Osobowość a wczesny uraz relacyjny

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,99

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,99

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem monografii jest zaprezentowanie w pierwszej, wprowadzającej części podstawowej wiedzy na temat rodzajów traumy, jej możliwych następstw i form pomocy ofiarom. W drugiej części, po krótkiej refleksji nad teoretycznym i metodologicznym statusem pojęcia urazu i jego intrapsychicznych i behawioralnych następstw, znajdują się poglądy i badania empiryczne dotyczące czynników ryzyka zaburzeń po relacyjnych doświadczeniach traumatycznych wczesnego okresu życia oraz osobowościowych moderatorów tych zaburzeń. Próbujemy odpowiedzieć na niektóre z zasygnalizowanych wcześniej pytań, ilustrując koncepcje teoretyczne wybranymi badaniami empirycznymi. Znaczna część opisanych badań prowadzona była w toku seminariów magisterskich i prac doktorskich realizowanych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu A. Mickiewicza i dotyczyła autodestruktywnych następstw doświadczeń przemocy i zaniedbania w dzieciństwie. Pragniemy w nich również wskazać na znaczenie wybranych właściwości osobowości, które zdają się pełnić rolę moderatorów wobec skutków urazu. Zebrany materiał wpisuje się więc w nurt studiów nad poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o wewnątrzpsychiczne czynniki oraz te pośredniczące w powstawaniu zaburzeń pourazowych i stanowi głos w dyskusji o znaczeniu niektórych wymiarów osobowościowych, takich jak relacja więzi, poczucie koherencji lub sensu i woli życia w zderzeniu z krytycznymi doświadczeniami życiowymi.


Fragm. Wprowadzenia


Liczba stron192
WydawcaWydawnictwo PWSZ w Koninie
ISBN-13978-83-88335-62-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    7
  CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI URAZU – Teresa Schiller -Gąsiorowska    11
    ROZDZIAŁ 1. Pojęcie, rodzaje i skutki traumy    13
      1. Pojęcie urazu    13
      2. Rodzaje zdarzeń traumatycznych    15
        2.1. Wewnątrzrodzinna przemoc wobec dziecka jako źródło wczesnych urazów relacyjnych    19
      3. Konsekwencje traumatycznych doświadczeń    21
        3.1. Zespół stresu pourazowego jako konsekwencja urazu    21
        3.2. Zespół urazu chronicznego    26
        3.3. Objawy i konsekwencje w przypadku maltretowanych dzieci    29
        3.4. Zaburzenia reaktywne jako konsekwencja urazu    35
      4. Czynniki warunkujące wystąpienie konsekwencji po urazie    37
    ROZDZIAŁ 2. Interwencja i pomoc specjalistyczna dla osób po doświadczeniach traumatycznych    41
      1. Doświadczenie traumatyczne z perspektywy teorii kryzysu    41
      2. Pomoc psychologiczna dla ofiar urazu    44
        2.1. Rodzaje pomocy psychologicznej    44
        2.2. Ogólne zasady terapii w przypadkach urazów    46
        2.3. Metody i techniki stosowane w terapii urazów    48
        2.4. Motywy doboru metod terapeutyczych    62
        2.5. Problemy etyczne terapii ofiar urazu    71
      3. Wsparcie społeczne dla ofiar urazu    72
        3.1. Skuteczność wsparcia społecznego    72
        3.2 Wsparcie społeczne dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych    75
        3.3. Wsparcie grup terapeutycznych dla ofiar urazu    79
    Bibliografia    81
  CZĘŚĆ II. OSOBOWOŚĆ A WCZESNY URAZ RELACYJNY. KONCEPCJE I BADANIA – Anna Suchańska    85
    Wstep    87
    ROZDZIAŁ 1. Kontrowersje wokół pojęcia urazu    89
      1. Kilka ustaleń w kwestii ujmowania i badania konsekwencji urazu    92
    ROZDZIAŁ 2. Osobowościowe konsekwencje wydarzeń traumatycznych w teorii i badaniach    99
      1. Wczesny uraz relacyjny a zmiana osobowości – mechanizmy i procesy    101
        1.1. Psychofizjologiczne następstwa wczesnej traumy relacyjnej    102
        1.2. Psychologiczne koncepcje mechanizmów oddziaływania traumy    105
      2. Osobowościowe skutki wczesnej traumy relacyjnej    105
        2.1. Pourazowa struktura osobowości    106
        2.2. Zaburzenia więzi    108
        2.3. Trudności samoregulacji i dalsze konsekwencje traumy    114
        2.4. „Zranione ‘ja’” – intrapsychiczny skutek przemocy i czynnik ryzyka zaburzeń zachowania    116
        2.5. Postawa wobec życia    119
        2.6. Zachowania autodestruktywne – behawioralna reakcja na traumę    120
    ROZDZIAŁ 3. Badania empiryczne nad właściwościami osobowości i zachowaniami autodestruktywnymi osób po doświadczeniach przemocy, zaniedbania i zaburzonej więzi    125
      1. Przemoc, „ja” cielesne i tendencje dysocjacyjne oraz ich związek z autodestruktywnymi zaburzeniami zachowania    126
      2. Trauma przywiązaniowa, kontakt fizyczny i bliskość z rodzicami a „ja” cielesne    141
      3. Przywiązanie a zdolność do opiekowania się sobą i ochrony    144
    ROZDZIAŁ 4. Osobowość w procesie zmagania się z urazem w świetle wyników badań    151
      1. Osobowość jako moderator skutków traumy – czynniki ryzyka i odporności    153
      2. Poczucie koherencji, sensu i woli życia, samoświadomość i refleksyjność a autodestruktywne skutki urazu w świetle własnych badań empirycznych    161
        2.1. Uraz – poczucie koherencji – pośrednia autodestruktywność    162
        2.2. Poczucie sensu i woli życia – autodestrukcyjne skutki przemocy    171
        2.3. Samoświadomość a dysocjacyjne następstwa doświadczeń traumatycznych    175
        2.4. Refleksyjność w procesie zmagania się z chronicznymi traumatycznymi doświadczeniami dzieciństwa    180
        Zakończenie    182
  Bibliografia    185
  Wykaz tabel, rysunków i wykresów    190
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia