Nauki Społeczne 2(4)

Nauki Społeczne 2(4)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

W tym numerze czasopisma, będącym niejako kontynuacją poprzedniego – tyle że w wymiarze międzynarodowym, autorzy podejmują się analizy zagadnień dotyczących między innymi migracji. Zamieszczone tutaj analizy dotyczą wpływu migracji zagranicznej siły roboczej na polski rynek pracy. W poprzednim numerze podobna tematyka podejmowana w jednym z artykułów dotyczy szerszego kontekstu – całej Unii Europejskiej.


Zagadnienia dotyczące rynku pracy omawiane są także w tekstach innych autorów zamieszczonych w tym tomie, zastanawiających się np. nad strategią flexicurity i jej konsekwencjami czy dopasowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego do oczekiwań pracodawców.


Gospodarki naszego kontynentu mają funkcjonować w oparciu na dobrze przygotowanym, kompetentnym kapitale ludzkim (takie były założenia traktatu lizbońskiego – o nim także w wymiarze międzynarodowym), w tym tomie proponujemy rozważania epistemologiczne dotyczące zakresu umiejętności polskich pracowników. Ponadto, autorzy donoszą o wynikach swoich badań własnych dotyczących realizacji w naszym kraju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W jednym z nich zastosowanie założeń tej koncepcji proponowane jest jako sposób na poprawę niskiego, według badanych, poczucia bezpieczeństwa polskich pracowników, w drugim natomiast wyniki badań prowadzonych w polskich przedsiębiorstwach wskazują na negatywną ocenę założenia SOP, pochodzącego z obrad okrągłego stołu w Caux. Jak widać, istnieje potrzeba dalszych badań w tym względzie. Zapraszamy także do lektury opracowań poświęconych pozarządowym podmiotom życia społeczno-gospodarczego, dylematom związanym z prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, a także nowym koncepcjom teoretycznym. Zachęcamy również do zapoznania się z recenzjami niektórych nowych publikacji.


Liczba stron220
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od redaktora    7
  Część 1. Niepewność i bezpieczeństwo w integrującej się Europie. Wymiar krajowy    9
    Anna Niewiadomska: Wpływ migracji zagranicznej siły roboczej na polski rynek pracy    11
    Adam Kubów: Problem finansowania świadczeń medycznych – prywatne ubezpieczenia zdrowotne    27
    Maria Skóra: Strategia flexicurity a powstanie kategorii prekariatu    44
    Zbigniew Antczak: Wpływ rozwoju społeczno-gospodarczego na umiejętności pracowników (rozważania w związku z badaniami foresight nad kapitałem ludzkim w polskiej gospodarce opartej na wiedzy)    58
    Krystyna Gilga: Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w regionie jeleniogórsko-legnickim. Komunikat z badań    91
    Agnieszka Jagoda: Organizacja pracy w świetle koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Organizacji    106
    Magdalena Rojek-Nowosielska: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec dostawców    113
    Sławomir Czetwertyński, Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska: Organizacje pozarządowe jako forma minimalizacji ryzyka społecznego a kwestia finansowania z funduszy krajowych i unijnych    123
    Emilia Nassalska: Kościół katolicki a bezpieczeństwo społeczne w Polsce    138
  Część 2. Koncepcje teoretyczne    161
    Marcin Brol: Społeczne skutki korupcji politycznej    163
    Bartłomiej Nowotarski: W kierunku modelu demokratycznej konsolidacji    176
  Część 3. Recenzje    193
    Katarzyna Barczyńska: Recenzja książki Piotra Gerbera pt. Architektura przemysłowa Wrocławia w początkach industrializacji    195
    Józef Michał Soroka: Recenzja książki Piotra Bielawskiego pt. Public relations: Zarządzanie informacjami    202
  Część 4. Miscellanea    207
    Dorota Mołek-Winiarska: Programy redukcji stresu zawodowego w Polsce i innych krajach UE    209
  Summaries    26
    Anna Niewiadomska: The influence of international migration of labour force on the Polish labour market    26
    Adam Kubów: Financing medical services – private health insurance    43
    Maria Skóra: Flexicurity strategy and the emergence of precariat category    57
    Zbigniew Antczak: The influence of social and economic development on workers’ skills (with respect to foresight research on human capital in Polish knowledge-based economy)    90
    Krystyna Gilga: Employers expectations towards secondary school former pupils in Jelenia Góra and Legnica region. Research findings    105
    Agnieszka Jagoda: Work organization in the light of Corporate Social Responsibility    112
    Magdalena Rojek-Nowosielska: The principles of Corporate Social Responsibility towards suppliers    122
    Sławomir Czetwertyński, Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska: Nonprofit organizations as a social risk minimization model and the issue of financing from national and European Union programmes    137
    Emilia Nassalska: Catholic Church and social security in Poland    160
    Marcin Brol: Social consequences of political corruption    175
    Bartłomiej Nowotarski: Towards the democratic consolidation paradigm    191
    Dorota Mołek-Winiarska: Occupational stress management interventions in Poland and other EU countries    220
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia