Innowacyjne usługi banku

Innowacyjne usługi banku

1 ocena

Redakcja:

Dorota Korenik

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

14,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsze w Polsce opracowanie przedstawiające obszerne spektrum innowacyjnych usług finansowych oferowanych przez banki.

Zostały one sklasyfikowane w zależności od:

- typu klientów - klienci indywidualni, instytucjonalni, z grupy MSP, jednostki samorządu terytorialnego;
- wybranych rynków – rynek instrumentów pochodnych, ubezpieczeń;
-nowych form i kanałów świadczenia.

Omawiając różne typy usług, autorzy wskazują na korzystne i niekorzystne dla obydwu stron (banku i klienta) zjawiska towarzyszące transakcjom. Po każdym rozdziale zamieszczone zostały pytania kontrolne.

Książka została napisana przede wszystkim z myślą o:

- studentach uczelni i wyższych szkół ekonomicznych (magisterskich i licencjackich), w szczególności na kierunkach finansowych („finanse i bankowość”, etc.);
- słuchaczach studiów podyplomowych na kierunkach ekonomicznych, zwłaszcza o profilu bankowość i finanse;
- studentach wyższych szkół technicznych (politechnik) i uniwersyteckich, studiujących na kierunku „zarządzanie i informatyka”, „ekonomia”;
- wykładowcach i osobach prowadzących ćwiczenia z zakresu bankowości, rynku finansowego, częściowo z zakresu finansów przedsiębiorstw i instytucji samorządowych;
- pracownikach instytucji pośrednictwa finansowego (bank, SKOK, niebankowy pośrednik kredytowy, towarzystwo finansowe, broker rynku ubezpieczeniowo-bankowego), zwłaszcza pełniących funkcje opiekunów (doradców) klientów;
- przedsiębiorcach, menedżerach finansowych w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego.


Liczba stron296
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-0114-587-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (Dorota Korenik)    9
  Rozdział 1. Bank i jego usługi w dobie „rewolucji finansowej” (Dorota Korenik)    15
    1.1. Od banku tradycyjnego do banku jako przedsiębiorstwa przemysłu usług finansowych    15
      1.1.1. Rola, funkcje i usługi tradycyjnego banku. Przekształcanie się rynków bankowych    15
      1.1.2. Obraz banku przyszłości i jego usług w zarysie    21
      1.1.3. Podstawowe tendencje oraz zjawiska dotyczące oferty rynkowej i obsługi bankowej klienta    25
    1.2. Usługa bankowa w różnych ujęciach (studium podstawowe)    31
      1.2.1. Usługa i produkt bankowy – pojęcie, struktura, powiązania, cechy i rodzaje    31
      1.2.2. Nowa formuła usługi bankowej. Informacja i doradztwo elementem usługi bankowej    37
    Pytania kontrolne    42
    Literatura rozszerzająca    43
  Rozdział 2. Usługi o charakterze innowacyjnym przeznaczone dla klientów indywidualnych    44
    2.1. Informacja i doradztwo bankowe w różnych segmentach klientów (Bogumiła Swat)    44
    2.2. Nowoczesny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (Bogumiła Swat)    52
      2.2.1. Przesłanki, zakres i tendencje zmian ROR    52
      2.2.2. ROR dla klientów z różnych segmentów    54
    2.3. Innowacje w zakresie oszczędzania (w szczególności w Polsce) (Bogumiła Swat)    58
      2.3.1. Innowacje oszczędnościowe a czynniki determinujące skłonność do oszczędzania    58
      2.3.2. Ważniejsze innowacje oszczędnościowe    63
    2.4. Kredyt konsumencki (Bogumiła Swat)    71
      2.4.1. Makroekonomiczne i rynkowe aspekty kredytu konsumpcyjnego    71
      2.4.2. Kredyt konsumencki – nowa kategoria kredytu w Polsce i Unii Europejskiej    74
      2.4.3. Polskie rozwiązania dotyczące kredytu konsumenckiego    80
      2.4.4. Nielegalne praktyki oferentów kredytu konsumenckiego    82
    2.5. Inne ważniejsze innowacje usługowe (w zarysie) (Bogusław Półtorak, Bogumiła Swat)    83
    Pytania kontrolne    89
    Literatura rozszerzająca    90
  Rozdział 3. Usługi o charakterze innowacyjnym przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw    91
    3.1. Informacja i doradztwo bankowe (Marta Maciejasz-Świątkiewicz)    91
    3.2. Nowoczesny rachunek bieżący. Usługi lokacyjne (lokaty automatyczne) (Marta Maciejasz-Świątkiewicz)    98
    3.3. Rachunek escrow (Marta Maciejasz-Świątkiewicz)    101
    3.4. Nowe i nowoczesne usługi faktoringowe. Faktoring a kredyt i forfaiting (Marta Maciejasz-Świątkiewicz)    102
    3.5. Leasing (w świetle zmienionych regulacji prawnych) (Bogusław Półtorak)    110
    3.6. Usługi funduszu venture capital (Bogusław Półtorak)    114
    Pytania kontrolne    120
    Literatura rozszerzająca    121
  Rozdział 4. Usługi przeznaczone dla klientów instytucjonalnych    122
    4.1. Informacja i doradztwo bankowe (Hanna Kociemska-Pociecha, Bogusław Półtorak)    122
      4.1.1. Złożony i niejednorodny charakter usługi    122
      4.1.2. Specyfika i zakres usługi dla przedsiębiorstw korporacyjnych    124
      4.1.3. Specyfika i pojemność usługi dla jednostek samorządu terytorialnego    127
      4.1.4. Korzyści łączące się z usługą informacji i doradztwa – reasumpcja    136
    4.2. Innowacyjny rachunek bieżący i usługi z nim związane (Marta Maciejasz-Świątkiewicz)    137
    4.3. Usługi w zakresie lokowania nadwyżek (asset management) (Bogusław Półtorak)    140
    4.4. Usługi finansowania w ramach project finance (Bogusław Półtorak)    145
    4.5. Usługi na rynku kapitałowym (Bogusław Półtorak)    153
    4.6. Sekurytyzacja aktywów – usługa wielofunkcyjna (Bogusław Półtorak)    161
    Pytania kontrolne    171
    Literatura rozszerzająca    172
  Rozdział 5. Usługi banku na rynku instrumentów pochodnych (Agata Kulas)    173
    5.1. Znaczenie informacji i doradztwa bankowego w usługach związanych z instrumentami zarządzania ryzykiem finansowym    173
    5.2. Instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie    177
      5.2.1. Kontrakt terminowy na kurs walutowy    177
      5.2.2. Swap walutowy    179
      5.2.3. Opcje walutowe    181
      5.2.4. Zaawansowane transakcje opcyjne    183
    5.3. Instrumenty zarządzania ryzykiem stopy procentowej w przedsiębiorstwie    187
      5.3.1. Transakcja FR A    187
      5.3.2. Transakcje swapowe na stopę procentową    192
      5.3.3. Zaawansowane transakcje swapowe    197
      5.3.4. Transakcje opcyjne na stopę procentową    200
    Pytania kontrolne    206
    Literatura rozszerzająca    207
  Rozdział 6. Usługi bancassurance i inne usługi banku na rynku ubezpieczeniowym    208
    6.1. Istota i zakres usługi bancassurance (Hanna Kociemska-Pociecha)    208
    6.2. Usługi doradcze w ramach bancassurance (Hanna Kociemska-Pociecha)    213
    6.3. Ubezpieczenia finansowe powiązane z usługą bankową (Hanna Kociemska-Pociecha)    215
    6.4. Usługi banku w zakresie ubezpieczenia emerytalnego (Maria Węgrzyn)    224
    6.5. Ubezpieczenie osobowe NNW jako komponent usługi bankowej (Maria Węgrzyn)    238
    Pytania kontrolne    241
    Literatura rozszerzająca    242
  Rozdział 7. Usługi banku w środowisku elektronicznym (Michał Kisiel)    243
    7.1. Nowe kanały dystrybucji usług banku    243
    7.2. Usługa informacji i doradztwa bankowego w środowisku elektronicznym    247
    7.3. Elektroniczne usługi płatniczo-rozliczeniowe    250
      7.3.1. Pieniądz elektroniczny – substytut pieniądza gotówkowego i jego systemy    250
      7.3.2. Podstawowe usługi w bezgotówkowym tradycyjnym obrocie gospodarczym    253
      7.3.3. Płatności w handlu elektronicznym    261
      7.3.4. Płatności mobilne – usługi m-płatności    267
      7.3.5. Elektroniczna prezentacja i płatność rachunków    270
      7.3.6. Elektroniczna obsługa wypłaty wynagrodzeń    271
    7.4. Agregacja rachunków    272
    Pytania kontrolne    275
    Literatura rozszerzająca    276
  Zakończenie (Dorota Korenik)    277
  Bibliografia    281
  Spis tabel    288
  Spis rysunków    290
  Indeks produktów i usług banku    291
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia