Hematologia dla diagnostów laboratoryjnych

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

97,30  139,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 139,00 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 83,40 zł  


97,30

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Diagnostyka laboratoryjna dla diagnostów laboratoryjnych jest pierwszą książką na polskim rynku wydawniczym przedstawiającą panel badań laboratoryjnych niezbędnych do rozpoznania chorób układu krwiotwórczego w kontekście podstawowych wiadomości klinicznych, w tym ich etiopatogenezy i symptomatologii.
Autorami poszczególnych rozdziałów są znani i cenieni specjaliści - lekarze i diagności laboratoryjni z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie.
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do diagnostów laboratoryjnych oraz studentów analityki medycznej oddziału medycyny laboratoryjnej, a także do osób przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z laboratoryjnej hematologii medycznej Będzie również przydatna dla lekarzy i studentów medycyny.


Rok wydania2023
Liczba stron426
KategoriaDiagnostyka laboratoryjna
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-01-22943-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa – Anna Korycka-Wołowiec, Krzysztof Lewandowski, Dariusz Wołowiec XVII
  Wykaz skrótów stosowanych na wynikach morfologii i zakres najczęściej spotykanych wartości referencyjnych – Anna Korycka-Wołowiec XIX
  Część I. WPROWADZENIE     1
  1. Diagnosta laboratoryjny jako partner lekarza klinicysty w diagnostyce i leczeniu chorób hematologicznych – Anna Korycka-Wołowiec     3
  Część II. PODSTAWOWE METODY DIAGNOSTYCZNE W HEMATOLOGII LABORATORYJNEJ     7
  2. Pobieranie, opracowywanie i przechowywanie materiału do badań laboratoryjnych. Podstawowe przedanalityczne błędy laboratoryjne – Ewelina Ziółkowska, Aleksandra Kubiak, Iwona Urbanowicz     9
    2.1. Przygotowanie pacjenta do pobrania krwi     9
    2.2. Technika pobierania krwi z żyły w dole łokciowym – pacjent dorosły     9
    2.3. Rodzaje materiału do badań morfologicznych (krew żylna, włośniczkowa, różnice między nimi)     11
    2.4. Antykoagulanty     12
    2.5. Błędy związane z pobieraniem próbek krwi i procesem przedanalitycznym     14
    2.6. Transport, opracowanie i przechowywanie próbek     15
    2.7. Podsumowanie     15
  3. Ilościowe i jakościowe badania elementów morfotycznych krwi obwodowej: metody manualne i automatyczne – Aleksandra Kubiak, Izabela Zawadzka, Ewelina Ziółkowska     17
    3.1. Metody stosowane w analizatorach hematologicznych     17
    3.2. Mikroskopowa ocena rozmazu krwi obwodowej     21
    3.3. Interpretacja morfologii a sytuacje szczególne     26
  4. Obraz krwi obwodowej w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych – Iwona Urbanowicz     32
    4.1. Technika oceny mikroskopowej     32
    4.2. Nieprawidłowości w rozmazie krwi obwodowej i ich przyczyny     33
    4.3. Prawidłowe i patologiczne krwinki czerwone i ich prekursory obecne w rozmazie krwi obwodowej     35
    4.4. Prawidłowe i patologiczne krwinki białe oraz ich prekursory     41
    4.5. Prawidłowe i patologiczne płytki krwi i ich prekursory     46
    4.6. Drobnoustroje występujące patologicznie we krwi obwodowej     48
    4.7. Artefakty     49
  5. Badanie szpiku kostnego: mielogram i trepanobiopsja – Krzysztof Lewandowski     51
    5.1. Informacje ogólne     51
    5.2. Zasady przygotowania i oceny preparatów aspiratu szpiku     52
    5.3. Zasady przygotowania i oceny preparatów z trepanobioptatu     56
  6. Wybrane techniki cytochemiczne w hematologii – Krzysztof Lewandowski     59
    6.1. Aktywność mieloperoksydazy     59
    6.2. Wykrywanie lipidów w barwieniu sudanem czarnym B     60
    6.3. Aktywność esterazy swoistej i nieswoistej     61
    6.4. Reakcja PAS (periodic acid-Schiff)     61
    6.5. Wykrywanie ziarnistości bazofilów/mastocytów w barwieniu błękitem toluidyny     62
    6.6. Wykrywanie aktywności fosfatazy alkalicznej w granulocytach     62
    6.7. Wykrywanie żelaza pozahemowego (metoda Perlsa)     63
  7. Cytometria przepływowa – Krzysztof Lewandowski     64
  8. Cytogenetyka klasyczna i molekularna – Ewa Wawrzyniak, Ewa Studniak     68
    8.1. Materiał do badań     68
    8.2. Cytogenetyka klasyczna     70
    8.3. Cytogenetyka molekularna     73
    8.4. Podsumowanie     81
  9. Badania molekularne: PCR, odmiany PCR, sekwencjonowanie metodami Sangera oraz NGS – Izabela Zawlik     82
    9.1. Materiał do badań molekularnych     82
    9.2. Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR)     83
    9.3. Odmiany PCR     85
    9.4. Metody ilościowe PCR (qPCR, dPCR)     88
    9.5. Sekwencjonowanie Sangera     92
    9.6. Sekwencjonowanie następnej generacji (next-generation sequencing, NGS)     93
  10. Wybrane badania biochemiczne w hematologii – Patrycja Goczewska     97
    10.1. Surowicze i osoczowe parametry gospodarki żelazem     97
    10.2. Parametry związane z niedoborami witaminowymi     102
    10.3. Wskaźniki hemolizy     108
    10.4. Defekty hemoglobiny wynikające z jakościowych i ilościowych nieprawidłowości hemu     111
      10.4.1. Anomalie jakościowe (hemoglobinopatie)     112
      10.4.2. Anomalie ilościowe (talasemie)     112
    10.5. Oznaczanie enzymów czerwonokrwinkowych     113
    10.6. Stężenie erytropoetyny we krwi     113
    10.7. Badania frakcji białkowych     114
      10.7.1. Stężenia immunoglobulin we krwi     114
      10.7.2. Inne badania frakcji białkowych     118
  11. Badanie autoprzeciwciał przeciwko elementom morfotycznym krwi – Monika Pelc-Kłopotowska, Agnieszka Gierszon, Magdalena Łętowska     122
    11.1. Przeciwciała przeciwerytrocytarne     122
      11.1.1. NAIH typu ciepłego     123
      11.1.2. NAIH typu zimnego     124
      11.1.3. NAIH typu mieszanego z ciepłymi i zimnymi autoprzeciwciałami     125
    11.2. Przeciwciała przeciwpłytkowe     125
    11.3. Przeciwciała przeciwgranulocytarne     126
  12. Oznaczanie antygenów zgodności tkankowej – Anna Dukat-Mazurek, Hanna Zielińska, Grażyna Moszkowska     129
    12.1. Antygeny zgodności tkankowej     129
    12.2. Metody typowania     131
      12.2.1. Typowanie HLA na poziomie niskiej/pośredniej rozdzielczości     131
      12.2.2. Typowanie HLA na poziomie wysokiej rozdzielczości     132
  13. Badania hemostazy płytkowej i osoczowej – Izabela Topolewska     135
    13.1. Zarys fizjologii hemostazy     135
    13.2. Zasady pobierania, transportu i przygotowania krwi do badań hemostazy     139
    13.3. Błędy związane z pobieraniem próbek krwi i procesem przedanalitycznym     140
    13.4. Oznaczanie czasów krwawienia oraz krzepnięcia     143
    13.5. Oznaczanie czynników krzepnięcia i ich inhibitorów     146
    13.6. Badanie procesów fibrynolitycznych     154
    13.7. Badania czynności płytek krwi     158
  Część III. ROLA DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO W ROZPOZNAWANIU I MONITOROWANIU LECZENIA NAJWAŻNIEJSZYCH NIENOWOTWOROWYCH CHORÓB KRWI. Podstawowe informacje z etiopatogenezy i obrazu klinicznego oraz diagnostyka laboratoryjna     163
  14. Niedokrwistości – Anna Korycka-Wołowiec     165
    14.1. Definicja i ogólna charakterystyka niedokrwistości     165
    14.2. Podział morfologiczny i etiopatogenetyczny niedokrwistości     171
    14.3. Niedokrwistości niedoborowe     172
      14.3.1. Niedokrwistość z niedoboru żelaza (iron deficiency anemia, IDA)     172
      14.3.2. Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12/kwasu foliowego (niedokrwistości megaloblastyczne)     177
    14.4. Niedokrwistości hemolityczne     182
      14.4.1. Niedokrwistości hemolityczne wynikające z przyczyn wewnątrzkrwinkowych     184
      14.4.2. Niedokrwistości hemolityczne wynikające z przyczyn zewnątrzkrwinkowych     187
      14.4.3. Rola diagnosty laboratoryjnego w rozpoznawaniu niedokrwistości hemolitycznych     190
    14.5. Inne rodzaje niedokrwistości     192
      14.5.1. Niedokrwistość chorób przewlekłych (anemia of chronic disease, ACD)     192
      14.5.2. Niedokrwistości syderoblastyczne     193
  15. Porfirie – Agnieszka Lipniacka, Edyta Odnoczko, Robert Wasilewski     197
    15.1. Definicja, podział i ogólna charakterystyka choroby     197
    15.2. Zasady rozpoznawania porfirii     199
    15.3. Objawy, leczenie i monitorowanie laboratoryjne porfirii     202
  16. Pierwotna małopłytkowość immunologiczna – Maria Podolak-Dawidziak     204
    16.1. Definicja i występowanie     204
    16.2. Etiopatogeneza     204
    16.3. Obraz kliniczny     205
    16.4. Rozpoznanie i rola diagnosty laboratoryjnego w jego ustaleniu     205
    16.5. Diagnostyka różnicowa     206
    16.6. Leczenie     210
  17. Trombocytopatie wrodzone i nabyte – Krzysztof Chojnowski, Jacek Treliński, Weronika Nowak     212
    17.1. Trombocytopatie wrodzone     212
    17.2. Trombocytopatie nabyte     216
  18. Aplazja szpiku kostnego – Dariusz Wołowiec, Tomasz Wróbel     218
    18.1. Definicja i występowanie     218
    18.2. Etiopatogeneza     218
    18.3. Obraz kliniczny     219
    18.4. Rola diagnosty laboratoryjnego w rozpoznaniu AA     219
    18.5. Leczenie AA     220
    18.6. Czysta aplazja czerwonokrwinkowa     220
  Część IV. ROLA DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO W ROZPOZNAWANIU I MONITOROWANIU LECZENIA NAJWAŻNIEJSZYCH CHORÓB ONKOHEMATOLOGICZNYCH. Podstawowe informacje z etiopatogenezy i obrazu klinicznego oraz diagnostyka laboratoryjna     223
  19. Choroby nowotworowe układu krwiotwórczego i limfoidalnego – informacje ogólne – Dariusz Wołowiec     225
  20. Ostre białaczki – Agnieszka Pluta, Anna Czyż, Kinga Krawiec, Anna Krawczyńska, Ewa Wawrzyniak, Izabela Zawlik, Magdalena Czemerska     229
    20.1. Definicja i epidemiologia     229
    20.2. Etiopatogeneza     229
    20.3. Definicje szczegółowe     230
    20.4. Kryteria diagnostyczne     230
    20.5. Czynniki ryzyka     236
    20.6. Objawy kliniczne     238
    20.7. Rozpoznanie AL     240
    20.8. Leczenie     243
    20.9. Ocena wyników leczenia     246
    20.10. Monitorowanie mierzalnej choroby resztkowej w ostrych białaczkach     248
    20.11. Podsumowanie i rola diagnosty laboratoryjnego w prowadzeniu pacjenta z ostrą białaczką     252
  21. Przewlekłe choroby nowotworowe linii mieloidalnej     254
    21.1. Nowotwory mieloproliferacyjne – Joanna Góra-Tybor     254
      21.1.1. Przewlekła białaczka szpikowa     254
      21.1.2. Nowotwory mieloproliferacyjne Filadelfia ujemne     259
      21.1.3. Rzadkie MPN Ph-ujemne     270
    21.2. Zespoły (nowotwory) mielodysplastyczne – Krzysztof Lewandowski     271
    21.3. Nowotwory mielodysplastyczno-mieloproliferacyjne – Krzysztof Lewandowski     280
    21.4. Mastocytoza – Krzysztof Lewandowski     288
  22. Nowotwory z dojrzałych komórek limfoidalnych     293
    22.1. Chłoniak Hodgkina – Jan Maciej Zaucha, Michał Taszner     293
    22.2. Chłoniaki nie-Hodgkina – Dariusz Wołowiec, Donata Szymczak, Krzysztof Zduniak     297
    22.3. Przewlekła białaczka limfocytowa i choroby pokrewne – Dariusz Wołowiec, Donata Szymczak     307
      22.3.1. Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL)     307
      22.3.2. Rzadkie odmiany PBL i choroby pokrewne     314
    22.4. Białaczka włochatokomórkowa i choroby pokrewne – Dariusz Wołowiec, Donata Szymczak, Krzysztof Zduniak     316
      22.4.1. Białaczka włochatokomórkowa     316
      22.4.2. Rzadkie odmiany białaczki włochatokomórkowej i choroby pokrewne     320
    22.5. Szpiczak plazmocytowy i inne choroby limfoproliferacyjne przebiegające z gammapatią monoklonalną – Lidia Usnarska-Zubkiewicz     322
      22.5.1. Definicja, podział i kryteria diagnostyczne gammapatii monoklonalnych     322
      22.5.2. Gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu (MGUS)     323
      22.5.3. Szpiczak asymptomatyczny (bezobjawowy, tlący się)     326
      22.5.4. Szpiczak plazmocytowy objawowy     326
      22.5.5. Amyloidoza AL (amyloidosis antibody light)     330
      22.5.6. Makroglobulinemia Waldenströma (MW)     332
    22.6. Chłoniaki pierwotnie skórne – Ewa Robak     338
  Część V. ZABURZENIA HEMOSTAZY OSOCZOWEJ     347
  23. Wrodzone i nabyte osoczowe skazy krwotoczne – Andrzej Mital     349
    23.1. Wrodzone skazy osoczowe     349
      23.1.1. Hemofilia     349
      23.1.2. Choroba von Willebranda     350
      23.1.3. Inne rzadkie wrodzone skazy krwotoczne     354
    23.2. Skazy osoczowe nabyte     354
      23.2.1. Nabyta hemofilia     356
      23.2.2. Nabyty zespół von Willebranda (acquired von Willebrand Syndrome, AvWS)     357
      23.2.3. Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe     358
    23.3. Zaburzenia krzepnięcia w chorobach wątroby     359
    23.4. Niedobór witaminy K     360
  24. Wrodzone i nabyte trombofilie – Joanna Zdziarska     361
    24.1. Wrodzone trombofilie     361
    24.2. Nabyte trombofilie     362
    24.3. Zasady postępowania u pacjentów z rozpoznaną trombofilią     364
  Część VI. ROLA DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO W ORGANIZACJI, PRZEPROWADZANIU I MONITOROWANIU PRZESZCZEPIEŃ KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH I INNYCH TERAPII KOMÓRKOWYCH     367
  25. Rodzaje przeszczepień komórek krwiotwórczych i ich zastosowanie kliniczne – Mateusz Nowicki, Anna Szmigielska-Kapłon     369
    25.1. Źródła komórek krwiotwórczych do przeszczepiania     369
    25.2. Najważniejsze wskazania do transplantacji komórek krwiotwórczych     370
    25.3. Rodzaje przeszczepień komórek krwiotwórczych     370
    25.4. Rola diagnosty laboratoryjnego w przeprowadzeniu przeszczepienia komórek krwiotwórczych     371
  26. Autologiczne przeszczepienia komórek krwiotwórczych – Mateusz Nowicki, Anna Szmigielska-Kapłon     373
  27. Allogeniczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych     377
    27.1. Rodzaje allogenicznych przeszczepień komórek krwiotwórczych – Maria Bieniaszewska     377
    27.2. Zasady doboru dawców komórek krwiotwórczych – Grażyna Moszkowska     378
      27.2.1. Dobór HLA-identycznego dawcy rodzinnego     378
      27.2.2. Dawca niespokrewniony HLA zgodny     379
      27.2.3. Dawca niespokrewniony z niezgodnością HLA     380
      27.2.4. Krew pępowinowa     383
      27.2.5. Dawca rodzinny haploidentyczny     383
      22.7.6. Perspektywa doboru dawców do HSCT     385
    27.3. Przygotowanie materiału przeszczepowego – Maria Bieniaszewska     385
    27.4. Monitorowanie biorcy po przeszczepieniu – Maria Bieniaszewska     387
  28. Leczenie komórkami CAR-T – Mateusz Nowicki, Anna Szmigielska-Kapłon     392
  Skorowidz     397
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia