Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

-20%

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

27,6034,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Głównym celem podręcznika jest przedstawienie, rozwinięcie i usystematyzowanie teoretyczno-metodologicznej koncepcji wyceny i kreowania wartości przedsiębiorstwa oraz określenie na tym gruncie ram ich praktycznej aplikacji w systemie strategicznego zarządzania podmiotem gospodarczym, szczególnie - długoterminowego zarządzania finansami. Aktualne tendencje w rozwoju i ewolucji działalności inwestycyjnej oraz finansowej przedsiębiorstw stwarzają obiektywne zapotrzebowanie na analizę i interpretację procesu wyceny czy oceny strategii maksymalizacji wartości. Strategia taka i jej ocena powinny koncentrować się przede wszystkim na:


- prawidłowym zdefiniowaniu nośników wartości dla właścicieli;


- wyborze odpowiednich mierników oceny kształtowania tej wartości;


- analizie korzyści dla właścicieli osiąganych z programów restrukturyzacyjnych i strategii wzrostu zewnętrznego;


- włączeniu wszystkich stron zainteresowanych funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (interesariuszy), a szczególnie menedżerów i pracowników, w proces kreowania wartości dla właścicieli.


Autor wyjaśnia podstawowe pojęcia w sposób przystępny, a przydatność aplikacyjną zapewniają liczne przykłady oraz praktyczne studia przypadków.


Liczba stron388
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14961-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz najważniejszych skrótów    9
  Wprowadzenie    13
  1. Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa    19
    1.1. Wprowadzenie    19
    1.2. Przesłanki powstania i rozwoju koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa    20
    1.3. Zakres koncepcji zarządzania wartością    22
    1.4. Współdziałanie przedsiębiorstwa z klientami w tworzeniu wartości    31
    1.5. Perspektywa strategiczna w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa    34
  2. Czynniki ekonomiczne tworzące wartość przedsiębiorstwa    40
    2.1. Wprowadzenie    40
    2.2. Podstawowe standardy wartości    41
    2.3. Kluczowe podejścia do wartości przedsiębiorstwa    45
    2.4. Czynniki strategiczne tworzące wartość przedsiębiorstwa. Nośniki wartości    50
  3. Charakterystyka podstawowych finansowych czynników tworzenia i oceny wartości przedsiębiorstwa    63
    3.1. Wprowadzenie    63
    3.2. Przepływy pieniężne w kształtowaniu i ocenie wartości przedsiębiorstwa    64
      3.2.1. Wolne przepływy pieniężne dla kapitału własnego (FCFE)    66
      3.2.2. Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli a zysk netto w zarządzaniu wartością    73
      3.2.3. Wolne przepływy pieniężne dla firmy (FCFF)    74
    3.3. Problemy z wykorzystaniem przepływów pieniężnych w wycenie i zarządzaniu wartością    77
    3.4. Struktura i koszt kapitału jako determinanty wartości przedsiębiorstwa    83
      3.4.1. Istota struktury kapitału przedsiębiorstwa    83
      3.4.2. Pojęcie kosztu kapitału    84
      3.4.3. Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa    105
    3.5. Tempo wzrostu przedsiębiorstwa jako determinanta jego wartości    111
      3.5.1. Szacowanie stopy wzrostu na podstawie danych historycznych    114
      3.5.2. Prognozowanie stopy wzrostu na podstawie wyników analizy fundamentalnej. Stopa    118
  4. Pomiar efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa    131
    4.1. Wprowadzenie    131
    4.2. Księgowe ujęcie pomiaru wartości kreowanej przez przedsiębiorstwo    133
    4.3. Pomiar efektywności zarządzania wartością oparty na kryterium zysku ekonomicznego    142
    4.4. Rynkowy pomiar wartości kreowanej przez przedsiębiorstwo    159
    4.5. Gotówkowy pomiar efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa    165
    4.6. Wartość dodana dla właścicieli w ocenie efektywności strategii zarządzania wartością    178
  5. Zakres i metody wyceny wartości przedsiębiorstwa    185
    5.1. Wprowadzenie    185
    5.2. Istota, cele i motywy wyceny wartości przedsiębiorstwa    186
    5.3. Funkcje wyceny    191
    5.4. Zasady i znaczenie wyceny wartości przedsiębiorstwa    192
    5.5. Klasyfikacja metod (modeli) wyceny wartości przedsiębiorstwa    197
  6. Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa    202
    6.1. Wprowadzenie    202
    6.2. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)    204
    6.3. Metoda skorygowanej wartości obecnej (APV)    216
    6.4. Metoda zdyskontowanych dywidend w wycenie wartości przedsiębiorstwa    221
    6.5. Metoda zdyskontowanych zysków ekonomicznych    227
  7. Wycena przedsiębiorstw na podstawie porównań rynkowych    233
    7.1. Wprowadzenie    233
    7.2. Mnożnikowe metody wyceny    234
      7.2.1. Rodzaje mnożników rynkowych    235
      7.2.2. Wykorzystanie mnożnika cenowego zysku (P/E) w wycenie wartości przedsiębiorstwa    238
      7.2.3. Mnożnik cena do wartości księgowej (P/BV) w wycenie wartości przedsiębiorstwa    247
      7.2.4. Wykorzystanie mnożnika cena do sprzedaży (P/S) w wycenie wartości przedsiębiorstwa    253
      7.2.5. Wykorzystanie mnożników rynkowych w wycenie porównawczej    258
    7.3. Wycena przedsiębiorstwa metodą transakcji porównywalnych    271
  8. Teoria opcji realnych w wycenie wartości przedsiębiorstwa    277
    8.1. Wprowadzenie    277
    8.2. Istota i rodzaje opcji realnych    278
    8.3. Modele wyceny opcji realnych na potrzeby wyceny wartości przedsiębiorstwa    281
      8.3.1. Model Blacka–Scholesa w wycenie opcji realnych    281
      8.3.2. Model dwumianowy w wycenie opcji realnych    293
  9. Szczególne przypadki wykorzystania modeli wyceny wartości przedsiębiorstwa    299
    9.1. Wprowadzenie    299
    9.2. Specyfika wyceny mikroprzedsiębiorstw    300
    9.3. Wycena przedsiębiorstw na potrzeby realizacji transakcji fuzji i przejęć    304
      9.3.1. Wycena efektu synergii w transakcjach fuzji i przejęć    305
      9.3.2. Wycena wykupów zlewarowanych    315
    9.4. Wykorzystanie modeli wyceny do szacowania wartości marki i znaku towarowego    320
      9.4.1. Wycena marki metodą dochodową zysków ekonomicznych    321
      9.4.2. Wycena marki metodą dochodową premii cenowej    324
      9.4.3. Wycena marki metodą porównań rynkowych    327
      9.4.4. Wycena marki metodą zwolnienia z opłaty licencyjnej    328
  10. Formułowanie strategii zarządzania wartością przedsiębiorstwa    331
    10.1. Wprowadzenie    331
    10.2. Macierze strategiczne zarządzania wartością przedsiębiorstwa    332
    10.3. Graniczne wielkości nośników wartości w formułowaniu strategii przedsiębiorstwa    344
      10.3.1. Analiza granicznej stopy wzrostu sprzedaży i granicznej wartości sprzedaży    346
      10.3.2. Analiza granicznej stopy marży zysku operacyjnego    348
      10.3.3. Analiza granicznej wartości dodatkowych nakładów inwestycyjnych na aktywa    351
      10.3.4. Analiza granicznego kosztu kapitału    352
    10.4. Znaczenie kapitału intelektualnego i pomiar efektywności jego wykorzystania w strategii    353
    10.5. Systemy motywacyjne w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa    364
  Konkluzje końcowe    371
  Pytania i problemy    374
  Bibliografia    378
  Indeks rzeczowy    384
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia