X

  Wstęp 7
  
  1. Przebieg badania statystycznego 11
    1.1. Wprowadzenie 11
    1.2. Etapy badania statystycznego 11
      1.2.1. Przygotowanie badania 11
      1.2.2. Obserwacja statystyczna 14
      1.2.3. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego 14
      1.2.4. Opis statystyczny 19
    1.3. Obliczenia z wykorzystaniem programu Excel 19
  
  2. Kompleksowa analiza struktury zbiorowości 22
    2.1. Wprowadzenie 22
    2.2. Klasyczne miary opisu zbiorowości statystycznej 23
      2.2.1. Miary średnie 23
      2.2.2. Miary zróżnicowania (dyspersji) 25
      2.2.3. Miary asymetrii (skośności) 25
      2.2.4. Miary skupienia 26
    2.3. Pozycyjne miary opisu zbiorowości statystycznej 27
      2.3.1. Miary średnie 29
      2.3.2. Miary zróżnicowania (dyspersji) 30
      2.3.3. Miary asymetrii (skośności) 30
      2.3.4. Miary skupienia 31
    2.4. Obliczenia z wykorzystaniem programów Excel i Statistica 31
  
  3. Zmienne losowe i ich rozkłady teoretyczne 39
    3.1. Wprowadzenie 39
    3.2. Pojęcie zmiennej losowej i jej rodzaje 39
    3.3. Funkcje opisujące rozkład zmiennej losowej 41
    3.4. Parametry rozkładu zmiennej losowej 41
    3.5. Podstawowe teoretyczne rozkłady zmiennej losowej. 42
      3.5.1. Rozkład zero-jedynkowy 42
      3.5.2. Rozkład dwumianowy 43
      3.5.3. Rozkład Poissona 44
      3.5.4. Rozkład normalny 45
      3.5.5. Analogie między rozkładem zmiennej losowej a rozkładem empirycznym cechy 51
    3.6. Obliczenia z wykorzystaniem programów Excel i Statistica 52
  
  4. Wnioskowanie statystyczne w zakresie struktury zjawisk 56
    4.1. Wprowadzenie 56
    4.2. Rozkłady statystyk z próby 57
      4.2.1. Rozkład średniej arytmetycznej z próby. 61
      4.2.2. Rozkład różnicy dwóch średnich arytmetycznych 62
      4.2.3. Rozkład wariancji z próby 62
      4.2.4. Rozkład ilorazu wariancji z prób 63
      4.2.5. Rozkład wskaźnika struktury p z próby 64
      4.2.6. Rozkład różnicy dwóch wskaźników struktury 64
    4.3. Estymacja punktowa i przedziałowa 64
      4.3.1. Estymator i jego własności 64
      4.3.2. Estymacja punktowa 66
      4.3.3. Estymacja przedziałowa 66
    4.4. Weryfikacja hipotez parametrycznych 70
      4.4.1. Testy istotności dla średniej populacji 73
      4.4.2. Testy istotności dla wariancji i dla dwóch wariancji 78
      4.4.3. Testy istotności dla wskaźnika struktury i dla dwóch wskaźników struktury 80
    4.5. Weryfikacja hipotez nieparametrycznych 81
    4.6. Obliczenia z wykorzystaniem programu Gretl 83
  
  5. Analiza współzależności zjawisk 92
    5.1. Wprowadzenie 92
    5.2. Proste metody badania korelacji. 93
    5.3. Miary korelacji 96
    5.4. Wnioskowanie statystyczne w analizie korelacji 98
      5.4.1. Wprowadzenie 98
      5.4.2. Dwuwymiarowy rozkład normalny 100
      5.4.3. Weryfikacja hipotez statystycznych w analizie korelacji 101
    5.5. Analiza regresji 105
      5.5.1. Wprowadzenie 105
      5.5.2. Szacowanie (estymacja) parametrów metodą najmniejszych kwadratów 108
      5.5.3. Miary dokładności oszacowanego modelu regresji liniowej 109
      5.5.4. Weryfikacja w modelu regresji liniowej 110
      5.5.5. Wykorzystanie modelu regresji 113
    5.6. Obliczenia z wykorzystaniem programów Excel i Gretl 113
  
  6. Analiza dynamiki zjawisk 129
    6.1. Wprowadzenie 129
    6.2. Metoda indeksowa 131
      6.2.1. Przyrosty i indeksy indywidualne 131
      6.2.2. Indeksy agregatowe wielkości absolutnych 133
      6.2.3. Indeksy agregatowe wielkości stosunkowych 134
    6.3. Metody wyodrębniania tendencji rozwojowej 136
      6.3.1. Metoda średnich ruchomych 136
      6.3.2. Modele szeregów czasowych 138
    6.4. Wnioskowanie statystyczne w modelach szeregów czasowych 142
      6.4.1. Weryfikacja w modelu szeregu czasowego 142
      6.4.2. Wykorzystanie modelu szeregu czasowego (prognozowanie)1 144
    6.5. Obliczenia z wykorzystaniem programów Excel i Gretl 144
  
  Literatura 157
  Skorowidz 159
Repetytorium ze statystyki
- 10%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

172

Kategoria

Metody ilościowe

ISBN-13

978-83-01-15040-2

Numer wydania

2

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Prezentacja w skondensowanej formie statystyki opisowej i statystyki matematycznej z wykorzystaniem znanej od 70 lat metody uczenia się za pomocą tzw. map myśli. Mapy te porządkują informacje i prezentują je w przejrzystej formie. Metoda ta daje możliwość przeprowadzenia studenta przez kolejne części statystyki, włączając w to zagadnienia szczegółowe, bez utraty widzenia całości przedmiotu.


Treść książki jest identyczna z treścią książki o numerze ISBN 83-01-14588-9.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!