Business process management

Istota zarządzania procesami biznesowymi

1 opinia

Format:

epub, mobi

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

111,30  159,00

Format: epub, mobi

111,30159,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

Pierwsze na rynku wydawniczym kompendium wiedzy na temat zarządzania procesami biznesowymi oraz metod i narzędzi stosowanych w BPM.


Długo wyczekiwana na polskim rynku wydawniczym wielka księga wiedzy na temat BPM – zarządzania procesami biznesowymi.


Autorami książki są czterej profesorowie, bez wątpienia należący do grona najwybitniejszych postaci BPM na świecie. Wszyscy są naukowcami – aktywnymi badaczami BPM, dydaktykami zarządzania procesami biznesowymi, a także konsultantami przedsiębiorcami.


Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat BPM. Książka w usystematyzowany sposób prezentuje metody, techniki i narzędzia stosowane w zarządzaniu procesowym, czerpie z solidnych podstaw najnowszych badań stosowanych w dziedzinie BPM oraz z praktycznego doświadczenia jej autorów. Kolejne rozdziały ułożone są zgodnie z cyklem życia BPM, co wprowadza znaczący porządek i spójność. Każdy rozdział zawiera nie tylko vademecum wiedzy z danego obszaru, ale również praktyczne przykłady, ćwiczenia i ich rozwiązania oraz propozycje dalszych lektur pogłębiających wiedzę i umiejętności Czytelnika.


Książka jest obecnie najbardziej kompletną i wyczerpującą pozycją na temat zarządzania procesowego na polskim rynku. Może być wykorzystywana nie tylko jako podręcznik do zajęć ze studentami, ale też jako przewodnik wdrażania BPM w organizacjach sektora prywatnego i publicznego.


Z przedmowy dr hab. Renaty Gabryelczyk, prof. ucz., kierownika Katedry Zarządzania i Technologii Informacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego


Rok wydania2022
Liczba stron642
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-22639-8
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania polskiego XI
  Przedmowa XV
  Wstęp XVII
  ROZDZIAŁ Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi    1
    1.1. Wszędzie procesy    1
    1.2. Elementy składowe procesu biznesowego    4
    1.3. Korzenie i historia BPM    9
      1.3.1. Organizacja funkcjonalna    9
      1.3.2. Narodziny myślenia procesowego    12
      1.3.3. Popularność i schyłek BPR    15
    1.4. Cykl życia BPM    18
    1.5. Podsumowanie    31
    1.6. Rozwiązania ćwiczeń    32
    1.7. Ćwiczenia dodatkowe    34
    1.8. Dalsza lektura    37
  ROZDZIAŁ 2 Identyfikacja procesu    39
    2.1. Kontekst identyfikacji procesu    39
    2.2. Definicja architektury procesów    45
      2.2.1. Kategorie procesów    46
      2.2.2. Zależności między procesami    47
      2.2.3. Modele referencyjne    51
      2.2.4. Model krajobrazu procesów    54
      2.2.5. Architektura procesów w firmie SAP − przykład    62
    2.3. Wybór procesów    64
      2.3.1. Kryteria wyboru    64
      2.3.2. Wskaźniki efektywności procesu    67
      2.3.3. Portfel procesów    72
    2.4. Podsumowanie    74
    2.5. Rozwiązania ćwiczeń    75
    2.6. Ćwiczenia dodatkowe    78
    2.7. Dalsza lektura    82
  ROZDZIAŁ 3 Podstawy modelowania procesów    85
    3.1. BPMN – pierwsze kroki    85
    3.2. Rozgałęzianie i łączenie    89
      3.2.1. Decyzje wykluczające    90
      3.2.2. Wykonanie równoległe    92
      3.2.3. Decyzje niewykluczające    97
      3.2.4. Ponowne podejmowanie i powtarzanie działań    103
    3.3. Obiekty biznesowe    106
    3.4. Zasoby    110
    3.5. Dekompozycja procesu    117
    3.6. Wielokrotne wykorzystywanie modelu procesu    121
    3.7. Podsumowanie    123
    3.8. Rozwiązania ćwiczeń    124
    3.9. Ćwiczenia dodatkowe    128
    3.10. Dalsza lektura    131
  ROZDZIAŁ 4 Zaawansowane modele procesów    135
    4.1. Wielokrotne wykonywanie i powtarzanie działań oraz rozwinięcie    135
      4.1.1. Powtarzanie równoległe    137
      4.1.2. Powtarzanie niekontrolowane    140
    4.2. Postępowanie ze zdarzeniami    142
      4.2.1. Zdarzenia odbierające lub wysyłające komunikat    142
      4.2.2. Zdarzenia związane z czasem    144
      4.2.3. Zdarzenia rywalizujące    146
    4.3. Postępowanie z wyjątkami    149
      4.3.1. Przerwanie procesu    150
      4.3.2. Wyjątki wewnętrzne    151
      4.3.3. Wyjątki zewnętrzne    153
      4.3.4. Działania z limitem czasu    155
      4.3.5. Zdarzenia nieprzerywające i wyjątki złożone    155
      4.3.6. Podprocesy zdarzeniowe    157
      4.3.7. Kompensowanie działań    159
      4.3.8. Podsumowanie    161
    4.4. Procesy a reguły biznesowe    162
    4.5. Podsumowanie    163
    4.6. Rozwiązania ćwiczeń    164
    4.7. Ćwiczenia dodatkowe    173
    4.8. Dalsza lektura    184
  ROZDZIAŁ 5 Rozpoznanie procesu    185
    5.1. Kontekst sytuacyjny rozpoznania procesu    185
      5.1.1. Analityk procesów a ekspert w danej dziedzinie    186
      5.1.2. Trzy wyzwania związane z rozpoznaniem procesu    188
    5.2. Metody stosowane w rozpoznaniu procesów    191
      5.2.1. Rozpoznanie na podstawie danych    192
      5.2.2. Rozpoznanie oparte na rozmowie    196
      5.2.3. Rozpoznanie na podstawie warsztatów    200
      5.2.4. Słabe i mocne punkty    203
    5.3. Metoda modelowania procesów    206
      5.3.1. Krok 1: wyznacz granice procesu    207
      5.3.2. Krok 2: wskaż działania i zdarzenia    207
      5.3.3. Krok 3: wskaż zasoby i ich przekazanie    208
      5.3.4. Krok 4: wskaż przebieg przepływu    210
      5.3.5. Krok 5: wskaż elementy dodatkowe    210
      5.3.6. Podsumowanie    212
    5.4. Gwarantowanie jakości modelu procesu    212
      5.4.1. Jakość składniowa i jej weryfikacja    213
      5.4.2. Jakość semantyczna i walidacja    218
      5.4.3. Jakość pragmatyczna i certyfikacja    220
      5.4.4. Wytyczne i konwencje związane z tworzeniem modeli    223
    5.5. Podsumowanie    226
    5.6. Rozwiązania ćwiczeń    227
    5.7. Ćwiczenia dodatkowe    238
    5.8. Dalsza lektura    246
  ROZDZIAŁ 6 Jakościowa analiza procesów    249
    6.1. Analiza wartości dodanej    249
    6.2. Analiza marnotrawstwa    255
      6.2.1. Przemieszczanie    256
      6.2.2. Wstrzymanie    259
      6.2.3. Przesada    260
    6.3. Analiza z udziałem interesariuszy i dokumentacja problemów    263
      6.3.1. Analiza z udziałem interesariuszy    264
      6.3.2. Rejestr problemów    268
      6.3.3. Analiza Pareto i wykresy PICK    272
    6.4. Analiza przyczyn źródłowych    276
      6.4.1. Diagramy przyczynowo-skutkowe    276
      6.4.2. Diagramy why-why (drzewiaste)    282
    6.5. Podsumowanie    285
    6.6. Rozwiązania ćwiczeń    286
    6.7. Ćwiczenia dodatkowe    291
    6.8. Dalsza lektura    295
  ROZDZIAŁ 7 Ilościowa analiza procesu    297
    7.1. Analiza przepływu    297
      7.1.1. Obliczanie czasu cyklu z wykorzystaniem analizy przepływu    298
      7.1.2. Efektywność czasu cyklu    304
      7.1.3. Metoda ścieżki krytycznej    307
      7.1.4. Prawo Little’a    309
      7.1.5. Pojemność i wąskie gardła    311
      7.1.6. Analiza przepływu pod kątem kosztów    316
      7.1.7. Ograniczenia analizy przepływu    317
    7.2. Kolejki    319
      7.2.1. Podstawy teorii kolejkowania    319
      7.2.2. Modele M/M/1 i M/M/c    321
      7.2.3. Ograniczenia podstawowej teorii kolejkowania    325
    7.3. Symulacja    325
      7.3.1. Anatomia symulacji procesów    326
      7.3.2. Dane wejściowe w symulacji procesu    327
      7.3.3. Narzędzia do prowadzenia symulacji    333
      7.3.4. Słowo przestrogi    335
    7.4. Podsumowanie    335
    7.5. Rozwiązania ćwiczeń    336
    7.6. Ćwiczenia dodatkowe    339
    7.7. Dalsza lektura    344
  ROZDZIAŁ 8 Przeprojektowywanie procesu    347
    8.1. Istota przeprojektowywania procesów    347
      8.1.1. Innowacje produktowe a innowacje procesowe    348
      8.1.2. Koncepcje przeprojektowywania procesów    350
      8.1.3. Czworokąt Diabła    354
      8.1.4. Różne podejścia do przeprojektowywania procesów    355
      8.1.5. Orbita przeprojektowywania procesów    357
    8.2. Metody transakcyjne    359
      8.2.1. Przegląd metod transakcyjnych    359
      8.2.2. 7FE    364
      8.2.3. Heurystyczne przeprojektowywanie procesów    367
    8.3. Metody transformacyjne    372
      8.3.1. Przegląd metod transformacyjnych    372
      8.3.2. Reengineering procesów biznesowych    377
      8.3.3. Projektowanie produktowe    380
    8.4. Podsumowanie    384
    8.5. Rozwiązania ćwiczeń    385
    8.6. Ćwiczenia dodatkowe    388
    8.7. Dalsza lektura    395
  ROZDZIAŁ 9 Systemy informacyjne zorientowane na proces    397
    9.1. Rodzaje systemów informacyjnych zorientowanych na proces    397
      9.1.1. Systemy informacyjne zorientowane na proces, typowe dla konkretnych dziedzin    398
      9.1.2. Systemy zarządzania procesami biznesowymi    401
      9.1.3. Architektura BPMS    405
      9.1.4. ACNS – analiza przypadku    411
    9.2. Korzyści płynące z wdrożenia BPMS    414
      9.2.1. Zmniejszenie obłożenia pracą    414
      9.2.2. Elastyczna integracja systemów    415
      9.2.3. Przejrzystość wykonania    416
      9.2.4. Egzekwowanie reguł    418
    9.3. Wyzwania związanie z wdrożeniem BPMS    419
      9.3.1. Wyzwania techniczne    419
      9.3.2. Wyzwania organizacyjne    421
    9.4. Podsumowanie    424
    9.5. Rozwiązania ćwiczeń    425
    9.6. Ćwiczenia dodatkowe    426
    9.7. Dalsza lektura    427
  ROZDZIAŁ 10 Wdrażanie procesów za pomocą modeli wykonywalnych    429
    10.1. Wskazanie granic automatyzacji    430
    10.2. Przegląd zadań manualnych    433
    10.3. Ukończenie modelu procesu    437
    10.4. Sprowadzenie modelu procesu na odpowiedni poziom uszczegółowienia    440
      10.4.1. Dekompozycja zadań    440
      10.4.2. Dekompozycja podprocesów ad hoc z wykorzystaniem CMMN    442
      10.4.3. Agregowanie zadań    444
    10.5. Określenie własności wykonania    444
      10.5.1. Zmienne, komunikaty, sygnały, błędy oraz ich typy danych    446
      10.5.2. Mapowanie danych    449
      10.5.3. Zadania usługowe    450
      10.5.4. Zadania wysyłające i odbierające komunikaty, zdarzenia wysyłające i odbierające komunikaty i sygnały    452
      10.5.5. Zadania oparte na skrypcie    452
      10.5.6. Zadania użytkownika    453
      10.5.7. Wyrażenia zadań, zdarzeń i przepływu sekwencji    455
      10.5.8. Implementowanie reguł za pomocą DMN    456
      10.5.9. Inne własności typowe dla BPMS    459
    10.6. Ostatnia prosta    462
    10.7. Podsumowanie    463
    10.8. Rozwiązania ćwiczeń    463
    10.9. Ćwiczenia dodatkowe    471
    10.10. Dalsza lektura    475
  ROZDZIAŁ 11 Monitorowanie procesu    477
    11.1. Kontekst monitorowania procesów    477
    11.2. Pulpity kontrolne    479
      11.2.1. Operacyjne pulpity kontrolne    479
      11.2.2. Taktyczne pulpity kontrolne    481
      11.2.3. Strategiczne pulpity kontrolne    483
      11.2.4. Narzędzia tworzenia pulpitów kontrolnych    484
    11.3. Wprowadzenie do eksploracji procesów    484
      11.3.1. Techniki eksploracji procesów    485
      11.3.2. Rejestry zdarzeń    487
    11.4. Zautomatyzowane rozpoznanie procesów    494
      11.4.1. Wykresy zależności    494
      11.4.2. Algorytm α    499
      11.4.3. Bardziej rzetelne rozpoznanie procesu    505
      11.4.4. Wskaźniki jakościowe w zautomatyzowanym rozpoznaniu procesów    508
    11.5. Eksploracja efektywności procesów    511
      11.5.1. Czas    512
      11.5.2. Koszt    517
      11.5.3. Jakość    519
      11.5.4. Elastyczność    521
    11.6. Sprawdzanie zgodności    522
      11.6.1. Zgodność przepływu kontroli    523
      11.6.2. Zgodność danych i zasobów    529
    11.7. Analiza wariantów    530
    11.8. Eksploracja procesów w praktyce    533
    11.9. Podsumowanie    536
    11.10. Rozwiązania ćwiczeń    537
    11.11. Ćwiczenia dodatkowe    544
    11.12. Dalsza lektura    547
  ROZDZIAŁ 12 BPM jako kompetencja przedsiębiorstwa    549
    12.1. Bariery sukcesu BPM    550
    12.2. Sześć czynników sukcesu dojrzałości BPM    552
      12.2.1. Harmonizacja strategiczna    555
      12.2.2. Ład procesowy    560
      12.2.3. Ludzie    562
      12.2.4. Kultura    565
    12.3. Pomiary dojrzałości procesu i dojrzałość BPM    567
    12.4. Podsumowanie    573
    12.5. Rozwiązania ćwiczeń    574
    12.6. Ćwiczenia dodatkowe    577
    12.7. Dalsza lektura    579
  DODATEK A    581
    A.1. Heurystyki dotyczące klienta    581
    A.2. Heurystyki dotyczące funkcjonowania procesów biznesowych    582
    A.3. Heurystyki dotyczące zachowania procesów biznesowych    583
    A.4. Heurystyki dotyczące organizacji    584
    A.5. Heurystyki dotyczące informacji    585
    A.6. Heurystyki dotyczące technologii    586
    A.7. Heurystyki dotyczące otoczenia    586
  Bibliografia    589
  Spis tabel    599
  Spis rysunków    600
  Indeks    607
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia