X

  Wstęp IX
  1. FUNKCJE JEDNEJ ZMIENNEJ 1
    1.1. Funkcje 2
    1.2. Granice 10
    1.3. Ciągłość 16
    1.4. Różniczkowanie 21
    1.5. Różniczki 31
    1.6. Twierdzenia o wartości średniej 34
    1.7. Całkowanie 41
    1.8. Całki niewłaściwe 51
    1.9. Jednostajna zbieżność całek 58
  2. SZEREGI NIESKOŃCZONE 65
    2.1. Ciągi nieskończone 66
    2.2. Zbieżność oraz rozbieżność szeregów nieskończonych 68
    2.3. Kryteria zbieżności 72
    2.4. Szeregi naprzemienne 77
    2.5. Zbieżność jednostajna 84
    2.6. Szeregi potęgowe 90
    2.7. Szeregi Taylora 94
    2.8. Zastosowanie szeregów Taylora 101
    2.9. Rozwinięcia asymptotyczne 106
  3. FUNKCJE ZDEFINIOWANE JAKO CAŁKI 115
    3.1. Funkcja gamma 116
    3.2. Funkcja beta 122
    3.3. Funkcja błędu 125
    3.4. Całka wykładnicza 132
    3.5. Całki eliptyczne 137
    3.6. Funkcja delta Diraca 144
    3.7. Liczby Bernoulliego i wielomiany Bernoulliego 149
  4. LICZBY ZESPOLONE I FUNKCJE ZESPOLONE 159
    4.1. Liczby zespolone i płaszczyzna zespolona 160
    4.2. Funkcje zmiennej zespolonej 166
    4.3. Wzór Eulera i postać biegunowa liczb zespolonych 170
    4.4. Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne 177
    4.5. Logarytmy liczb zespolonych 182
    4.6. Potęgi liczb zespolonych 185
  5. WEKTORY 191
    5.1. Wektory w przestrzeni dwuwymiarowej 191
    5.2. Funkcje wektorowe w dwóch wymiarach 198
    5.3. Wektory w przestrzeni trójwymiarowej 206
    5.4. Funkcje wektorowe w trzech wymiarach 214
    5.5. Krzywe i powierzchnie w przestrzeni 223
  6. FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH 233
    6.1. Funkcje 234
    6.2. Granice i ciągłość 242
    6.3. Pochodne cząstkowe 248
    6.4. Reguły łańcuchowe dla pochodnych cząstkowych 257
    6.5. Różniczki i różniczka zupełna 264
    6.6. Pochodna kierunkowa i gradient 270
    6.7. Wzór Taylora dla funkcji wielu zmiennych 276
    6.8. Maksima i minima 282
    6.9. Metoda mnożników Lagrange'a 289
    6.10. Całki wielokrotne 295
  7. ANALIZA WEKTOROWA 307
    7.1. Pola wektorowe 307
    7.2. Całki krzywoliniowe 318
    7.3. Całki powierzchniowe 330
    7.4. Twierdzenie o dywergencji 339
    7.5. Twierdzenie Stokesa 347
  8. WSPÓŁRZĘDNE KRZYWOLINIOWE 359
    8.1. Współrzędne biegunowe na płaszczyźnie 359
    8.2. Wektory we współrzędnych biegunowych na płaszczyźnie 367
    8.3. Współrzędne walcowe 374
    8.4. Współrzędne sferyczne 380
    8.5. Współrzędne krzywoliniowe 391
    8.6. Kilka innych układów współrzędnych 400
  9. ALGEBRA LINIOWA I PRZESTRZENIE LINIOWE 409
    9.1. Wyznaczniki 409
    9.2. Metoda eliminacji Gaussa 420
    9.3. Macierze 431
    9.4. Rząd macierzy 443
    9.5. Przestrzenie liniowe 449
    9.6. Przestrzenie z iloczynem skalarnym 457
    9.7. Przestrzenie z zespolonym iloczynem skalarnym 463
  10. MACIERZE I ICH WARTOŚCI WŁASNE 469
    10.1. Przekształcenia ortogonalne i unitarne 470
    10.2. Wartości własne i wektory własne 477
    10.3. Kilka zastosowań wartości własnych 485
    10.4. Zmiana bazy 496
    10.5. Diagonalizacja macierzy 505
    10.6. Formy kwadratowe 513
  Rozwiązania niektórych zadań 527
  Bibliografia 543
  Żródła ilustracji 546
  Skorowidz 547
Matematyka dla przyrodników i inżynierów, t. 1
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron

568

Kategoria

Analiza matematyczna

ISBN-13

978-83-0114-456-2

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Doskonały podręcznik matematyki dla studentów kierunków przyrodniczych i technicznych!

Znakomite, 3-tomowe kompendium wiedzy matematycznej zawiera:

- niezbędny aparat matematyczny,
- dobrze dobrane przykłady ilustrujące omawiane problemy,  
- wskazówki do korzystania z komputera przy rozwiązywaniu zadań, 
- liczne zadania na końcu każdego podrozdziału umożliwiające sprawdzenie i utrwalenie nabytej wiedzy,
- bogaty materiał ilustracyjny ułatwiający zrozumienie prezentowanych zagadnień.

Tom 1 obejmuje wykład z rachunku różniczkowego i całkowego, ze szczególnym uwzględnieniem materiału istotnego dla zastosowań (szeregi potęgowe, funkcje specjalne, różne rodzaje współrzędnych i metody liczenia całek), a także wstęp do analizy funkcji zmiennej zespolonej oraz elementy algebry liniowej.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!