Techniki położnicze i prowadzenie porodu

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

111,30  159,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

111,30159,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowa odsłona serii Biblioteka Położnej


Bogato ilustrowane kompendium dla położnych, studentów kierunku położnictwo i ratowników medycznych. W książce szczegółowo i starannie opisano takie zagadnienia jak: opieka położnicza podczas porodu, anatomiczne i fizjologiczne podstawy porodu, badanie podmiotowe i przedmiotowe rodzącej, monitorowanie stanu płodu, poród prawidłowy, postępowanie z noworodkiem, powikłania przebiegu porodu, opieka nad rodzącą i dzieckiem podczas porodu w przypadku współistnienia chorób matki, standard organizacji opieki okołoporodowej w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych, zasady postępowania z ciężarną i rodzącą biorącą udział w katastrofie, czy wypadku komunikacyjnym. Treści są zgodnie z zaleceniami WHO, wytycznymi ICM, FIGO, PTGiP oraz zasadami opieki okołoporodowej opartej na dowodach naukowych czy też w ujęciu transkulturowym.


„Techniki położnicze i prowadzenie porodu” to obowiązkowa lektura zarówno dla doświadczonych praktyków, jak i osób rozpoczynających kształcenie w dziedzinie położnictwa.


Rok wydania2022
Liczba stron700
KategoriaGinekologia i położnictwo
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-01-22380-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Ogólne założenia opieki położniczej podczas porodu     1
    1.1. Zasady prowadzenia porodu zgodnie z zaleceniami WHO Grażyna Iwanowicz-Palus, Agnieszka Marcewicz     1
    1.2. Zasady sprawowania opieki okołoporodowej zgodnie z wytycznymi ICM, FIGO, ACOG i PTGiP Magdalena Korżyńska-Piętas, Grażyna Iwanowicz-Palus    13
    1.3. Opieka okołoporodowa oparta na dowodach naukowych Mariola Mróz, Grażyna Iwanowicz-Palus     19
    1.4. Opieka okołoporodowa w ujęciu transkulturowym Grażyna Iwanowicz-Palus, Magdalena Korżyńska-Piętas     29
    1.5. Założenia standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej Grażyna Iwanowicz-Palus     40
    1.6. Psychoprofilaktyka położnicza – przygotowanie do porodu Urszula Sioma-Markowska    46
      Cel i założenia psychoprofilaktyki położniczej    47
      Problem lęku przed bólem porodowym    48
      Zalety psychoprofilaktyki położniczej     48
      Metody psychoprofilaktycznego przygotowania do porodu     49
      Psychoprofilaktyczne przygotowanie do porodu    52
      Psychoprofilaktyka płodowa     58
      Rola ojca w psychoprofilaktyce położniczej    59
      Szkoła rodzenia jako forma psychoprofilaktycznego przygotowania do porodu    59
    1.7. Bezpieczne macierzyństwo – oczekiwania kobiety i jej rodziny w zakresie opieki okołoporodowej Dominika Stobnicka, Grażyna Iwanowicz-Palus    63
  2. Anatomiczne i fizjologiczne podstawy porodu     85
    2.1. Budowa kanału rodnego Bożena Kulesza-Brończyk     85
      Kanał rodny    85
      Mięśnie kanału rodnego i budowa dna miednicy    86
      Wymiary kanału rodnego miednicy mniejszej    91
      Przestrzenie i płaszczyzny miednicy    92
      Badanie miednicy mniejszej     96
      Budowa miednicy kostnej kobiety    96
      Charakterystyka typów miednic     97
      Zewnętrzne wymiary miednicy – zewnętrzne badanie i pomiar miednicy     100
      Pomiary zewnętrzne miednicy kostnej    102
    2.2. Typy miednic Bożena Kulesza-Brończyk    104
      Fizjologiczne odmiany miednicy kobiecej    105
      Nieprawidłowe typy miednic    108
    2.3. Płód jako podmiot porodu Bożena Kulesza-Brończyk     113
      Budowa i wymiary płodu     114
      Płaszczyzny główki, wymiary i obwody     116
      Usytuowanie płodu w macicy – położenie, ustawienie, ułożenie, wstawianie się    117
    2.4. Porodowe siły wydalające    125
      Skurcze porodowe – rodzaje skurczów Justyna Krysa, Grażyna Iwanowicz-Palus     125
      Preindukcja, indukcja i stymulacja czynności porodowej Grażyna Iwanowicz-Palus, Justyna Krysa     134
  3. Ocena sytuacji położniczej na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego ciężarnej lub rodzącej     149
    3.1. Badanie podmiotowe ciężarnej lub rodzącej Grażyna Iwanowicz-Palus, Bożena Kulesza-Brończyk    149
      Badanie podmiotowe    149
      Wywiad ginekologiczny    153
      Wywiad położniczy    154
      Termin porodu    155
    3.2. Badanie przedmiotowe rodzącej Agnieszka Bień, Marta Zarajczyk, Grażyna Iwanowicz-Palus     160
      Badanie położnicze zewnętrzne kobiety rodzącej    161
      Badanie położnicze wewnętrzne kobiety rodzącej    171
  4. Śródporodowe monitorowanie stanu płodu    181
    4.1. Badanie i ocena czynności serca płodu Grażyna Iwanowicz-Palus, Agnieszka Bień, Grażyna Stadnicka     181
    4.2. Wstępna interpretacja zapisu KTG Grażyna Stadnicka, Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus     188
    4.3. Wybrane metody śródporodowego monitorowania stanu płodu Agnieszka Bień, Grażyna Stadnicka, Grażyna Iwanowicz-Palus    199
  5. Poród prawidłowy     221
    5.1. Mechanizm porodu w położeniu płodu podłużnym główkowym potylicowym przednim Grażyna Iwanowicz-Palus, Mariola Kicia, Agnieszka Bień    221
      Przebieg porodu     223
      Ocena postępu porodu na podstawie badania położniczego zewnętrznego i wewnętrznego    233
      Prowadzenie porodu w położeniu płodu podłużnym główkowym potylicowym przednim    237
      Najczęściej popełniane błędy przy prowadzeniu porodu w położeniu płodu podłużnym główkowym potylicowym przednim    246
    5.2. Mechanizm porodu w położeniu płodu podłużnym główkowym potylicowym tylnym Grażyna Iwanowicz-Palus, Mariola Kicia, Agnieszka Bień     247
    5.3. Poród – podział na okresy    262
      Przyjęcie rodzącej do porodu zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania Agnieszka Bień, Marta Zarajczyk, Grażyna Iwanowicz-Palus    262
      Ogólne zasady postępowania w poszczególnych okresach porodu Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus, Marta Zarajczyk    268
      Opieka położnicza nad kobietą rodzącą w poszczególnych okresach porodu − zasady postępowania zgodnie z założeniamistandardu opieki okołoporodowej Grażyna Iwanowicz-Palus     269
      Poród naturalny i poród aktywny Agnieszka Bień, Marta Zarajczyk     275
      Dobór i stosowanie odpowiednich udogodnień położniczych i pozycji porodowych, z uwzględnieniem pozycji wertykalnych, w zależności od okresu porodu i preferencji rodzącej Agnieszka Bień, Marta Zarajczyk    278
      Poród z wykorzystaniem immersji wodnej i poród do wody Agnieszka Bień, Marta Zarajczyk     286
      Poród z udziałem osoby towarzyszącej, wspierającej (douli), poród rodzinny Agnieszka Bień, Marta Zarajczyk    289
      Postępowanie w okresie poporodowym – w okresie wczesnego połogu Grażyna Iwanowicz-Palus    291
      Pobieranie krwi pępowinowej w celu bankowania komórek macierzystych Grażyna Iwanowicz-Palus    293
    5.4. Prowadzenie okresu łożyskowego Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus, Marta Zarajczyk     297
    5.5. Urazy kanału rodnego podczas porodu Grażyna Iwanowicz-Palus, Agnieszka Bień    307
    5.6. Dokumentowanie przebiegu porodu – karta obserwacji porodu (partogram) Agnieszka Bień    326
  6. Postępowanie z noworodkiem Agnieszka Skurzak, Grażyna Iwanowicz-Palus     333
    6.1. Zabiegi okołoporodowe u noworodka po urodzeniu     334
      Odśluzowanie jamy ustnej i przewodów nosowych     335
      Oznakowanie noworodka    336
      Przecięcie pępowiny     336
      Ocena stanu ogólnego noworodka bezpośrednio po porodzie według obowiązującej skali oceny .    337
      Zabieg Credego    338
      Pomiary antropometryczne noworodka     338
      Postępowanie z noworodkiem urodzonym drogą cięcia cesarskiego    339
    6.2. Zasady postępowania z noworodkami z grupy ryzyka    339
      Postępowanie z noworodkiem przedwcześnie urodzonym na sali porodowej    340
    6.3. Urazy okołoporodowe     341
      Przedgłowie    341
      Krwiak podokostnowy     342
      Złamanie, pęknięcie obojczyka    342
      Porażenie obwodowego nerwu twarzowego     343
    6.4. Postępowanie z noworodkiem w stanie zagrożenia życia – resuscytacja    344
    6.5. Transport noworodka     346
  7. Powikłania przebiegu porodu    351
    7.1. Poród przy nieprawidłowościach w ułożeniu główki płodu Dorota Matuszyk, Grażyna Iwanowicz-Palus, Justyna Krysa    351
      Nieosiowe wstawianie się główki    352
      Wysokie proste ustawienie główki     356
      Niskie poprzeczne ustawienie główki – zwrot niedokonany    359
      Nadmierne zwroty główki    362
    7.2. Mechanizm porodu w ułożeniach odgięciowych Grażyna Iwanowicz-Palus, Dorota Matuszyk     364
      Ułożenie odgięciowe wierzchołkowe     367
      Ułożenie odgięciowe ciemieniowe    372
      Ułożenie odgięciowe czołowe    376
      Ułożenie odgięciowe twarzyczkowe    380
    7.3. Mechanizm porodu w położeniach miednicowych płodu – przebieg porodu miednicowego w zależności od odmiany Mariola Kicia, Renata Madetko, Grażyna Iwanowicz-Palus    388
      Definicja położenia miednicowego     389
      Przyczyny położenia miednicowego płodu    389
      Niebezpieczeństwa związane z porodem w położeniu miednicowym płodu     390
      Podział i rozpoznanie położenia miednicowego    390
      Przebieg porodu miednicowego    395
      Pomoc ręczna w położeniach miednicowych płodu. Uwolnienie rączek, barków i główki płodu    401
      Ręczne wydobycie płodu     414
      Cięcie cesarskie w położeniu miednicowym płodu    420
      Obroty położnicze do położenia miednicowego płodu     421
    7.4. Poród bliźniaczy Kazimiera Płoch    425
      Epidemiologia    425
      Charakterystyka ciąży bliźniaczej i planowanie terminu porodu    426
      Rozpoznanie w badaniu położniczym     427
      Położenia bliźniąt    428
      Wybór metody porodu     429
      Prowadzenie porodu drogami natury     430
      Zadania położnej w prowadzeniu porodu bliźniaczego     432
    7.5. Poród w położeniu poprzecznym i skośnym płodu Renata Madetko    434
      Położenie poprzeczne płodu    434
      Położenie skośne płodu     435
      Położenie poprzeczne zaniedbane    439
    7.6. Obroty położnicze Kazimiera Płoch     441
      Zasady, etapy i technika wykonania obrotu zewnętrznego    442
      Obrót położniczy wewnętrzny (versio ad pedem – na nóżkę) przy pełnym rozwarciu    444
    7.7. Poród w przypadkach nieprawidłowej budowy miednicy Kazimiera Płoch     448
      Poród w przypadku miednicy płaskiej     449
      Poród w przypadku miednicy ogólnie ścieśnionej     451
    7.8. Poród zabiegowy z użyciem kleszczy i próżniociągu położniczego Kazimiera Płoch     455
      Warunki, wskazania i przeciwwskazania do porodu zabiegowego    456
      Powikłania porodu zabiegowego z użyciem kleszczy    460
      Poród przy użyciu próżniociągu    461
      Rola i zadania położnej w przebiegu porodu zabiegowego z użyciem kleszczy lub próżniociągu położniczego    464
    7.9. Opieka nad rodzącą i jej dzieckiem w porodzie powikłanym oraz w stanach nagłych    466
      Powikłania przebiegu porodu Monika Przestrzelska, Anna Michalik    466
      Dystocja barkowa – algorytm Grażyna Iwanowicz-Palus, Agnieszka Bień     489
      Postępowanie w krwotokach w położnictwie Agnieszka Bień, Dorota Matuszyk    507
      Intensywna terapia rzucawki – postępowanie położnej w sytuacji zagrożenia stanu przedrzucawkowego i rzucawki Dorota Ćwiek     523
      Zator płynem owodniowym Dorota Ćwiek    535
      Wstrząs w okresie okołoporodowym Dorota Ćwiek     538
      Standard opieki położniczej w przypadku porodu pacjentki zarażonej wirusem HIV Beata Pięta    547
      Udział położnej w prowadzeniu intensywnego nadzoru stanu ogólnego i położniczego rodzącej oraz działań terapeutycznych w stanach zagrożenia życia Dorota Ćwiek, Barbara Zych    557
      Intensywny nadzór stanu zdrowia dziecka lub płodu oraz terapia wewnątrzmaciczna i pourodzeowa na sali porodowej – udział położnej Barbara Zych    559
      Rola położnej w intensywnym nadzorze stanu ogólnego i położniczego kobiety ciężarnej/rodzącej Dorota Ćwiek    565
      Poród drogami natury po cesarskim cięciu Ewa Tobor    575
      Prowadzenie porodu przedwczesnego i postępowanie z noworodkiem przedwcześnie urodzonym na sali porodowej Barbara Zych    579
      Poród martwego płodu i strata dziecka Ewa Tobor, Agnieszka Bień    586
    7.10. Identyfikacja czynników ryzyka wystąpienia powikłań okołoporodowych Grażyna Iwanowicz-Palus    600
      Czynniki ryzyka powikłań okołoporodowych     601
    7.11. Opieka nad rodzącą i jej dzieckiem podczas porodu w przypadku współistnienia chorób matki Agnieszka Bień, Bożena Kulesza-Brończyk    604
      Nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą    605
      Cukrzyca ciążowa     611
      Konflikt serologiczny    619
      Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych     623
      Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w ciąży    628
    7.12. Organizacja opieki okołoporodowej w warunkach pozaszpitalnych Magdalena Witkiewicz, Barbara Baranowska, Maria Romanowska     636
    7.13. Zasady postępowania z ciężarną lub rodzącą biorącą udział w katastrofie, wypadku komunikacyjnym Anna B. Pilewska-Kozak, Katarzyna Kanadys     653
      Postępowanie na miejscu wypadku komunikacyjnego     655
      Postępowanie z ciężarną po wypadku komunikacyjnym lub katastrofie w warunkach oddziału szpitalnego     659
      Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ciężarnej    660
  Pytania testowe – materiał online do pobrania    663
  Skorowidz    665
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia