X

  Wstęp 9
  Rozdział 1. Wprowadzenie do zastosowań metod ekonometrycznych w naukach ekonomicznych 15
    1.1. Geneza, cel i istota badań ekonometrycznych 15
    1.2. Pojęcie i klasyfikacja modeli ekonometrycznych 21
    1.3. Etapy budowy modelu ekonometrycznego 27
    1.4. Zadania 30
  Rozdział 2. Dobór zmiennych, zbieranie danych statystycznych, wybór postaci analitycznej poszczególnych równań 32
    2.1. Wstępny dobór zmiennych 32
    2.2. Zbieranie danych statystycznych i korekty zbioru zmiennych objaśniających 34
    2.3. Wybór postaci analitycznej poszczególnych równań 42
    2.4. Zadania 45
  Rozdział 3. Estymacja i weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego 47
    3.1. Estymacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego 47
    3.2. Uwagi o estymacji jednorównaniowych nieliniowych modeli ekonometrycznych 50
    3.3. Weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego i jego przeformułowywanie 52
    3.4. Zadania 60
  Rozdział 4. Wykorzystanie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego do analizy zjawisk w okresie diagnozy 62
    4.1. Uwagi ogólne 62
    4.2. Badanie zależności między ilością zakupywanego dobra a cenami, dochodami i upływem czasu 63
    4.3. Analiza podaży 67
    4.4. Zadania 71
  Rozdział 5. Analiza mnożnikowa na podstawie postaci zredukowanej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego 75
    5.1. Postać strukturalna wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego 75
    5.2. Uwagi o estymacji i weryfikacji wielorównaniowych modeli prostych i rekurencyjnych 76
    5.3. Postać zredukowana wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego o równaniach współzależnych 78
    5.4. Identyfikacja i estymacja wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego o równaniach współzaleznych 79
    5.5. Weryfikacja wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego 80
    5.6. Istota analizy mnożnikowej na podstawie postaci zredukowanej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego 81
    5.7. Zadania 82
  Rozdział 6. Analiza mnożnikowa na podstawie postaci końcowej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego 87
    6.1. Pojęcie postaci końcowej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego 87
    6.2. Istota analizy mnożnikowej na podstawie postaci końcowej wielorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego 90
    6.3. Zadania 94
  Rozdział 7. Uwagi wstępne o prognozowaniu 96
    7.1. Pojęcie niepewności i ryzyka 96
    7.2. Źródła niepewności i sposoby jej ograniczania 101
    7.3. Prognozowanie i planowanie jako sposoby ograniczania niepewności i stwarzania ryzyka 102
    7.4. Ogólna typologia metod prognozowania i ich istota 103
    7.5. Ocena błędu prognozy 110
  Rozdział 8. Prognozowanie metodami statystycznymi 112
    8.1. Prognozowanie na podstawie miar statystycznych poziomu zmiennej (poziomu zjawiska) 113
    8.2. Prognozowanie metodą interpolacji 115
    8.3. Prognozowanie na podstawie miar statystycznych dynamiki zmiennej 116
    8.4. Prognozowanie na podstawie współzależności zjawisk 121
    8.5. Zadania 122
  Rozdział 9. Prognozowanie przy wykorzystaniu liniowego modelu ekonometrycznego 123
    9.1. Istota prognozowania ekonometrycznego na podstawie liniowego modelu jednorównaniowego 123
    9.2. Istota prognozowania ekonometrycznego na podstawie liniowych modeli wielorównaniowych 127
      9.2.1. Uwagi ogólne 127
      9.2.2. Istota prognozowania ekonometrycznego na podstawie wielorównaniowych modeli prostych i rekurencyjnych 128
      9.2.3. Prognozowanie na podstawie modeli wielorównaniowych o równaniach współzależnych 129
    9.3. Zalety i wady prognozowania metodami ekonometrycznymi 131
    9.4. Zadania 132
  Rozdział 10. Analiza symulacyjna na podstawie nieliniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego 133
    10.1. Obliczanie wartości ocen parametrów strukturalnych i wartości teoretycznych nieliniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (rozwiązywanie modelu) 133
    10.2. Istota analizy symulacyjnej na podstawie nieliniowego wielorównaniowego modelu ekonometrycznego 136
    10.3. Zadania 139
  Rozdział 11. Sterowanie optymalne na podstawie modelu ekonometrycznego 141
    11.1. Istota sterowania optymalnego na podstawie modelu ekonometrycznego 141
    11.2. Ustalanie wartości współczynników funkcji wyboru 148
    11.3. Rozwiązywanie zadań sterowania optymalnego 150
      11.3.1. Uwagi wstępne 150
      11.3.2. Rozwiązywanie zadań z czasem dyskretnym i z liniowym modelem ekonometrycznym 152
      11.3.3. Rozwiązywanie zadań z czasem dyskretnym i z nieliniowym modelem ekonometrycznym 154
    11.4. Zadania 155
  Rozdział 12. Prognozowanie metodami ekspertologicznymi 157
    12.1. Istota i podział metod ekspertologicznych 157
    12.2. Procedury prognozowania metodami ekspertologicznymi 159
    12.3. Systematyzacja informacji otrzymanej od ekspertów 166
    12.4. Zalety i wady metod ekspertologicznych 169
  Rozdział 13. Wykorzystanie prognoz, analiz symulacyjnych i sterowania optymalnego w praktyce 171
    13.1. Uwagi na temat zakresu zastosowań 171
    13.2. Wybór metody badania 174
      13.2.1. Charakterystyka przedmiotu badania 174
      13.2.2. Charakterystyka metod badania 176
      13.2.3. Logika wyboru 177
    13.3. Uwagi końcowe 179
    13.4. Zadania 180
  Załącznik 1. Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych 182
  Załącznik 2. Algorytm budowy liniowego jednorównaniowego modelu ekonometrycznego przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel 184
  Załącznik 3. Rozkład serii reszt 193
  Załącznik 4. Wartości krytyczne statystyk dL i dU 194
  Literatura 195
  Indeks 200
Wstęp do prognozowania i symulacji

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

204

Kategoria

Metody ilościowe

ISBN-13

978-83-01-14648-1

Numer wydania

2

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Ekonometria, Metody ilościowe

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

2.7 / 5 (7 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Podręcznik prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące zastosowania metod analizy ilościowej w zarządzaniu. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autor skoncentrował się przede wszystkim na warstwie aplikacyjnej omawianych metod, technik i narzędzi oraz na możliwościach ich praktycznego wykorzystania przy podejmowaniu decyzji.

Książka przeznaczona dla studentów wszystkich uczelni i wydziałów ekonomicznych do przedmiotu Prognozowanie i symulacje.

Sponsor książki: Akademia Finansów


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 7 )
3
0
0
0
4
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!