Nauki o Finansach 3(8). Financial Sciences

Nauki o Finansach 3(8). Financial Sciences

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Do rąk czytelników oddajemy kolejny numer czasopisma „Nauki o Finansach”. Autorzy zamieszczonych tu artykułów poruszają problematykę z różnych obszarów związanych z finansami przedsiębiorstw.


Zebrane opracowania w większości dotyczą systemu informacyjnego rachunkowości oraz jakości informacji w sprawozdawczości finansowej. Poruszane są problemy związane z: definicją terminu „jakość” odnoszącą się do systemu rachunkowości i metodami pomiaru tej jakości, oceną efektywności zarządzania przez pryzmat informacji sprawozdawczej, wpływem dylematów rachunkowości finansowej na podejmowanie decyzji strategicznych, zidentyfikowaniem różnych rodzajów ryzyka w ramach wstępnej analizy obowiązkowych sprawozdań finansowych, standaryzacją sprawozdawczości finansowej, przetwarzaniem danych na potrzeby informacji kosztowych. Dwa artykuły omawiają zmiany w rachunkowości w wyniku kryzysu finansowego i problem rachunkowości kreatywnej, natomiast kolejny poświęcony jest zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzanym przez grupy kapitałowe oraz porównaniu tendencji światowych i polskich w tym zakresie. Jeden z autorów proponuje również metodologię wyceny kosztów pracy właściciela na rzecz własnej firmy oraz koncepcję ujęcia tych kosztów w rachunku ekonomicznym.


Liczba stron141
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Adam Bujak: Jakość i jej pomiar w odniesieniu do systemu informacyjnego rachunkowości    9
  Wojciech Hasik: Polityka rachunkowości i rachunkowość kreatywna a kryzys finansowy    19
  Beata Iwasieczko: Zmiany w raportowaniu i komunikowaniu z interesariuszami organizacji gospodarczej a społeczna odpowiedzialność    32
  Wiesław Janik: Sprawozdawczość finansowa a oczekiwania interesariuszy    40
  Kazimierz W. Krupa: Wybrane dylematy sprawozdawczości finansowej na tle globalizacyjnych rozwiązań (aspekty, instrumenty, narzędzia)    50
  Janusz Narkiewicz: Syntetyczna ocena ryzyka działalności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych    60
  Agnieszka Nóżka: Sprawozdawczy rachunek kosztów jednostek badawczo--rozwojowych jako źródło informacji zarządczej    77
  Henryk Ronek: Informacje o kosztach w sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych    87
  Małgorzata Sosińska-Wit: Krótkookresowe decyzje produkcyjne a wykorzystanie informacji finansowej    96
  Teresa Szot-Gabryś: Rachunek kosztów pracy właściciela w rachunku ekonomicznym małej firmy    105
  Andrzej Tokarski: Wykorzystanie informacji pochodzących ze sprawozdawczości finansowej do wykrywania objawów zagrożeń finansowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa    113
  Jan Turyna: Aspekty jakościowe informacji w sprawozdaniach finansowych w świetle standardów międzynarodowych    122
  Grażyna Voss: Zestawienie zmian w kapitale własnym    136
  Summaries    18
    Adam Bujak: Quality and its measurement referring to the accounting information system    18
    Wojciech Hasik: Accounting policy and creative accounting versus financial crisis    31
    Beata Iwasieczko: Changes in reporting and communicating with stakeholders of an economic organization versus Corporate Social Responsibility    39
    Wiesław Janik: Financial reporting and shareholders’ expectations    49
    Kazimierz W. Krupa: financial background of global solutions (aspects, instruments, tools)    59
    Janusz Narkiewicz: Synthetic enterprise risk assessment on the basis of financial statements    76
    Agnieszka Nóżka: Cost accounting in Research and Development units as the source of management information    86
    Henryk Ronek: Information on costs in financial reporting of enterprises    95
    Małgorzata Sosińska-Wit: Short-term production decisions and the use of financial information    104
    Teresa Szot-Gabryś: The owner labour cost accounting in the cost and profit analysis of a small firm    112
    Andrzej Tokarski: Using information coming from financial accountancy for finding symptoms of financial risk within enterprise functioning    121
    Jan Turyna: Qualitative aspects of financial information according to international accounting standards    135
    Grażyna Voss: Composition of changes in consolidated own capital    141
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia