Przestępczość i wychowanie w dwudziestoleciu międzywojennym

Wybór tekstów

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

29,25  39,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

29,2539,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przestępczość i wychowanie w dwudziestoleciu międzywojennym jest kontynuacją pracy pod tytułem Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży stanowiącej wybór tekstów z XVI– XX wieku. W obu publikacjach obowiązują takie same zasady doboru oraz opracowania materiałów. Dotyczą one zagadnień profilaktyki społecznej, postępowania z przestępcami (głównie w okresie nieletniości) oraz warunków życia rodzin. W okresach wcześniejszych piśmiennictwo z tego zakresu było skromniejsze – mimo niejednokrotnie interesujących i znaczących publikacji. Dwudziestolecie międzywojenne z uwagi na bogactwo opracowań stanowiących podwaliny ustawodawstwa oraz wiedzy w tej dziedzinie po II wojnie światowej, a także w wieku XXI zasługuje na odrębne potraktowanie. We wszystkich zamieszczonych tekstach zachowano oryginalną pisownię. Wierność oryginałowi ma tę przewagę nad uwspółcześnianiem zapisu, że pozwala odbiorcy na samodzielne odczytanie zawartych w publikacji poglądów, bez przekłamań i interpretacji narzuconej przez innych. Poza tym słownictwo, składnia itp. wciąż ulegają zmianom, a tekst początkowo współcześnie brzmiący po pewnym czasie się przedawnia i wtedy może zamazywać pierwotne znaczenia.


Duża część przedrukowanych w niniejszym opracowaniu tekstów pochodzi z dwóch ważnych publikacji okresu międzywojnia. Z zakresu więziennictwa jest to Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1928 z roku 1929, zamykająca pierwszą połowę dwudziestolecia, a z zakresu wychowania – Encyklopedia wychowania z lat 1933–1939.


Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie współczesnemu czytelnikowi – humaniście oraz badaczowi dziedzin pedagogiczno-społecznych i prawnych – poglądów wielu autorów zawartych w różnych publikacjach. Starano się przedstawić ważne zjawiska z zakresu pedagogiki, prawa i nauk społecznych z wielu punktów widzenia.
Dostęp do oryginałów zamieszczonych tutaj tekstów jest współcześnie trudny, książki są zniszczone, zachowało się niewiele egzemplarzy z uwagi na kilkadziesiąt lat, jakie upłynęły od ich wydania, zniszczenia wojenne, przeprowadzki itp. Poza tym umieszczenie w jednym opracowaniu tekstów odwołujących się do dziedziny wychowania, ale również do nauk społecznych i kryminologii, przyczyn przestępczości, opieki nad dziećmi zaniedbanymi, rodziną zagrożoną i postępowaniem z przestępcami ułatwi odbiorcy studiowanie tych zagadnień, a także może być pomocne przy dalszych, indywidualnych poszukiwaniach.
Układ chronologiczny tekstów stanowi jednocześnie swego rodzaju egzemplifikację rozwoju języka na przestrzeni lat – zapisu tekstu, ortografii, słownictwa, składni, a także sposobu argumentacji.
Jak pisał ksiądz Jan Twardowski, niejednokrotnie cenne prace zostały „spalone z Wilczą w czas powstania”. Aby ocalić te, które zdziesiątkowane jeszcze pozostały, opracowano niniejszy wybór tekstów.


Niniejsza publikacja zawiera jedynie wybrane opracowania. Wiele interesujących tekstów pominięto (np. Heleny Radlińskiej, Floriana Znanieckiego i in.), gdyż z uwagi na wydania po II wojnie światowej są bardziej znane czytelnikowi, dotyczą problemów społecznych itp.


Liczba stron265
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7587-701-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  11 Wstęp
  Część I (1919–1929)
  17 Juliusz Makarewicz
  Zbrodnia i kara (1922)
  27 Marceli Dąbrowski
  Z za krat i bram więziennych.
  Djalogi z życia więźniów (1924)
  33 Adam S. Ettinger
  Zbrodniarz w świetle antropologji i psychologji (1924)
  39 Zygmunt Bugajski, Edward Neymark
  Aktualne zagadnienia i projekty
  reformy więziennictwa (1925)
  45 Aleksander Mogilnicki
  Dziecko i przestępstwo (1925)
  59 Wacław Zaleski
  Prostytucja powojenna w Warszawie (1927)
  65 Bronisław Wróblewski
  Prawo karne a moralność.
  Szkoła humanistyczna prawa karnego (1927)
  71 Bronisław Wróblewski
  Zarys polityki karnej (1928)
  75 Sprawozdanie z działalności Patronatu w Warszawie
  (Tow. opieki nad więźniami) i jego Oddziałów na Prowincji
  za rok 1928/9
  85 Józef Czesław Babicki
  Wychowanie dziecka opuszczonego
  w zakładach opiekuńczo-wychowawczych.
  Cz. 1. Założenia teoretyczne (1929)
  91 Lucjan Jaxa-Maleszewski
  Rozwój więziennictwa polskiego (1929)
  99 Henryk Wapniarski
  Regulamin życia więziennego (1929)
  103 Sergiusz Rajowski
  Personel więzienny i jego wyszkolenie (1929)
  111 Edward Neymark
  Zakłady wychowawczo-poprawcze dla nieletnich (1929)
  Część II (1930–1939)
  121 Stanisław Batawia
  Wstęp do nauki o przestępcy.
  Zagadnienie skłonności przestępczych (1931)
  127 Leon Wernic
  Eugenika jako nauka i jej granice (1933)
  133 Kazimierz Jeżewski
  Słuszność zasady: oddaj, coś winien (1933)
  137 Stanisław Batawia
  Kwestjonariusz biologiczno-kryminalny.
  Zarys projektu (1933)
  145 Leon Rabinowicz
  Podstawy nauki o więziennictwie (1933)
  159 Jerzy Szpakowski
  Z psychologii przeżyć więziennych (1933)
  167 Bogdan Nawroczyński
  Encyklopedja wychowania. Przedmowa (1933)
  171 Jakób Frostig
  Psychopatologja dzieci i młodzieży (1933)
  175 Wojciech Gottlieb
  Środowisko społeczne dzieci i młodzieży (1933)
  183 Bogdan Suchodolski
  Wychowanie moralno-społeczne (1934)
  189 Juliusz Makarewicz
  Kodeks karny z komentarzem (1935)
  195 Tadeusz Krychowski
  Polski system penitencjarny (1936)
  205 Leon Radzinowicz
  Zagadnienie kar dyscyplinarnych
  w nowoczesnym ustroju więziennym (1936)
  211 Anna Jankowska
  Warunki życia rodzin dzieci upośledzonych umysłowo
  w Warszawie (1936–1937)
  219 Stanisław Batawia
  Niepoprawni przestępcy w świetle 150 wyroków
  z art. 84 k.k. (1937)
  223 Jerzy Władysław Śliwowski
  Badania kryminalno-biologiczne w Polsce (1937)
  229 Maria Grzegorzewska
  Szkolnictwo specjalne (1937–1939)
  237 Mieczysław Kreutz
  Osobowość nauczyciela-wychowawcy (1937–1939)
  247 Józef Włodarski
  Karność w wychowaniu (1937–1939)
  255 Józef Czesław Babicki, Wanda Woytowicz-Grabińska
  Opieka społeczna nad dziećmi i młodzieżą (1937–1939)
  275 Ustawa z dnia 26 lipca 1939 r.
  o organizacji więziennictwa (1939)
  283 Podsumowanie
  287 Bibliografia
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia