XXV lat w naukach ekonomicznych. Dokonania, wyzwania, perspektywy

-15%

XXV lat w naukach ekonomicznych. Dokonania, wyzwania, perspektywy

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

35,70  42,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

35,7042,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W 2018 roku mija 25. rocznica utworzenia Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Po każdym kolejnym roku swojej działalności Kolegium organizowało sympozja naukowe, podczas których dokonywano oceny dorobku nauk ekonomicznych, a także wkładu pracowników Kolegium w ich rozwój. Tematyka sympozjów do 2009 roku dotyczyła przede wszystkim przemian polskiej gospodarki narodowej. Od 2010 roku dominują ocena stanu oraz analiza perspektyw rozwoju nauk ekonomicznych. Kluczowe miejsce w opracowaniach i dyskusjach zajmuje poszukiwanie nowych paradygmatów oddzielnie dla ekonomii, nauki o finansach oraz nauk o zarządzaniu. Tegoroczne XXV Sympozjum pod względem tematycznym stanowi kontynuację dwóch poprzednich. Podczas sympozjalnych obrad ponownie jako główne zostanie podniesione zagadnienie paradygmatów w naukach ekonomicznych. Nowa wiedza zawarta w monografii oraz wiedza powstała w trakcie sympozjalnych obrad wniosą wkład do lepszego rozpoznania procesów gospodarczych, a ostatecznie na jej podstawie będzie można formułować coraz lepsze rekomendacje dla polityki gospodarczej.


Rok wydania2018
Liczba stron583
KategoriaInne
WydawcaSzkoła Główna Handlowa
ISBN-13978-83-8030-220-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  
  Słowo wstępne
  
  
  Radosław Baran
  
  1. Rozwój wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności marketingu w Polsce
  
  1.1. Wprowadzenie
  
  1.2. Kierunki rozwoju wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności marketingu w Polsce
  
  1.3. Rozwój wiedzy z zakresu skuteczności i efektywności poszczególnych instrumentów marketingu w Polsce
  
  1.4. Rozwój wiedzy z zakresu kosztów i efektów marketingu w Polsce
  
  1.5. Rozwój wiedzy z zakresu istoty, sposobów oceny i uwarunkowań skuteczności marketingu w Polsce
  
  1.6. Rozwój wiedzy z zakresu istoty, sposobów oceny i uwarunkowań efektywności marketingu w Polsce
  
  1.7. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Krystian Barłożewski
  
  2. Pojęcie efektywności w teorii nauk o zarządzaniu
  
  2.1. Wprowadzenie
  
  2.2. Źródła ujmowania i definiowania pojęcia efektywności
  
  2.2.1. Efektywność według podejścia teleologicznego (celowościowego)
  
  2.2.2. Efektywność według podejścia systemowego
  
  2.2.3. Podejście do definiowania efektywności według koncepcji grup interesów
  
  2.2.4. Podejście do definiowana efektywności według modelu konkurencyjnych wartości
  
  2.3. Wymiary analizy i oceny efektywności
  
  2.4. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Piotr Bielecki
  
  3. Ocena obecnego stanu wdrażania analityki akademickiej w amerykańskim szkolnictwie wyższym
  
  3.1. Wprowadzenie. Analityka w sektorze (wyższej) edukacji i korzyści płynące z jej stosowania
  
  3.2. Ocena stanu implementacji analityki w amerykańskich szkołach wyższych
  
  3.3. Podsumowanie. Rekomendacje dla szkół wyższych
  
  Literatura
  
  
  
  Barbara Bojewska
  
  4. Audyt innowacyjności jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw
  
  4.1. Wprowadzenie
  
  4.2. Cele audytu innowacyjności a tworzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa
  
  4.3. Obszary audytu innowacyjności w MSP a nowoczesne zarządzanie
  
  4.4. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Krzysztof Borowski
  
  5. Ocena efektywności strategii regularnego inwestowania na rynku finansowym w okresie 1999-2017 na przykładzie 25 indeksów giełd światowych i cen czterech metali szlachetnych
  
  5.1. Wprowadzenie
  
  5.2. Przegląd literatury
  
  5.3. Metodologia badania
  
  5.4. Analiza otrzymanych wyników
  
  5.4.1. Kryterium średniej miesięcznej stopy zwrotu
  
  5.4.2. Kryterium wartości końcowej portfela
  
  5.4.3. Kryterium wartości miesięcznego odchylenia standardowego
  
  5.4.4. Kryterium wartości ilorazu średniej miesięcznej stopy zwrotu i miesięcznego odchylenia standardowego
  
  5.4.5. Kryterium współczynnika SP
  
  5.5. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Rafał Kasprzak, Izabela Lewandowska, Bogdan Mróz, Teresa Słaby
  
  6. Ewolucja badań nad zachowaniami konsumentów
  
  6.1. Wprowadzenie
  
  6.2. Miejsce konsumpcji w ekonomii
  
  6.3. Konsumpcja, warunki i poziom życia jako przedmiot badań
  
  6.4. Dylematy pomiaru jakości i godności życia
  
  6.5. Badanie zachowań konsumentów
  
  6.6. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Ireneusz Dąbrowski
  
  7. Ekonomia złożoności a główny nurt ekonomii
  
  7.1. Wprowadzenie
  
  7.2. Koncepcje równowagowe
  
  7.3. Ekonomia złożoności
  
  7.4. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Stefan Doroszewicz, Wojciech Trzebiński, Anna Zbierzchowska
  
  8. Badania postaw konsumentów wobec jakości produktów kupowanych z małym zaangażowaniem poznawczym
  
  8.1. Wprowadzenie
  
  8.2. Metoda identyfikacji inherentnych właściwości produktu postrzeganego przez konsumentów z małym zaangażowaniem poznawczym
  
  8.3. Kryterium podejmowania konsumenckich decyzji zakupowych w wypadku małego zaangażowania poznawczego
  
  8.4. Analiza przesłanek określających konsumenckie decyzje zakupowe podejmowane w odniesieniu do czekolady gorzkiej w opakowaniach jednostkowych
  
  8.5. Trafność kryterialna metody badania przesłanek określających konsumenckie decyzje zakupowe podejmowane w odniesieniu do czekolady gorzkiej w opakowaniach jednostkowych
  
  8.6. Badania nad wpływem sposobu przetwarzania informacji na mechanizm podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów
  
  8.7. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Paweł Felis
  
  9. Polityka podatkowa władz gminnych w Polsce - wyzwania dla teorii i praktyki samorządowej
  
  9.1. Wprowadzenie
  
  9.2. Pojęcie i zakres gminnej polityki podatkowej
  
  9.3. Czynniki kształtujące gminną politykę podatkową
  
  9.4. Koncepcje teoretyczne i badania lokalnej polityki podatkowej
  
  9.5. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Bartosz Grucza
  
  10. Interesariusze rozwoju autonomicznych systemów transportowych
  
  10.1. Wprowadzenie
  
  10.2. Analiza interesariuszy
  
  10.3. Perspektywa upowszechnienia technologii pojazdów autonomicznych
  
  10.4. Interesariusze rozwoju autonomicznych systemów w transporcie drogowym
  
  10.5. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Mateusz Guzikowski
  
  11. Podejście eklektyczne i neoinstytucjonalne w analizie instytucji rynku pracy
  
  11.1. Wprowadzenie
  
  11.2. Podejście eklektyczne
  
  11.3. Regulacje sektora finansowego
  
  11.4. Regulacje rynku produktów i ograniczenia handlowe
  
  11.5. Instytucje i szoki makroekonomiczne
  
  11.6. Podejście neoinstytucjonalne
  
  11.7. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Ewa Hellich
  
  12. Funkcja społeczna rachunkowości
  
  12.1. Wprowadzenie
  
  12.2. Wyznaczniki rozwoju rachunkowości
  
  12.3. Przedmiot i zasady fundamentalne rachunkowości
  
  12.4. Rachunkowość a rachunki ekonomiczne
  
  12.5. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Adam Hoszman
  
  13. Zmiany struktury przychodów linii i portów lotniczych
  
  13.1. Wprowadzenie
  
  13.2. Przychody dodatkowe w liniach lotniczych
  
  13.3. Przychody portów lotniczych z działalności pozalotniczej
  
  13.4. Podsumowani
  
  Literatura
  
  
  
  Marcin Jamroży
  
  14. Ewolucja regulacji dotyczących cen transferowych w Polsce
  
  14.1. Wprowadzenie
  
  14.2. Istota podatkowych cen transferowych
  
  14.2.1. Pojęcie cen transferowych
  
  14.2.2. Podmioty powiązane
  
  14.3. Polityka cen transferowych
  
  14.4. Korekta dochodów - rys historyczny
  
  14.5. Obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze
  
  14.5.1. Kryterium istotności
  
  14.5.2. Trójstopniowa dokumentacja podatkowa
  
  14.5.3. Zakres informacji w dokumentacji lokalnej
  
  14.7. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Marta Kightley
  
  15. Triumf niemieckiej szkoły historycznej w Japonii
  
  15.1. Wprowadzenie
  
  15.2. Początki zachodniej myśli ekonomicznej w Japonii
  
  15.3. Co niemiecka szkoła historyczna miała do zaoferowania?
  
  15.3.1. Znaczenie otoczenia społecznego
  
  15.3.2. Metodologia
  
  15.3.3. Zainteresowanie rozwojem gospodarczym
  
  15.4. Dlaczego niemiecka szkoła historyczna przekonała Japończyków?
  
  15.5. Związki ekonomii japońskiej z młodszą niemiecką szkołą historyczną
  
  15.6. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Mirosław Jarosiński
  
  16. Paradygmat czy paradygmaty procesu internacjonalizacji? Potrzeba dalszych badań
  
  16.1. Wprowadzenie
  
  16.2. Internacjonalizacja etapowa versus wczesna internacjonalizacja
  
  16.3. Polski wkład w badania nad wczesną internacjonalizacją przedsiębiorstw
  
  16.4. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Jan Komorowski
  
  17. Ekonomia w procesie przemian - czynniki zmian, źródła zagrożeń i wyzwań
  
  17.1. Wprowadzenie
  
  17.2. Czynniki zmian w ekonomii
  
  17.3. Migracja przedmiotu ekonomii i jej konsekwencje
  
  17.4. Ekonomia jako nauka o rynku i konkurencji
  
  17.5. Dogmatyzm jako hamulec rozwoju nauki
  
  17.5.1. Problemy współpracy nauki i gospodarki
  
  17.6. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Czesław Martysz, Karolina Walczak
  
  18. Zarys problematyki przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym i ich wykrywania
  
  18.1. Wprowadzenie
  
  18.2. Definicja przestępstwa gospodarczego w polskim prawie
  
  18.3. Najważniejsze instytucje państwowe oraz międzynarodowe zajmujące się zwalczaniem przestępstw gospodarczych
  
  18.4. Organy i instytucje nadzoru przedsiębiorstw zajmujące się zwalczaniem przestępstw gospodarczych
  
  18.5. Rola państwa w przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczym
  
  18.6. Rola przedsiębiorstw w przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczym
  
  18.7. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Anna Marzec, Danuta Redel
  
  19. Aktywa przedsiębiorstw i źródła ich finansowania w latach 2003-2015
  
  19.1. Wprowadzenie
  
  19.2. Zmiany wartości i struktury aktywów przedsiębiorstw w latach 2003-2015
  
  19.3. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstw w latach 2003-2015
  
  19.4. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Stefan Doroszewicz, Piotr Miller
  
  20. Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce
  
  20.1. Wprowadzenie
  
  20.2. Przebieg badań
  
  20.3. Analiza podstawowych założeń w procedurze badań jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym
  
  20.4. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Ewelina Nojszewska
  
  21. Ekonomia nauką empiryczną: analizy ekonomiczne ekonomii zdrowia - wybrane zagadnienia
  
  21.1. Wprowadzenie
  
  21.2. Znaczenie uwarunkowań historycznych rozwoju ochrony zdrowia
  
  21.3. Czas zmian w uwarunkowaniach dla ochrony zdrowia
  
  21.4. Zmiany finansowania świadczeniodawców
  
  21.5. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Jana Pieriegud
  
  22. Ekonomika transportu kolejowego - ewolucja kierunków badań
  
  22.1. Wprowadzenie
  
  22.2. Tworzenie podstaw teoretycznych ekonomiki transportu kolejowego na świecie i w Polsce w XIX i XX wieku
  
  22.3. Rozwój ekonomiki transportu kolejowego w Polsce po 1993 roku
  
  22.4. Wkład Katedry Transportu SGH w rozwój ekonomiki transportu kolejowego w latach 1993-2018
  
  22.5. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  Załącznik 1. Prace badawcze w zakresie ekonomiki transportu kolejowego zrealizowane w Katedrze Transportu
  
  KZiF SGH
  
  
  
  Paweł Pietrasieński
  
  23. Programy akceleracyjne jako instrument aktywizowania przyszłych globalistów - model akceleracji 4×C
  
  23.1. Wprowadzenie
  
  23.2. ?Urodzeni globaliści" i inne nieewolucyjne koncepcje internacjonalizacji
  
  23.3. Rola instytucji akceleracyjnych na rynku amerykańskim - propozycja modelu 4×C
  
  23.4. Charakterystyka projektu akceleracyjnego ?Polski Most Krzemowy"
  
  23.5. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Katarzyna Sadowy
  
  24. Miasto innowacyjne - rola samorządu, biznesu i mieszkańców
  
  24.1. Wprowadzenie
  
  24.2. Innowacje - współczesna perspektywa
  
  24.3. Miasto jako środowisko innowacji
  
  24.4. Czynniki innowacji i ich rozwoju w miastach
  
  24.5. Rola współpracy i miejskich interesariuszy w powstawaniu innowacji
  
  Literatura
  
  
  
  Ludmiła Słobodzian
  
  25. Ewolucja podejścia do prywatyzacji w Polsce w okresie transformacji: społeczna percepcja przemian własnościowych
  
  25.1. Wprowadzenie
  
  25.2. Transformacja i prywatyzacja - trudne początki przemian
  
  25.3. Społeczne poparcie dla prywatyzacji - zakres zmian
  
  25.4. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Agnieszka Sopińska, Wioletta Mierzejewska
  
  26. Zagadnienie otwartych innowacji jako przedmiot zainteresowań nauk o zarządzaniu
  
  26.1. Wprowadzenie
  
  26.2. Główne kierunki badań otwartych innowacji na świecie
  
  26.3. Główne kierunki badań otwartych innowacji w Polsce
  
  26.4. Otwarte innowacje w świetle projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki
  
  26.5. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Bartosz Sternal
  
  27. Endogeniczny rozmiar gospodarki a paradygmat gospodarki narodowej
  
  27.1. Wprowadzenie
  
  27.2. Rozumienie rozmiaru gospodarki
  
  27.3. Endogeniczny rozmiar gospodarki w ujęciu Davisa
  
  27.4. Zmienność rozmiaru rynku a paradygmat gospodarki narodowej
  
  27.5. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Cezary Suszyński
  
  28. Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Od przedsięwzięcia do procesu zarządzania zmianami
  
  28.1. Wprowadzenie
  
  28.2. Wyzwania i dokonania restrukturyzacyjne w sferze praktyki i teorii zarządzania
  
  28.2.1. Przywracanie podstaw podmiotowości przedsiębiorstw - okres transition economy i emerging markets
  
  28.2.2. Narzędzia i mechanizmy rynku a restrukturyzacja przedsiębiorstw - faza converging economy
  
  28.3. Nowe wyzwania i perspektywy restrukturyzacji przedsiębiorstw
  
  28.4. Ewolucja kategorii przedsiębiorstwa jako determinanta jego restrukturyzacji
  
  28.4.1. Redefinicja modeli biznesowych przedsiębiorstw wokół Internetu a restrukturyzacja
  
  28.4.2. Przedsiębiorstwo jako otwarty system a jego restrukturyzacja
  
  28.4.3. Zasoby niematerialne jako kluczowe aktywa restrukturyzowanego przedsiębiorstwa
  
  28.4.4. Miękkie zarządzanie i otwarte przywództwo a restrukturyzacja przedsiębiorstwa
  
  28.4.5. Zrównoważony rozwój i perspektywa interesariuszy przedsiębiorstwa w procesie zarządzania zmianą
  
  28.5. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Teresa Taranko
  
  29. Badania nad prawnymi i etycznymi aspektami marketingu - wkład pracowników Katedry Rynku, Marketingu i Jakości SGH
  
  29.1. Wprowadzenie
  
  29.2. Sposób rozumienia marketingu jako źródło rozważań nad jego etycznością
  
  29.3. Istota i poziomy etyki marketingu
  
  29.4. Rozwój badań nad etyką marketingu
  
  29.5. Posumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Michał Trocki
  
  30. Dorobek naukowy Katedry Zarządzania Projektami SGH na tle rozwoju dyscypliny zarządzania projektami
  
  30.1. Wprowadzenie
  
  30.2. Zarządzanie projektami - znaczenie praktyczne i naukowe
  
  30.3. Podejścia badawcze do zarządzania projektami
  
  30.4. Przegląd dorobku badawczego Katedry z zakresu zarządzania projektami
  
  30.5. Przegląd dorobku badawczego Katedry z innych dziedzin
  
  30.6. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Sławomir Winch
  
  31. Zaufanie a patologie zachowań organizacyjnych - wyniki badań
  
  31.1. Wprowadzenie
  
  31.2. Patologie zachowań organizacyjnych - założenia koncepcji
  
  31.3. Problematyka badawcza, hipotezy
  
  31.4. Charakterystyka próby, metoda badawcza
  
  31.5. Weryfikacja hipotezy badawczej
  
  31.6. Deregulacja filarów przedsiębiorstwa jako źródło anomii
  
  31.7. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Piotr Wiśniewski
  
  32. Perspektywy powoływania państwowych funduszy majątkowych w Europie Środkowo-Wschodniej
  
  32.1. Wprowadzenie
  
  32.2. Działalność PFM w EŚW - systematyka
  
  32.2.1. Czynniki socjoekonomiczne tworzenia PFM w EŚW
  
  32.2.2. Rezerwy walutowe jako warunek tworzenia PFM w EŚW
  
  32.3. Perspektywy rozwoju działalności państwowych funduszy majątkowych w Europie Środkowo-Wschodniej
  
  32.4. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Renata Wojciechowska
  
  33. Dlaczego ekonomia potrzebuje psychologii? Analiza współczesnych kierunków rozwoju ekonomii
  
  33.1. Wprowadzenie
  
  33.2. ?Aby być dobrym ekonomistą, nie wystarczy być tylko ekonomistą"
  
  33.3. ?Granice mego je?zyka oznaczaja? granice mego s?wiata"
  
  33.4. ?Między matematyką a poezją"
  
  33.5. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Marcin Wojtysiak-Kotlarski
  
  34. Aktualny stan globalnego ekosystemu start-upowego i perspektywy jego rozwoju - wybrane zagadnienia
  
  34.1. Wprowadzenie
  
  34.2. Globalny ekosystem start-upowy - aspekty definicyjne
  
  34.3. Aktualny stan globalnego ekosystemu start-upowego - najważniejsze trendy
  
  34.4. Perspektywy rozwoju globalnego ekosystemu start-upowego
  
  34.5. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Paweł Zagrajek
  
  35. Kwestia uczciwej konkurencji w międzynarodowych przewozach lotniczych - warstwa regulacyjna
  
  35.1. Wprowadzenie
  
  35.2. Definicja konkurencji w transporcie lotniczym
  
  35.3. Prawo konkurencji
  
  35.4. Regulacje dotyczące konkurencji w międzynarodowym transporcie lotniczym
  
  35.5. Możliwy rozwój regulacji konkurencji na poziomie ICAO i WTO
  
  35.6. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Jakub Zawieska
  
  36. Nowe wyzwania w sektorze transportu w epoce inteligentnych miast
  
  36.1. Wprowadzenie
  
  36.2. Sektor transportu w inteligentnym mieście
  
  36.2.1. Innowacje technologiczne w zakresie konstrukcji pojazdów
  
  36.2.2. Innowacje technologiczne w zakresie organizacji i kształtowania mobilności
  
  36.3. Wyzwania w obszarze wdrażania inteligentnego transportu w miastach
  
  36.3.1. Bariery ekonomiczne
  
  36.3.2. Wyzwania infrastrukturalno-technologiczne
  
  36.3.3. Wyzwania regulacyjne
  
  36.3.4. Bariery kulturowe
  
  36.4. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Marta Ziółkowska
  
  37. Tendencje rozwojowe powiązań franczyzowych w Polsce - perspektywa 25 lat
  
  37.1. Wprowadzenie
  
  37.2. Początki i rozwój rynku franczyzy w Polsce
  
  37.3. Perspektywy rozwoju powiązań franczyzowych
  
  37.4. Podsumowanie
  
  Literatura
  
  
  
  Marek Ziółkowski
  
  38. Monitoring przemian gospodarki miasta - zarys modelu
  
  38.1. Wprowadzenie
  
  38.2. Władze miasta a lokalny rozwój gospodarczy
  
  38.3. Podstawowe założenia monitoringu przemian w gospodarce miasta
  
  38.4. Mierniki oceny przemian gospodarki miasta
  
  38.5. Monitoring jako podstawa prognoz i polityka rozwoju gospodarki miasta
  
  38.6. Podsumowanie
  
  Literatura
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia