Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR"

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

73,26  99,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 99,00 zł (-26%)

Najniższa cena z 30 dni: 59,40 zł  


73,26

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Drugie wydanie (I w 1994 r.) unikalnego zbioru wszystkich dokumentów, które podawał do publicznej wiadomości Komitet Obrony Robotników i Komitet Samoobrony Społecznej KOR, w łącznej liczbie 317 pozycji: oświadczeń, listów, komunikatów, telegramów, apeli, broszur i innych. Dokumenty te, pierwotnie wydawane w formie maszynopisu lub na powielaczu, były rzetelnie przygotowywane do druku w latach 1982–1984 przez związanego z KOR-em Andrzeja Jastrzębskiego. Tworzył on, gromadził i archiwizował ich kopie, dzięki czemu zachowały się, mimo licznych rewizji i konfiskat milicyjnych w siedzibach działaczy w latach 1976–1981.


Publikacja jest też solidnym przyczynkiem do najnowszej historii Polski, dzięki zawartym w niej dokumentom umożliwia bezstronne poznanie tego, czym był KOR, dlaczego powstał, jak działał, dlaczego przekształcił się w KSS KOR, do czego zmierzał, o co walczył i dlaczego się rozwiązał.


Andrzej Jastrzębski (1924–2011), wieloletni współpracownik Instytutu Wydawniczego PAX i KOR-u, edytor, wydawca m.in. dzienników, pamiętników i antologii poezji religijnej. W 2006 r. otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.


Plik PDF ma postać skanów, co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Rok wydania2011
Liczba stron784
KategoriaHistoria Polski
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16857-5
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (Andrzej Jastrzębski)    19
  Członkowie Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR"    27
  Część pierwsza. Komunikaty i dokumenty    29
    Apel do społeczeństwa i władz PRL - Warszawa, [23] września 1976 r.    30
    Komunikat nr 1 - Warszawa, 29 września 1976 r.    31
      Zakres pomocy udzielanej robotnikom Ursusa i Radomia    32
      Represje za obecność na jawnych procesach sądowych    33
      Rozprawa rewizyjna w Sądzie Najwyższym    34
      Nowy członek Komitetu Obrony Robotników    34
      Apel    34
      Adresy i telefony członków Komitetu Obrony Robotników    34
      [List* do:] Ob. Doc. dr hab. med. Ryszard Brzozowski, Prezes Zarządu Głównego PCK - Warszawa, 3 października 1976 r.    35
      [List* do:] Sekretarz Generalny Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Warszawa, 3 października 1976 r.    35
      [List* do:] Ob. dr Waldemar Winkiel, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Warszawa, 3 października 1976 r.    35
      [List * do:] Ob. Prof. dr hab. med. Marian Śliwinski, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Warszawa, 8 października 1976 r.    36
      [List* do:] Ob. dr Tadeusz Rudolf, Minister Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych - Warszawa, 8 października 1976 r.    36
    Komunikat nr 2 - Warszawa, 10 października 1976 r.    36
      Zakres pomocy udzielanej robotnikom Ursusa i Radomia    37
      Ostatnio do akcji pomocy "włączyły się" władze bezpieczeństwa    38
      Represje w związku z akcją pomocy robotnikom    38
      Represje za udział w jawnych rozprawach sądowych    39
      Lista funkcjonariuszy organów ścigania i pracowników sądu szczególnie aktywnych w związku z represjami przeciwko robotnikom po wydarzeniach 25 czerwca 1976    39
      Korespondencja KOR-u    40
      Sprostowanie    40
      Apel    40
      Adresy i telefony [15] członków KOR-u    40
    Komunikat nr 3 - Warszawa, 30 października 1976 r.    41
      Dane zbiorze o przebywających w aresztach i więzieniach    41
      Zakres pomocy udzielanej robotnikom Ursusa i Radomia    41
      Fałszerstwa i kłamstwa    43
      Represje w związku z akcja pomocy robotnikom i działania urzędowe przeciw Komitetowi    43
      Zastraszanie osób uczestniczących w jawnych procesach sądowych    44
      Lista funkcjonariuszy organów ścigania i pracowników szczególnie aktywnych w związku z represjami przeciwko robotnikom (cd.)    45
      Korespondencja KOR-u    45
      Nowi członkowie Komitetu    45
      Apel    45
      Adresy i telefony członków KOR-u    46
      Z ostatniej chwili    47
      Oświadczenie* - Warszawa, 4 listopada 1976 r.    47
      Oświadczenie* - Warszawa, 5 listopada 1976 r.    49
      Apel do społeczeństwa i władz PRL* - Warszawa, listopad 1976 r.    49
      Do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Warszawa, 15 listopada 1976 r.    50
    Komunikat nr 4 - Warszawa, 22 listopada 1976 r.    53
      Dane zbiorcze o przebywających w aresztach i więzieniach    53
      Procesy radomskie    53
      Dane o represjach poza Radomiem i Ursusem    54
      Zakres pomocy udzielanej robotnikom Ursusa, Radomia i Łodzi    56
      Represje w związku z akcją pomocy robotnikom i działania urzędowe przeciwko KOR-owi    57
      Fałszerstwa    57
      Lista osób szczegó1nie aktywnych w związku z represjami przeciwko robotnikom (cd.)    58
      Oświadczenia KOR-u    58
      Cele KOR-u    58
      Sprostowanie    58
      Nowi członkowie KOR-u    59
      Apel    59
      Apel do społeczeństwa - Warszawa, 29 listopada 1976 r.    59
    Komunikat nr 5 - Warszawa, 22 grudnia 1976 r.    60
      Procesy radornskie    60
      Procesy ursuskie    61
      Dane o represjach poza Radomiem i Ursusem    62
      Zakres pomocy udzielanej robotnikom Ursusa, Radomia, Łodzi i Płocka    63
      Zasady udzielania pomocy za pośrednictwem KOR-u    64
      Represje w związku z akcją pomocy robotnikom i działania urzędowe przeciwko KOR-owi    65
      Fałszerstwa    65
      Lista osób szczególnie aktywnych w stosowaniu represji przeciwko robotnikom (cd.)    66
      Sprawa powołania komisji poselskiej    66
      Apel    66
      Adresy i telefony [20] czlonk6w KOR-u    66
      Oświadczenie* - Warszawa. 31 grudnia 1976 r.    67
      Oświadczenie* - Warszawa, 3 stycznia 1977 r.    67
      List otwarty do Sejmu PRL* - Warszawa. 7 stycznia 1977 r.    68
      [List* do:] Minister Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Ob. Emil Wojtaszek - Warszawa, 15 stycznia 1977 r.    70
    Komunikat nr 6 - Warszawa, 15 stycznia 1977 r.    71
      Procesy ursuskie    71
      Procesy radomskie    72
      Zakres pomocy w Ursusie, Radomiu, Łodzi i Płocku    73
      Represje w związku z akcją pomocy i działania urzędowe przeciwko KOR-owi    74
      Przygotowania do czerwcowej podwyżki cen    74
      Fałszerstwa    75
      Lista osób szczególnie aktywnych w stosowaniu represji przeciwko robotnikom (cd.)    76
      Oświadczenia i korespondencja KOR-u    76
      Sprawa powołania komisji poselskiej    77
      Nowi członkowie KOR-u    77
      Cele KOR-u    78
      Apel    78
      Adresy i telefony [23] czlonk6w KOR-u    78
      Oświadczenie* - Warszawa. 19 stycznia 1977 r.    78
      Oświadczenie* - Warszawa, 31 stycznia 1977 r.    79
    Komunikat nr 7 - Warszawa, 11 lutego 1977 r.    79
      Oświadczenie KOR-u z dnia 5 lutego 1977 r.    80
      Realizacja uchwały Rady Państwa z dnia 3 lutego 1977 r.    82
      Dane zbiorcze o skazanych przez Sądy i kolegia    82
      Zakres pomocy udzielanej przez KOR    83
      Lista osób szczególnie aktywnych w stosowaniu represji przeciwko robotnikom (cd.)    85
      Represje w związku z akcją pomocy i działania urzędowe przeciwko KORowi    86
      Fałszerstwa    86
      Korespondencja i oświadczenia KOR-u    87
    Komunikat nr 8 - Warszawa, 22 marca 1977 r.    88
      Sprawa powołania specjalnej komisji poselskiej    88
      Apel    88
      Adresy i telefony [23] członków KOR-u    88
      Cele KOR-u    88
      Realizacja uchwały Rady Państwa z dnia 3 lutego 1977 r.    89
      Represje władz i zakres pomocy udzielanej przez KOR    90
      Lista osób szczególnie aktywnych w stosowaniu represji przeciwko robotnikom (cd.)    93
      Represje w związku z akcją pomocy i działania urzędowe przeciwko KOR-owi    93
      Korespondencja i oświadczenia KOR-u    95
      Sprawa powołania specjalnej komisji poselskiej    95
      Apel    96
      Adresy i telefony [23] członków KOR-u    96
      Oświadczenie* - Warszawa, 29 marca 1977 r.    96
      Oświadczenie* - Warszawa, 5 kwietnia 1977 r.    97
    Komunikat nr 9 - Warszawa, 29 kwietnia 1977 r.    99
      Cele KOR-u    99
      Realizacja uchwały Rady Państwa z dnia 3 lutego 1977 r.    99
      Represje władz i zakres pomocy udzielanej przez KOR    100
      Lista osób szczególnie aktywnych w stosowaniu represji wobec robotników (cd.)    103
      Represje w związku z akcją pomocy i działania urzędowe przeciwko KOR-owi    103
      Fałszerstwa    104
      Korespondencja i oświadczenia KOR-u    105
      Sprawa powołania specjalnej komisji poselskiej    106
      Nowy członek KOR-u    107
      Apel    107
      Adresy i telefony [24] członków KOR-u    107
      Oświadczenie - Warszawa, 16 maja 1977 r.    107
    Komunikat nr 10 - Warszawa, 27 maja 1977 r.    107
      Dwa oświadczenia KOR-u    108
      Obchody żałobne środowisk studenckich po śmierci studenta S. Pyjasa i związane z nimi represje    111
      Sankcje prokuratorskie dla członków i współpracowników KOR-u    114
      Kolejne oświadczenie KOR-u    115
      Początek kampanii oszczerstw towarzyszących represjom    116
      Komunikat Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie    116
      Pierwsze odgłosy opinii publicznej w Polsce i na świecie na temat wydarzeń i represji mających miejsce w naszym kraju po śmierci S. Pyjasa    117
      Z ostatniej chwili    118
      Apel    118
      Adresy i telefony członków KOR-u    118
      Oświadczenie (Do uczestników Konferencji Belgradzkiej)* - Warszawa, 5 czerwca 1977 r.    119
      [Telegram do:] Marianello Agostino. Confederazione Generale del Lavoro - Warszawa, 15 czerwca 1977 r.    120
      Oświadczenie* - Warszawa, 25 czerwca 1977 r.    120
    Komunikat nr 11 - Warszawa, 30 czerwca 1977 r.    126
      Cele KOR-u    126
      Represje władz i zakres pomocy udzielanej przez KOR    126
      Informacja o działalności Biura Interwencyjnego    133
      Zmiana środka zapobiegawczego wobec J. J. Lipskiego    133
      Lista szczególnie gorliwych autorów kalumnii i fałszerstw rzucanych w prasie krajowej na członków i współpracowników KOR-u    133
      Korespondencja i oświadczenia KOR-u    134
      Listy do władz i Sejmu PRL w sprawie represji przeciw członkom i współpracownikom KOR-u    135
      Sprawa powołania specjalnej komisji poselskiej    137
      Sprostowania i uwagi    138
      Apel    138
      Oświadczenie - Warszawa, 5 lipca 1977 r.    138
    Komunikat 12 - Warszawa, 23 lipca 1977 r    141
      Cele KOR-u    141
      Represje władz i zakres pomocy udzielanej przez KOR    141
      Represje w związku z akcją pomocy i działania urzędowe przeciwko KOR-owi    144
      Korespondencja i oświadczenia KOR-u    147
      "Czarna lista" publicystów szkalujących członków KOR-u i jego współpracowników    149
      Zmiany w składzie KOR-u    149
      Apel    149
      Z ostatniej chwili    150
      Adresy i telefony [25] członków KOR-u    150
      Oświadczenie* - Warszawa, 25 lipca 1977 r    150
      [List do:] zagranicznych sygnatariuszy protestu przeciw więzieniu robotników oraz członków i współpracowników KOR-u z podziękowaniem za interwencję - Warszawa, sierpień 1977 r.    151
      [List do:] Prokurator Generalny PRL, Ob. Lucjan Czubiński – Warszawa 24 sierpnia 1977 r.    152
      [List do:] Minister Oświaty i Wychowania, Ob. Jerzy Kuberski - Warszawa, 31 sierpnia 1977 r.    160
    Komunikat 13 - Warszawa, 31 sierpnia 1977 r.    161
      Po amnestii    161
      Zakres pomocy udzielanej przez KOR    162
      Strajk w pabianickiej fabryce żarówek „Polam”    163
      List robotników z Grudziądza do Edwarda Gierka    163
      Biłgoraj    164
      Represje i działania urzędowe przeciwko KOR-owi    164
      Korespondencja i oświadczenia KOR-u    166
      "Czarna lista" publicystów szkalujących członków KOR-u i jego współpracowników    167
      Cele KOR-u    167
      Apel    169
      Adresy i telefony [25] członków KOR-u    169
      Uchwała - Warszawa, 29 września 1977 r.    169
    Komunikat nr 14 - Warszawa, 30 września 1977 r.    171
      Zakres pomocy udzielanej przez KOR    171
      Represje w związku z akcją pomocy    171
      Po amnestii    173
      Częstochowa    174
      Informacja o działalności Biura interwencyjnego    175
      Oświadczenie KOR-u    175
      "Czarna lista" publicystów szkalujących członków KOR-u i jego współpracowników    176
      Sprostowanie    176
      Oświadczenie trójki obywatelskiej w sprawie rocznej działalności KOR-u    177
      Cele KOR-u    178
      Apel    179
    Komunikat nr 15 - Warszawa, 31 października 1977 r.    179
      Cele KSS "KOR"    179
      Fundusz Samoobrony Społecznej    180
      Ze spraw Biura Interwencyjnego    180
      Represje    184
      Oświadczenia i korespondencja Komitetu Samoobrony Społecznej ,,KOR"    186
      "Czarna lista" publicystów    188
      Nowi członkowie Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR"    189
      Adresy i telefony [31] członków KSS "KOR"    189
      Nowe inicjatywy społeczne    189
      Apel    190
    Komunikat nr 16 - Warszawa, listopad-grudzień 1977 r.    191
      Cele KSS "KOR"    191
      Ze spraw Biura Interwencyjnego    191
      Represje    193
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    195
      Lista depozytariuszy dokumentu GUKPPiW    203
      Adresy i telefony [31] członków KSS "KOR”    207
      Nowe inicjatywy społeczne    207
      Z ostatniej chwili    208
      Apel    209
    Komunikat nr 17 - Warszawa, 23 stycznia 1978 r.    209
      Cele KSS "KOR"    209
      Ze spraw Biura Interwencyjnego    209
      Represje    212
      Rocznica wydarzeń na Wybrzeżu    214
      Z działalności SKS-u w Krakowie    215
      Międzynarodowa Wystawa Sztuki Nowoczesnej w Wenecji    216
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    216
      Adresy i telefony        członków KSS "KOR"    221
      Nowe inicjatywy społeczne    221
      Z ostatniej chwili    223
      Apel    225
      [Komunikat] - [Warszawa, 7 marca 1978 r.]    225
    Komunikat 18 - Warszawa. 7 marca 1978 r.    226
      Cele KSS ,,KOR"    226
      Represje    226
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    230
      Dalszy ciąg Listy depozytariuszy dokumentu GUKPPiW    236
      Adresy i telefony [31] członków KSS "KOR"    237
      Apel    237
      [List] Do Amnesty International - Warszawa, 10 marca 1978 r.    238
    Komunikat nr 19 - Warszawa, 24 kwietnia 1978 r.    238
      Cele KSS "KOR"    239
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    239
      Represje    245
      Dalszy ciąg listy depozytariuszy dokumentu GUKPPiW    250
      Adresy i telefony [31] członków KSS "KOR"    251
      Apel    251
    Komunikat nr 20 - Warszawa, 30 maja 1978 r.    251
      Cele KSS "KOR"    251
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    251
      Nowy członek KSS "KOR"    259
      Proces w sprawie zabójstwa Brożyny    159
      Represje (nie wymienienie w Oświadczeniach i korespondencji KSS «KOR»)    259
      Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR"    262
      Apel    262
      Z ostatniej chwili    263
      [List] Do Księdza Kardynała Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego - Warszawa, 15 czerwca 1978 r.    263
    Komunikat nr 21 - Warszawa, 31 lipca 1978 r.    263
      Cele KSS "KOR"    264
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    264
      Wyrok w sprawie zabójstwa Brożyny    273
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR")    274
      Adresy i telefony [31] czlonk6w KSS "KOR"    279
      Apel    279
    Komunikat nr 22 - Warszawa, ll wrzesnia 1978 r.    279
      Cele KSS "KOR"    279
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    279
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR")    285
      Informacja Karty 77    288
      

Adresy i telefony [31] członków KSS "KOR"

    291
      Apel    291
      [List] Do Komitetu Centralnego Szwedzkiej Partii Socjaldemokratycznej - Warszawa, 9 października 1978 r.    291
      Komunikat nr 23 - Warszawa, 16 października 1978 r.    292
      Cele KSS "KOR"    292
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    292
      Nowi członkowie KSS "KOR"    303
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR")    303
      Rozliczenie Rady Funduszu Samoobrony Społecznej KSS "KOR" za okres 20 września 1977 r. - 20 września 1978 r.    306
      Z ostatniej chwili    307
      Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR"    308
      Apel    308
    Komunikat nr 24 - Warszawa, 12 listopada 1978 r.    308
      Cele KSS "KOR"    308
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    308
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS „KOR”)    310
      Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR"    322
      Apel    322
    Komunikat nr 25 - Warszawa, 18 grudnia 1978 r.    322
      Cele KSS „KOR”    323
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    323
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR")    336
      Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR"    339
      Komunikat Rady Funduszu Samoobrony KSS "KOR"    339
      Z ostatniej chwili    340
      Apel    340
    Komunikat nr 26/27 - Warszawa, grudzień 1978 r.- styczeń 1979 r.    340
      Cele KSS "KOR"    341
      Oświadczenia i korespondencja KSS ,,KOR”    341
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS „KOR”)    347
      Fałszerstwo    350
      Sprostowanie    350
      Podziękowanie    351
      Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR"    351
      Apel    351
    Komunikat nr 28 - Warszawa, 16 marca 1979 r.    351
      Cele KSS "KOR"    351
      Proces Kazimierza Świtonia    351
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    353
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS „KOR”)    363
      Z ostatniej chwili    367
      Fałszerstwa    368
      Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR"    368
      Apel    369
    Komunikat nr 29 - Warszawa, 30 kwietnia 1979 r.    369
      Cele KSS "KOR"    369
      Oświadczenia j korespondencja KSS "KOR"    369
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS „KOR”)    372
      Ponadto    380
      Z ostatniej chwili    381
      Adresy j telefony [33] członków KSS "KOR"    382
      Apel    382
    Komunikat nr 30 - Warszawa, 12 czerwca 1979 r.    382
      Cele KSS "KOR"    382
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    382
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i w korespondencji KSS "KOR")    404
      Uzupełnienie Iisty represji policyjnych po uszkodzeniu pomnika Lenina w Nowej Hucie    408
      Fałszerstwo    408
      Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR"    408
      Apel    408
    Komunikat nr 31/32 - Warszawa, 1 września 1979 r.    408
      Cele KSS "KOR"    409
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    409
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR")    423
      Nowe inicjatywy społeczne    429
      Informacje Karty 77, czerwiec - Lipiec 1979 r.    430
      [List do:] Jerzy Andrzejewski - [Warszawa, sierpień 1979 r.]    431
      Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR"    431
      Apel    431
    Komunikat nr 33 - Warszawa. 16 października 1979 r.    432
      Cele KSS "KOR"    432
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    432
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR")    437
      Adresy i telefony [32] czlonk6w KSS "KOR"    440
      Apel    440
    Komunikat nr 34 - Warszawa, 30 Iistopada 1979 r.    440
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    441
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR")    448
      Ponadto    451
      Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR"    458
      Apel    458
      Komunikat - Warszawa, 7 grudnia 1979 r.    458
    Komunikat nr 35 - Warszawa. 31 grudnia 1979 r.    459
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    459
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR")    465
      Ponadto    471
      Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR"    473
      Apel    473
    Komunikat nr 36 - Warszawa, 31 stycznia 1980 r.    473
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    474
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR")    478
      Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR"    483
      Apel    483
    Komunikat nr 37 - Warszawa, 29 lutego 1980 r.    483
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    484
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR")    490
      Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR"    497
      Apel    497
    Komunikat nr 38 - Warszawa, 31 marca 1980 r.    497
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    497
      Sprawa Edmunda Zadrożyńskiego    501
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR")    501
      Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR"    511
      Apel    511
    Komunikat nr 39 - Warszawa. 30 kwietnia 1980 r.    511
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    511
      Nowy członek KSS "KOR"    517
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR")    518
      Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR"    524
      Apel    524
    Komunikat 40 - Warszawa, 31 maja 1980 r.    525
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    525
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR")    530
      Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR"    534
      Apel    534
    Komunikat nr 41 - Warszawa, 28 czerwca 1980 r.    534
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    534
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR")    543
      Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR"    547
      Apel    547
    Komunikat nr 42 - Warszawa, 31 lipca 1980 r.    547
      Oświadczenia KSS "KOR"    547
      Strajki    551
      Adresy i telefony [33] członków KSS „KOR”    558
      Apel    558
    Komunikat nr 43 - Warszawa, 1 września 1980 r.    558
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    558
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR")    568
      Represje (w dniach od 18 do 31 sierpnia nie wymienione lub przedstawione nieściśle w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR")    570
      Apel Rady Funduszu KSS "KOR" - Warszawa, 8 sierpnia 1980 r.    574
      Sprawozdanie Biura Interwencyjnego KSS "KOR" - Warszawa, Iipiec 1980 r.    575
      Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR"    582
      Apel    582
    Komunikat 44 - Warszawa, 30 września 1980 r.    582
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    583
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR")    587
      Informacja    588
      Adresy i telefony [32] czlonk6w KSS "KOR"    589
      Apel    589
    Komunikat nr 45 - Warszawa, 31 października 1980 r.    589
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    589
      Informacja    591
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR")    592
      Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR"    593
      Apel    593
    Komunikat nr 46 - Warszawa, 30 listopada 1980 r.    593
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    593
      Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR")    601
      Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR"    602
      Apel    602
      Komunikat nr 47 -- Warszawa, 31 grudnia 1980 r.    603
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    603
      Represje    603
      Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR"    604
      Apel    604
    Komunikat nr 48 (ostatni) - Warszawa, 23 września 1981 r.    605
      Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR"    605
      Sprawozdanie Rady Funduszu Samoobrony Społecznej "KOR" za okres 16 września 1979 r.-31 marca 1981 r.    613
      Komunikat    614
      Informacja    614
      Komitet Samoobrony Społecznej "KOR"    614
      Adresy i telefony członków Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR"    616
  Część druga. Broszury    619
    ... w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej CZĘŚĆ pierwsza] - Warszawa, kwiecień 1977 r.    620
    ... w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. CZĘŚĆ druga - Warszawa, czerwiec 1977 r.    637
    Wypadki czerwcowe i działalność Komitetu Obrony Robotników - Warszawa, maj 1977r.    659
    Wypadki czerwcowe    660
      Zakres represji    662
      Działalność Komitetu Obrony Robotników    666
    Dokumenty bezprawia opracowane przez Komitet Samoobrony Społecznej "KOR" - Warszawa, 7 kwietnia 1978 r.    676
      Oświadczenie - Warszawa, 7 kwietnia 1978 r.    677
    Biała księga Kazimierza Świtonia - Warszawa. po 8 stycznia 1979    703
      Oświadczenie - Warszawa, 8 stycznia 1979 r.    704
    Sprawa Jana Kozłowskiego - Warszawa, po 16 stycznia 1979 r.    713
      Wstęp - Warszawa, 4 stycznia 1979 r.    714
      Jan Kozłowski [do:] Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. List otwarty - Warszawa, 1 stycznia 1979 r.    715
      Opinia Sądowo-psychiatryczna (odpis)    717
      Oświadczenie - Warszawa, 10 września 1978 r.    719
      Dalsze informacje na temat sprawy Jana Kozłowskiego    720
    Dodatek    723
      Wacław Zawadzki [Nekrolog]    724
      Adam Szczypiorski [Nekrolog]    724
      [List prof. Edwarda Lipińskiego:] Do Sekretarza Generalnego Francuskiej Partii Komunistycznej G. Marchaisa. Do Sekretarza Generalnego Włoskiej Partii Komunistycznej E. Berlinguera. Do Sekretarza Generalnego Hiszpaskiej Partii Komunistycznej S. Carrilla - [Warszawa]. 8 czerwca 1977 r.    726
    Spis dokumentów Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Spolecznej    728
    Indeks osób    749
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia