Koła zębate, t. 1. Konstrukcja

Koła zębate, t. 1. Konstrukcja

2 oceny

Wydawca:

Wydawnictwo WNT

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

30,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

W książce podano klasyfikację kół i przekładni zębatych oraz zasadnicze zależności geometryczne i kinematyczne przekładni walcowych i stożkowych o zębach prostych, śrubowych i łukowych, a także przekładni hipoidalnych oraz ślimakowych – walcowych i globoidalnych.Zamieszczono wytyczne dla konstruktorów dotyczące obliczeń wytrzymałościowych oraz kształtowania kół i przekładni zębatych. Książka jest przeznaczona dla konstruktorów techników i inżynierów oraz studentów wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych.


Reprint wydania ósmego z 1985 roku.


Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Liczba stron542
WydawcaWydawnictwo WNT
ISBN-13978-83-204-3311-1
Numer wydania8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  0. Wiadomości wstępne    25
    1. Pojęcia podstawowe    25
    2. Znamionowe cechy przekładni mechanicznych    25
    3. Klasyfikacja przekładni zębatych    27
    4. Warunki pracy przekładni zębatych    30
    5. Określenia i klasyfikacja kół zębatych    31
  Część pierwsza. Walcowe przekładnie czołowe    33
    I. Walcowe przekładnie czołowe zewnętrzne o zębach prostych    35
      A. Wiadomości podstawowe    35
        1. Uwagi ogólne    35
        2. Zasada zazębienia    35
        3. Linia przyporu (zazębienia)    35
        4. Stopień pokrycia (liczba przyporu, wskaźnik przyporu, wskaźnik zazębienia)    38
        5. Kierunek działania i wielkość sił    39
        6. Poślizg    39
        7. Względny tor punktu wierzchołkowego    40
        8. Kształt zarysu boku zęba    40
        9. Wymiary kół zębatych    43
        10. Typy i odmiany zębów    48
        11. Odległość osi kół współpracujących    53
      B. Zazębienie cykloidalne    54
        1. Zarys boku zęba i linia przyporu    54
        2. Poślizgi    56
        3. Koła zespołowe    56
        4. Szczególne przypadki zazębień cykloidalnych    56
        5. Kierunek działania i wielkość sił    60
        6. Zalety i wady zazębienia cykloidalnego    60
        7. Zastosowanie zazębienia cykloidalnego    61
      C. Zazębienie ewolwentowe    61
        1. Uwagi ogólne    61
        2. Geometria ewolwent    63
        3. Linia przyporu. Kąt przyporu. Koło zasadnicze. Koło toczne    78
        4. Kierunek działania i wielkość sił    80
        5. Metody obróbki ewolwentowych kół zębatych    80
        6. Linia przejściowa. Podcięcie zęba    82
        7. Poślizg zębów    84
        8. Czynna wysokość zęba    90
        9. Graniczna liczba zębów    91
        10. Stopień pokrycia (liczba przyporu, wskaźnik przyporu, wskaźnik zazębienia    95
        11. Praca tarcia. Sprawność zazębienia    106
        12. Zagadnienia specjalne    110
        13. Wybór typu zęba i nominalnego kąta zarysu    112
        14. Zalety i wady zazębienia cwolwentowego    116
      D. Korekcja uzębienia i zazębienia ewolwentowego    116
        1. Korekcja uzębienia    116
        2. Rodzaje zazębień    131
      E. Specjalne koła i przekładnie zębate    149
        1. Przekładnia zębata z kołami stożkowo-walcowymi    149
        2. Koła o uzębieniu beczułkowo-łukowym    153
        3. Dmuchawy Rootsa    153
    II. Walcowe przekładnie czołowe zewnętrzne o zębach śrubowych i strzałkowych    159
      A. Wiadomości podstawowe o uzębieniu    159
        1. Uwagi ogólne    159
        2. Wymiary kół zębatych o zębach śrubowych    161
        3. Kąty pochylenia linii zęba    163
        4. Czołowy kąt zarysu na dowolnym promieniu    166
        5. Średnica walca tocznego    166
        6. Zastępcza liczba zębów    167
        7. Graniczna liczba zębów    168
        8. Korekcja uzębienia    169
      B. Zasadnicze zależności w walcowej przekładni czołowej zewnętrznej z zębami    171
        1. Uwagi ogólne    171
        2. Odległość osi    171
        3. Stopień pokrycia    172
        4. Korekcja zazębienia    180
        5. Zalety i wady walcowej przekładni czołowej o zębach śrubowych i strzałkowych    185
      C. Zazębienie Wildhabera-Nowikowa    186
        1. Uwagi wstępne    186
        2. Istota zazębienia o kołowo-łukowych zarysach zębów    187
        3. Kształty i wymiary uzębienia kół zębatych o kołowo-łukowym zarysie zębów    188
    III. Walcowe przekładnie czołowe wewnętrzne    194
      1. Uwagi ogólne    194
      2. Wymiary zębów i koła o uzębieniu wewnętrznym    196
      3. Graniczne liczby zębów w kole o uzębieniu wewnętrznym    197
      4. Graniczna liczba zębów w kole o uzębieniu zewnętrznym    200
      5. Interferencja zębów    202
      6. Korekcja zazębienia    204
      7. Stopień pokrycia    206
  Część druga. Stożkowe przekładnie czołowe    209
    IV. Wiadomości ogólne o stożkowych przekładniach czołowych    211
      A. Wiadomości wprowadzające    211
        1. Uwagi wstępne    211
        2. Rozważania o zazębieniu stożkowej przekładni czołowej    211
        3. Metody obróbki stożkowych kół zębatych    215
        4. Układy stożkowych przekładni czołowych    218
      B. Podstawowe zależności w stożkowych przekładniach    219
        1. Uwagi ogólne    219
        2. Stożki podziałowe i czołowe    219
        3. Wymiary wysokościowe zębów. Średnica wierzchołkowa. Szerokość wieńca zębatego    229
        4. Zastępcza liczba zębów. Graniczna liczba zębów    235
        5. Korekcja uzębienia i zazębienia    236
    V. Stożkowe przekładnie czołowe o zębach prostych, śrubowych i „zerolowych"    240
      1. Uwagi ogólne    240
      2. Stożkowe przekładnie czołowe o zębach prostych f. Gleason    241
      3. Stożkowe przekładnie czołowe o zębach śrubowych    246
      4. Stożkowe przekładnie czołowe o zębach „zerolowych" f. Gleason    249
    VI. Stożkowe przekładnie czołowe o łukowej linii zęba    252
      Uwagi ogólne    252
      A. Stożkowe przekładnie czołowe o kołowo-łukowej linii zębów    254
        1. Uwagi ogólne    254
        2. Stożkowe przekładnie czołowe o kołowo-łukowej linii zęba f. Gleason    256
        3. Stożkowa przekładnia czołowa o kołowo-łukowej linii zęba „Kurvex" f. Moduł (WMW)    265
      B. Stożkowa przekładnia czołowa o zębach eloidalnych f. Oerlikon    270
        1. Uwagi ogólne    270
        2. Podstawowe zależności    270
      C. Stożkowa przekładnia czołowa o zębach ewolwentowo-łukowych (Klingelnberga)    280
  Część trzecia. Przekładnie śrubowe    283
    VII. Toczne przekładnie śrubowe    285
      1. Uwagi ogólne    285
      2.Hiperboloidalne przekładnie śrubowe    285
      3.Walcowe i stożkowe przekładnie śrubowe    287
      A. Walcowa przekładnia śrubowa    288
        1. Uwagi ogólne    288
        2. Zasadnicze zależności    288
        3. Przypadek specjalny    289
        4. Prędkość poślizgu    291
        5. Sprawność walcowej przekładni śrubowej    292
        6. Stopień pokrycia w walcowej przekładni śrubowej    294
      B. Stożkowa przekładnia śrubowa (hipoidalna przekłady    297
      1. Uwagi wstępne    297
      2. Zależności geometryczne i kinematyczne    298
    VIII. Przekładnie ślimakowe    307
      Uwagi wstępne    307
      A. Walcowe przekładnie ślimakowe    308
        1. Uwagi ogólne    308
        2. Konstrukcja ślimaków    309
        3. Konstrukcja koła ślimakowego    316
        4. Zależności w walcowej przekładni ślimakowej    321
      B. Walcowa przekładnia ślimakowa ze ślimakiem dwuskokowym    328
        1. Uwagi ogólne    328
        2. Podstawowe zależności geometryczne    328
      C. Globoidalna przekładnia ślimakowa    331
        1. Wiadomości wstępne    331
        2. Geometryczne zależności uzębienia przekładni w przekroju wzdłuż osi ślimaka    332
        3. Wymiary przekładni    335
      D. Uwagi końcowe    339
        1. Porównywanie ślimakowej przekładni walcowanej i globoidalnej    339
        2. Normalizacja przekładni ślimakowych    340
  Część czwarta. Wytyczne do wytrzymałościowych obliczeń przekładni zębatych    341
    IX. Wiadomości podstawowe    343
      Uwagi ogólne    343
      A. Czynniki wpływające na wielkość obciążenia    343
        1. Klasy dokładności wykonywania kół i przekładni    343
        2. Wpływ odkształceń spowodowanych obciążeniem    351
        3. Określenie wielkości obciążenia    358
      B. Skutki działania sił    365
        1. Kierunek działania sił. Siły składowe. Siła obliczeniowa    365
        2. Wytężenia zębów    366
      C. Materiały stosowane na koła zębate    375
        1.Uwagi ogólne    371
        2. Stale na koła nie utwardzane    372
        3. Stale do utwardzania powierzchniowego    375
      D. Wytrzymałość doraźna i zmęczeniowa. Naprężenia dopuszczalne    379
        1. Wiadomości ogólne    379
        2. Wpływ kształtu przedmiotu na wytrzymałość zmęczeniową    385
        3. Naprężenia dopuszczalne. Współczynnik bezpieczeństwa i pewności    390
    X. Wytyczne do wytrzymałościowych obliczeń walcowej zębatej czołowej    394
      A. Wytyczne do obliczania walcowych kół o zębach prostych    394
        1. Uwagi ogólne    394
        2. Wytrzymałość zębów u podstawy    394
        3. Obliczanie zębów na nacisk wg wzorów Hertza    401
        4. Obliczanie walcowych kół zębatych na zagrzanie    413
        5. Obliczanie walcowych kół zębatych z tworzyw sztucznych    414
      B. Wytyczne do obliczania walcowych kół o zębach śrubowych    415
        1. Uwagi ogólne    415
        2. Obliczanie zębów na wytrzymałość u podstawy    415
        3. Obliczanie zębów na nacisk wg wzorów Hertza    417
        4. Obliczanie na zagrzanie    418
        5. Ustalanie wymiarów zęba i koła    418
    XI. Wytyczne do obliczania stożkowych kół zębatych    423
      1. Uwagi ogólne    423
      2. Obliczanie zębów na wytrzymałość u podstawy    424
      3. Obliczanie zębów na nacisk wg wzorów Hertza    425
      4. Obliczanie na zagrzanie    426
    XII. Wytyczne do wytrzymałościowych obliczeń walcowej przekładni śrubowej    428
      1. Uwagi ogólne    428
      2. Obliczanie na zużycie    428
    XIII. Wytyczne do wytrzymałościowych obliczeń przekładni ślimakowych    431
      A. Obliczanie walcowych przekładni ślimakowych    431
        1. Rozważania ogólne    431
        2. Obliczanie normalnej (przemysłowej) pzekładni ślimakowej    434
        3. Oliczanie wysokoprawnej przekładni ślimakowej    436
        4. Ustalanie podstawowych wymiarów ślimaka i koła ślimakowego    440
      B. Obliczanie globoidalnej przekładni ślimakowej    445
  Część piąta. Wiadomości końcowe    447
    XIV. Smarowanie przekładni zębatych    449
      1. Wiadomości ogólne    449
      2. Systemy smarowania    454
      3. Wymiana oleju    459
      4. Chłodzenie oleju    460
    XV. Obliczanie nacisków łożyskowych    463
      1. Obliczanie nacisków w walcowej przekładni czołowej o zębach prostych    463
      2. Obliczanie nacisków w walcowej przekładni czołowej o zębach śrubowych    466
      3. Obliczanie nacisków w stożkowych przekładniach czołowych    469
      4. Obliczanie nacisków w walcowej przekładni śrubowej    473
      5. Obliczanie nacisków w przekładni ślimakowej    474
    XVI. Wytyczne konstrukcji kół i przekładni zębatych    476
      A. Wytyczne konstrukcji kół zębatych    476
        1. Uwagi ogólne    476
        2. Rozwiązania konstrukcyjne kół zębatych    476
        3. Wymiary kół odlanych    489
        4. Wymiary kół z wtłaczanymi wieńcami    492
        5. Wymiarowanie kół zębatych    493
      B. Wytyczne konstrukcji przekładni zębatych    498
        1. Ogólne zasady konstruowania przekładni zębatych    498
        2. Przykłady konstrukcyjnych rozwiązań przekładni    506
  Literatura    519
    Książki    519
    Czasopisma    523
    Normy    529
  Skorowidz rzeczowy    530
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia