Ekonometria 33

Ekonometria 33

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Prezentowany kolejny numer zeszytu Ekonometria powstał we współpracy z piętnastoma autorami i składa się na niego czternaście artykułów naukowych. Dokonując klasyfikacji przedmiotowej, można zauważyć, że najczęściej reprezentowaną wąską tematyką jest problematyka związana z zagadnieniami sprawiedliwego podziału. W tym nurcie mieszczą się prace Piotra Dniestrzańskiego, Jana Florka, Arkadiusza Maciuka i Andrzeja Misztala. Artykuł Janusza Łyko dotyczy zagadnień grupowego wyboru i tym samym wraz z wcześniej wymienionymi wpisuje się w szerszy krąg tematyczny problemów związanych z wyborem społecznym. Opracowania Marka Biernackiego i Wiktora Ejsmonta dotyczą ważnych zagadnień związanych z analizą jakości usług instytucji użyteczności publicznej. Artykuł Jacka Juzwiszyna przybliża tematykę czasowo-przestrzennych zależności zjawisk ekonomicznych, a szczególnie ich wirowego charakteru rozwoju. Anna Chlebińska i Janusz Łyko próbują odpowiedzieć na trudne pytanie o właściwą konstrukcję wskaźników pomiaru inflacji. W tym wypadku kładą nacisk na problem aktualizacji systemu wag. Katarzyna i Walenty Ostasiewiczowie zwracają uwagę czytelnika na znaczenie pojęcia „prawdopodobieństwo”, a Anna Nikodem-Słowikowska na problem ryzyka w działalności ubezpieczeniowej. Prace pozostałych autorów także mieszczą się w szerokim obszarze zastosowań metod statystycznych. Piotr Szczepanik zajmuje się w tym kontekście płynnością finansową przedsiębiorstw, Paweł Siarka problemami związanymi z liniową funkcją dyskryminacyjną, a Andrzej Wilkowski porusza zagadnienie wielośredniej.


Liczba stron158
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Marek Biernacki: Jakość usług instytucji użyteczności publicznej (IUP) a dobrobyt społeczny    9
  Anna Chlebińska, Janusz Łyko: Wpływ aktualizacji modelu konsumpcji na wielkość wskaźnika CPI w Polsce w latach 2001-2008    24
  Piotr Dniestrzański: Dywersyfikacja podziału mandatów w Parlamencie Europejskim    32
  Wiktor Ejsmont: Nierównomierność efektywności nauczania na przykładzie wrocławskich liceów    42
  Jan Florek: Preferencje o maksymalnej wadze    59
  Jacek Juzwiszyn: Prędkości wirowania wektorów ekonomicznych na stożkach precesji    67
  Janusz Łyko: Wpływ koncentracji indywidualnych opinii na istnienie maksymalnie zgodnej w sensie Bordy preferencji grupowej    78
  Arkadiusz Maciuk: Przykłady podziałów mandatów do Parlamentu Europejskiego spełniających warunki Traktatu Lizbońskiego    85
  Andrzej Misztal: Znane i nieznane proporcjonalne metody podziału mandatów pomiędzy partie polityczne    97
  Anna Nikodem-Słowikowska: Składka stop-loss w zależnym modelu ryzyka    110
  Katarzyna Ostasiewicz, Walenty Ostasiewicz: Znaczenie pojęcia „prawdopodobieństwo”    120
  Paweł Siarka: O roli macierzy kowariancji w liniowej funkcji dyskryminacyjnej    128
  Piotr Szczepaniak: Statystyczny pomiar płynności finansowej przedsiębiorstw (na przykładzie sektorów niefinansowych w Polsce w latach 2004-2009)    133
  Andrzej Wilkowski: Zastosowanie współczynnika zależności prostoliniowej i wielośredniej w analizie danych    144
  Summaries    23
    Marek Biernacki: Quality of service of public utility institutions vs. public prosperity (social welfare)    23
    Anna Chlebińska, Janusz Łyko: Impact of updating the model of the size of CPI in Poland in the years 2001-2008    31
    Piotr Dniestrzański: Diversification of distribution of seats in the European Parliament    41
    Wiktor Ejsmont: Inequality of teaching effectiveness in secondary schools in Wrocław    58
    Jan Florek: Preferences of maximal weight    66
    Jacek Juzwiszyn: Speeds of whirling of economic vectors on cones of the precession    77
    Janusz Łyko: Effect of concentration of individual opinions on the existence of a maximum matching collective preference according to Borda    84
    Arkadiusz Maciuk: Examples of the divisions of the European Parliament seats meeting the conditions of the Treaty of Lisbon    96
    Andrzej Misztal: Known and unknown methods of proportional allocation of seats among political parties    109
    Anna Nikodem-Słowikowska: Stop-loss premium in the dependent risk model    118
    Katarzyna Ostasiewicz, Walenty Ostasiewicz: On the meaning of the notion of probability    127
    Paweł Siarka: The role of the covariance matrix in a linear discriminant function    132
    Piotr Szczepaniak: Statistical measurement of financial liquidity of companies (a case study of non-financial sectors in Poland over the years 2004-2009)    143
    Andrzej Wilkowski: Line dependent coefficient and multiaverage in data analysis    157
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia