Fizyka materiałów polimerowych. Makrocząsteczki i ich układy

Fizyka materiałów polimerowych. Makrocząsteczki i ich układy

1 opinia

Redakcja:

Henryk Galina

Wydawca:

Wydawnictwo WNT

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,15

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

W niniejszej, pierwszej części podręcznika Fizyka materiałów polimerowych, zatytułowanej Makrocząsteczki i ich układy, przedstawiono podstawowe pojęcia i charakterystyki makrocząsteczek. Omówiono tematy takie jak: podstawy chemii makrocząsteczek i polimerów, metody polimeryzacji, modelowanie procesów polimeryzacji, konformacja i konfiguracja makrocząsteczek, statystyka konformacyjna makrocząsteczek, makrocząsteczka w roztworze i w stopie, elastyczność kauczukowa. Wiele uwagi poświęcono zależnościom między strukturą materiałów polimerowych a ich właściwościami. Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów i doktorantów na kierunkach: chemia, technologia chemiczna, biotechnologia, inżynieria materiałowa. Będzie także cenną pomocą dla pracowników naukowych wyższych uczelni i w instytutach oraz dla pracowników tworzących zaplecze badawczo-doświadczalne wielu gałęzi przemysłu.


Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Liczba stron216
WydawcaWydawnictwo WNT
ISBN-13978-83-204-3167-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa redaktora naukowego    9
  1. Wprowadzenie. Andrzej Ziabicki    11
    1.1. Pojęcia podstawowe i terminologia    11
    1.2. Makrocząsteczki a cząsteczki prostych substancji chemicznych    11
    1.3. Oddziaływania międzycząsteczkowe    13
      1.3.1. Parametr rozpuszczalności    13
    1.4. Rotacja wewnętrzna, giętkość i wewnętrzne stopnie swobody makrocząsteczki łańcuchowej    14
    1.5. Entropia konfiguracyjna i zachowanie się makrocząsteczki łańcuchowej przy odkształceniu    20
    1.6. Niejednorodność polimerów    22
    1.7. Czasy relaksacji molekularnej    23
    1.8. Biopolimery. Struktury wyższych rzędów    24
    Literatura uzupełniająca    25
  2. Podstawy chemii makrocząsteczek i polimerów. Stanisław Penczek    26
    2.1. Termodynamika polimeryzacji i temperatura graniczna    26
    2.2. Procesy polimeryzacji    27
      2.2.1. Polimeryzacja łańcuchowa    27
      2.2.2. Polimeryzacja rodnikowa    29
      2.2.3. Kontrolowana polimeryzacja rodnikowa    32
      2.2.4. Polimeryzacja jonowa    33
      2.2.5. Polimeryzacja koordynacyjna (jonowo-koordynacyjna)    37
      2.2.6. Polimeryzacja związków heterocyklicznych, polimeryzacja z otwarciem pierścienia    37
      2.2.7. Polikondensacja i poliaddycja    38
    2.3. Kopolimeryzacja    41
    2.4. Architektura i stereochemia makrocząsteczek    42
    2.5. Biomakrocząsteczki, biopolimery, polimery naturalne, makrocząsteczki i polimery syntetyczne    44
    2.6. Techniczne metody polimeryzacji    45
    Literatura uzupełniająca    45
  3. Masy cząsteczkowe, ich rozkłady. Średnie masy cząsteczkowe i średnie stopnie polimeryzacji. Henryk Galina    46
    3.1. Definicje    46
    3.2. Charakterystyka rozrzutów mas cząsteczkowych polimerów otrzymywanych z zastosowaniem różnych metod polimeryzacji    51
      3.2.1. Statystyczny model polikondensacji (poliaddycji)    52
      3.2.2. Polimeryzacja addycyjna z reakcjami terminacji    54
      3.2.3. Polimeryzacja (kontrolowana) z ograniczoną terminacją    57
    3.3. Polimery rozgałęzione i usieciowane    60
    3.4. Modelowanie procesów polimeryzacji    63
    Dodatek 3A    66
      3A.1. Obliczanie liczbowo średniego i wagowo średniego stopnia polimeryzacji w polimeryzacji stopniowej monomeru dwufunkcyjnego    66
      3A.2. Kinetyczna metoda wyznaczenia średnich stopni polimeryzacji monomeru dwufunkcyjnego    67
    Dodatek 3B    69
      3B.1. Klasyczne metody modelowania procesów polimeryzacji z sieciowaniem (teoria Flory’ego-Stockmayera)    69
    Literatura uzupełniająca    74
  4. Konformacja i konfiguracja makrocząsteczek. Andrzej Duda, Ryszard Szymański    75
    4.1. Konformacja i wpływ rotacji wokół wiązań na kształt makrocząsteczek    75
    4.2. Izomeria konformacyjna    79
      4.2.1. Konformacje makrocząsteczek w fazie krystalicznej    80
      4.2.2. Konformacje makrocząsteczek w stopie i roztworach    86
    4.3. Makrocząsteczki sztywne    90
    4.4. Stereoizomeria    91
    4.5. Taktyczność i konfiguracja    94
    4.6. Konfiguracja bezwzględna związków chiralnych    98
    4.7. Chiralność makrocząsteczek    99
      4.7.1. Polimery z centrami prochiralności    99
      4.7.2. Chiralność konformacyjna    100
      4.7.3. Polimery z centrami chiralności w łańcuchu głównym    100
    4.8. Taktyczność a krystaliczność polimerów    106
      4.8.1. Krystaliczność polimerów    106
      4.8.2. Krystaliczność polimerów stereoregularnych    108
    Literatura uzupełniająca    114
  5. Statystyka konformacyjna makrocząsteczek. Leszek Jarecki, Henryk Galina    115
    5.1. Wstęp    115
    5.2. Łańcuch giętki    116
      5.2.1. Oddziaływania bliskiego zasięgu    118
      5.2.2. Łańcuch statystycznie równoważny    123
      5.2.3. Promień bezwładności łańcucha giętkiego    124
      5.2.4. Statystyka łańcucha segmentów swobodnie połączonych    126
      5.2.5. Przybliżone funkcje rozkładu    130
      5.2.6. Porównanie rozkładów statystycznych giętkich łańcuchów idealnych    135
      5.2.7. Łańcuch gaussowski    136
      5.2.8. Oddziaływania wyłączonej objętości    138
    5.3. Łańcuch sztywny    148
    5.4. Makrocząsteczki rozgałęzione    152
    Dodatek 5A    154
    Literatura uzupełniająca    156
  6. Makrocząsteczka w roztworze i stopie. Henryk Galina    157
    6.1. Objętość wyłączona    157
    6.2. Gęstość segmentów w pojedynczym kłębku    162
    6.3. Koncepcja „blobów”    163
    6.4. Wykres pseudofazowy roztworów polimerów    164
    6.5. Entropia i entalpia mieszania w roztworach i stopach polimerów    166
    6.6. Roztwory pseudodwuskładnikowe    170
    6.7. Model roztworu (mieszaniny) polimerów    173
    6.8. Parametr rozpuszczalności    175
    6.9. Układy z dolną krytyczną temperaturą rozpuszczalności    176
    6.10. Inne metody opisu roztworów i mieszanin polimerów    179
    Dodatek 6A. Wzór Flory’ego-Hugginsa    180
    Literatura uzupełniająca    182
  7. Elastyczność kauczukowa. Henryk Galina, Ludomir Ślusarski    184
    7.1. Wstęp    184
    7.2. Budowa usieciowanych elastomerów    187
    7.3. Gaussowskie modele elastyczności sieci polimerowej    188
      7.3.1. Elastyczność sieci idealnej    190
      7.3.2. Sieć afiniczna    191
      7.3.3. Sieć fantomowa    192
      7.3.4. Sieć z uwięzionymi węzłami    195
    7.4. Zależność naprężenia od odkształcenia    196
    7.5. Parametr pamięci i równanie stanu elastyczności sieci    197
    7.6. Równanie Mooneya-Rivlina    199
    7.7. Dwójłomność sieci polimerowych poddanych rozciąganiu    201
    7.8. Pęcznienie sieci polimerowej    203
    7.9. Separacja faz – kolaps sieci    204
    7.10. Splątania łańcuchów    205
    7.11. Inne modele elastyczności kauczukowej    206
    Literatura uzupełniająca    207
  Skorowidz    208
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia