X

  Przedmowa do wydania polskiego (Elżbieta Hałas) XI
  Od Wydawcy XXXIII
  Florian Znaniecki i jego życie (Helena Znaniecka Lopata) XXXV
  Wybrane dzieła Floriana Znanieckiego XLV
  
  [Część pierwsza. Zakres socjologii] 1
  
    Rozdział 1. Czym jest socjologia? 3
      1. Zbieżności i rozbieżności stanowisk wśród socjologów 3
      2. Socjologia jako nauka o społeczeństwie 7
      3. Czy społeczeństwa pojmowane zgodnie z definicją dziewiętnastowiecznych socjologów i ich następców poddają się klasyfikacji? 12
      4. Socjologia jako nauka o człowieku 16
      5. Socjologia jako nauka o interakcjach społecznych 18
      6. Współdziałanie społeczne a systemy społeczne 22
  
    Rozdział 2. Pola badań socjologicznych 27
      1. Koncepcja pola badań 27
      2. Miejsca zbiorowych spotkań 30
      3. Habitaty społeczności 36
      4. Miasta jako pola badań 45
      5. Regiony metropolii 50
      6. Świat współczesny jako pole badań 58
  
    Rozdział 3. Humanistyczne a naturalistyczne podejście do pól socjologii 59
      1. Naturalistyczne założenia wyjściowe w badaniach ludzkich zbiorowości 59
      2. Dane przestrzenne jako wartości ludzkie 65
      3. Podejście humanistyczne do populacji 73
      4. Humanistyczne przedefiniowanie potrzeb ludzkich 87
      5. Przedefiniowanie procesu zaspokajania potrzeb 92
      6. Humanistyczne przedefiniowanie technik materialnych 101
      7. Podsumowanie i wnioski 107
  [Część druga. Relacje społeczne] 109
  
    Rozdział 4. Studia nad relacjami społecznymi w społecznościach 111
      1. Wstęp 111
      2. Wielość i zróżnicowanie działań oraz reakcji społecznych w obrębie społeczności 113
      3. Poszukiwanie wybranych relacji społecznych w obrębie społeczności 116
      4. Wpływ konfliktów społecznych na relacje społeczne 120
      5. Generalizacje socjologiczne dotyczące relacji społecznych 124
      6. Teoria zależności relacji społecznych od czynników psychologicznych 128
      7. Teoria zależności relacji międzyjednostkowych od środowiska społecznego 130
      8. Teoria zależności relacji społecznych od całokształtu kultury 135
      9. Wnioski 140
  
    Rozdział 5. Relacje matka–dziecko 143
      1. Socjologiczne znaczenie relacji matka–dziecko 143
      2. Różne koncepcje macierzyństwa 146
      3. Odrzucenie dziecka przez biologiczną matkę 148
      4. Akceptacja dziecka przez matkę 151
      5. Obowiązki matki w odniesieniu do ciała dziecka 153
      6. Obowiązek matki, aby uczynić dziecko świadomym partnerem w ich relacji 160
      7. Obowiązki w dziedzinie kierowania procesem wychowania 164
      8. Obowiązki dziecka względem matki 170
      9. Obowiązek wdzięczności 172
      10. Powierzanie wybranych matczynych obowiązków innym 174
  
    Rozdział 6. Relacje braterskie 177
      1. Więzi społeczne między rodzeństwem 177
      2. Tworzenie oraz poszerzanie relacji między braćmi 180
      3. Dobrowolne tworzenie relacji podobnych do braterstwa 183
      4. Braterski obowiązek sympatetycznego rozumienia 186
      5. Wzajemna pomoc w formie darów 188
      6. Wzajemna pomoc poprzez czynne usługi 191
      7. Współpraca 194
  
    Rozdział 7. Relacje małżeńskie i erotyczne 197
      1. Różnice między relacjami małżeńskimi a erotycznymi 197
      2. Wspólny cel relacji małżeńskich 200
      3. Wybór partnerów małżeńskich 206
      4. Zaślubiny 210
      5. Wzajemne obowiązki męża i żony 212
      6. Wybór partnerów w relacjach erotycznych 215
      7. Wzajemne obowiązki kochanków 220
      8. Rozszerzenie ideałów erotycznych na relacje małżeńskie 226
  
    Rozdział 8. Uprzejme relacje towarzyskie 231
      1. Wspólna przyjemność jako cel uprzejmych relacji towarzyskich 231
      2. Uprzejme relacje towarzyskie na dworach książęcych 234
      3. Relacje między mężami stanu a gośćmi 238
      4. Swobodne uprzejme relacje towarzyskie wśród szlachty 240
      5. Upowszechnienie się uprzejmych relacji towarzyskich wśród kapitalistów i przedstawicieli poszczególnych profesji. 243
      6. Wartość osobista jako kryterium w wyborze partnerów uprzejmych relacji towarzyskich 246
      7. Obowiązki partnerów w uprzejmych relacjach towarzyskich 249
  
    Rozdział 9. Integracja relacji społecznych 253
Relacje społeczne i role społeczne

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

494

Kategoria

Podstawy socjologii

ISBN-13

978-83-01-16761-5

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Ostatnia, niedokończona przez Floriana Znanieckiego za życia, praca. Zebrany maszynopis jest pełen zapowiedzi przyszłych analiz, które wskazują kierunek myślenia uczonego i jego zamysł zintegrowania wiedzy na gruncie teorii systemów społecznych. Dokonując porównawczej analizy kolejnych, coraz bardziej złożonych systemów, Znaniecki przechodzi od relacji społecznych do teorii ról społecznych, zaskakując bogactwem historycznych i antropologicznych przykładów.


Czym jest socjologia? Oto pytanie, które od dawna zadaje wielu: przedstawiciele nauk ścisłych oraz humanistycznych niebędący socjologami; przywódcy religijni, polityczni, wojskowi i gospodarczy, którzy zastanawiają się, czy z ich punktu widzenia socjologia może być przydatna, czy raczej szkodliwa; wreszcie studenci próbujący zdecydować, czy warto uczęszczać na kursy socjologii. Sami socjologowie nie są w stanie udzielić nań jednogłośnej odpowiedzi. Zgadzają się oni w pewnym stopniu co do tego, czym socjologia jest lub powinna być, jednak w odniesieniu do innych zagadnień ich zdania są różne. Przyjrzymy się kwestiom, w których są zgodni, odnotujemy główne rozbieżności w ich opiniach, następnie zaś postaramy się odkryć, czy rozbieżności te da się pogodzić i w jaki sposób to uczynić.


(Z tekstu)


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!