X

  Wprowadzenie 9
  Rozdział 1. Nieruchomość jako obiekt prawny, techniczny i rynkowy 13
    1.1. Definicja nieruchomości 13
    1.2. Cechy nieruchomości 17
    1.3. Nieruchomość jako obiekt prawny 23
    1.4. Nieruchomość jako obiekt techniczny 27
    1.5. Nieruchomość jako obiekt rynkowy 34
    1.6. Podsumowanie 35
    Pytania kontrolne 37
  Rozdział 2. Rynek nieruchomości 38
    2.1. Definicja rynku nieruchomości 38
    2.2. Cechy rynku nieruchomości 43
    2.3. Podmioty działające na rynku nieruchomości 54
    2.4. Funkcje pełnione przez rynek nieruchomości 57
    2.5. Podsumowanie 58
    Pytania kontrolne 58
  Rozdział 3. Model funkcjonowania rynku nieruchomości 60
    3.1. Popyt, podaż i cena na rynku nieruchomości 60
    3.2. Specyfika rynku nieruchomości 69
    3.3. Model funkcjonowania rynku nieruchomości na przykładzie nieruchomości komercyjnych 73
    3.4. Specyfika modelu funkcjonowania rynku nieruchomości na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych 83
    3.5. Podsumowanie 88
    Pytania kontrolne 89
  Rozdział 4. Rynek nieruchomości a gospodarka 90
    4.1. Nieruchomość jako kapitał 90
    4.2. Miejsce rynku nieruchomości w gospodarce 93
    4.3. Rola rynku nieruchomości w gospodarce 95
    4.4. Cykle nieruchomości 102
    4.5. Rynek nieruchomości a sektor finansowy 110
    4.6. Podsumowanie 114
    Pytania kontrolne 115
  Rozdział 5. Wartość nieruchomości 117
    5.1. Istota wartości 117
    5.2. Kategoria wartości nieruchomości 123
    5.3. Czynniki wpływające na poziom wartości ekonomicznej nieruchomości 129
    5.4. Podsumowanie 132
    Pytania kontrolne 133
  Rozdział 6. Model wyceny rynkowej nieruchomości 134
    6.1. Źródła teorii wyceny w teorii ekonomii 134
    6.2. Podstawy teorii wyceny nieruchomości 140
    6.3. Specyfika wyceny nieruchomości 150
    6.4. Wycena a ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 155
    6.5. Przyszłość wyceny nieruchomości 163
    Pytania kontrolne 165
  Rozdział 7. Finansowanie rynku nieruchomości 166
    7.1. Rola rynku pieniężnego i kapitałowego w finansowaniu rynku nieruchomości 166
    7.2. Źródła kapitału dla rynku nieruchomości 168
    7.3. Techniki i metody finansowana nieruchomości 170
      7.3.1. Tradycyjne techniki finansowania 171
      7.3.2. Asekuracyjne techniki finansowania 184
    7.4. Podsumowanie 186
    Pytania kontrolne 187
  Rozdział 8. Decyzje inwestycyjne na rynkach nieruchomości 188
    8.1. Specyfika decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości 188
    8.2. Nieruchomość jako przedmiot inwestowania 192
      8.2.1. Inwestowanie bezpośrednie i pośrednie 192
      8.2.2. Nieruchomość jako źródło uzyskiwania dochodu 194
      8.2.3. Nieruchomość jako instrument chroniący przed inflacją 198
      8.2.4. Nieruchomość jako podstawa osiągania ulg podatkowych 199
      8.2.5. Nieruchomość jako podstawa zabezpieczenia kredytu 200
      8.2.6. Nieruchomość jako niepodzielny instrument finansowy 201
      8.2.7. Ryzyko inwestowania w nieruchomości 202
      8.2.8. Nieruchomość jako inwestycja aktywna wymagająca zarządzania 210
      8.2.9. Metody niwelowania wad nieruchomości jako przedmiotu inwestowania 211
    8.3. Inwestorzy na rynkach nieruchomości 215
    8.4. Strategie inwestycyjne 224
    8.5. Podsumowanie 227
    Pytania kontrolne 228
  Rozdział 9. Procesy deweloperskie 229
    9.1. Specyfika procesów deweloperskich 229
    9.2. Opłacalność przedsięwzięć deweloperskich 235
    9.3. Podatność procesów deweloperskich na cykle koniunkturalne 237
    9.4. Podsumowanie 238
    Pytania kontrolne 239
  Rozdział 10. Zarządzanie nieruchomościami 240
    10.1. Specyfika zarządzania nieruchomościami 240
    10.2. Ewolucja zarządzania 245
    10.3. Strategie zarządzania nieruchomościami 253
    10.4. Wpływ zarządzania na wartość nieruchomości 257
    10.5. Podsumowanie 264
    Pytania kontrolne 265
  Rozdział 11. Trendy rozwoju rynków nieruchomości 266
    11.1. Źródła długoterminowych zmian w gospodarce 266
    11.2. Długoterminowe zmiany na rynkach nieruchomości 273
      11.2.1. Zmiany o charakterze ilościowym i strukturalnym 273
      11.2.2. Zmiany w przebiegu cykli koniunkturalnych 278
      11.2.3. Wpływ długoterminowych zmian na strukturę ilościową i jakościową zatrudnionych na rynku nieruchomości 280
    11.3. Podsumowanie 284
    Pytania kontrolne 284
  Zakończenie 285
  Bibliografia 286
  Indeks rzeczowy 293
Nieruchomość w gospodarce rynkowej

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

296

Kategoria

Zarządzanie, organizacja, strategie

ISBN-13

978-83-01-14629-0

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Ekonomia

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Nowy podręcznik prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak to kompendium wiedzy o teoretycznych aspektach funkcjonowania rynku nieruchomości. Od czasu wydania poprzedniej publikacji Nieruchomość a rynek, na polskim rynku nieruchomości nastąpiło wiele zmian: pojawiły się nowe regulacje prawne, nowe instytucje i kategorie organizacyjne oraz nowe rodzaje transakcji. Postawione przez Autorkę tezy są ilustrowane danymi statystycznymi. Dla ułatwienia przyswajania treści, każdy rozdział zakończony jest podsumowaniem i pytaniami kontrolnymi.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!