W skład trzydziestego numeru Ekonometrii publikowanej w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wchodzi 12 artykułów. Marek Walesiak prezentuje technikę porządkowania liniowego z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości GDM2 dla danych porządkowych i programu R. Kolejnych sześć opracowań dotyczy wykorzystania wielowymiarowych metod statystycznych w badaniach rynkowych i społeczno-ekonomicznych. Beata Zmyślona przedstawia w swojej pracy wpływ imputacji na własności estymatorów. Joanna Krupowicz wskazuje sposoby identyfikacji i pomiaru wahań cyklicznych zmiennych charakteryzujących proces urodzeń. Joanna Dębicka proponuje wprowadzenie wielostanowych tablic trwania życia w analizie prawdopodobieństwa dożycia. Autorzy następnego opracowania prezentują metody consensusu dla niepełnych pokryć uporządkowanych. Ostatni artykuł obejmuje swoim zakresem problematykę analizy danych finansowych w działalności przedsiębiorstwa.


Liczba stron142
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Marek Walesiak: Porządkowanie liniowe z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości GDM2 dla danych porządkowych i programu R    9
  Katarzyna Wawrzyniak: Analiza korespondencji jako narzędzie diagnostyczne w makroskali    19
  Marcin Pełka: Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych dla danych symbolicznych w ocenie preferencji konsumentów    28
  Aneta Rybicka: Dekompozycyjne i mieszane metody w pomiarze preferencji wyrażonych    36
  Marta Targaszewska: Analiza porównawcza celów makroekonomicznych partii politycznych wygrywających wybory w latach 1997-2008    47
  Beata Bal-Domańska, Justyna Wilk: Wielowymiarowa analiza statystyczna poziomu życia w podregionach w roku 2009    58
  Piotr Tarka: Teoria pomiaru efektywności badań marketingowych w modelu regresji i równań strukturalnych    70
  Beata Zmyślona: Uwagi na temat własności estymatorów wyznaczanych na bazie niepełnych danych    83
  Joanna Krupowicz: Jak mierzyć wahania cykliczne występujące w zjawiskach demograficznych?    94
  Joanna Dębicka: Modelowanie probabilistycznej struktury ubezpieczeń wielostanowych    106
  Jadwiga Sobieska-Karpińska, Marcin Hernes: Metody consensusu w odniesieniu do niepełnych pokryć uporządkowanych    121
  Grzegorz Michalski: Wpływ wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące na koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa    130
  Summaries    18
    Marek Walesiak: Linear ordering with generalised distance measure GDM2 for ordinal data and program R    18
    Katarzyna Wawrzyniak: Correspondence analysis as the diagnostic tool in case of macroeconomic data    27
    Marcin Pełka: Application of symbolic decision trees in preference analysis    35
    Aneta Rybicka: Decompositional and mixed methods in consumers’ preferences measurement    46
    Marta Targaszewska: Comparative analysis of the macroeconomic goals of the winning parties in Poland over the period 1997-2008    57
    Beata Bal-Domańska, Justyna Wilk: Multivariate data analysis of quality of life at the level of Polish subregions in 2009    69
    Piotr Tarka: Theory of efficiency measurement in marketing research with regression and structural equations models    82
    Beata Zmyślona: Notes on the estimators properties in case of imputed data sets    93
    Joanna Krupowicz: How to measure cyclical fluctuations of demographic variables?    105
    Joanna Dębicka: Modelling of probabilistic structure of multistate insurance contracts    120
    Jadwiga Sobieska-Karpińska, Marcin Hernes: Consensus methods for incomplete ordered coverings    129
    Grzegorz Michalski: The influence of the choice of investment strategy in current assets on the cost of capital and on the value of enterprise    142
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia