Ciąża wielopłodowa

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

269,10  299,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

269,10299,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Szczególnym problemem współczesnej medycyny perinatalnej jest ciąża wielopłodowa. W ostatnich kilkudziesięciu latach jej częstość istotnie wzrosła m. in. w konsekwencji wprowadzenia technik wspomaganego rozrodu. Ciąża wielopłodowa nie jest ciążą fizjologiczną w rozrodzie człowieka. Wysoka umieralność i zachorowalność zarówno płodów, noworodków, jak i ciężarnych definiuje ją jako ciążę wysokiego ryzyka. To duże i wymagające wyzwanie w praktyce lekarza ginekologa. Czytelnicy oprócz zagadnień medycznych takich jak diagnostyka, terapia, zasady opieki nad ciężarną i noworodkiem, znajdą w książce tematy społeczne np. przygotowanie rodziców do porodu wieloraczków, czy ich rozwój fizyczny i emocjonalny. Książka jest skierowana do ginekologów – położników, neonatologów, pielęgniarek i położnych. Będzie również przydatną lekturą dla osób przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z dziedziny ginekologii i położnictwa oraz perinatologii.


Rok wydania2022
Liczba stron584
KategoriaGinekologia i położnictwo
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-01-22507-0
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     1
  1. Ciąża wielopłodowa ciążą wysokiego ryzyka – Grzegorz H. Bręborowicz    3
  2. Rys historyczny – Witold Malinowski 5
    2.1. Bliźnięta w mitologiach i wierzeniach     5
      Mitologia mezopotamska    5
      Mitologia grecka     7
      Mitologia rzymska    9
      Mitologia Słowian     10
      Indonezja – wyspa Bali     14
      Mitologia afrykańska     14
    2.2. Troje, czworo i więcej…     18
      Siedmioro i więcej    18
      Sześcioro i mniej     20
  3. Epidemiologia – Grzegorz H. Bręborowicz, Witold Malinowski     25
    3.1. Częstość ciąż wielopłodowych     26
    3.2. Płeć dzieci z ciąż wielopłodowych    28
    3.3. Stan zdrowia i długość życia osób z ciąż wielopłodowych    29
    3.4. Rozwój intelektualny i socjalny     31
    3.5. Czynniki wpływające na częstość ciąż wielopłodowych oraz ich wynik    31
      Wiek kobiety    31
      Czynnik geograficzny     33
      Czynniki etniczne     34
      Dieta matki    34
      Czynniki genetyczne – tendencje rodzinne    36
  4. Mechanizmy powstawania ciąży wielopłodowej – Witold Malinowski     41
    4.1. Ciąża dwuzygotyczna – DZ     42
      Czynniki wpływające na powstawanie ciąży bliźniaczej dwuzygotycznej (DZ)     42
      Nadpłodnienie     46
      Dodatkowe zapłodnienie    50
    4.2. Bliźnięta dwuzygotyczne jednokosmówkowe dwuowodniowe (DZJKDO)     53
    4.3. Bliźnięta jednozygotyczne dwuplemnikowe lub łtorazygotyczne (polar body twins, sesquizygotic twinning)     59
    4.4. Ciąża bliźniacza jednozygotyczna (JZ)     61
      Wrodzona skłonność oocytów do podziału     65
      Podział blastomerów w trakcie wylęgania zygoty    65
      Osłabienia połączenia między blastomerami     66
      Zmiany w obrębie osłonki przejrzystej     67
      Apoptoza komórki/komórek w obrębie tarczy zarodkowej     67
      Przeszczep komórek tarczy zarodkowej w trakcie procesu zapadnięcia się blastocysty     68
      Techniki wspomaganego rozrodu a jednozygotyczne ciąże bliźniacze     69
  5. Genetyczne podłoże ciąż bliźniaczych – Karolina Gruca-Stryjak, Anna Latos-Bieleńska    73
    5.1. Analiza rodowodów w badaniach genetycznej predyspozycji do ciąż bliźniaczych     75
    5.2. Poszukiwania genów kandydatów    76
      Gen FSHB     77
      Gen SMAD3     78
      Gen PIAS1     78
      Gen SKOR1     79
      Gen CALML4    79
      Gen SERPINA1     79
  6. Techniki rozrodu wspomaganego a ciąża wielopłodowa – Michał Radwan     81
    6.1. Niepłodność w XXI wieku – nowe trendy w terapii     81
    6.2. Ciąża wielopłodowa po ART    84
      Wyniki perinatalne ciąży pojedynczej po ART w porównaniu z ciążą bliźniaczą po ART    87
      Wyniki perinatalne ciąży bliźniaczej po IVF w porównaniu z naturalną bliźniaczą     87
      Ciąża wielopłodowa po dawstwie komórek jajowych (ED)     87
      Ciąża jednozygotyczna     88
  7. Zmiany w ustroju ciężarnej w ciąży wielopłodowej – Elżbieta Ronin-Walknowska, Tomasz Płonka, Marek Bilar    91
    7.1. Zmiany anatomiczne    92
    7.2. Układ krążenia    93
    7.3. Układ oddechowy     94
    7.4. Układ pokarmowy     94
    7.5. Skóra     95
    7.6. Krew     95
    7.7. Zmiany psychiczne     96
  8. Diagnostyka stanu płodu w ciąży wielopłodowej     99
    8.1. Aktywność ruchowa płodów – Grzegorz H. Bręborowicz     99
    8.2. Ocena częstości serca płodów – kardiotokografia – Grzegorz H. Bręborowicz     102
      Aspekty techniczne kardiotokografii w ciąży wielopłodowej     102
      Analiza zapisów kardiotokograficznych     103
      Kliniczne aspekty badania kardiotokograficznego w ciąży wielopłodowej     103
    8.3. Ocena ultrasonograficzna ciąż wielopłodowych – Agata Szpera-Goździewicz     107
      Ocena ultrasonograficzna wieku ciążowego    108
      Ocena ultrasonograficzna położenia płodów     109
      Zjawisko okołoporodowej zamiany (the perinatal switch phenomenon)     109
      Ocena ultrasonograficzna kosmówkowości i owodniowości     110
      Nadzór ultrasonograficzny nad ciążami wielopłodowymi    113
      Badanie prenatalne I trymestru    115
      Nieinwazyjna diagnostyka prenatalna (NIPT, noninvasive prenatal testing)    117
      Ocena ryzyka wystąpienia aneuploidii w ciąży trojaczej     117
      Znaczenie rozbieżności w pomiarach NT lub CRL oraz obecności odwróconej fali a w przewodzie żylnym w I trymestrze ciąży     118
      Badanie ultrasonograficzne ze szczegółową oceną anatomii płodu     119
      Ocena ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego     120
      Badanie dopplerowskie     121
    8.4. Badanie echokardiograficzne u płodów z ciąży wielopłodowej – Maria Respondek-Liberska     124
      Definicje     127
      Rozpoznania    128
      Wady i ograniczenia badania echokardiograficznego w ciąży wielopłodowej     142
    8.5. Wady wrodzone i anomalie chromosomowe płw ciążach wielopłodowych – Maciej Słodki, Agnieszka Żalińska, Maria Respondek-Liberska     144
      Rodzaje wad w ciąży wielopłodowej     144
      Wady charakterystyczne dla ciąży wielopłodowej     145
      Poród noworodka z wadą wrodzoną z ciąży wielopłodowej     148
      Diagnostyka prenatalna w ciąży wielopłodowej     153
  9. Choroby matki wikłające przebieg ciąży wielopłodowej    157
    9.1. Niepowściągliwe wymioty ciężarnych – Grzegorz H. Bręborowicz, Andrzej K. Bręborowicz    157
      Definicja     157
      Epidemiologia     157
      Czynniki ryzyka     158
      Etiologia     158
      Rozpoznanie    158
      Rozpoznanie żnicowe     159
      Profilaktyka    159
      Leczenie     160
      Rokowanie     160
    9.2. Nadciśnienie tętnicze – Bożena Leszczyńska-Gorzelak, Radzisław Mierzyński, Elżbieta Poniedziałek-Czajkowska .    162
      Klasyfikacje chorób nadciśnieniowych    163
      Patofizjologia preeklampsji     164
      Powikłania płodowe i matczyne    165
      Prowadzenie i rozwiązanie ciąży     166
      Predykcja i profilaktyka preeklampsji     167
    9.3. Konflikt serologiczny – Mirosław Wielgoś, Longin Marianowski     171
    9.4. Choroby wątroby – Olimpia Sipak, Wojciech Halec     175
      Cholestaza ciężarnych     175
      Ostre ciążowe stłuszczenie wątroby     177
      Zespół HELLP     179
      Wirusowe zapalenia wątroby w ciąży    181
      Marskość wątroby     183
      Choroba Wilsona     184
      Zespół Budda-Chiariego    184
      Ciąża po przeszczepie wątroby    185
    9.5. Ciąża bliźniacza a matczyna hiperglikemia – Ewa Wender-Ożegowska, Paweł Gutaj     188
      Patomechanizm zmian w gospodarce węglowodanowej w ciąży     188
      Otyłość i insulinooporność     190
      Cukrzyca ciążowa a ciąża bliźniacza     190
      Diagnostyka cukrzycy ciążowej w ciąży bliźniaczej    193
      Leczenie cukrzycy ciążowej     194
    9.6. Zaburzenia endokrynologiczne – Iwona Szydłowska, Andrzej Starczewski     198
      Choroby przysadki mózgowej    198
      Choroby nadnerczy w ciąży    201
      Choroby tarczycy w ciąży     207
    9.7. Ciąża wielopłodowa w zaawansowanym wieku rozrodczym – Małgorzata Waszak    214
      Częstość porodów w zaawansowanym wieku matki    214
      Zaawansowany wiek matki a możliwości reprodukcyjne     215
      Techniki wspomaganego rozrodu    217
      Zagrożenia dla zdrowia matki i dziecka wynikające z zaawansowanego wieku matki     219
      Powikłania w ciąży wielopłodowej związane z zaawansowanym wiekiem matki     220
      Poradnictwo dla matek w zaawansowanym wieku rozrodczym     225
  10. Powikłania w przebiegu ciąży wielopłodowej    229
    10.1. Obumarcie płodu w ciąży wielopłodowej     229
      Zanikający płód (vanishing twin) – Grzegorz H. Bręborowicz, Andrzej K. Bręborowicz    229
      Zgon wewnątrzmaciczny jednego z płodów – Grzegorz H. Bręborowicz     233
    10.2. Nieprawidłowy czas trwania ciąży wielopłodowej    241
      Poronienie – Grzegorz H. Bręborowicz, Andrzej K. Bręborowicz     241
      Poród przedwczesny – Jarosław Kalinka, Adam Bitner    246
      Ciąża przenoszona – Katarzyna Kawka-Paciorkowska     257
    10.3. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa – Grzegorz H. Bręborowicz    261
      Etiologia    262
      Rozpoznanie     262
      Leczenie     262
    10.4. Krwotoki położnicze – Grzegorz H. Bręborowicz     269
      Epidemiologia     269
      Czynniki ryzyka    270
      Profilaktyka krwotoków położniczych     271
      Postępowanie w krwotokach poporodowych     271
    10.5. Selektywne ograniczenie wzrastania płodu – Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, Andrzej Torbé     272
      Kryteria diagnostyczne     273
      Patogeneza     273
      Diagnostyka – klasyfikacja     274
      Postępowanie     277
    10.6. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych – Grzegorz H. Bręborowicz    280
      Epidemiologia     280
      Etiologia    281
      Patofizjologia     281
      Rozpoznanie     282
      Postępowanie     283
      Rokowanie    285
    10.7. Ciążowa choroba trofoblastyczna – Witold Malinowski, Adam Skoneczny     288
      Zwyrodnienie zaśniadowe kosmków     290
      Zaśniad groniasty całkowity    290
      Zaśniad groniasty częściowy (mola hydatidosa partialis)     299
      Rak kosmówki (choriocarcinoma)     302
    10.8. Heterotopowa ciąża bliźniacza – Witold Malinowski    307
      Czynniki ryzyka     308
      Ciąża heterotropowa jajowodowa     309
      Ciąża brzuszna    314
      Ciąża ektopowa w bliźnie po cięciu cesarskim    316
      Ciąża heterotopowa w szyjce macicy     318
    10.9. Chimeryzm – Witold Malinowski     323
      Podział     324
      Częstość występowania     325
      Etiologia i patogeneza    326
      Mikrochimeryzm    331
      Hybryda     333
      Cyborg     336
  11. Powikłania charakterystyczne dla ciąż jednokosmówkowych    339
    11.1. Zespół przetoczenia krwi między płodami (TTTS) – Krzysztof Preis, Małgorzata Świątkowska-Freund    339
      Etiologia     340
      Klasyfikacja     340
      Rozpoznanie     342
      Diagnostyka różnicowa     343
      Leczenie    344
      Rokowanie    347
    11.2. Zespół odwróconej perfuzji tętniczej (TRAP) – Michał Lipa, Mirosław Wielgoś     349
      Etiologia     349
      Diagnostyka     351
      Leczenie    352
      Rokowanie    352
    11.3. Zespół anemia-policytemia (TAPS) – Michał Lipa, Dorota A. Bomba-Opoń     355
      Etiologia i patofizjologia     355
      Diagnostyka     356
      Leczenie    361
    11.4. Bliźnięta niecałkowicie rozdzielone – Grzegorz H. Bręborowicz     363
      Epidemiologia     364
      Etiologia     364
      Klasyfikacja płłkowicie rozdzielonych     364
      Rozpoznanie     367
      Leczenie    368
      Rokowanie    369
    11.5. Bliźnięta pasożytujące – asymetryczny rozdział pł– Witold Malinowski     371
      Płód pasożytujący wewnętrznie     371
      Płody pasożytujące zewnętrzne     377
  12. Opieka nad ciężarną w ciąży wielopłodowej – Krzysztof Czajkowski, Grzegorz H. Bręborowicz    381
    12.1. I trymestr ciąży     382
      Opieka położnicza     382
      Badania prenatalne     382
    12.2. II trymestr ciąży     384
    12.3. III trymestr ciąży     385
    12.4. Poród    385
  13. Poród i połóg w ciąży wielopłodowej     389
    13.1. Poród w ciąży wielopłodowej – Grzegorz H. Bręborowicz, Witold Malinowski    389
      Termin ukończenia ciąży wielopłodowej     389
      Prowadzenie porodu w ciąży wielopłodowej     390
      Wybór metody porodu     391
      Preindukcja i indukcja porodu w ciąży wielopłodowej    392
      Topografia położenia płw jamie macicy     393
      Monitorowanie stanu płw czasie porodu    394
      Czas trwania porodu bliźniaczego     395
      Odstęp pomiędzy porodami bliźniąt     396
      Zaciśnięcie pępowin     396
      Trzeci okres w porodzie bliźniaczym    397
      Poród odroczony     398
      Badanie popłodu po porodzie     399
      Znieczulenie ciężarnej    399
      Poród w ciąży wielopłodowej o nieprawidłowym przebiegu    400
      Poród w ciąży bliźniaczej po cięciu cesarskim     400
      Rokowania dla noworodków    401
      Rokowania dla matki     401
    13.2. Okres połogu – Agnieszka Pięta-Dolińska, Przemysław Oszukowski     403
    13.3. Depresja w ciąży – Katarzyna Rogala     408
    13.4. Popłód z ciąży wielopłodowej – Piotr Oszukowski, Sławomir Naskiewicz     416
    13.5. Problemy anestezjologiczne – Katarzyna Kotfis, Małgorzata Zimny    424
      Zmiany fizjologiczne podczas ciąży wielopłodowej a implikacje anestezjologiczne     424
      Powikłania występujące w ciąży wielopłodowej w aspekcie postępowania anestezjologa     427
      Postępowanie anestezjologiczne w odpowiedzi na ból porodowy    429
      Postępowanie anestezjologiczne u bliźniąt nierozdzielonych poddanych jednoetapowej separacji chirurgicznej     433
  14. Okres noworodkowy i niemowlęcy     439
    14.1. Zachorowalność noworodków pochodzących z ciąż wielopłodowych – Marta Szymankiewicz, Agnieszka Paradowska-Grygier     439
      Wcześniactwo     440
      Zespół zaburzeń oddychania    440
      Dysplazja oskrzelowo-płucna    441
      Martwicze zapalenie jelit     441
      Uszkodzenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego     442
      Niewydolność nerek     443
      Zakażenia    443
      Wady rozwojowe     444
      Zespół nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS)    444
      Rozwój dzieci z ciąż wielopłodowych     445
      Opieka perinatalna     448
    14.2. Rozwój dzieci z ciąż wielopłodowych – Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka     449
      Czynniki ryzyka     384
    14.3. Umieralność okołoporodowa płi noworodków – Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka    458
    14.4. Karmienie naturalne wieloraczków – Dorota Ćwiek     465
      Karmienie bliźniąt urodzonych o czasie     465
      Karmienie bliźniąt i wieloraczków urodzonych przedwcześnie     467
      Wsparcie rodziców wieloraczków i edukacja w zakresie karmienia piersią    469
    14.5. Sen u bliźniąt – Katarzyna Rogala    471
  15. Ciąże trojacze i o wyższej krotności – Grzegorz H. Bręborowicz, Marta Szymankiewicz-Bręborowicz, Stefan Sajdak, Hubert Huras    477
    15.1. Epidemiologia     478
    15.2. Patofizjologia    478
    15.3. Rozpoznanie    479
    15.4. Powikłania     479
      Powikłania płodowe     479
      Powikłania u ciężarnej/matki    480
      Powikłania w okresie noworodkowym     480
    15.5. Postępowanie     481
    15.6. Rokowanie     483
  16. Rola położnej w opiece nad ciężarną w ciąży wielopłodowej – Małgorzata Pięt     487
    16.1. Zadania położnej w opiece nad ciężarną w ciąży wielopłodowej     488
    16.2. Czynności jakie wykonuje położna podczas hospitalizacji ciężarnej w ciąży wielopłodowej     491
    16.3. Poród w ciąży wielopłodowej – zadania i rola położnej     493
    16.4. Zadania położnej podczas połogu w szpitalu     495
  17. Bliźnięta – rozwój i edukacja – Jolanta Bonar     499
    17.1. Razem czy osobno?    500
    17.2. Czy separacja jest najlepsza dla wieloraczków?     501
    17.3. Czy rozstanie krzywdzi dzieci?     503
    17.4. Perspektywa dzieci    504
    17.5. Co jest najlepsze dla dzieci?     505
  18. Określanie zygotyczności – Witold Malinowski 509
  19. Aspekty społeczne     515
    19.1. Czynniki genetyczne i środowiskowe w zmienności cech w okresie okołourodzeniowym – Małgorzata Waszak     515
      Interakcje genotyp–środowisko     517
      Działanie mechanizmu epigenetycznego w rozwoju     519
      Metoda bliźniąt i jej założenia w badaniach odziedziczalności cech ilościowych     520
      Oszacowanie stopnia odziedziczalności cech ilościowych w okresie perinatalnym metodą bliźniąt     523
      Podsumowanie     527
    19.2. Przygotowania rodziców do porodu wieloraczków – Dorota Ćwiek     530
    19.3. Identyfikacja i więzi emocjonalne bliźniąt – Katarzyna Rogala     534
      Więź emocjonalna bliźniąt w zależności od rodzaju ciąży bliźniaczej     535
      Wewnątrzmaciczny rozwój więzi między bliźniętami     537
      Rozwój dzieci     538
  20. Standardy postępowania w ciąży wielopłodowej – Grzegorz H. Bręborowicz, Witold Malinowski 541
    20.1. Diagnostyka    542
      Rozpoznanie ciąży wielopłodowej    542
      Zasady diagnostyki ultrasonograficznej     542
      Diagnostyka kosmówkowatości i owodniowości     543
    20.2. Zasady opieki przedporodowej w ciąży wielopłodowej    544
      Ciąża dwukosmówkowa dwuowodniowa    544
      Ciąża jednokosmówkowa     545
    20.3. Badanie przesiewowe pod kątem zaburzeń chromosomowych    546
    20.4. Poród    547
      Ciąża dwukosmówkowa dwuowodniowa    547
      Ciąża jednokosmówkowa dwuowodniowa     548
      Ciąża jednokosmówkowa jednoowodniowa     548
      Cięcie cesarskie na drugim płodzie    548
    20.5. Połóg     548
    20.6. Profilaktyka i terapia porodu przedwczesnego w ciąży wielopłodowej     549
      Tokoliza     549
      Szew okrężny na szyjkę macicy     549
      Pessary     550
      Rutynowa hospitalizacja oraz reżim łóżkowy     550
    20.7. Powikłania charakterystyczne dla ciąży wielopłodowej     550
      Zespół przetoczenia krwi między płodami (TTTS)     550
      Zespół anemia-policytemia (TAPS)    551
      Selektywne ograniczenie wzrastania płodu (sFGR)     552
      Zespół odwróconej perfuzji tętniczej (TRAP)     553
      Obumarcie jednego z płodów     554
      Bliźnięta niecałkowicie rozdzielone (conjoined twins)     555
  21. Terminy związane z ciążą wielopłodową – Witold Malinowski, Grzegorz H. Bręborowicz    559
  Skorowidz    569
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia