X

  Wprowadzenie 9
  1. Inwestycje przedsiębiorstw - główne problemy 13
    1.1. Przegląd definicji 13
      1.1.1. Pojęcie inwestycji 13
      1.1.2. Inwestycje w polskich regulacjach prawnych 15
      1.1.3. Pojęcia związane z inwestycjami 17
    1.2. Specyfika inwestycji 20
      1.2.1. Inwestycje jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa 20
      1.2.2. Klasyfikacja inwestycji 21
      1.2.3. Wymóg efektywności 24
      1.2.4. Ryzyko inwestycyjne 25
    1.3. Organizacyjne i własnościowe formy inwestycji 29
      1.3.1. Organizacyjne formy inwestycji 29
      1.3.2. Własnościowe formy inwestycji 35
  2. Wielofazowość procesu inwestycyjnego i problem koncentracji 41
    2.1. Fazowość procesu inwestycyjnego a problem koncentracji 41
      2.1.1. Fazy procesu inwestycyjnego 41
      2.1.2. Zjawisko koncentracji w procesie inwestycyjnym 43
    2.2. Koncentracja działań 45
      2.2.1. Koncentracja działań organizacyjno-technicznych 45
      2.2.2. Koncentracja dziaań prawnych 46
      2.2.3. Koncentracja działań społecznych 49
      2.2.4. Koncentracja działań zarządczych 52
    2.3. Koncentracja zasobów 55
      2.3.1. Koncentracja zasobów naturalnych 55
      2.3.2. Koncentracja zasobów rzeczowych 57
      2.3.3. Koncentracja zasobów ludzkich 58
      2.3.4. Koncentracja zasobów niematerialnych 59
      2.3.5. Koncentracja zasobów finansowych 61
    2.4. Ryzyko koncentracji 62
      2.4.1. Ryzyko wynikające z koncentracji działań 62
      2.4.2. Ryzyko wynikające z koncentracji zasobów 63
  3. Założenia, przesłanki, techniki modelowej dywersyfikacji źródeł finansowania inwestycji 66
    3.1. Pojęcie finansowania i dywersyfikacji 66
      3.1.1. Pojęcie finansowania 66
      3.1.2. Klasyfikacja źródeł finansowania 67
      3.1.3. Pojęcie dywersyfikacji 70
      3.1.4. Dywersyfikacja źródeł finansowania inwestycji 72
    3.2. Koszt kapitału 73
      3.2.1. Średni ważony koszt kapitału 73
      3.2.2. Koszt kapitału własnego 74
      3.2.3. Koszt kapitału obcego 76
    3.3. Efektywność inwestycji 83
      3.3.1. Pojęcie i klasyfikacja oceny efektywności inwestycji 83
      3.3.2. Składniki i parametry oceny efektywności 86
      3.3.3. Efektywność inwestycji dla inwestora 89
      3.3.4. Efektywność inwestycji dla społeczeństwa 93
      3.3.5. Analiza wrażliwości z punktu widzenia zmiany kosztu 95
      3.3.6. Opcje w ocenie inwestycji 97
    3.4. Ryzyko finansowania inwestycji 100
      3.4.1. Ryzyko finansowania ponoszone przez kapitałodawcę 100
      3.4.2. Ryzyko finansowania ponoszone przez kapitałobiorcę 102
      3.4.3. Ryzyko finansowania ponoszone przez kapitałodawcę i kapitałobiorcę 103
      3.4.4. Dywersyfikacja ryzyka za pomocą wybranych instrumentów ochrony 106
      3.4.5. Inne sposoby dywersyfikacji ryzyka 112
    3.5. Technika budowy modeli finansowania inwestycji 116
      3.5.1. Pojęcie i budowa modeli 116
      3.5.2. Zasady doboru kapitału dominującego i uzupełniającego do modeli finansowania inwestycji 117
      3.5.3. Znaczenia formy organizacyjno-własnościowej inwestycji w modelach finansowania 118
  4. Kapitały dominujące w finansowaniu inwestycji 120
    4.1. Emisja akcji 120
      4.1.1. Emisja akcji jako finansowanie dominujące 120
      4.1.2. Rodzaje emisji akcji 121
    4.2. Bankowy kredyt konsorcjalny 124
      4.2.1. Kredyt jako finansowanie dominujące 124
      4.2.2. Konsorcja bankowe 124
      4.2.3. Rodzaje kredytów konsorcjalnych 126
      4.2.4. Procedura udzielania kredytów konsorcjalnych 126
    4.3. Emisja obligacji 127
      4.3.1. Emisja obligacji jako finansowanie dominujące 127
      4.3.2. Rodzaje obligacji 128
      4.3.3. Rodzaje emisji i procedura emisji obligacji 131
    4.4. Kapitał pomocowy Unii Europejskiej z uwzględnieniem montażu finansowego 133
      4.4.1. Istota i rodzaje kapitału pomocowego 133
      4.4.2. Finansowanie z dominacją kapitału pomocowego Unii Europejskiego 134
      4.4.3. Procedura finansowania pomocowego 134
      4.4.4. Montaż finansowy w zakresie wykorzystania środków pomocowych 138
  5. Kapitały uzupełniające w finansowaniu inwestycji 140
    5.1. Kapitał własny 140
      5.1.1. Kapitał własny jako finansowanie uzupełniające 140
      5.1.2. Kapitał własny w podmiotach prywatnych 142
      5.1.3. Kapitał własny w podmiotach publicznych 144
      5.1.4. Kapitał własny w podmiotach publiczno-prywatnych 145
    5.2. Kredyty bankowe i pożyczki 146
      5.2.1. Kredyty bankowe i pożyczki jako finansowanie uzupełniające 146
      5.2.2. Kredyty bankowe i pożyczki dla podmiotów prywatnych 147
      5.2.3. Kredyty bankowe i pożyczki dla podmiotów publicznych 149
      5.2.4. Kredyty bankowe i pożyczki dla podmiotów publiczno-prywatnych 151
    5.3. Krótkoterminowe papiery dłużne 152
      5.3.1. Krótkoterminowe papiery dłużne jako finansowanie uzupełniające 152
      5.3.2. Krótkoterminowe papier dłużne podmiotów prywatnych 153
      5.3.3. Krótkoterminowe papiery dłużne podmiotów publicznych 154
      5.3.4. Krótkoterminowe papiery dłużne podmiotów publiczno-prywatnych 154
    5.4. Leasing 155
      5.4.1. Leasing jako finansowanie uzupełniające 155
      5.4.2. Leasing w podmiotach prywatnych 157
      5.4.3. Leasing w podmiotach publicznych i publiczno-prywatnych 158
    5.5. Zobowiązania krótkoterminowe 159
      5.5.1. Zobowiązania krótkoterminowe jako finansowanie uzupełniające 159
      5.5.2. Zobowiązania krótkoterminowe w podmiotach prywatnych publicznych i publiczno-prywatnych 160
  6. Wybrane modele finansowania inwestycji 161
    6.1. Model finansowania z dominacją kapitału własnego pochodzącego z emisji akcji 161
      6.1.1. Budowa modelu z dominacją kapitału własnego pochodzącego z emisji akcji 161
      6.1.2. Ryzyko modelu z dominacją kapitału własnego pochodzącego z emisji akcji 162
    6.2. Model finansowania z dominacją bankowego kredytu konsorcjalnego 163
      6.2.1. Budowa modelu z dominacją bankowego kredytu konsorcjalnego 163
      6.2.2. Ryzyko modelu z dominacją bankowego kredytu konsorcjalnego 164
    6.3. Model finansowania z dominacją kapitału pochodzącego z emisji obligacji 165
      6.3.1. Budowa modelu z dominacją kapitału pochodzącego z emisji obligacji 165
      6.3.2. Ryzyko modelu z dominacją kapitału pochodzącego z emisji obligacji 166
    6.4. Model finansowania z dominacją kapitału pomocowego 167
      6.4.1. Budowa modelu z dominacją kapitału pomocowego 167
      6.4.2. Ryzyko modelu z dominacją kapitału pomocowego 169
    6.5. Model finansowania oparty na metodzie project finance 169
      6.5.1. Budowa modelu opartego na metodzie project finance 169
      6.5.2. Ryzyko modelu opartego na metodzie project finance 173
  7. Przykłady finansowania inwestycji 175
    7.1. Przykład finansowania inwestycji publicznej - Drogowej Trasy Średnicowej 175
      7.1.1. Zarys ogólny inwestycji i przebieg procesu inwestycyjnego 175
      7.1.2. Sposób finansowania DTS i jego konsekwencje 177
      7.1.3. Inne zagadnienia związane z finansowaniem DTS 181
    7.2. Przykład finansowania inwestycji prywatnej - Centrum Banku Śląskiego 188
      7.2.1. Zarys ogólny inwestycji i przebieg procesu inwestycyjnego 188
      7.2.2. Sposób finansowania CBŚ i jego konsekwencje 190
      7.2.3. Inne zagadnienia związane z finansowaniem CBŚ 193
    7.3. Przykład finansowania inwestycji publiczno-pruwatnej - Autostrady Wielkopolskiej A2 198
      7.3.1. Zarys ogólny inwestycji i przebieg procesu inwestycyjnego 198
      7.3.2. Sposób finansowania autostrady A2 i jego konsekwencje 201
      7.3.3. Inne zagadnienia związane z finansowaniem autostrady A2 205
  Literatura 209
  Skorowidz rzeczowy 213
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce
- 10%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

216

Kategoria

Finanse i bankowość

ISBN-13

978-83-01-15126-3

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Ryzyko finansowe, Finanse

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Podręcznik akademicki, w którym problematyka finansowania inwestycji została przedstawiona w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania.

Autorka systematycznie omawia elementy złożonego procesu finansowania inwestycji:

- definiuje i klasyfikuje inwestycje;
- przedstawia kolejne fazy procesu inwestycyjnego;
- wskazuje wszystkie cechy, które uzasadniają potrzebę dywersyfikacji źródeł finansowania;
- podejmuje problem doboru źródeł finansowania z uwzględnieniem takich przesłanek, jak ryzyko finansowania, koszt kapitału i efektywność inwestycji;
- opisuje modele finansowania inwestycji.

Całość problematyki udokumentowano przykładami empirycznymi.

Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce można uznać za podręcznik interdyscyplinarny, mający zastosowanie w dziedzinie finansów, ekonomii, naukach o organizacji i zarządzaniu, ekonomice procesów inwestycyjnych itp.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!