamantalne w czterech badanych grupach pracowników    50
    4.4. Pozaosobowościowe predyktory obu wymiarów pracoholizmu – przymusu i zadowolenia    51
    Podsumowanie    54
  Rozdział 5. PRACOHOLIZM A STRES    56
    5.1. Przymus i zadowolenie a stres ogólny    56
      5.1.1. Rola stresu ogólnego w związku z pracoholizmem – przegląd badań    56
      5.1.2. Zależność między stresem ogólnym a wymiarem przymusu i zadowolenia    57
      5.1.3. Rola przymusu i zadowolenia w wyjaśnianiu stresu ogólnego – analiza wyników z fazy wstępnej    58
      5.1.4. Związek między stresem ogólnym a wymiarami pracoholizmu w ujęciu przekrojowym i podłużnym    60
      5.1.5. Stres ogólny – porównania międzygrupowe    61
      5.1.6. Dynamika zależności stresu ogólnego od wymiarów pracoholizmu – porównanie pomiarów dokonanych w trzech fazach aktywności, to jest w fazie wstępnej (przed urlopem), po urlopie i w pomiarze kontrolnym    61
    5.2. Przymus i zadowolenie a stres zawodowy    64
      5.2.1. Stres zawodowy w badaniach pracoholizmu    64
      5.2.2. Przymus i zadowolenie w wyznaczaniu stresu zawodowego w fazie wstępnej    65
      5.2.3. Wyznaczniki stresu zawodowego w fazie pourlopowej i końcowej    67
      5.2.4. Zależność stresu zawodowego od relacji z pracą – porównania międzygrupowe    67
      5.2.5. Stres zawodowy w czterech badanych grupach    67
      5.2.6. Dynamika w zakresie odczuwanego stresu zawodowego w zależności od grupy i czasu pomiaru    69
    5.3. Związek między stresem ogólnym i zawodowym    71
  Rozdział 6. ZADOWOLENIE I PRZYMUS PRACY A KONFLIKTY ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM RÓL    73
    6.1. Wprowadzenie teoretyczne    73
    6.2. Zależność między wymiarami pracoholizmu (przymusem i zadowoleniem) a konfliktami ról    75
      6.2.1. Analiza konfliktów na poziomie porównań międzygrupowych    75
    6.3. Dynamika konfliktu Praca–Rodzina – porównania trzech pomiarów    76
    6.4. Mediatory związku między pracoholizmem a konfliktami    77
    Podsumowanie    79
  Rozdział 7. PRZYMUS I ZADOWOLENIE A ZDROWIE    80
    7.1. Wpływ pracoholizmu na zdrowie – przegląd wybranych badań    80
    7.2. Wpływ przymusu i zadowolenia na wymiary zdrowia    81
    7.3. Wyznaczniki zdrowia    82
    7.4. Zależność zdrowia od wymiarów przymusu i zadowolenia – porównania międzygrupowe    83
    7.5. Dynamika zmian w zakresie dolegliwości zdrowotnych – porównanie wyników pomiaru przed i po urlopie    85
    Podsumowanie    88
  Rozdział 8. PRACOHOLIZM A AFEKT DOŚWIADCZANY W PRACY I OGÓLNY    91
    8.1. Rola zadowolenia z pracy w poczuciu dobrostanu    91
    8.2. Regulacyjna funkcja afektu w uzależnieniach – pracoholizm jako uzależnienie    93
    8.3. Różnice międzygrupowe w stanie afektywnym ogólnym i przeżywanym w pracy    94
    8.4. Afekt doświadczany w pracy i afekt ogólny – porównania międzygrupowe    97
    8.5. Wpływ przymusu i zadowolenia na afekt doświadczany w pracy    102
    8.6. Rola przymusu i zadowolenia w wyjaśnianiu afektu w pracy na tle innych istotnych zmiennych wyjaśniających    103
      8.6.1. Mediatory afektu w pracy    104
    Podsumowanie    106
  Rozdział 9. PRACOHOLIZM MŁODYCH KOBIET    108
    9.1. Wprowadzenie    108
    9.2. Metody    109
    9.3. Rezultaty    110
    9.4. Dyskusja wyników    114
  Rozdział 10. DWIE FORMY PRACOHOLIZMU – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE    116
  Rozdział 11. PODSUMOWANIE    125
    11.1. Weryfikacja hipotez i modelu    125
    11.2. Podobieństwa i różnice w uzyskanych rezultatach w zależności od wykorzystywanej metody pomiaru    133
  BIBLIOGRAFIA    136
  Indeks osobowy    144
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia