X

  Wstęp (Henryk Mruk, Bogna Pilarczyk) 9
  CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH 11
    1. Istota i ewolucja koncepcji marketingu (Henryk Mruk, Renata Nestorowicz) 11
      1.1. Ewolucja koncepcji marketingu 11
      1.2. Istota marketingu 13
      1.3. Segmentacja i pozycjonowanie 14
      1.4. Komunikowanie się z nabywcami 15
      1.5. Integracyjna rola marketingu 17
      1.6. Konflikty wywołane wprowadzeniem orientacji marketingowej 18
      1.7. Cele działań marketingowych 19
      1.8. Instrumenty marketingu 20
      1.9. Koncepcja 4P 25
    2. Sektorowe uwarunkowania marketingu (Henryk Mruk) 29
      2.1. Działania marketingowe na rynku FMCG 30
      2.2. Instrumenty marketingu mix na rynku artykułów trwałego użytku 31
      2.3. Marketing na rynku B2B 31
      2.4. Działania marketingowe w sferze usług 32
      2.6. Outsourcing funkcji marketingowej 33
      2.7. Zasady marketingowego podejścia do biznesu 34
    3. Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa (Renata Nestorowicz, Marek Zieliński) 38
      3.1. Makrootoczenie 39
      3.2. Mikrootoczenie 45
  CZĘŚĆ II. ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU 49
    4. Klient jako podstawowy podmiot działań marketingowych (Ewa Jerzyk) 49
      4.1. Dualny charakter relacji klienta z przedsiębiorstwem 49
      4.2. Odbiorcy na rynku B2B 50
      4.3. Nabywca na rynku B2C 52
    5. Zachowania nabywców (Lilianna Nowak) 56
      5.1. Potrzeby 56
      5.2. Wiedza o nabywcach 58
      5.3. Proces zakupu 62
      5.4. Lojalność 65
      5.5. Cykl życia klienta 69
      5.6. Modele zachowań konsumentów 69
    6. Segmentacja rynku (Aleksandra Kaniewska-Sęba) 72
      6.1. Marketing docelowy 72
      6.2. Segmentacja i jej kryteria 73
      6.3. Proces segmentacji 77
      6.4. Marketing nisz rynkowych 80
      6.5. Marketing zindywidualizowany 82
    7. Systemy informacyjne w marketingu (Ireneusz Rutkowski) 84
      7.1. System wspomagania zarz1dzania marketingowego 84
      7.2. Istota i koncepcja systemu informacji marketingowych 85
      7.3. Elementy i funkcje systemu informacji marketingowych 86
      7.4. Korzyści stosowania systemu informacji marketingowych 90
      7.5. Systemy wspomagania decyzji marketingowych 91
      7.6. Zintegrowane systemy informacyjne w marketingu partnerskim 92
      7.7. System zarządzania relacjami z klientami – CRM 95
      7.8. Marketing baz danych – database marketing 94
    8. Badania marketingowe (Małgorzata Michalik) 98
      8.1. Istota badań marketingowych 98
      8.2. Procedura badań marketingowych 99
      8.3. Źródła informacji w badaniach marketingowych 102
      8.4. Dobór próby do badań 103
      8.5. Błędy w badaniach marketingowych 107
      8.6. Rodzaje badań marketingowych 108
      8.7. Budowa kwestionariusza ankietowego 110
      8.8. Badania ilościowe 114
      8.9. Badania jakościowe 118
  CZĘŚĆ III. INSTRUMENTY MARKETINGOWE 125
    9. Produkt w koncepcji marketingu (Ireneusz Rutkowski) 125
      9.1. Istota i pojęcie produktu 125
      9.2. Klasyfikacja produktów 129
      9.3. Elementy i wymiary asortymentu, czyli produkt mix 135
      9.4. Rozwój nowego produktu 140
    10. Opakowania i marka jako atrybuty produktu (Ewa Jerzyk, Aleksandra Kaniewska-Sęba) 153
      10.1. Opakowanie 153
      10.2. Marka 167
    11. Strategia cen (Tomasz Wanat, Marek Zieliński) 176
      11.1. Proces wyznaczania ceny 176
      11.2. Metody kosztowe ustalania ceny 177
      11.3. Metody popytowe ustalania ceny 180
      11.4. Metody cen zorientowanych na konkurencję 182
      11.5. Zachowania konsumentów względem ceny 186
    12. Dystrybucja (Bogna Pilarczyk, Magdalena Stefańska) 190
      12.1. Kanały dystrybucji 190
      12.2. Logistyka 203
      12.3. Pośrednicy w kanałach dystrybucji 205
    13. Komunikacja marketingowa (promocja) (Małgorzata Michalik, Bogna Pilarczyk) 210
      13.1. Istota i proces komunikacji marketingowej 210
      13.2. Reklama 214
      13.3. Promocja sprzedaży 219
      13.4. Działania public relations 223
      13.5. Komunikacja wirtualna 230
      13.6. Marketing bezpośredni (promocja bezpośrednia) 233
      13.7. Promocja osobista (sprzedaż osobista) 236
    14. Wizerunek przedsiębiorstwa (Ewa Jerzyk, Magdalena Stefańska) 241
      14.1. Istota i funkcje wizerunku przedsiębiorstwa 241
      14.2. Rodzaje wizerunku 243
      14.3. System identyfikacji wizualnej 246
      14.4. Wizerunek przedsiębiorstwa a marketing mix 249
      14.5. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa 250
  CZĘŚĆ IV. STRATEGICZNE ASPEKTY MARKETINGU 255
    15. Analiza i ocena sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa (Grzegorz Leszczyński) 255
      15.1. Zasady przeprowadzania analizy sytuacji rynkowej 256
      15.2. Analiza otoczenia firmy 257
      15.3. Ocena sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa 262
    16. Wskaźniki marketingowe (Renata Nestorowicz) 268
      16.1. Wskaźniki dystrybucji produktów 269
      16.2. Wskaźniki intensywności reklamy 271
      16.3. Wskaźniki efektywności reklamy 274
      16.4. Wskaźniki informujące o skuteczności marketingu bezpośredniego 275
      16.5. Wskaźniki związane z ceną 276
    17. Marketing strategiczny a operacyjny (Maciej Koczerga, Henryk Mruk) 278
      17.1. Myślenie strategiczne a marketing 278
      17.2. Marketing operacyjny 283
      17.3. Porównanie marketingu strategicznego i marketingu operacyjnego 284
    18. Plan marketingowy (Zygmunt Waśkowski) 286
      18.1. Strategiczny a operacyjny plan marketingowy 286
      18.2. Struktura planu marketingowego 288
      18.3. Plan marketingowy a specyfika firmy 296
    19. Strategie marketingowe (Bogna Pilarczyk) 298
      19.1. Strategie kształtowania pola rynkowego 299
      19.2. Strategie zwiększania wartości dla klienta 302
      19.3. Strategie wynikające z zajmowanej pozycji rynkowej 305
    20. Marketing relacji (Piotr Kwiatek, Zygmunt Waśkowski) 311
      20.1. Założenia marketingu relacji 312
      20.2. Nowe podejście do instrumentów marketingu mix 318
      20.3. Zarządzanie klientem 319
      20.4. Program lojalnościowy jako narzędzie tworzenia relacji długofalowych 321
      20.5. Korzyści stosowania koncepcji marketingu relacji 325
    21. Kontrola marketingowa (Piotr Kwiatek) 327
      21.1. Kontrola strategiczna 329
      21.2. Przyszłość kontrolingu marketingowego 333
    22. Etyka w marketingu (Maciej Koczerga) 335
      22.1. Nieetyczne wykorzystanie instrumentów marketingowych 335
      22.2. Zasady etycznych działań marketingowych 337
      22.3. Kodeksy etyczne 338
      22.4. Potrzeby klienta a społeczeństwo 340
      22.5. Etyka a legalność działań marketingowych 342
      22.6. Podnoszenie świadomości etycznej 342
      22.7. Ochrona długookresowych interesów klienta 343
  Literatura 345
  Alfabetyczny wykaz haseł 351
Kompendium wiedzy o marketingu

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

348

Kategoria

Marketing, reklama

ISBN-13

978-83-01-14837-9

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Bogna Pilarczyk, Henryka Mruka
4.5 / 5 (2 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Podręcznik-leksykon zawiera podstawową wiedzę o marketingu, przedstawioną w jasny i zrozumiały dla każdego czytelnika sposób. Autorzy znakomicie łączą w nim prostotę wykładu z profesjonalną wiedzą. Książka zawiera syntetyczne omówienie takich zagadnień, jak: uwarunkowania działań marketingowych, zachowania nabywców, instrumenty i strategie marketingowe. Zawiera również słowniczek pojęć i indeks rzeczowy. Na marginesach zamieszczono hasła, krótkie definicje i informacje dodatkowe.


Pozycja stanowi znakomitą podstawę do dalszej nauki, osobom niezwiązanym z marketingiem pomaga w zrozumieniu działań marketingowych, może też być znakomitym repetytorium systematyzującym wiedzę przed egzaminami.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 2 )
1
1
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!