Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki.Problemy wiodące

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki.Problemy wiodące

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

9,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zbiór zawiera 16 artykułów napisanych przez czołowych polskich przedstawicieli nauki o finansach. Tematyka zawarta w poszczególnych artykułach dotyczy większości najważniejszych problemów współczesnych finansów. W rozważaniach przedstawionych w artykułach można wyróżnić następujące grupy zagadnień:


1. Wyzwania dla teorii i praktyki finansów, będące efektem doświadczeń płynących z ostatniego kryzysu finansowego. Zbiór zawiera artykuły omawiające następujące zagadnienia:


? wyzwania o charakterze naukowym, wynikające z kryzysu,


? narzędzia polityki pieniężnej,


? stabilność finansowa strefy euro,


? stabilność systemu finansowego,


? stabilność sektora bankowego,


? podatki nałożone na sektor bankowy.


2. Niektóre charakterystyczne zjawiska występujące w okresie kryzysu lub wywołane tym kryzysem. Zbiór zawiera artykuły poruszające takie zagadnienia, jak: - redystrybucja dochodów,


? funkcjonowanie strefy euro,


? relacje między bankiem centralnym a bankami komercyjnymi.


3. Aktualne problemy polskiego sektora finansowego. Omawiane są tu następujące zagadnienia:


? ocena polityki pieniężnej w ostatnich latach,

? funkcjonowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego,


? zmiany w podatku VAT.


4. Istotne problemy teoretyczne, odnoszące się do wybranych segmentów systemu finansowego. Zbiór zawiera artykuły omawiające następujące kwestie:


? alokacja kapitału w banku,


? samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego.


5. Nowe tendencje występujące na rynku finansowym. Zaprezentowano tu następujące problemy:


? rynek private equity,


?instrumenty finansowe wspierające działania proekologiczne.


Liczba stron278
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-152-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Jan Czekaj: Uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej Rady Polityki Pieniężnej drugiej kadencji    9
  Tomasz Chmielewski, Andrzej Sławiński: Stabilność finansowa strefy euro. Implikacje dla Polski    28
  Leszek Dziawgo: Aspekty ekologiczne na rynku finansowym. Pomiędzy naiwnością a koniecznością    47
  Teresa Famulska: Zmiany w VAT w aspekcie funkcji i zasad podatkowych    59
  Waldemar Frąckowiak: Wyzwania dla teorii i praktyki finansów w świetle kryzysu ekonomicznego    76
  Ryszard Kokoszczyński: Co finanse mogą dać polityce pieniężnej? Lekcje z ostatniego kryzysu    90
  Monika Marcinkowska: Dodatkowe podatki i opłaty od banków - potrzeby praktyki i dylematy teorii finansów    100
  Stanisław Owsiak: Jawna i ukryta redystrybucja dochodów na skutek kryzysu finansowego    128
  Leszek Pawłowicz: Optymalizacja alokacji kapitału w budowaniu wartości banku dla akcjonariuszy    148
  Wiesława Przybylska-Kapuścińska: Relacje między bankiem centralnym a bankami komercyjnymi w świetle wyzwań współczesnej gospodarki    162
  Jan Szambelańczyk: Problemy stabilności sektora bankowego na tle doświadczeń globalnego kryzysu finansowego    177
  Adam Szewczuk Finanse samorządu terytorialnego - próba wartościowania dorobku teoretycznego na tle oczekiwań otoczenia politycznego, gospodarczego i wspólnot lokalnych    199
  Tadeusz Szumlicz: Cel i finansowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego    212
  Jerzy Węcławski: Rozwój rynku private equity a koniunktura gospodarcza    239
  Ryszard Wierzba: Dyscyplina fiskalna w Unii Gospodarczej i Walutowej warunkiem stabilności euro    250
  Małgorzata Zaleska: Dylematy stabilności finansowej    269
  Summaries    27
    Jan Czekaj: Determinants and effects of monetary policy of The Monetary Policy Council’s second term    27
    Tomasz Chmielewski, Andrzej Sławiński: Financial stability of euro zone. Implications for Poland    46
    Leszek Dziawgo: Ecological aspects on financial market. Between naivety and necessity    58
    Teresa Famulska: Changes in VAT in the aspect of fiscal functions and rules    75
    Waldemar Frąckowiak: Challenges for theory and practice of finance in the light of economic crisis    89
    Ryszard Kokoszczyński: How finance can support monetary policy? Lessons from the recent crisis    99
    Monika Marcinkowska: Additional bank taxes and levies – the needs of practice and the dilemmas of the theory of finance    127
    Stanisław Owsiak: Tacit and explicit redistribution of income as a result of financial crisis    147
    Leszek Pawłowicz: Optimization of capital allocation in bank’s shareholder value creation    161
    Wiesława Przybylska-Kapuścińska: Relations between central bank and commercial banks in the light of challenges of contemporary economy    176
    Jan Szambelańczyk: Lessons from global financial crisis and some problems of banking sector stability    198
    Adam Szewczuk: Local government finance - an attempt of evaluation of the theoretical achievements on the background of expectations of the political and economic surroundings and local communities    210
    Tadeusz Szumlicz: Purpose and funding of pension system    238
    Jerzy Węcławski: Private equity market development and the economy conditions    249
    Ryszard Wierzba: Fiscal discipline in EMU as a EURO stability condition    268
    Małgorzata Zaleska: Dilemmas of financial stability    278
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia