Edukacja obywatelska w szkole. Teoria i praktyka

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,25  59,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

44,2559,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kompendium wiedzy z zakresu szkolnej edukacji historycznej!


Edukacja obywatelska w szkole została pomyślana jako przewodnik dla obecnych i przyszłych nauczycieli. Zawiera wskazówki dotyczące nie tylko lekcji wiedzy o społeczeństwie, ale również wybranych form pozalekcyjnych i pozaszkolnych do których organizowania jest zobowiązana szkoła. O takim doborze treści zdecydowała wyjątkowa rola szkoły w procesie edukacji obywatelskiej społeczeństwa.


(Ze Wstępu)


Autorzy przedstawili funkcję szkolnych zajęć z edukacji obywatelskiej w procesie kształtowania świadomego swoich praw i obowiązków obywatela. Czytelnicy – studenci specjalizacji pedagogicznych, nauczyciele zdobywający awans zawodowy i doświadczeni pedagodzy – znajdą tu odpowiedzi na wiele pytań dotyczących teorii i praktyki w nowoczesnym nauczaniu przedmiotu wiedza o społeczeństwie.


Książka w przystępny sposób prezentuje:


- nowoczesny warsztat pracy nauczyciela (m.in. techniki aktywizacji ucznia),


- omówienie niezbędnych zagadnień teoretycznych,


- liczne przykłady rozwiązań praktycznych możliwych do zastosowania na zajęciach,


- wiele technik, dzięki którym uczniowie lepiej przyswoją wiedzę i w większym stopniu nabędą umiejętności niezbędne w świadomym życiu obywatelskim.


Liczba stron360
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20492-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  1. Edukacja obywatelska     11
    1.1. Czym jest edukacja obywatelska?     11
    1.2. Specyfika wiedzy o społeczeństwie     15
    1.3. Edukacja obywatelska jako wspólne europejskie podejście     16
    1.4. Edukacja obywatelska w polskiej szkole – historia i współczesność     18
      1.4.1. Przed89 r    19
      1.4.2. W latach 1990–2008     21
      1.4.3. Stan obecny     24
    1.5. Katalog kompetencji społecznych i obywatelskich kształconych
    w ramach edukacji obywatelskiej     25
    1.6. Model nauczyciela edukacji obywatelskiej     31
      1.6.1. Prawa nauczyciela     32
      1.6.2. Obowiązki nauczyciela     32
      1.6.3. Powinności nauczyciela     33
      1.6.4. Kompetencje dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela     34
  2. Cele edukacji obywatelskiej     39
    2.1. Cele edukacji obywatelskiej we współczesnej szkole     39
    2.2. Funkcje celów kształcenia     40
    2.3. Rodzaje celów kształcenia     43
    2.4. Formułowanie celów kształcenia     44
    2.5. Taksonomie celów kształcenia     48
    2.6. Zastosowanie celów kształcenia     51
  3. Metody nauczania wiedzy o społeczeństwie     55
    3.1. Klasyfikacje metod nauczania     56
    3.2. Wybór metody a efektywność nauczania     57
    3.3. Charakterystyka wybranych metod nauczania     58
      3.3.1. Metody podające     59
      3.3.2. Metody aktywizujące ucznia     64
          3.3.2.1. Uczenie się we współpracy jako forma organizacji pracy uczniów     65
          3.3.2.2. Metody kształcące umiejętność wymiany poglądów     68
          3.3.2.3. Metody kształcące umiejętność twórczego myślenia     75
          3.3.2.4. Metody kształcące umiejętność podejmowania decyzji     80
          3.3.2.5. Metody kształcące umiejętność rozwiązywania problemów     89
          3.3.2.6. Metody kształcące umiejętność samodzielnej pracy     103
          3.3.2.7. Metody kształcące umiejętności społeczne     113
          3.3.2.8. Metody kształcące umiejętności wartościowania i zapisu informacji     115
          3.3.2.9. Metody integrujące wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin     123
  4. Środki dydaktyczne w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie     139
    4.1. Charakterystyka wybranych środków dydaktycznych     140
      4.1.1. Podręcznik szkolny     140
    4.2. Teksty źródłowe w edukacji obywatelskiej     146
      4.2.1. Klasyfikacja tekstów źródłowych     146
      4.2.2. Krytyka źródła     147
      4.2.3. Funkcje tekstów źródłowych     147
      4.2.4. Umiejętności rozwijane w pracy z tekstami źródłowymi     148
      4.2.5. Zasady pracy ze źródłami     149
      4.2.6. Specyfika źródeł aktowych     150
      4.2.7. Specyfika tekstów publicystycznych     154
      4.2.8. Inne źródła narracyjne     157
    4.3. Źródła ikonograficzne     160
    4.4. Środki symboliczne     163
    4.5. Środki audiowizualne     166
      4.5.1. Film     157
      4.5.2. Programy telewizyjne     171
    4.6. Technologia informacyjna     173
  5. Ocenianie osiągnięć uczniów     183
    5.1. Ocenianie i ocena szkolna     184
    5.2. Funkcje oceny szkolnej     185
    5.3. Rodzaje oceniania     185
      5.3.1. Ocenianie sumujące     185
      5.3.2. Ocenianie kształtujące     186
    5.4. Przedmiotowy system oceniania     189
    5.5. Sprawdzanie osiągnięć uczniów     195
    5.6. Narzędzia pomiaru dydaktycznego     195
      5.6.1. Test osiągnięć szkolnych     197
      5.6.2. Rodzaje i formy zadań testowych     198
      5.6.3. Inne narzędzia pomiaru dydaktycznego     207
      5.6.4. Komunikowanie oceny     215
    5.7. System oceniania zewnętrznego     216
      5.7.1. Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie     216
  6. Formy organizacyjne edukacji obywatelskiej     225
    6.1. Lekcja wiedzy o społeczeństwie     227
      6.1.1. Struktura lekcji     227
      6.1.2. Planowanie lekcji     230
      6.1.3. Typy lekcji     230
    6.2. Praca domowa     238
    6.3. Samorząd uczniowski     239
    6.4. Klub młodego obywatela – trening umiejętności społecznych     242
    6.5. Szkolny klub wolontariusza (SKW)     244
    6.6. Szkolny klub europejski (SKE)     246
    6.7. Szkolna grupa Amnesty International (AI)     248
    6.8. Inicjatywy prospołeczne – programy, kampanie, akcje organizacji
    pozarządowych     249
      6.8.1. Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO)     249
      6.8.2. Polska Akcja Humanitarna (PAH)     251
      6.8.3. Inne organizacje prowadzące akcje, kampanie i programy edukacyjne     252
      6.8.4. Kalendarz obywatelski – kultywowanie świąt, tradycji i obyczajów     253
    6.9. Olimpiady i konkursy     255
      6.9.1. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (OWoPiŚW)     256
      6.9.2. Olimpiady i konkursy, których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień
      w systemie egzaminacyjnym     256
    6.10. Wycieczka edukacyjna     257
  7. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie     259
    7.1. Pojęcie programu nauczania     260
    7.2. Opracowanie własnego programu nauczania     262
    7.3. Kryteria wyboru programu nauczania     264
    7.4. Autorski program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum
    i technikum w zakresie rozszerzonym     265
  8. Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela wiedzy o społeczeństwie     321
    8.1. Zasady planowania dydaktycznego     321
    8.2. Planowanie kierunkowe     324
    8.3. Planowanie wynikowe     326
    8.4. Planowanie metodyczne     338
    8.5. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do planowania pracy
    dydaktycznej     338
  Zalecana literatura     341
  Wybrane strony internetowe przydatne w edukacji obywatelskiej     345
  Bibliografia     349
  Indeks rzeczowy     355
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia