Wzmacniacze operacyjne i przetworniki pomiarowe

Wzmacniacze operacyjne i przetworniki pomiarowe

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

25,72

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Omówiono wzmacniacze operacyjne różnych typów oraz podano informacje z zakresu projketowania liniowych i nieliniowych przetworników pomiarowych. Przedstawiono metodykę wyznaczania błędów przetworników. Zawarto liczne informacje praktyczne przydatne w projektowaniu pomiarowych układów pomiarowych.


Książka przeznaczona dla studentów wydziałów elektroniki oraz inżynierów tej specjalności.


Liczba stron506
WydawcaOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
ISBN-13978-83-7493-401-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    9
  Oznaczenia napięć i prądów    11
  
  I. UKŁADY LINIOWE    13
  
    1. Wprowadzenie    15
      1.1. Ogólna charakterystyka wzmacniaczy operacyjnych    16
      1.2. Definicje parametrów wzmacniaczy operacyjnych    17
      1.3. Podstawowe układy ze wzmacniaczami operacyjnymi    22
        1.3.1. Wzmacniacz odwracający    24
        1.3.2. Wzmacniacz nieodwracający    27
        1.3.3. Wtórnik napięcia    29
  
    2. Właściwości układów wzmacniających ze wzmacniaczami operacyjnymi    30
      2.1. Wejściowe napięcie i prąd niezrównoważenia wzmacniaczy operacyjnych    31
      2.2. Określenie wpływu wejściowego napięcia niezrównoważenia i prądów polaryzacji na napięcie wyjściowe wzmacniacza    35
  
    3. Zerowanie układów ze wzmacniaczami operacyjnymi    43
  
    4. Właściwości wzmacniaczy z ujemnym sprzężeniem zwrotnym    57
      4.1. Schematy blokowe wzmacniaczy    57
        4.1.1. Wzmacniacz odwracający    57
        4.1.2. Wzmacniacz nieodwracający    59
      4.2. Wpływ skończonej wartości wzmocnienia wzmacniacza operacyjnego na błąd przetwarzania    60
      4.3. Wpływ zmian wzmocnienia wzmacniaczy operacyjnych i parametrów obwodu sprzężenia zwrotnego na błąd przetwarzania    61
        4.3.1. Wzmacniacz odwracający    61
        4.3.2. Wzmacniacz nieodwracający    61
      4.4. Rezystancja wejściowa wzmacniaczy    63
        4.4.1. Wzmacniacz odwracający    63
        4.4.2. Wzmacniacz nieodwracający    66
      4.5. Rezystancja wyjściowa wzmacniaczy    68
        4.5.1. Wzmacniacz odwracający    68
        4.5.2. Wzmacniacz nieodwracający    69
  
    5. Charakterystyki amplitudowe i fazowe wzmacniaczy    72
      5.1. Charakterystyki logarytmiczne – aproksymacje Bodego    73
      5.2. Odwrotne charakterystyki transmitancji obwodu ujemnego sprzężenia zwrotnego    76
  
    6. Charakterystyki częstotliwościowe wzmacniaczy z ujemnym sprzężeniem zwrotnym    83
      6.1. Wzmacniacz opisany równaniem różniczkowym pierwszego rzędu z rezystancyjnym sprzężenie zwrotnym    83
      6.2. Wzmacniacz opisany równaniem różniczkowym drugiego rzędu z rezystancyjnym sprzężeniem zwrotnym    85
      6.3. Wzmacniacz i obwód ujemnego sprzężenia zwrotnego opisane równaniami różniczkowymi pierwszego rzędu    97
      6.4. Praktyczny sposób wykreślania charakterystyk amplitudowych ze szczytem rezonansowym    103
      6.5. Właściwości wzmacniaczy w dziedzinie czasu    107
      6.6. Podsumowanie    110
  
    7. Właściwości wzmacniaczy pracujących w liniowym i nieliniowym obszarze charakterystyk    112
      7.1. Właściwości częstotliwościowe wzmacniaczy pracujących w liniowym obszarze charakterystyk    113
      7.2. Właściwości częstotliwościowe wzmacniaczy pracujących w nieliniowym obszarze charakterystyk    116
      7.3. Podsumowanie    130
  
    8. Kształtowanie właściwości częstotliwościowych wzmacniaczy    132
      8.1. Korekcja transmitancji sprzężenia zwrotnego    133
      8.2. Korekcja charakterystyki częstotliwościowej przez zmianę impedancji wejściowej wzmacniacza    134
      8.3. Minimalizacja wpływu pojemności wejściowej wzmacniacza operacyjnego na charakterystykę częstotliwościową    136
      8.4. Minimalizacja wpływu pojemności obciążenia wzmacniacza    138
        8.4.1. Wtórnik napięcia    138
        8.4.2. Wzmacniacz odwracający    142
  
    9. Kształtowanie charakterystyk częstotliwościowych wzmacniaczy operacyjnych    148
      9.1. Korekcja biegunem dominującym    149
        9.1.1. Wzmacniacz operacyjny bez wyprowadzonych końcówek obwodów korekcyjnych    149
        9.1.2. Wzmacniacz operacyjny z wyprowadzonymi końcówkami do układów korekcyjnych    150
      9.2. Korekcja biegunem i zerem    152
        9.2.1. Wzmacniacz operacyjny bez wyprowadzonych końcówek obwodów korekcyjnych    152
        9.2.2. Wzmacniacz operacyjny z wyprowadzonymi końcówkami do układów korekcyjnych    155
      9.3. Korekcja charakterystyki częstotliwościowej w układzie równoległym    163
  
    10. Współczynnik tłumienia napięć współbieżnych    167
      10.1. Współczynnik tłumienia napięcia współbieżnego CMRR wzmacniacza operacyjnego    168
      10.2. Współczynnik tłumienia napięcia współbieżnego CMRRwo podstawowych układów wzmacniających    170
        10.2.1. Wzmacniacz różnicowy    170
        10.2.2. Wzmacniacz nieodwracający    173
        10.2.3. Wtórnik napięcia    176
        10.2.4. Wzmacniacz odwracający    179
      10.3. Współczynnik tłumienia napięcia współbieżnego CMRR?R spowodowany tolerancją rezystorów    181
      10.4. Współczynnik tłumienia napięcia współbieżnego CMRRZ wzmacniacza różnicowego spowodowany skończoną rezystancją wewnętrzną napięć źródłowych e1, e2    183
      10.5. Współczynnik tłumienia napięcia współbieżnego CMRRU zależny od struktury wzmacniacza    186
      10.6. Współczynnik tłumienia napięcia współbieżnego CMRRC zależny od parametrów przewodów łączących źródła sygnałów ze wzmacniaczem    192
      10.7. Wypadkowy współczynnik tłumienia składowej współbieżnej CMRRWY wzmacniacza    194
      10.8. Wypadkowy współczynnik tłumienia składowej współbieżnej CMMR1,nwy łańcucha wzmacniaczy    196
        10.8.1. Wypadkowy współczynnik tłumienia składowej współbieżnej wzmacniacza złożonego ze wzmacniaczy różnicowych    196
        10.8.2. Wypadkowy współczynnik tłumienia składowej współbieżnej wzmacniacza złożonego ze wzmacniaczy odwracających i nieodwracających    204
      10.9. Pomiary współczynnika tłumienia napięcia współbieżnego CMRR wzmacniacza operacyjnego    206
  
    11. Współczynnik tłumienia wpływu zmian napięcia zasilania SVRR    214
  
    12. Wzmacniacze różnicowe    217
      12.1. Podstawowy wzmacniacz różnicowy    217
      12.2. Wzmacniacz różnicowy utworzony ze wzmacniaczy odwracających    221
      12.3. Wzmacniacz różnicowy utworzony ze wzmacniaczy nieodwracających    222
  
    13. Wzmacniacze pomiarowe    226
      13.1. Podstawowy wzmacniacz różnicowy z wtórnikami napięć    226
      13.2. Wzmacniacze pomiarowe ze źródłami prądów    228
      13.3. Podsumowanie    235
  
    14. Sumator    237
  
    15. Układy całkujące i różniczkujące    244
      15.1. Zasada działania układów całkujących    244
      15.2. Błędy układu całkującego    245
        15.2.1. Wyjściowe napięcie niezrównoważenia i dryft układu całkującego    246
        15.2.2. Błędy układu całkującego spowodowane skończonymi wartościami wzmocnienia, impedancji wejściowej i pasma przenoszenia wzmacniacza operacyjnego    248
      15.3. Układ proporcjonalno-całkujący    254
      15.4. Układ całkujący sygnał prądowy    256
      15.5. Układ całkujący napięcie przemienne    257
      15.6. Układy różniczkujące    261
      15.7. Zasada działania układów różniczkujących    261
      15.8. Błędy układów różniczkujących    263
        15.8.1. Wyjściowe napięcie niezrównoważenia i dryft układu różniczkującego    263
        15.8.2. Błąd układu różniczkującego spowodowany skończoną szerokością pasma przenoszenia wzmacniacza operacyjnego    264
      15.9. Praktyczne układy różniczkujące    265
      15.10. Podsumowanie    270
  
    16. Rozwiązania układowe wzmacniaczy specjalizowanych    272
      16.1. Wzmacniacze z nadążną minimalizacją wejściowego napięcia niezrównoważenia    272
      16.2. Wzmacniacze z barierą izolacyjną    275
      16.3. Wzmacniacze transkonduktancyjne    281
      16.4. Wzmacniacze transimpedancyjne    283
      16.5. Wzmacniacze rail-to-rail    287
  
    17. Wzmacniacze operacyjne zasilane z jednego źródła napięcia    295
  
    18. Szumy w układach liniowych    304
      18.1. Podział szumów    305
      18.2. Szumy elementów układów elektronicznych    308
        18.2.1. Szumy elementów pasywnych    308
        18.2.2. Szumy elementów aktywnych    309
      18.3. Szumy przetworników    311
      18.4. Wartości skuteczne napięć źródeł szumów o składowych różowej, białej i o wielkich częstotliwościach    317
      18.5. Wyznaczanie zastępczego źródła szumów cząstkowych    319
        18.5.1. Analityczne wyznaczanie zastępczego źródła szumów    320
        18.5.2. Graficzno-analityczne wyznaczanie zastępczego źródła szumów    321
      18.6. Związek między wartością międzyszczytową a skuteczną szumów    326
      18.7. Współczynnik szumów    330
        18.7.1. Współczynnik szumów wzmacniacza bez sprzężenia zwrotnego    331
      18.8. Współczynnik szumów w układach ze sprzężeniem zwrotnym    335
      18.9. Współczynnik szumów wzmacniaczy wielostopniowych    339
  
    19. Zakłócenia w układach ze sprzężeniem zwrotnym    344
  
    20. Błędy dynamiczne wzmacniaczy    345
    21. Ocena błędu przetwarzania wzmacniaczy i torów pomiarowych    350
      21.1. Błędy przetwarzania wzmacniaczy operacyjnych wyrażone w mierze logarytmicznej    350
        21.1.1. Liczba bitów jako miara błędów przetwarzania    350
        21.1.2. Błędy przetwarzania wzmacniacza opisanego równaniem różniczkowym pierwszego rzędu z rezystancyjnym sprzężeniem zwrotnym wyrażone w bitach    351
      21.2. Błędy przetwarzania torów pomiarowych    357
  
    22. Technologie wytwarzania i właściwości wzmacniaczy operacyjnych    368
      22.1. Wzmacniacze operacyjne bipolarne    368
      22.2. Wzmacniacze operacyjne BiFET    369
      22.3. Wzmacniacze operacyjne CMOS    371
      22.4. Wzmacniacze operacyjne BiCMOS    372
  
    23. Minimalizacja wejściowego napięcia niezrównoważenia i korekcja parametrów analogowych układów scalonych    377
  
  II. UKŁADY NIELINIOWE    383
  
    24. Wprowadzenie    385
  
    25. Funkcje odwrotne    386
  
    26. Funkcje uwikłane    388
  
    27. Układy logarytmujące i wykładnicze    392
      27.1. Zasada działania    392
      27.2. Błędy spowodowane przez elementy układów    397
      27.3. Realizacja układu logarytmującego    402
      27.4. Realizacja układu opisanego funkcją wykładniczą    404
  
    28. Układy mnożąco-dzielące    406
  
    29. Wielofunkcyjny analogowy przetwornik operacyjny    410
  
    30. Układy mnożące ze sterowanym podziałem prądów    414
      30.1. Zasada działania układów mnożących ze sterowanym podziałem prądów    414
      30.2. Stosowanie układów mnożących ze sterowanym podziałem prądów    419
  
    31. Układy mnożące z modulacją szerokości i amplitudy impulsów    427
  
    32. Błędy operacji mnożenia i dzielenia sygnałów    432
      32.1. Błędy statyczne układu mnożącego    432
      32.2. Błędy statyczne układu dzielącego    434
  
    33. Realizacja układów dzielących    436
      33.1. Układ dzielący utworzony z układu mnożąco-dzielącego    436
      33.2. Układ dzielący utworzony z układu mnożącego i wtórnika napięcia    437
      33.3. Układ dzielący utworzony z układu mnożącego i wzmacniacza odwracającego    439
  
    34. Realizacja układów podnoszących do kwadratu    442
      34.1. Układ podnoszący do kwadratu utworzony z układu mnożąco-dzielącego    442
      34.2. Układ podnoszący do kwadratu utworzony z wielofunkcyjnego układu operacyjnego    443
  
    35. Realizacja układów pierwiastkujących    448
      35.1. Układ pierwiastkujący utworzony z układu mnożącego i wzmacniacza operacyjnego    448
      35.2. Układ pierwiastkujący utworzony z układu mnożąco-dzielącego    450
      35.3. Układ pierwiastkujący utworzony z wielofunkcyjnego układu operacyjnego    451
  
    36. Przetworniki napięcia wartości maksymalnej, średniej i skutecznej    455
      36.1. Przetworniki wartości maksymalnej    456
      36.2. Przetwornik wartości średniej    461
      36.3. Przetworniki wartości skutecznej    465
        36.3.1. Przetwornik wartości skutecznej opisany funkcją jawną    465
        36.3.2. Przetwornik wartości skutecznej opisany funkcją uwikłaną    467
  
    37. Aproksymacja funkcji nieliniowych    471
      37.1. Aproksymacja linią ciągłą    472
      37.2. Aproksymacja odcinkami    476
  
    38. Linearyzacja    481
      38.1. Linearyzacja przez zmianę konfiguracji mostka    481
      38.2. Linearyzacja za pomocą układu mnożącego i sumatora    482
      38.3. Linearyzacja za pomocą układu mnożąco-dzielącego i sumatora    483
      38.4. Linearyzacja mostka przez zmianę napięcia zasilania    484
      38.5. Linearyzacja półmostka przez zmianę prądu zasilania    486
      38.6. Podsumowanie    488
  
    39. Układy zamiany współrzędnych    489
      39.1. Zamiana współrzędnych prostokątnych na współrzędne biegunowe    489
      39.2. Zamiana współrzędnych biegunowych na współrzędne prostokątne    491
  
    40. Wybór współczynników skali    494
  
    41. Zalecenia konstrukcyjne    499
      41.1. Zasilanie układów elektronicznych    500
      41.2. Układy odsprzęgające obwody zasilania    502
      41.3. Ekrany ekwipotencjalne    504
      41.4. Ekrany elektromagnetyczne    505
  
  Literatura uzupełniająca    506
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia