X

  Przedmowa 9
  1. Podstawowe charakterystyki rozkładu błędów; histogramy 11
    1.1. Uwagi wstępne; histogramy 11
    1.2. Wartość średnia z próby pomiarów 13
    1.3. Dyspersja pomiarów w analizie błędów 14
    1.4. Dystrybuanta pomiarów w analizie błędów 16
    1.5. Przykłady rozkładów empirycznych 17
    1.6. Parametry uzyskane na podstawie mierzonych danych i ich wartości teoretyczne 21
    1.7. Zadania 22
  2. Zdarzenia elementarne, zmienne losowe i prawdopodobieństwo 24
    2.1. * Prawdopodobieństwo i zmienne losowe 24
    2.2. Dystrybuanta rozkładu, gęstość prawdopodobieństwa rozkładu 30
    2.3. Momenty 33
    2.4. Normalny rozkład prawdopodobieństwa 37
    2.5. Grawitacyjny ruch ośrodków sypkich 48
    2.6. * Funkcja charakterystyczna rozkładu prawdopodobieńswa 52
    2.7. * Stałe charakteryzujące zmienne losowe 55
    2.8. * Deterministyczne funkcje zmiennych losowych 60
    2.9. Przykłady jednowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa 61
      2.9.1. Dyskretne rozkłady prawdopodobieństwa 62
      2.9.2. Ciągłe rozkłady prawdopodobieństwa 64
      2.9.3. Uwagi o innych rozkładach prawdopodobieństwa 74
      2.9.4. Miary odchylenia od rozkładu normalnego 77
    2.10. * Przybliżone metody konstruowania gęstości prawdopodobieństwa 78
    2.11. Wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa 81
    2.12. Zadania 89
  3. Funkcje niezależnych zmiennych losowych 91
    3.1. Podstawowe zależności 91
    3.2. Przykłady prostych zachowań 94
    3.3. Przykłady zastosowań w pomiarach pośrednich 96
    3.4. Uwagi o zastosowaniach w obliczeniach przedziałów tolerancji 98
    3.5. Analogia statyczna w analizie złożonych sieci wymiarowych 100
    3.6. Zadania 106
  4. Rozkłady dwuwymiarowe 107
    4.1. Uwagi wstępne 107
    4.2. Liniowa regresja danych pomiarowych 113
      4.2.1. Regresja pierwszego rodzaju 114
      4.2.2. Metoda najmniejszych kwadratów w wyznaczaniu prostej regresji 116
      4.2.3. Metdoa momentów w wyznaczaniu prostej regresji 119
    4.3. Liniowe skorelowanie danych wyznaczanych z eksperymentu 121
    4.4. Dwuwymiarowe zmienne losowe o rozkładach ciągłych 125
    4.5. Dwuwymiarowy rozkład normalny 128
      4.5.1. Przypadek niezależnych zmiennych losowych 128
      4.5.2. Kołowy rozkład normalny 130
      4.5.3. Grawitacyjny ruch ośrodków sypkich 134
      4.5.4. Przypadek zależnych zmiennych losowych 138
    4.6. Zadania 143
  5. Dwuwymiarowe funkcje niezależnych zmiennych losowych 145
    5.1. Podstawowe zależności 145
    5.2. Rozkład równomierny niezależnych zmiennych losowych 149
      5.2.1. Analityczna metoda wyznaczania dwuwymiarowych wieloboków tolerancji 149
      5.2.2. Analogia statyczna w wyznaczaniu dwuwymiarowych wieloboków tolerancji 153
      5.2.3. Graficzna metoda wyznaczania dwuwymiarowych wieloboków tolerancji. Diagramy Williota 157
    5.3. Rozkład normalny niezależnych zmiennych losowych 161
    5.4. Pośrednia metoda wyznaczania elips stałego prawdopodobieństwa 166
    5.5. Zadania 168
  6. Rozkłady trójwymiarowe 170
    6.1. Uwagi wstępne 170
    6.2. Trójwymiarowe ciągłe zmienne losowe 171
    6.3. Trójwymiarowy rozkład normalny 175
      6.3.1. Niezależne zmienne losowe 175
      6.3.2. Kulisty rozkład 176
      6.3.3. Przypadek zależnych zmiennych losowych 178
    6.4. Zadania 180
  7. Trójwymiarowe funkcje niezależnych zmiennych losowych 182
    7.1. Podstawowe zależności 182
    7.2. Rozkład równomierny niezależnych zmiennych losowych 186
      7.2.1. Metoda analityczna wyznaczania wielościanów tolerancji 187
    7.3. Rozkład normalny niezależnych zmiennych losowych 195
    7.4. Pośrednia metoda wyznaczania elipsoid stałego prawdopodobieństwa 200
    7.5. Zadania 203
  8. Przypadek zagadnień uwikłanych 204
    8.1. Uwagi wstępne 204
    8.2. Niezależne zmienne losowe 206
      8.2.1. Przypadek dwóch zmiennych losowych 206
      8.2.2. Przypadek funkcji niezależnych zmiennych losowych 208
    8.3. Zależne zmienne losowe 212
      8.3.1. Przypadek dwóch zmiennych losowych 212
      8.3.2. Zmienne losowe o rozkładzie normalnym 215
      8.3.3. Większa liczba zmniennych - transformacja Rosenblatta 218
    8.4. Zastosowania obliczeniowe 221
  9. Dodatek. Pomocne pojęcia z rachunku prawdopodobieństwa 225
    9.1. * Limeryzacja statystyczna 225
    9.2. * Regresja wielowymiarowa 228
    9.3. * Twierdzenia graniczne teorii prawdopodobieństwa 230
      9.3.1. Pojęcie zbieżności probabilistycznej 231
      9.3.2. Prawo wielkich liczb 232
      9.3.3. Centralne twierdzenia graniczne 233
    9.4. Elementy statystyki matematycznej 234
      9.4.1. Estymatory 235
      9.4.2. Testowanie hipotez statystycznych 237
      9.4.3. Przedziały ufności 239
    9.5. Uwagi bibliograficzne do dalszych studiów 239
  Rozwiązania zadań 242
  Bibliografia 259
  Skorowidz 264
Rachunek błędów dla inżynierów

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

268

Kategoria

Inne

Wydawca

Wydawnictwo WNT

ISBN-13

978-83-204-2948-0

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Rachunek błędów

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

W książce zaprezentowano w możliwie prosty sposób, ale bez rezygnowania ze ścisłości, te działy rachunku błędów, które znajdują bezpośrednie zastosowania w analizie i rozwiązywaniu różnych problemów inżynierskich. Przedstawiono podstawowe pojęcia z rachunku błędów, m.in. charakterystyki rozkładu błędów, histogramy, zmienne losowe oraz funkcje niezależnych zmiennych losowych. Omówiono rozkłady dwu- i trójwymiarowe, a także zagadnienia związane z dwu- i trójwymiarowymi wektorowymi funkcjami zmiennych losowych. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono zadania.
Książka jest przeznaczona dla studentów i doktorantów wyższych uczelni technicznych oraz inżynierów i pracowników naukowych.


Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!