Spajanie węglików spiekanych ze stalą

Spajanie węglików spiekanych ze stalą

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

22,58

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest podsumowaniem trzydziestoletniego dorobku i doświadczeń Autora w zakresie spajania węglików spiekanych ze stalą w aspekcie wytwarzania narzędzi. Podstawową metodą spajania obydwu materiałów jest lutowanie twarde, a także coraz powszechniejsze klejenie. Omówiono także inne rzadziej stosowane, ale możliwe, metody łączenia węglików spiekanych ze stalą. Skoncentrowano się na zestawieniu i charakterystyce materiałów dodatkowych do klejenia i lutowania twardego (kleje, topniki, luty, atmosfera kontrolowana, próżnia). Przedstawiono zagadnienia wynikające z konsekwencji łączenia węglików spiekanych ze stalą, przede wszystkim naprężenia i odkształcenia towarzyszące procesom cieplnym w lutowaniu twardym, a także niezgodności występujące w połączeniach klejowych i lutowanych. Podano metody badań węglików spiekanych oraz ich połączeń ze stalą, stanowiące zarówno nieniszczące, jak i niszczące metody kontroli. Zamieszczono przykłady praktycznego zastosowania połączeń węglików spiekanych ze stalą w przemyśle narzędziowym, z przedstawieniem technologii łączenia różnych narzędzi stosowanych w obróbce skrawaniem, przemyśle wydobywczym węgla kamiennego i rud miedzi, w obróbce kamienia, budowie i remontach dróg, w rolnictwie, w obróbce drewna i przemyśle leśnym.


Liczba stron370
WydawcaOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
ISBN-13978-83-7493-609-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    7
  Wykaz ważniejszych oznaczeń    9
  Wstęp    13
  
  1. Węgliki spiekane i ich właściwości    17
    1.1. Terminologia    17
    1.2. Wytwarzanie węglików spiekanych    18
    1.3. Budowa i skład fazowy węglików spiekanych    26
    1.4. Rodzaje i gatunki węglików spiekanych    30
    1.5. Właściwości węglików spiekanych    33
    1.6. Warstwa wierzchnia węglików spiekanych    42
  
  2. Dobór materiałów na korpusy narzędzi zbrojonych węglikami spiekanymi    47
    2.1. Stale niestopowe i stopowe przeznaczone na korpusy narzędzi    47
    2.2. Obróbka cieplna stali niestopowych i stopowych    52
  
  3. Połączenia spajane węgliki spiekane–stal    55
    3.1. Problemy występujące przy spajaniu węglików spiekanych ze stalą    55
    3.2. Przygotowanie powierzchni stali i węglików spiekanych do spajania    57
    3.3. Korpusy stalowe i ich przygotowanie do procesów spajania    64
  
  4. Metody spajania węglików spiekanych ze stalą    69
  
  5. Procesy klejenia węglików spiekanych ze stalą    71
    5.1. Zjawiska fizykochemiczne występujące podczas klejenia    71
      5.1.1. Zjawisko adhezji    72
      5.1.2. Zjawisko kohezji    73
      5.1.3. Zwilżalność    74
      5.1.4. Kapilarność – wpływ szczeliny    75
    5.2. Czynniki wpływające na powstawanie połączeń klejowych    77
      5.2.1. Konstrukcja połączeń klejowych    77
      5.2.2. Warunki eksploatacyjne    79
      5.2.3. Właściwości materiałów klejonych    79
      5.2.4. Dobór klejów    80
    5.3. Wytwarzanie połączeń klejowych    80
      5.3.1. Przygotowanie powierzchni elementów do klejenia    81
      5.3.2. Podstawowa obróbka powierzchni elementów    82
      5.3.3. Dodatkowa obróbka powierzchni elementów    83
      5.3.4. Nanoszenie klejów    83
      5.3.5. Pozycjonowanie i docisk elementów klejonych    84
    5.4. Przygotowanie powierzchni węglików spiekanych do klejenia    85
      5.4.1. Idea trawienia elektrochemicznego węglików spiekanych    85
      5.4.2. Pomiary chropowatości powierzchni węglików spiekanych    88
      5.4.3. Pomiary zwilżalności powierzchni węglików spiekanych    91
      5.4.4. Badania powierzchni węglików spiekanych za pomocą mikroskopu elektronowego    94
      5.4.5. Właściwości wytrzymałościowe połączeń klejowych    97
  
  6. Właściwości materiałów dodatkowych stosowanych w procesach klejenia węglików spiekanych ze stalą    99
    6.1. Materiały dodatkowe stosowane w procesach klejenia    99
    6.2. Podział klejów    100
    6.3. Właściwości wybranych klejów    102
      6.3.1. Kleje na bazie żywic epoksydowych    102
      6.3.2. Kleje na bazie żywic metakrylowych    103
      6.3.3. Kleje anaerobowe    104
    6.4. Kleje o budowie kompozytowej    106
    6.5. Przewodność cieplna klejów o budowie kompozytowej    116
  
  7. Zjawiska fizykochemiczne zachodzące w procesach lutowania    121
    7.1. Zwilżalność    121
    7.2. Rozpływność    127
    7.3. Kapilarność    128
    7.4. Dyfuzja, roztwarzanie i krystalizacja lutowiny    133
  
  8. Wpływ szerokości szczeliny na właściwości połączeń lutowanych węgliki spiekane–stal    137
    8.1. Znaczenie szczeliny lutowniczej dla połączeń lutowanych    137
    8.2. Szczeliny kapilarne    142
    8.3. Szczeliny niekapilarne    147
    8.4. Umocnienie lutowiny siatkami stalowymi    150
    8.5. Umocnienie lutowiny włóknami stalowymi    153
  
  9. Właściwości materiałów dodatkowych stosowanych w procesach lutowania węlików spiekanych ze stalą    161
    9.1. Topniki do lutowania twardego i ich rodzaje    161
    9.2. Atmosfery kontrolowane stosowane podczas lutowania    169
    9.3. Atmosfera próżniowa    172
    9.4. Luty twarde do łączenia węglików spiekanych ze stalą    175
      9.4.1. Luty srebrne    175
      9.4.2. Luty na osnowie Cu-Zn i Cu    179
    9.5. Postacie lutów twardych    184
  
  10. Metody lutowania węglików spiekanych ze stalą    201
    10.1. Lutowanie płomieniowe    202
    10.2. Lutowanie indukcyjne    204
    10.3. Lutowanie oporowe    210
    10.4. Lutozgrzewanie    211
    10.5. Lutowanie w piecach z atmosferą kontrolowaną    212
    10.6. Lutowanie w piecach próżniowych    215
  
  11. Lutowanie węglików spiekanych pokrywanych warstwami ceramicznymi    219
    11.1. Pokrycia ceramiczne    219
    11.2. Lutowanie twarde węglików spiekanych pokrywanych warstwami ceramicznymi    224
  
  12. Naprężenia i odkształcenia występujące w połączeniach spajanych węglików spiekanych ze stalą    231
    12.1. Naprężenia w połączeniach lutowanych    231
    12.2. Metody kompensacji naprężeń i odkształceń w połączeniach lutowanych    234
    12.3. Analiza numeryczna    241
  
  13. Porównanie technik klejenia i lutowania węglików spiekanych ze stalą    245
    13.1. Perspektywy techniki klejenia    245
    13.2. Zjawiska powierzchniowe w procesach klejenia i lutowania    246
    13.3. Wpływ szerokości szczeliny na wytrzymałość na ścinanie połączeń klejowych i lutowanych    248
    13.4. Wpływ zbrojenia na wytrzymałość mechaniczną połączeń klejowych i lutowanych    250
    13.5. Zalety i wady połączeń klejowych w porównaniu z połączeniami lutowanymi    252
  
  14. Metody zgrzewania węglików spiekanych ze stalą    255
    14.1. Zgrzewanie oporowe    255
    14.2. Zgrzewanie tarciowe    262
    14.3. Zgrzewanie dyfuzyjne    271
    14.4. Zgrzewanie wybuchowe    275
  
  15. Metody spawania węglików spiekanych ze stalą    279
    15.1. Spawanie łukowe elektryczne    279
    15.2. Spawanie metodami skoncentrowanej energii    281
  
  16. Rodzaje niezgodności w połączeniach lutowanych na twardo    287
    16.1. Niezgodności występujące w połączeniach lutowanych    287
      16.1.1. Pęknięcia    288
      16.1.2. Pustki    294
      16.1.3. Wtrącenia stałe    295
      16.1.4. Brak połączenia    296
      16.1.5. Niezgodności kształtu i wymiaru złącza    300
      16.1.6. Niezgodności różne    302
    16.2. Poziomy jakości połączeń lutowanych na twardo i granice niezgodności    304
  
  17. Metody badań połączeń klejowych i lutowanych węgliki spiekane–stal    307
    17.1. Badania węglików spiekanych    307
    17.2. Badania połączeń klejowych węglików spiekanych ze stalą    312
      17.2.1. Badania nieniszczące połączeń klejowych    312
      17.2.2. Badania niszczące połączeń klejowych    314
    17.3. Badania połączeń lutowanych węglików spiekanych ze stalą    317
      17.3.1. Metody nieniszczące połączeń lutowanych    319
      17.3.2. Metody niszczące połączeń lutowanych    325
  
    18. Przykłady przemysłowego zastosowania narzędzi zbrojonych węglikami spiekanymi    327
      18.1. Narzędzia i części klejone    327
      18.2. Narzędzia i elementy lutowane do obróbki mechanicznej    331
      18.3. Narzędzia i części lutowane stosowane w przemyśle wydobywczym oraz w budowie i remontach dróg    336
      18.4. Narzędzia lutowane przeznaczone do obróbki kamienia    344
      18.5. Narzędzia lutowane stosowane do obróbki drewna    345
      18.6. Narzędzia lutowane stosowane do pracy w rolnictwie i przemyśle leśnym    347
  
  Literatura    349
  Streszczenie w językun angielskim    370
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia