X

  Wstęp 11
  CZĘŚĆ I. Podstawy public relations 17
   ROZDZIAŁ 1. Public relations w komunikacji społecznej (Jerzy Olędzki) 17
   1.1. Wprowadzenie 17
   1.2. Filozofia public relations 18
   1.2.1. Rozwój środków komunikacji 18
   1.2.2. Społeczna rola dialogu 21
   1.2.3. Sensor bezpieczeństwa 23
   1.3. Public relations jako wyższa forma komunikowania społecznego 26
   1.3.1. Świadome planowanie komunikacji w demokratycznym społeczeństwie 26
   1.3.2. Funkcje i typy komunikacji 28
   1.4. Techniki negatywnej propagandy - tzw. czarny PR i media spinning 29
   1.5. Wynaturzenia w działaniach public relations 32
   1.5.1. Marketingowe narzędzie promocji 33
   1.5.2. Mieszanie funkcji 35
   1.6. Społeczne rozumienie terminu public relations 37
   1.6.1. Czym jest public relations? 40
   1.6.2. Pozytywne skojarzenia 42
   1.7. Kierunki rozwoju public relations – demokratyczne komunikowanie czy marketingowe public relations? 44
   1.7.1. Poprawa komunikacji społecznej 44
   1.7.2. Transparentność relacji międzyludzkich 47
   Pytania 48
   Literatura 48
   ROZDZIAŁ 2. Psychospołeczne podstawy public relations (Anna Adamus-Matuszyńska) 49
   2.1. Psychologia w public relations 49
   2.1.1. Praktyka teorii wywierania wpływu w public relations 49
   2.1.2. Praktyka teorii perswazji w public relations 57
   2.1.3. Praktyka teorii postaw w public relations 59
   2.1.4. Opinia publiczna i proces jej kształtowania 64
   2.2. Socjologia w public relations 62
   2.2.1. Kultura i jej rola w procesie budowania programów public relations 67
   2.2.2. Społeczno-kulturowe zróżnicowanie a public relations 74
   2.2.3. Społeczne konsekwencje globalizacji a public relations 75
   2.2.4. Psychospołeczna natura public relations 79
   Pytania 80
   Literatura 80
   ROZDZIAŁ 3. Public relations w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych (Barbara Wankiewicz-Rak) 81
   3.1. Organizacje publiczne i pozarządowe jako podmioty działań public relations 81
   3.1.1. Publiczne oraz społeczne cele i funkcje organizacji niedochodowych 81
   3.1.2. Pracownicy i wolontariusze – publiczność wewnętrzna 84
   3.1.3. Otoczenie zewnętrzne – interesariusze organizacji 85
   3.2. Obszary decyzji w zakresie public relations 87
   3.2.1. Kreowanie wizerunku organizacji 87
   3.2.2. Fundrising i pozyskiwanie wolontariuszy 89
   3.2.3. Zdobywanie poparcia społecznego 91
   3.3. Instrumenty public relations i przykładowe obszary ich zastosowań 94
   3.3.1. Wyższa uczelnia 94
   3.3.2. Organizacje pozarządowe 98
   3.3.3. Gmina 99
   Pytania 105
   Literatura 105
   ROZDZIAŁ 4. Relacje wewnętrzne (Jacek Trębecki) 106
   4.1. Rola i miejsce relacji wewnętrznych w firmie 106
   4.2. Wykorzystanie instynktów i automatyzmów w internal relations 109
   4.2.1. Instynkt terytorialny 110
   4.2.2. Instynkt stadny 112
   4.2.3. Automatyzmy reakcji 113
   4.3. Konflikt w budowaniu relacji wewnętrznych 113
   4.4. Narzędzia relacji wewnętrznych 116
   4.4.1. Klasyfikacja narzędzi według stopnia formalności 116
   4.4.2. Klasyfikacja narzędzi ze względu na opcje korzystania 117
   4.4.3. Podział ze względu na wektor komunikowania 117
   4.5. Kultura organizacyjna 118
   4.6. Podsumowanie 121
   Pytania 122
   Literatura 122
   ROZDZIAŁ 5. Pomiar efektywności działań public relations (Dariusz Tworzydło) 123
   5.1. Pomiar efektywności w Polsce i na świecie 123
   5.2. Efektywność i skuteczność działań public relations 124
   5.3. Powiązanie działań public relations z zyskiem i kosztami w przedsiębiorstwie 125
   5.4. Analiza stanu faktycznego 126
   5.4.1. Jakościowa i ilościowa analiza i ocena mediów 126
   5.4.2. Analiza grup docelowych na podstawie metod badań marketingowych 128
   5.5. Ocena działań sponsoringowych 129
   5.6. Macierz celów wizerunkowych jako metoda oceny działań public relations 130
   5.6.1. Analiza wykorzystania macierzy w procesie oceny zmian wizerunku 131
   5.6.2. Obliczanie luki wizerunkowej. Interpretacja wartości zawartych na macierzy 133
   5.7. Pozyskiwanie wiedzy i informacji. Wykorzystywanie badań w pracy działu public relations (Beata Paczyńska, Andrzej Stolarczyk) 135
   Pytania 138
   Literatura 138
   ROZDZIAŁ 6. Odpowiedzialność w działaniach public relations - zasady etyczne (Ewa Hope) 139
   6.1. Istota zachowań etycznych w działaniach public relations 139
   6.1.1. Etyka zawodowa – czy to oksymoron? 139
   6.1.2. Etyka w działalności public relations – konieczność, szansa czy przeszkoda? 142
   6.1.3. Podstawowe wartości etyczne w public relations 145
   6.1.3.1. Zasada konieczności komunikowania 147
   6.1.3.2. Zasada prawdziwości informacji 148
   6.1.3.3. Zasada przejrzystości działań 150
   6.2. Odpowiedzialność i dylematy etyczne w public relations 151
   6.2.1. Odpowiedzialność jako kategoria etyczna 151
   6.2.2. Rola PR-owca w firmie 154
   6.2.3. Agencje public relations dla przedsiębiorstw 156
   6.2.4. Kodeksy zawodowej etyki public relations 157
   6.3. Odpowiedzialność społeczna firm - narzędzie public relations czy coś więcej? 159
   6.3.1. Istota i historia CSR - filantropia czy wspieranie społeczeństw? 159
   6.3.2. Programy społecznej odpowiedzialności biznesu - element strategii firmy czy narzędzie public relations? 161
   6.3.3. Public relations dla CSR 162
   6.3.4. Odpowiedzialność firmy, branży i odpowiedzialność osoby – zamiast zakończenia 164
   Pytania 164
   Literatura 165
  CZĘŚĆ II. Public relations w komunikacji marketingowej 169
   ROZDZIAŁ 7. Zintegrowane komunikowanie marketingowe (Aneta Szymańska) 169
   7.1. Koncepcja zintegrowanej komunikacji marketingowej 169
   7.1.1. System komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa 169
   7.1.2. Ewolucja i charakterystyka koncepcji zintegrowanej komunikacji 171
   7.1.3. Warunki integracji systemu komunikacji marketingowej 176
   7.1.4. Zalety i wady zintegrowanego komunikowania 178
   7.1.5. Planowanie zintegrowanej komunikacji 181
   7.1.6. Kompleksowa ocena działań komunikacyjnych 183
   7.2. Rola public relations w zintegrowanym komunikowaniu marketingowym 184
   7.2.1. Public relations i marketing – przeciwnicy czy korporacyjni sprzymierzeńcy? 184
   7.2.2. Marketingowe public relations – odrębna dziedzina? 188
   7.2.3. Strategiczne zastosowanie public relations w integracji marketingowej 191
   7.3. Zintegrowana komunikacja marketingowa XXI wieku 193
   7.3.1. PrzyszłoŚć zintegrowanego marketingowego public relations 193
   7.3.2. Trendy w rozwoju zintegrowanej komunikacji marketingowej 195
   Pytania 196
   Literatura 197
   ROZDZIAŁ 8. Marka a public relations (Andrzej Świątecki) 198
   8.1. Marka - perspektywa public relations 198
   8.1.1. Definicja marki 198
   8.1.2. Public relations i marka - wspólne korzenie 199
   8.2. Tożsamość marki 201
   8.3. Wizerunek marki 207
   8.3.1. Definicja i historia pojęcia 207
   8.3.2. Nowa rola wizerunku marki 208
   8.4. Public relations dla marki 211
   8.4.1. Marketingowe public relations 212
   8.4.2. Public relations – remedium uniwersalne? 214
   8.5. Marka - ikona XXI wieku 215
   8.5.1. Marka nowego etapu 217
   8.5.2. Konsument i marka – partnerstwo, dyktat czy uległoŚć? 219
   Pytania 224
   Literatura 225
  CZĘŚĆ III. Public relations - implikacja w praktyce 229
   ROZDZIAŁ 9. Polityczne public relations a kreowanie informacji. Analiza krytyczna (Wojciech Jabłoński) 229
   9.1. Spin doctoring/media spinning – geneza i kontekst zjawiska 229
   9.1.1. Pozycja i wymagania mediów jako "strażnika" systemu demokratycznego (według teorii tzw. czwartej władzy) 230
   9.1.2. Wzrost znaczenia interpretacyjnej funkcji mediów 231
   9.1.3. Doświadczenia amerykańskie – koniec wieku XX erą spinningu 233
   9.1.4. Manipulacja czy immanentna cecha ustrojowa? Zarzuty i mity związane z "nakręcaniem informacji" 234
   9.2. Narzędzia i techniki uzyskiwania spinu 235
   9.2.1. Baza danych – mailing list i katalog wycinków prasowych 237
   9.2.2. Pseudowydarzenia 239
   9.2.3. Sugerowanie interpretacji medialnych "wydarzeń" 242
   9.3. Skrajne formy medialnego spinningu (tzw. czarny PR) 244
   9.3.1. Polityczne public relations – spin doctoring w kampanii negatywnej 244
   9.3.2. Niebezpieczeństwo przesunięcia akcentów w stronę propagandy 245
   Pytania 249
   Literatura 249
   ROZDZIAŁ 10. Public relations instytucji finansowych i giełdowych (Michał Macierzyński, Wiesław Macierzyński) 250
   10.1. Public relations instytucji finansowych 250
   10.1.1. Public relations finansowe w Polsce i na świecie 250
   10.1.2. Public relations w strategii instytucji finansowej 253
   10.1.3. Zakres i odbiorcy działań public relations finansowego 255
   10.1.4. Organizacja public relations w instytucjach finansowych 259
   10.1.5. Sponsoring i lobbing w public relations finansowym 262
   10.2. Investor relations 265
   10.2.1. Investor relations w strategii spółki giełdowej 265
   10.2.2. Narzędzia investor relations i ich wykorzystanie w kształtowaniu wizerunku firmy giełdowej 269
   10.2.3. Wykorzystanie investor relations w procesie upublicznienia spółki 271
   10.2.4. Odbiorcy działań i kontakty z akcjonariuszami 272
   Pytania 274
   Literatura 274
   ROZDZIAŁ 11. Zarzadzanie informacja w sytuacjach kryzysowych (Waldemar Rydzak) 276
   11.1. Kryzys w organizacji. Analiza determinantów kryzysu 276
   11.2. Antycypowanie kryzysów i zapobieganie im przy wykorzystaniu public relations 278
   11.2.1. Strategiczne a kryzysowe działania public relations 278
   11.2.2. Czynniki wpływające na powstawanie i rozwój sytuacji kryzysowych 283
   11.2.3. Identyfikacja zagrożeń oraz grup docelowych 284
   11.2.4. Planowanie strategii komunikowania 286
   11.3. Działania public relations w trakcie sytuacji kryzysowej 287
   11.3.1. Etyka komunikowania się w sytuacji kryzysowej 287
   11.3.2. Skuteczność narzędzi public relations w sytuacjach kryzysowych 288
   11.3.3. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej 289
   11.3.4. Zasady współpracy z mediami 289
   11.4. Sanacja wizerunku 292
   Pytania 293
   Literatura 293
   ROZDZIAŁ 12. Praktyka public relations. Organizacja działu public relations i biura prasowego w firmie (Beata Paczyńska, Andrzej Stolarczyk) 294
   12.1. Dział public relations i biuro prasowe w organizacjach 294
   12.1.1. Zadania działu public relations i biura prasowego w ujęciu funkcjonalnym 294
   12.1.2. Modele organizacji służb informacyjnych 297
   12.1.2.1. Umiejscowienie działu public relations i biura prasowego w strukturze organizacyjnej firmy 300
   12.1.2.2. Charakterystyczne rozwiązania strukturalne w zakresie organizacji działu public relations i biura prasowego 303
   12.1.2.3. Pola współpracy i wspólnych kompetencji z innymi działami w firmie 307
   12.1.2.4. Niezależność komórki public relations a współpraca z marketingiem 309
   12.1.2.5. Współpraca z działem human resources i motywowanie pracowników 311
   12.2. Struktura wewnętrzna służb informacyjnych 312
   12.2.1. Modele organizacji wewnętrznej działu public relations i biura rzecznika oraz zakresy kompetencyjne poszczególnych stanowisk 312
   12.2.2. Technicy i menedżerowie komunikacji – dwa komplementarne typy PR-owców 315
   12.2.3. Rzecznik idealny – kryteria oceny 318
   12.2.4. Public relations a Internet 321
   12.2.5. Tworzenie baz danych 323
   Pytania 330
   Literatura 331
   ROZDZIAŁ 13. Praktyka public relations. Budżetowanie kampanii public relations (Paweł Trochimiuk) 332
   13.1. Proces tworzenia strategii 332
   13.1.1. Badanie strategiczne 332
   13.1.2. Planowanie 333
   13.1.3. Pojęcie uprawiania strategii 334
   13.2. Specyfika budżetu 335
   13.2.1. Ile zabudżetować? 335
   13.2.2. Elementy budżetu 337
   Pytania 342
   Literatura 342
  Noty o autorach 343
  Bibliografia 348
  Indeks 356
Public relations
- 40%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

360

Kategoria

Public Relations

ISBN-13

978-83-01-17920-5

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

mobi - 5,53 MB
epub - 2,43 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Dariusz Tworzydło, Jerzy Olędzki
5.0 / 5 (1 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: multiformat
X W jednej cenie wszystkie dostępne formaty plików zabezpieczonych w ten sam sposób. Kup multiformat i nie zastanawiaj się czy plik będzie można otworzyć na Twoim urządzeniu! Szczegółowe informacje o plikach wchodzacych w skład multiformatu znajdują się w nawiasie.
(mobi ,
X Format mobi

Format mobi przeznaczony jest głównie dla urządzeń firmy Amazon typu Kindle Touch, Kindle Paperwhite czy Kindle Fire. Czytanie ebooków w tym formacie możliwe jest również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie firmy Amazon. Kindle mobi jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych Kindle mobi
epub
X Format ePub

Format jest oficjalnym standardem International Digital Publishing Forum (IDPF). Jest obsługiwany przez prawie wszystkie typy e-czytników poza czytnikami marki Kindle. Książki w formacie ePub można czytać również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie. ePub jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych ePub
)  
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

43,90

26,34

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Public relations – biała czy czarna magia zarządzania?


Podręcznik akademicki do przedmiotu public relations zawiera najnowszą wiedzę o funkcjach i roli społecznej pełnionej przez PR. Inicjuje nową w polskiej literaturze dyskusję o potrzebie analizy PR jako zjawiska socjologicznego oraz dziedziny wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie demokratyzacji procesów komunikowania społecznego. Poszczególne rozdziały zawierają autentyczne, zaczerpnięte bezpośrednio z praktyki, przykłady różnych działań i zachowań specjalistów PR, obrazujące tezy omawiane w tekstach, a kończą się spisem zalecanej literatury oraz zestawem pytań, na które czytelnik znajdzie odpowiedź w treści danego rozdziału.


Poza podstawową wiedzą z dziedziny PR, podręcznik ten prezentuje zagadnienia dotychczas pomijane lub omawiane bardzo pobieżnie w polskiej literaturze przedmiotu, np.: psychospołeczne podstawy PR, odpowiedzialność i etyka, wewnętrzny PR, PR w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych oraz finansowych i giełdowych.


Zespół autorski:


Dodatkowym atutem podręcznika jest zespół autorski, który tworzą wybitni specjaliści-naukowcy, wywodzący się z kilku polskich ośrodków akademickich oraz praktycy od wielu lat działający i odnoszący sukcesy w dziedzinie PR. Tworzą go: Anna Adamus-Matuszyńska, Ewa Hope, Barbara Iwankiewicz-Rak, Wojciech Jabłoński, Michał Macierzyński, Wiesław Macierzyński, Jerzy Olędzki, Beata Paczyńska, Waldemar Rydzak, Andrzej Stolarczyk, Aneta Szymańska, Andrzej Świątecki, Jacek Trębecki, Paweł Trochimiuk, Dariusz Tworzydło.


Adresaci książki:


Podręcznik adresowany jest do studentów uczelni wyższych na kierunkach zarządzania i marketingu, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, politologii oraz innych nauk społecznych i studiów specjalistycznych z zakresu PR. Stanowi również uzupełnienie teoretycznej wiedzy dla praktyków zajmujących się kreowaniem wizerunku w firmach i organizacjach oraz ich komunikacją ze społeczeństwem.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!