Neurologia wieku podeszłego

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

209,30  299,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 299,00 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 179,40 zł  


209,30

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorzy książki, reprezentujący różne dziedziny nauki i różne specjalizacje medyczne, przygotowali doskonały podręcznik, w którym dzielą się wiedzą na temat najnowszych osiągnięć w badaniach i praktyce klinicznej dotyczących złożonych problemów chorych neurologicznie osób starszych. Diagnoza neurologiczna może być trudniejsza w przypadku starszych pacjentów, u których objawy kliniczne są często nietypowe, wywiad niełatwy do uzyskania, badania trudniejsze do interpretacji, a znane objawy neurologiczne często wieloczynnikowe.
W części pierwszej zostały zawarte zagadnienia demograficzne, prawne i biologiczne dotyczące seniorów i procesu starzenia się.
Część druga jest poświęcona zagadnieniom klinicznym – diagnostyce, profilaktyce oraz leczeniu schorzeń i zaburzeń neurologicznych.
Neurologia wieku podeszłego łączy wiedzę i doświadczenie ekspertów, którzy przygotowali książkę nie tylko wszechstronną pod względem zakresu, lecz także z istotnym praktycznym naciskiem na wskazówki dotyczące postępowania z pacjentami starszymi z zaburzeniami neurologicznymi.
Książka z pewnością zainteresuje neurologów, psychiatrów, psychologów klinicznych, geriatrów, lekarzy POZ oraz osoby przygotowujące się do egzaminów specjalizacyjnych.


Rok wydania2023
Liczba stron900
KategoriaNeurologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-01-22891-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XXVII
  1. Proces starzenia się ludności Polski – o wyłaniających się wyzwaniach zdrowotnych, społecznych, gospodarczych i politycznych – Piotr Szukalski     1
  Wprowadzenie     1
  Przyczyny starzenia się ludności     2
  Specyfika przebiegu starzenia się ludności     6
  Wyzwania społeczne, polityczne i gospodarcze     8
  Wyzwania dla sfery zdrowia publicznego     11
  2. Senior w polskim porządku prawnym – Patrycja Potejko     15
  Definicja terminu „osoba starsza”     16
  Senior na gruncie prawa cywilnego     17
    Zdolność do czynności prawnych     17
    Ubezwłasnowolnienie     19
    Wady oświadczenia woli     24
    Pełnomocnictwo     26
    Testament     27
    Umowa darowizny     29
    Dożywocie     32
    Obowiązek alimentacyjny     34
  Senior w postępowaniu cywilnym     35
  Senior na gruncie prawa karnego     36
  Senior jako świadek w postępowaniu karnym i cywilnym     43
  3. Zjawisko starzenia     47
  Teorie ewolucyjne – Dominika Włoch-Salamon     47
  Teorie komórkowe – Grzegorz Tylko     57
  4. Choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego u osób starszych – Adam Kobayashi     75
  Epidemiologia     75
  Etiopatogeneza     76
  Definicja i kryteria diagnostyczne     80
  Badania i metody diagnostyczne     81
    Tomografia komputerowa     81
    Rezonans magnetyczny     83
    Angiografia     85
    Inne metody diagnostyczne     85
  Diagnostyka różnicowa     86
  Leczenie     87
    Profilaktyka pierwotna     87
    Leczenie ostrej fazy udaru mózgu     88
    Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu     89
    Leczenie udaru krwotocznego     93
    Leczenie krwotoku podpajęczynówkowego     93
    Profilaktyka wtórna udaru mózgu     93
    Rehabilitacja     94
  5. Nowotwory układu nerwowego w wieku podeszłym – Jacek Kunicki, Tomasz Mandat     97
  Epidemiologia     97
  Etiopatogeneza     100
  Definicja i kryteria rozpoznania     101
  Badania i metody diagnostyczne     101
  Diagnostyka różnicowa     104
  Leczenie     105
    Glejaki (glejak wielopostaciowy)     106
    Oponiaki     108
    Gruczolaki przysadki mózgowej     110
    Nowotwory kąta mostowo-móżdżkowego (osłoniaki nerwu VIII)     110
    Nowotwory kanału kręgowego     111
    Nowotwory wtórne – przerzutowe     111
  6. Infekcje układu nerwowego u osób starszych – Joanna Zajkowska, Agata Czarnowska     117
  Epidemiologia     117
  Etiopatogeneza     117
  Definicja i kryteria rozpoznania     118
  Objawy kliniczne infekcji ośrodkowego układu nerwowego     118
  Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych     121
    Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych     122
    Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych     124
    Grzybicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych     125
    Nowotworowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych     125
  Zapalenie mózgu     125
    Kleszczowe zapalenie mózgu     126
    Opryszczkowe zapalenie mózgu     127
  Zapalenie móżdżku i pnia mózgu     128
  Zapalenie rdzenia kręgowego     129
  Ropień/ropniak     129
    Ropień mózgu     129
    Zapalenie kręgosłupa i tkanek przykręgosłupowych     130
  Zapalenie obwodowego układu nerwowego     132
  Badania i metody diagnostyczne neuroinfekcji     134
    Badanie PMR     134
    Neuroobrazowanie     136
  Diagnostyka różnicowa     137
  Leczenie     138
    Leczenie ropnia mózgu/kręgosłupa     139
  7. Autoimmunologiczne zapalenia mózgu u osób starszych – Robert Bonek     141
  Zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorom NMDA (ang. N-methyl-D-aspartate; kwas N-metylo-D-asparaginowy)     143
    Epidemiologia     143
    Patogeneza i obraz patologiczny     144
    Kryteria diagnostyczne     144
    Obraz kliniczny     145
    Badania diagnostyczne     146
    Diagnostyka różnicowa     147
    Leczenie     148
  Limbiczne zapalenie mózgu     148
    Patofizjologia – receptory i przeciwciała     148
    Epidemiologia     149
    Kryteria diagnostyczne     150
    Objawy kliniczne     150
    Badania diagnostyczne     151
    Diagnostyka różnicowa     153
    Leczenie     154
  Limbiczne zapalenie mózgu z przeciwciałami przeciwko kinazie adenylanowej 5     154
    Definicja     154
    Epidemiologia     154
    Patogeneza i obraz patologiczny     155
    Objawy kliniczne i przebieg choroby     156
    Badania diagnostyczne.    156
    Diagnostyka różnicowa     156
    Leczenie     156
  Zapalenie pnia mózgu Bickerstaffa     157
    Definicja i status nozologiczny     157
    Epidemiologia     157
    Patogeneza i obraz patologiczny     158
    Kryteria diagnostyczne     158
    Objawy kliniczne i przebieg choroby     159
    Badania diagnostyczne     159
    Diagnostyka różnicowa     160
    Leczenie     160
  8. Stwardnienie rozsiane u osób starszych – Ewa Krzystanek     165
  Epidemiologia     165
  Etiopatogeneza i objawy     166
  Definicja i kryteria rozpoznania     168
  Badania i metody diagnostyczne     172
  Diagnostyka różnicowa     175
  Leczenie     178
  9. Bóle głowy u osób starszych – Izabela Domitrz     183
  Epidemiologia     183
  Etiopatogeneza     183
  Definicja i kryteria rozpoznania     184
  Diagnostyka różnicowa bólów głowy     185
    Migrena     185
    Ból głowy typu napięciowego     188
    Śródsenny ból głowy     190
    Neuralgia trójdzielna     191
    Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnicy skroniowej     192
    Ból głowy w przemijających napadach niedokrwiennych mózgu     193
    Ból głowy w dokonanym udarze niedokrwiennym     194
    Ból głowy w krwotocznym udarze mózgu     195
    Ból głowy w krwotoku podpajęczynówkowym     196
    Pourazowe bóle głowy     196
    Guz mózgu     197
    Choroby oczu     197
    Metaboliczne bóle głowy     198
    Bóle głowy związane z różnymi substancjami egzogennymi     198
    Sercowy ból głowy     199
  Leczenie     200
  10. Jak diagnozować i leczyć napady padaczkowe oraz padaczkę u osób starszych – Joanna Jędrzejczak     203
  Wprowadzenie     203
  Epidemiologia rozpowszechnienia napadów i padaczki u osób starszych     204
  Definicja padaczki i kryteria diagnozy     204
  Etiopatogeneza padaczki u osób starszych     206
    Choroby naczyniowo-mózgowe     206
    Choroby małych naczyń i mikronaczyń     208
  Inne choroby naczyniowo-mózgowe     208
    Wpływ trombolizy na napady     208
  Padaczka i późniejszy rozwój chorób naczyniowo-mózgowych     210
  Padaczka związana z otępieniem     212
  Padaczka o podłożu immunologicznym     214
  Badania i metody diagnostyczne     215
    Obraz kliniczny napadów     215
    Diagnostyka różnicowa     216
    Badania diagnostyczne     222
    Badania neuroobrazujące     225
  Leczenie     228
  Optymalna jakość życia     233
  Opieka zespołowa     234
  Uwzględnienie chorób współistniejących     235
  Podsumowanie     236
  11. Choroba Alzheimera i inne otępienia w starszym wieku – Agnieszka Gorzkowska, Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec     241
  Otępienie     241
  Choroba Alzheimera     245
    Epidemiologia     245
    Etiopatogeneza i czynniki ryzyka     245
    Definicja i kryteria rozpoznania     247
    Badania i metody diagnostyczne     254
    Diagnostyka różnicowa     255
    Leczenie     257
  Otępienie naczyniopochodne     259
    Epidemiologia     259
    Etiopatogeneza i czynniki ryzyka     259
    Definicja i kryteria rozpoznania     260
    Diagnostyka     261
    Diagnostyka różnicowa     263
    Leczenie     263
  Otępienie czołowo-skroniowe     264
    Epidemiologia     265
    Etiopatogeneza     265
    Kryteria rozpoznania     265
    Diagnostyka i diagnostyka różnicowa     266
    Leczenie     269
  Otępienie ciał Lewy’ego     270
  Otępienie z ciałami Lewy’ego     270
    Epidemiologia     270
    Etiopatogeneza     270
    Definicja i kryteria rozpoznania     271
    Podstawowe kryteria diagnostyczne     272
    Objawy wspierające rozpoznanie     273
    Badania i metody diagnostyczne     274
    Diagnostyka różnicowa     276
    Leczenie     276
  Choroba Parkinsona z otępieniem     278
    Epidemiologia     278
    Etiopatogeneza     278
    Definicja i kryteria rozpoznania     279
    Badania i metody diagnostyczne     279
    Diagnostyka różnicowa     279
    Leczenie     280
  Łagodne zaburzenia poznawcze     280
    Definicja i epidemiologia     280
    Etiopatogeneza     281
    Diagnostyka     281
    Leczenie     281
  12. Choroby pozapiramidowe w starszym wieku – Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec, Agnieszka Gorzkowska     287
  Łagodne objawy parkinsonowskie     287
    Epidemiologia     287
    Etiopatogeneza     287
    Definicja i kryteria rozpoznania     288
    Badania i metody diagnostyczne     289
    Diagnostyka różnicowa     289
    Leczenie     290
  Choroba Parkinsona     290
    Epidemiologia     290
    Etiopatogeneza     291
    Definicja i kryteria rozpoznania     292
    Objawy pozaruchowe w chorobie Parkinsona     294
    Badania i metody diagnostyczne     295
    Diagnostyka różnicowa     299
    Leczenie     300
  Postępujące porażenie nadjądrowe     308
    Epidemiologia     308
    Etiopatogeneza     308
    Definicja i kryteria rozpoznania     309
    Badania i metody diagnostyczne     311
    Diagnostyka różnicowa     315
    Leczenie     316
  Zanik wieloukładowy     316
    Epidemiologiam     316
    Etiopatogeneza     316
    Definicja i kryteria rozpoznania     317
    Badania i metody diagnostyczne     320
    Diagnostyka różnicowa     323
    Leczenie     323
  Zwyrodnienie korowo-podstawne     324
    Epidemiologia     324
    Etiopatogeneza     324
    Definicja i kryteria rozpoznania     324
    Badania i metody diagnostyczne     326
    Diagnostyka różnicowa     328
    Leczenie     328
  Choroba Huntingtona     328
    Epidemiologia     328
    Etiopatogeneza     329
    Definicja i kryteria rozpoznania     329
    Badania i metody diagnostyczne     330
    Diagnostyka różnicowa     331
    Leczenie     331
  13. Choroby nerwowo-mięśniowe u osób starszych – Marta Banach, Justyna Pigońska     337
  Wprowadzenie     337
  Choroby mięśni     339
    Miopatie     339
    Miopatie mitochondrialne     342
    Miopatie zapalne     345
    Miopatie toksyczne     349
    Miopatie endokrynne     355
    Dystrofia miotoniczna     356
  Choroby złącza nerwowo-mięśniowego     362
    Miastenia     362
    Zespół Lamberta-Eatona (LEMS)     366
    Wrodzone zespoły miasteniczne     368
  Choroby neuronu ruchowego     369
    Stwardnienie zanikowe boczne (ALS)     369
    Choroby splotu ramiennego     372
  Choroby nerwów obwodowych     378
    Zespół cieśni nadgarstka     379
    Polineuropatie     382
    Polineuropatie zapalne     386
    Zespół Guillaina-Barrégo-Strohla (GBSS)     386
    Przewlekła polineuropatia demielinizacyjna (CIDP)     389
    Neuropatia cukrzycowa     391
    Neuropatie spowodowane układowym zapaleniem naczyń     395
    Obwodowa neuropatia wywołana lekami     402
  Podsumowanie     409
  14. Pourazowe uszkodzenia układu nerwowego w wieku senioralnym – Paweł Sokal     417
  Wprowadzenie     417
  Urazy czaszkowo-mózgowe w wieku senioralnym     418
  Diagnostyka     418
  Urazy czaszkowo-mózgowe     419
    Leczenie operacyjne     422
    Leczenie zachowawcze     426
  Urazy kręgosłupa     427
  Profilaktyka     432
  15. Problemy farmakoterapii w populacji osób starszych – Jarosław Woroń, Barbara Gryglewska     437
  Wprowadzenie     437
  Zmiany farmakokinetyki i farmakodynamiki leków w procesie starzenia     437
  Nieprawidłowości farmakoterapii     439
  Efekty kliniczne farmakoterapii jatrogenizacyjnej     440
  Interakcje lekowe – czynniki ryzyka i typy interakcji     444
  Istotne klinicznie interakcje lekowe     446
  Decyzje terapeutyczne u osób starszych – uwarunkowania     450
  16. Zaburzenia neurologiczne indukowane przez leki u osób starszych – Jarosław Woroń     455
  Niekorzystny wpływ psychofarmakoterapii na farmakoterapię bólu     456
  Polekowe zaburzenia pamięci     458
  Bóle głowy indukowane farmakoterapią     459
    Charakterystyka polekowego bólu głowy     460
  Upadki i zaburzenia chodu indukowane farmakoterapią     461
  Leki indukujące neuropatię obwodową     461
  Leki indukujące jako działanie niepożądane zaburzenia smaku     462
  Indukowane przez leki zaburzenia ruchowe     464
  Prodepresyjne działanie farmakoterapii     466
  17. Neurorehabilitacja w wieku podeszłym     469
  Problemy neurorehabilitacji osób starszych – Iwona Sarzyńska-Długosz     469
    Wprowadzenie     469
    Neurorehabilitacja osób starszych     470
    Upadki     471
    Niedożywienie     474
    Zespół pogorszenia wydolności fizycznej wskutek unieruchomienia     475
  Rehabilitacja neuropsychologiczna osób starszych – Alina Borkowska     479
    Wprowadzenie     479
    Czym jest terapia neuropsychologiczna?     480
    Rehabilitacja neuropsychologiczna a nasilenie zmian poznawczych     481
    Rehabilitacja neuropsychologiczna w poprawie procesów komunikacji     489
    Podstawy skuteczności rehabilitacji neuropsychologicznej     492
  18. Problemy logopedyczne wieku podeszłego – Klaudia Kluj-Kozłowska     497
  Wprowadzenie     497
  Zaburzenia mowy w okresie późnej dorosłości     498
    Zmiany w mowie i komunikacji wynikające z fizjologicznego procesu starzenia się     498
    Zmiany w mowie i komunikacji wynikające z chorób neurozwyrodnieniowych     503
    Zaburzenia mowy i języka w chorobach naczyniowych     519
    Zaburzenia połykania     520
  Diagnoza neurologopedyczna     522
  Terapia neurologopedyczna pacjenta     525
  19. Problemy stomatologiczne w schorzeniach neurologicznych wieku podeszłego – Hanna Hüpsch-Marzec     531
  Wprowadzenie     531
  Zaburzenia wydzielania śliny     531
  Halitoza     534
  Zespół pieczenia jamy ustnej     537
  Bruksizm     539
  Niedobór witaminy D – wspólny problem neurologów i stomatologów     545
  Zaburzenia smaku w chorobach neurologicznych     547
  Zmęczenie w chorobach neurologicznych – wpływ na jamę ustną     549
  Choroby neurodegeneracyjne, związki z mikroflorą i chorobami jamy ustnej     550
  Komunikowanie się personelu gabinetu stomatologicznego z osobami cierpiącymi na demencję     554
  Zapobieganie upadkom w gabinecie stomatologicznym pacjentów obciążonych chorobami neurologicznymi     556
  20. Problemy neurologiczne po transplantacji u pacjenta osiągającego wiek senioralny – Joanna Musialik     565
  Neurotoksyczność leków immunosupresyjnych     566
  Encefalopatia     568
    Zespół tylnej odwracalnej encefalopatii     569
  Drgawki     571
  Neuroinfekcje związane z przeszczepianiem narządów     572
  Incydenty mózgowo-naczyniowe     574
  21. Aktywność fizyczna w schorzeniach neurologicznych wieku podeszłego – Jarosław Cholewa, Joanna Cholewa     579
  Rekomendacje AF dla osób starszych     580
  AF w stwardnieniu rozsianym (MS)     582
    Programowanie AF     582
    Podsumowanie     583
  AF w zespołach otępiennych     584
    Programowanie AF     584
    Podsumowanie     586
  AF w chorobie Parkinsona (PD)     587
    Programowanie AF     587
    Podsumowanie     590
  AF w migrenie     590
    Programowanie AF     591
    Podsumowanie     592
  AF w udarach mózgu     592
    Programowanie AF     593
    Podsumowanie     595
  Podsumowanie rozdziału     595
  22. Opieka paliatywna dla osób starszych – Wojciech Leppert, Grzegorz Loroch, Maria Forycka     599
  Definicje opieki paliatywnej     599
  Opieka paliatywna dla osób starszych – wskazania i kwalifikacja     601
  Wielolekowość i polipragmazja     608
  Geriatryczna opieka paliatywna     608
    Zasady leczenia bólu u osób starszych     610
    Przewlekłe nudności i wymioty     618
    Zaparcie stolca wywołane opioidami     623
    Duszność     628
  23. Zaburzenia nastroju i zachowania u osób starszych – Aleksandra Skiba, Piotr Gałecki     645
  Wprowadzenie     645
  Zaburzenia nastroju     645
    Zaburzenia afektywne dwubiegunowe w wieku podeszłym     646
    Zaburzenia depresyjne w wieku podeszłym     648
    Inne zaburzenia psychiczne w grupie osób starszych     652
  Zaburzenia zachowania     653
  Podsumowanie     654
  24. Odwracalne zaburzenia poznawcze późnego wieku – Alicja Klich-Rączka, Karolina Piotrowicz     657
  Wprowadzenie     657
  Rozpowszechnienie     659
  Ostre odwracalne zaburzenia poznawcze     660
    Diagnostyka     661
    Patofizjologia     661
    Czynniki ryzyka majaczenia     662
    Postępowanie i leczenie     663
  Przewlekłe odwracalne zaburzenia funkcji poznawczych     664
    Zaburzenia funkcji poznawczych w cukrzycy     664
    Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach tarczycy     666
    Odwracalne zaburzenia poznawcze w chorobach nerek     668
    Zaburzenia poznawcze w niewydolności wątroby     670
    Zaburzenia funkcji poznawczych w niedoborze witaminy B12     673
    Zaburzenia poznawcze w niedoborze kwasu foliowego     675
    Zaburzenia poznawcze w anemii     676
    Zaburzenia funkcji poznawczych w niedoborze sodu     676
    Choroby układu krążenia a odwracalne zaburzenia poznawcze     677
    Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach układu oddechowego     679
  25. Śpiączka w wieku podeszłym – Kornelia Kędziora-Kornatowska     685
  Wprowadzenie     685
  Możliwe przyczyny śpiączki     687
  Epidemiologia     688
  Kliniczne rozpoznanie śpiączki u osób w wieku podeszłym     688
  Diagnostyka – badania dodatkowe     691
  Diagnostyka różnicowa     692
  Leczenie     693
  Rokowanie     694
  26. Zaburzenia snu u osób w starszym wieku – Adam Wichniak, Aleksandra Wierzbicka     697
  Wprowadzenie     697
  Fizjologia snu     698
  Zasady diagnozowania zaburzeń snu     700
  Bezsenność     701
  Zaburzenia oddychania związane ze snem     706
  Hipersomnie pochodzenia ośrodkowego     708
  Zaburzenia rytmu okołodobowego snu i czuwania     711
  Parasomnie     712
  Zaburzenia ruchowe związane ze snem     714
  Podsumowanie     716
  27. Zespoły bólowe w wieku senioralnym – Magdalena Kocot-Kępska     721
  Epidemiologia bólu u osób w wieku podeszłym     723
  Etiopatogeneza bólu     725
  Zmiany zachodzące w procesach nocycepcji wraz z wiekiem człowieka     727
  Kliniczna ocena pacjenta w wieku podeszłym z bólem     728
  Zasady leczenia bólu u chorych w wieku podeszłym     731
  Metody leczenia bólu u chorych w wieku podeszłym     732
    Farmakoterapia     733
    Metody niefarmakologiczne     743
  28. Drżenie u osób starszych – Klaudia Plinta, Beata Łabuz-Roszak, Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec     747
  Wprowadzenie     747
  Podział drżenia     747
  Właściwości drżenia     748
  Najczęstsze postacie drżenia     750
    Drżenie fizjologiczne     750
    Drżenie samoistne     750
    Drżenie ortostatyczne     754
    Drżenie w chorobie Parkinsona     754
    Drżenie w chorobie Wilsona     756
    Drżenie dystoniczne     756
    Drżenia neuropatyczne     757
    Drżenie móżdżkowe     757
    Drżenie Holmesa (dawniej śródmózgowiowe/czerwienne/wzgórzowe)     757
    Drżenie podniebienia     758
    Drżenie polekowe oraz toksyczne     758
  29. Zawroty głowy i zaburzenia równowagi u osób starszych – Zyta Beata Wojszel, Marta Świętek, Michał Świętek, Łukasz Magnuszewski     763
  Epidemiologia     763
  Etiopatogeneza     764
  Definicja i kryteria rozpoznania     767
  Badania i metody diagnostyczne     770
  Diagnostyka różnicowa     775
  Leczenie     777
  30. Upadki osób starszych – Elżbieta Mirek, Magdalena Filip, Karolina Piotrowicz, Jerzy Gąsowski     785
  Epidemiologia     785
  Fizjologia równowagi i kontroli posturalnej     786
  Starzenie się – równowaga i kontrola posturalna a upadki     789
  Przyczyny upadków     791
    Czynniki wewnątrzpochodne upadków     791
    Czynniki środowiskowe (zewnątrzpochodne) upadków     794
    Medyczne uwarunkowania upadków w starości     799
  Skutki zdrowotne upadków     803
  31. Neurologiczne zespoły paranowotworowe u osób w wieku podeszłym – Joanna Rybacka-Mossakowska, Sławomir Michalak     807
  Epidemiologia     807
  Etiopatogeneza     808
  Definicja i kryteria rozpoznania     812
  Badania i metody diagnostyczne     820
  Diagnostyka różnicowa     824
  Leczenie     827
  Diagnostyka laboratoryjna neurologicznych zespołów paranowotworowych – Izabela Gumółka     828
    Metoda immunofluorescencji pośredniej (IIFT)     830
    Metoda CBA     833
    Inne laboratoryjne metody diagnostyczne     837
    Dokładnie określone przeciwciała onkoneuralne     838
    Częściowo scharakteryzowane przeciwciała onkoneuralne     839
  32. Neurologiczne zespoły niedoborowe w wieku podeszłym – Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec, Agnieszka Gorzkowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska     845
  Wprowadzenie     845
  Niedobór witaminy B1 (tiaminy)     847
  Niedobór witaminy B3 (niacyny, witaminy PP)     849
  Niedobór witaminy B6 (pirydoksyny)     850
  Niedobór witaminy B9 (kwasu foliowego)     851
  Niedobór witaminy B12 (kobalaminy)     853
  Niedobór witaminy D     856
  Niedobór witaminy E     858
  Odrębności wieku podeszłego     860
  Skorowidz     863
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia