X

  Przedmowa 9
  ROZDZIAŁ 1. Podstawy funkcjonowania opieki zdrowotnej 13
    1.1. Kategorie pojęciowe opieki zdrowotnej 13
      1.1.1. Opieka zdrowotna a ochrona zdrowia 13
      1.1.2. Potrzeby zdrowotne 16
      1.1.3. Popyt na usługi opieki zdrowotnej a popyt na zdrowie 17
      1.1.4. Podaż usług opieki zdrowotnej 20
      1.1.5. Płatnik trzeciej strony w opiece zdrowotnej 21
      1.1.6. Efektywność w opiece zdrowotnej 23
    1.2. Mechanizm rynkowy a specyfika opieki zdrowotnej 26
      1.2.1. Niedoskonałość informacji o produkcie, cenach i przyszłości 26
      1.2.2. Asymetria informacji i relacja agencji 28
      1.2.3. Konkurencja o czynniki pracy i produkty 30
      1.2.4. Dobra publiczne i efekty zewnętrzne 33
      1.2.5. Równowaga rynkowa w opiece zdrowotnej 34
    1.3. Mechanizmy ingerencji państwa w opiece zdrowotnej 36
      1.3.1. Aktywność państwa w sferze regulacyjnej 36
      1.3.2. Aktywność państwa w sferze realnej 39
    Podsumowanie 42
    Pytania 42
    Literatura zalecana 42
  ROZDZIAŁ 2. Przesłanki urynkowienia opieki zdrowotnej 43
    2.1. Pojęcie urynkowienia opieki zdrowotnej 43
    2.2. Sektorowe przesłanki urynkowienia 45
      2.2.1. Wzrost wydatków na opiekę zdrowotną 45
      2.2.2. Postęp techniki i technologii medycznych 49
    2.3. Pozasektorowe przesłanki urynkowienia 52
      2.3.1. Transformacja demograficzno-epidemiologiczna 52
      2.3.2. Przemiany psychospołeczne 56
      2.3.3. Transformacja systemowa 57
    2.4. Doświadczenia Polski z rynkiem wewnętrznym w opiece zdrowotnej 58
    Podsumowanie 60
    Pytania 61
    Literatura zalecana 61
  ROZDZIAŁ 3. Koncepcja marketingu relacji w opiece zdrowotnej 62
    3.1. Paradygmat marketingu relacji w opiece zdrowotnej 62
    3.2. Wartość relacji pacjent–usługodawca 66
    3.3. Specyfika wymiany w opiece zdrowotnej 67
    3.4. Zaufanie i zaangażowanie w relacji usługodawca–pacjent 70
    Podsumowanie 74
    Pytania 74
    Literatura zalecana 74
  ROZDZIAŁ 4. Elementy rynkowe po stronie podaży opieki zdrowotnej 75
    4.1. Obszary i mechanizmy konkurencji w opiece zdrowotnej 75
      4.1.1. Relacje konkurencyjne w opiece zdrowotnej 75
      4.1.2. Konkurencja w formule „pieniądza płynącego przed pacjentem” 77
      4.1.3. Konkurencja w formule „pieniądza płynącego za pacjentem” 79
    4.2. Dylematy konkurencji publicznej 80
    4.3. Metody finansowania usług zdrowotnych i ich konsekwencje 83
    4.4. Decentralizacja uprawnień w opiece zdrowotnej 87
      4.4.1. Zalety decentralizacji 87
      4.4.2. Usamodzielnienie usługodawców 90
    4.5. Świadczenie usług zdrowotnych przez podmioty sektora niepublicznego 91
      4.5.1. Własność prywatna w opiece zdrowotnej 91
      4.5.2. Udział sektora niepublicznego w kontraktach z płatnikiem – polskie doświadczenia 93
    Podsumowanie 95
    Pytania 96
    Literatura zalecana 96
  ROZDZIAŁ 5. Elementy rynkowe po stronie popytu na opiekę zdrowotną 97
    5.1. Swoboda wyboru usługodawcy przez pacjentów 97
      5.1.1. Wolność wyboru w sferze podmiotowej 97
      5.1.2. Model „strażnika systemu” 100
      5.1.3. Wolność wyboru w sferze przedmiotowej 102
      5.1.4. Wykorzystanie analiz ekonomicznych 106
    5.2. Współpłacenie pacjentów za usługi opieki zdrowotnej 109
      5.2.1. Rola ceny w relacji popytowo-podażowej 109
      5.2.2. Pułapki i skuteczność współpłacenia 111
      5.2.3. Doświadczenia krajów Europy Zachodniej 114
      5.2.4. Doświadczenia Polski na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej 117
    Podsumowanie 122
    Pytania 122
    Literatura zalecana 123
  ROZDZIAŁ 6. Narzędzia marketingu w opiece zdrowotnej 126
    6.1. Struktura usługi zdrowotnej jako produktu 126
    6.2. Tworzenie oferty usługowej 125
      6.2.1. Kompleksowa opieka zdrowotna a integracja pionowa 125
      6.2.2. Zarządzanie jednostką chorobową 128
      6.2.3. Formuły dodawania korzyści i redukcji obciążeń 129
    6.3. Cena jako instrument marketingu 132
    6.4. Komunikacja marketingowa w relacji z pacjentami 133
      6.4.1. Typy komunikacji 133
      6.4.2. Komunikacyjna rola personelu 136
      6.4.3. Komunikacja interpersonalna w relacji pacjent–lekarz 137
      6.4.4. Wizerunek usługodawcy 140
    Podsumowanie 142
    Pytania 143
    Literatura zalecana 143
  ROZDZIAŁ 7. Obsługa pacjentów i ocena wartości relacji w opiece zdrowotnej 144
    7.1. Obsługa pacjentów 144
      7.1.1. Atmosferyka w marketingu 144
      7.1.2. Rozwiązania organizacyjne usługodawcy 146
      7.1.3. Kultura organizacji 148
    7.2. Ocena wartości relacji pacjent–usługodawca 150
      7.2.1. Dylematy związane z oceną wartości relacji 150
      7.2.2. Satysfakcja pacjentów 152
      7.2.3. Postrzegana jakość usług zdrowotnych 154
    7.3. Wartość relacji z perspektywy pacjenta 159
    7.4. Wartość relacji z perspektywy usługodawcy 161
    Podsumowanie 163
    Pytania 163
    Literatura zalecana 163
  ROZDZIAŁ 8. Kierunki doskonalenia systemu opieki zdrowotnej w Polsce 164
    8.1. Nowa rola władz publicznych i koncepcja stewarda 164
    8.2. Etyczne i ekonomiczne aspekty podejmowania wyborów w opiece zdrowotnej 166
      8.2.1. Pojęcie sprawiedliwości 166
      8.2.2. Definiowanie priorytetów – koszyk usług gwarantowanych 167
    8.3. Stymulowanie efektywności usługodawców opieki zdrowotnej 169
      8.3.1. Pokonanie dylematów konkurencji 169
      8.3.2. Motywacyjne oddziaływanie systemu opłacania usług 170
      8.3.3. Rola podstawowej opieki zdrowotnej 172
      8.3.4. Oddziaływanie płatnika trzeciej strony 173
    8.4. Bodźce efektywnościowe kierowane do pacjentów 174
      8.4.1. Dylematy związane ze współpłaceniem pacjentów za usługi opieki 174
      8.4.2. Perspektywy udziału pacjentów w kosztach 176
      8.4.3. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne 178
      8.4.4. Wybór efektywnych usługodawców 180
    8.5. Przyszłość marketingu w opiece zdrowotnej 182
      8.5.1. Kierunki rozwoju marketingowej orientacji usługodawców 182
      8.5.2. Aktywna rola pacjenta jako klienta na rynku usług zdrowotnych 184
      8.5.3. Ograniczenia adaptacji marketingu w opiece zdrowotnej 185
    Podsumowanie 186
    Pytania 187
    Literatura zalecana 188
  Zakończenie 189
  Bibliografia 191
  Słowniczek 201
  Indeks rzeczowy 207
Opieka zdrowotna

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

212

Kategoria

Zarządzanie, organizacja, strategie

ISBN-13

978-83-01-15103-4

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Prezentowany podręcznik akademicki jest poświęcony problematyce związanej z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych i reguł marketingowych w opiece zdrowotnej, w perspektywie przekształceń systemowych tego sektora w Polsce. Kierowany jest do studentów, wykładowców oraz słuchaczy studiów podyplomowych uczelni wyższych na kierunkach i specjalnościach związanych z organizacją i funkcjonowaniem ochrony zdrowia. Może być również wykorzystywany przez praktyków – kadrę kierowniczą placówek opieki zdrowotnej, administrację publiczną działającą w tym sektorze oraz uczestników szkoleń i kursów dokształcających organizowanych dla pracowników służby zdrowia.


Zalety książki:


¦ całościowe ujęcie problemów związanych z możliwościami, ograniczeniami i konsekwencjami wprowadzania mechanizmów rynkowych w opiece zdrowotnej;


¦ uwzględnienie specyfiki usług w sektorze opieki zdrowotnej;


¦ omawianie aspektów rynkowych w kontekście marketingu relacji.


Dodatkowe walory podręcznika:


¦ dostosowanie do programów nauczania;


¦ słownikczek podstawowych terminów;


¦ pytania i literatura zalecana do każdego rozdziału;


¦ bogata bibliografia;


¦ indeks rzeczowy.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!