Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

-25%

Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

25,88  34,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

25,8834,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem niniejszej publikacji jest zaprojektowanie i konstrukcja modelu symulującego, w świetle teorii ICAPM, równowagę na rynku akcji. Dla zrealizowania celu głównego wyodrębniono cele cząstkowe realizowane w dwóch etapach.


W etapie pierwszym modelowane są inwestycje na rynku akcji w oparciu o autorski, fundamentalny model zarządzania portfelem. Pierwszym celem cząstkowym jest wykazanie, że zaproponowany model zarządzania, oparty na fundamentalnym funkcjonale FUN, pozwoli na generowanie portfeli o wysokiej dynamice zmian wyników fundamentalnych, umożliwiających uzyskanie „ponadprzeciętnych stóp zwrotu”.


W etapie drugim konstruowane są zmienne bazujące na FUN oraz dokonywane jest modelowanie warunków równowagi na rynku akcji w oparciu o autorski zagregowany, liniowy model czynnikowy. Drugim celem cząstkowym jest wykazanie możliwości symulacji, za pomocą zaproponowanego modelu, składowych wektorów: ryzyka systematycznego i premii za ryzyko na rynku akcji.


Liczba stron352
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-657-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    11
  CZĘŚĆ PIERWSZA. Wprowadzenie do modelowania równowagi na rynku akcji    23
    I. Metodologia wyceny aktywów    23
      1. Podstawy teorii wyceny    23
        1.1. Koncepcje równowagi ogólnej    24
        1.2. Ogólny model wyceny    29
        1.3. Porównanie modelowania równowagi metodą SDF i metodą bety    32
        1.4. Podstawowy model konsumpcyjny    35
        1.5. Alternatywne modele wyceny    37
          1.5.1. Modele konsumpcyjne o różnych funkcjach użyteczności    37
          1.5.2. Modele równowagi o ogólnej funkcji użyteczności    39
          1.5.3. Czynnikowe modele wyceny    41
            1.5.3.1. Zastosowanie analizy czynnikowej    42
            1.5.3.2. Ortogonalizacja zmiennych modelu czynnikowego    44
            1.5.3.3. Zmienne warunkowe    45
      2. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM)    48
        2.1. Klasyczna postać modelu CAPM    48
        2.2. Niestandardowe warianty modelu CAPM    51
        2.3. Międzyokresowy model wyceny aktywów kapitałowych (ICAPM)    56
          2.3.1. Wieloczynnikowa wycena aktywów    57
          2.3.2. Udziały walorów w wieloczynnikowych portfelach minimalnego ryzyka (MMV)    59
          2.3.3. Równowaga rynkowa    63
        2.4. Testy empiryczne i krytyka modelu CAPM    64
        2.5. Testy efektywności portfela    72
      3. Teoria arbitrażu cenowego (APT)    77
        3.1. Testy empirycznych wersji APT    80
        3.2. ICAPM w świetle APT    89
      4. Estymacja modeli wyceny    92
        4.1. Metoda najmniejszych kwadratów    95
          4.1.1. Procedura Famy-MacBetha    98
          4.1.2. Wizualna ocena modelu    100
        4.2. Uogólniona metoda momentów    101
        4.3. Problemy ekonometryczne    102
        4.4. Wpływ czynników „nieużytecznych” (useless factors)    105
    II. Charakterystyka wybranych modeli równowagi    106
      1. Czynnikowy model Famy i Frencha    107
      2. Model Petkovej z innowacjami    109
      3. Konsumpcyjny model Yogo    112
  CZĘŚĆ DRUGA. Badania własne    117
    III. Modelowanie inwestycji na rynku akcji    120
      1. Własny model zarządzania portfelem    120
      2. Charakterystyka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie    125
      3. Okres utrzymywania otwartych pozycji w portfelu na GPW w Warszawie    126
      4. Symulacja inwestycji przyszłych na GPW w Warszawie    135
      5. Ocena walorów generujących ponadprzeciętne stopy zwrotu na GPW w Warszawie    147
      6. Fundamentalne determinanty inwestycji na rynku akcji notowanych na GPW w Warszawie    156
      7. Podsumowanie    165
    IV. Modelowanie równowagi na rynku akcji    167
      1. Teoretyczna postać własnego zagregowanego modelu równowagi    168
        1.1. Dane i dyskretyzacja modelu    172
        1.2. Predykcyjne możliwości modelowanych funkcji    182
      2. Równowaga w świetle klasycznej postaci modelu CAPM    186
      3. Równowaga w świetle własnego zagregowanego modelu dwuczynnikowego    191
        3.1. Regresja stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie względem czynnika HMLF i względem stóp zwrotu z portfela rynkowego    192
        3.2. Regresja stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie względem innowacji µ(HMLF) i względem stóp zwrotu z portfela rynkowego    198
      4. Równowaga w świetle własnego zagregowanego modelu trójczynnikowego    202
        4.1. Regresja stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie względem czynników HMLL, LMHM i względem stóp zwrotu z portfela rynkowego    203
        4.2. Regresja stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie względem innowacji µ(HMLL), µ(LMHM) i względem stóp zwrotu z portfela rynkowego    211
      5. Równowaga w świetle trójczynnikowego modelu Famy i Frencha    215
      6. Wpływ dodatkowych opóźnionych warunków brzegowych    220
        6.1. Równowaga w świetle własnego zagregowanego modelu dwu- i trójczynnikowego z dodatkową innowacją stopy wolnej od ryzyka    226
      7. Wybrane procedury testowania analizowanych implementacji ICAPM    230
        7.1. Szacowanie parametrów modelu metodą bootstrap    230
        7.2. Wpływ charakterystyk formowanych portfeli na moc objaśniającą modelu    235
        7.3. Wyrazy wolne analizowanych regresji; statystyka Gibbonsa, Rossa i Shankena (1989)    241
        7.4. Błędy wyceny i wizualna ocena analizowanych implementacji ICAPM    244
      8. Podsumowanie    252
  Zakończenie    261
  Załączniki    265
  Literatura    297
  Spis ważniejszych oznaczeń    319
  Słowniczek stosowanych terminów    323
  Spis tablic    325
  Spis tablic i rysunków zamieszczonych w załącznikach    329
  Spis rysunków    333
  Indeks nazwisk    337
  Indeks rzeczowy    347
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia