Rachunek błędów dla inżynierów

Rachunek błędów dla inżynierów

2 oceny

Wydawca:

Wydawnictwo WNT

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

22,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

W książce zaprezentowano w możliwie prosty sposób, ale bez rezygnowania ze ścisłości, te działy rachunku błędów, które znajdują bezpośrednie zastosowania w analizie i rozwiązywaniu różnych problemów inżynierskich. Przedstawiono podstawowe pojęcia z rachunku błędów, m.in. charakterystyki rozkładu błędów, histogramy, zmienne losowe oraz funkcje niezależnych zmiennych losowych. Omówiono rozkłady dwu- i trójwymiarowe, a także zagadnienia związane z dwu- i trójwymiarowymi wektorowymi funkcjami zmiennych losowych. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono zadania.
Książka jest przeznaczona dla studentów i doktorantów wyższych uczelni technicznych oraz inżynierów i pracowników naukowych.


Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Liczba stron268
WydawcaWydawnictwo WNT
ISBN-13978-83-204-2948-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    9
  1. Podstawowe charakterystyki rozkładu błędów; histogramy    11
    1.1. Uwagi wstępne; histogramy    11
    1.2. Wartość średnia z próby pomiarów    13
    1.3. Dyspersja pomiarów w analizie błędów    14
    1.4. Dystrybuanta pomiarów w analizie błędów    16
    1.5. Przykłady rozkładów empirycznych    17
    1.6. Parametry uzyskane na podstawie mierzonych danych i ich wartości teoretyczne    21
    1.7. Zadania    22
  2. Zdarzenia elementarne, zmienne losowe i prawdopodobieństwo    24
    2.1. * Prawdopodobieństwo i zmienne losowe    24
    2.2. Dystrybuanta rozkładu, gęstość prawdopodobieństwa rozkładu    30
    2.3. Momenty    33
    2.4. Normalny rozkład prawdopodobieństwa    37
    2.5. Grawitacyjny ruch ośrodków sypkich    48
    2.6. * Funkcja charakterystyczna rozkładu prawdopodobieńswa    52
    2.7. * Stałe charakteryzujące zmienne losowe    55
    2.8. * Deterministyczne funkcje zmiennych losowych    60
    2.9. Przykłady jednowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa    61
      2.9.1. Dyskretne rozkłady prawdopodobieństwa    62
      2.9.2. Ciągłe rozkłady prawdopodobieństwa    64
      2.9.3. Uwagi o innych rozkładach prawdopodobieństwa    74
      2.9.4. Miary odchylenia od rozkładu normalnego    77
    2.10. * Przybliżone metody konstruowania gęstości prawdopodobieństwa    78
    2.11. Wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa    81
    2.12. Zadania    89
  3. Funkcje niezależnych zmiennych losowych    91
    3.1. Podstawowe zależności    91
    3.2. Przykłady prostych zachowań    94
    3.3. Przykłady zastosowań w pomiarach pośrednich    96
    3.4. Uwagi o zastosowaniach w obliczeniach przedziałów tolerancji    98
    3.5. Analogia statyczna w analizie złożonych sieci wymiarowych    100
    3.6. Zadania    106
  4. Rozkłady dwuwymiarowe    107
    4.1. Uwagi wstępne    107
    4.2. Liniowa regresja danych pomiarowych    113
      4.2.1. Regresja pierwszego rodzaju    114
      4.2.2. Metoda najmniejszych kwadratów w wyznaczaniu prostej regresji    116
      4.2.3. Metdoa momentów w wyznaczaniu prostej regresji    119
    4.3. Liniowe skorelowanie danych wyznaczanych z eksperymentu    121
    4.4. Dwuwymiarowe zmienne losowe o rozkładach ciągłych    125
    4.5. Dwuwymiarowy rozkład normalny    128
      4.5.1. Przypadek niezależnych zmiennych losowych    128
      4.5.2. Kołowy rozkład normalny    130
      4.5.3. Grawitacyjny ruch ośrodków sypkich    134
      4.5.4. Przypadek zależnych zmiennych losowych    138
    4.6. Zadania    143
  5. Dwuwymiarowe funkcje niezależnych zmiennych losowych    145
    5.1. Podstawowe zależności    145
    5.2. Rozkład równomierny niezależnych zmiennych losowych    149
      5.2.1. Analityczna metoda wyznaczania dwuwymiarowych wieloboków tolerancji    149
      5.2.2. Analogia statyczna w wyznaczaniu dwuwymiarowych wieloboków tolerancji    153
      5.2.3. Graficzna metoda wyznaczania dwuwymiarowych wieloboków tolerancji. Diagramy Williota    157
    5.3. Rozkład normalny niezależnych zmiennych losowych    161
    5.4. Pośrednia metoda wyznaczania elips stałego prawdopodobieństwa    166
    5.5. Zadania    168
  6. Rozkłady trójwymiarowe    170
    6.1. Uwagi wstępne    170
    6.2. Trójwymiarowe ciągłe zmienne losowe    171
    6.3. Trójwymiarowy rozkład normalny    175
      6.3.1. Niezależne zmienne losowe    175
      6.3.2. Kulisty rozkład    176
      6.3.3. Przypadek zależnych zmiennych losowych    178
    6.4. Zadania    180
  7. Trójwymiarowe funkcje niezależnych zmiennych losowych    182
    7.1. Podstawowe zależności    182
    7.2. Rozkład równomierny niezależnych zmiennych losowych    186
      7.2.1. Metoda analityczna wyznaczania wielościanów tolerancji    187
    7.3. Rozkład normalny niezależnych zmiennych losowych    195
    7.4. Pośrednia metoda wyznaczania elipsoid stałego prawdopodobieństwa    200
    7.5. Zadania    203
  8. Przypadek zagadnień uwikłanych    204
    8.1. Uwagi wstępne    204
    8.2. Niezależne zmienne losowe    206
      8.2.1. Przypadek dwóch zmiennych losowych    206
      8.2.2. Przypadek funkcji niezależnych zmiennych losowych    208
    8.3. Zależne zmienne losowe    212
      8.3.1. Przypadek dwóch zmiennych losowych    212
      8.3.2. Zmienne losowe o rozkładzie normalnym    215
      8.3.3. Większa liczba zmniennych - transformacja Rosenblatta    218
    8.4. Zastosowania obliczeniowe    221
  9. Dodatek. Pomocne pojęcia z rachunku prawdopodobieństwa    225
    9.1. * Limeryzacja statystyczna    225
    9.2. * Regresja wielowymiarowa    228
    9.3. * Twierdzenia graniczne teorii prawdopodobieństwa    230
      9.3.1. Pojęcie zbieżności probabilistycznej    231
      9.3.2. Prawo wielkich liczb    232
      9.3.3. Centralne twierdzenia graniczne    233
    9.4. Elementy statystyki matematycznej    234
      9.4.1. Estymatory    235
      9.4.2. Testowanie hipotez statystycznych    237
      9.4.3. Przedziały ufności    239
    9.5. Uwagi bibliograficzne do dalszych studiów    239
  Rozwiązania zadań    242
  Bibliografia    259
  Skorowidz    264
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia