X

  Wstęp 9
  I. Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego 13
    1. Model idealnej 13
    2. Funkcjonowanie modelu idealnej biurokracji 15
    3. Czynniki ewolucji administracji publicznej 16
    4. Kierunki reformowania sektora publicznego 19
    5. W kierunku zarządzania publicznego 23
    6. Menedżerskie i partycypacyjne zarządzanie publiczne 25
    7. Administracja publiczna a zarządzanie publiczne 29
    8. W stronę przyszłości 32
    Bibliografia 33
  II. Polityka a polityka publiczna 35
    Wprowadzenie 35
    1. Polityka jako przestrzeń społecznej debaty 36
    2. Polityka jako system polityczny 42
    3. Polityka jako działanie 44
    4. Polityka publiczna 46
    5. Zależności zachodzące między czterema płaszczyznami (poziomami) polityki 50
    Podsumowanie 55
    Bibliografia 57
  III. Polityka i gospodarka 59
    Wprowadzenie 59
    1. Niesprawności rynku a niesprawności państwa 59
    2. Gospodarka i rynek, polityka i państwo 62
    3. Dynamika relacji polityka – gospodarka 64
    4. Funkcje państwa i mechanizmy wzmacniające zdolność państwa do działania 67
    5. Koncepcje roli państwa w gospodarce 72
    Podsumowanie 77
    Bibliografia 79
  IV. Organizacje pozarządowe– trzeci sektor współczesnego społeczeństwa 81
    Wprowadzenie 81
    1. Teoretyczne podstawy rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych i trzeciego sektora 82
      Z perspektywy ekonomii 82
      Z perspektywy socjologii 83
      Z perspektywy nauk politycznych 84
    2. Granice trzeciego sektora 89
    3. Główne problemy funkcjonowania trzeciego sektora 91
    4. Polskie doświadczenia i problemy 95
    Podsumowanie 98
    Bibliografia 100
  V. Wzrost i załamanie państwa opiekuńczego 102
    Wprowadzenie 102
    1. Modele państwa opiekuńczego 104
    2. Rozkwit i załamanie się państwa opiekuńczego 106
    3. Specyfika problemów krajów pokomunistycznych 111
    4. Polityka społeczna w Polsce 115
    5. Problemy przeprowadzania reform usług społecznych 117
    6. Poszukiwanie nowego modelu polityki społecznej 119
    Podsumowanie 123
    Bibliografia 126
  VI. Polityka równości szans 128
    Wprowadzenie 128
    1. Teoretyczne podstawy polityki równości szans 131
    2. Zasady polityki równości szans 138
    3. Doświadczenia krajów pokomunistycznych 142
    4. Polskie doświadczenia okresu transformacji ustrojowej 144
    Podsumowanie 147
    Bibliografia 150
  VII. Systemy emerytalne i kierunki ich reformowania 152
    Wprowadzenie 152
    1. Reformowanie systemów emerytalnych 154
      System o zdefiniowanej składce 155
      System kapitałowy 156
      Wielofilarowy system emerytalny 162
    2. Doświadczenia krajów pokomunistycznych 164
    3. Polska reforma emerytalna 168
    Podsumowanie 176
    Bibliografia 179
  VIII. Polityka zatrudnienia 181
    Wprowadzenie 181
    1. Instytucjonalna obudowa rynku pracy 182
    2. Czynniki kształtujące sytuację na rynku pracy i politykę zatrudnienia 191
    3. Doświadczenia krajów pokomunistycznych 195
    4. Polityka zatrudnienia i rynek pracy w Polsce 199
    Podsumowanie 209
    Bibliografia 212
  IX. Ekonomia społeczna 214
    Wprowadzenie 214
    1. Systemowe usytuowanie ekonomii społecznej 215
    2. Cechy ekonomii społecznej 218
    3. Funkcje ekonomii społecznej 221
    4. Istota i cechy przedsiębiorstwa społecznego 223
    5. Ekonomia społeczna a rozwój lokalny 231
    6. Uwarunkowania rozwoju ekonomii społecznej w Polsce 236
    Podsumowanie 241
    Bibliografia 243
  X. Polityka strukturalna 246
    Wprowadzenie 246
    1. Teoretyczne fundamenty polityki strukturalnej 247
    2. Doświadczenia w prowadzeniu polityki strukturalnej 253
    3. Polityka strukturalna w krajach pokomunistycznych i w Polsce 263
    Podsumowanie 268
    Bibliografia 271
  XI. Modele polityki regionalnej 274
    Wprowadzenie 274
    1. Współczesne uwarunkowania rozwoju regionalnego 275
    2. Doświadczenia polityki regionalnej w krajach wysoko rozwiniętych 278
    3. Spór o model polityki regionalnej w Polsce 286
    Podsumowanie 300
    Bibliografia 303
  XII. Bezpieczeństwo energetyczne 306
    Wprowadzenie 306
    1. Czynniki determinujące bezpieczeństwo energetyczne 308
    2. Polityka energetyczna w Unii Europejskiej 312
    3. Polityka energetyczna Rosji 316
    4. Bezpieczeństwo energetyczne i polityka energetyczna Polski 320
    Podsumowanie 328
    Bibliografia 331
  XIII. Unia Europejska 333
    Wprowadzenie 333
    1. Mechanizm koordynacji 334
    2. Strategia lizbońska 340
    3. Europejski model społeczny 348
    4. Rozszerzenie 354
    5. Polska w Unii Europejskiej 358
    Podsumowanie 363
    Bibliografia 365
  XIV. Rozwój społeczno-gospodarczy 367
    Wprowadzenie 367
    1. Czym jest rozwój? 369
    2. Koncepcja rozwoju zrównoważonego 375
    3. Polityka rozwoju 379
    4. Polityka rozwoju a spójność społeczna 384
    5. Rozwój i globalizacja 389
    Podsumowanie 391
    Bibliografia 393
  XV. Dobre rządzenie 396
    Wprowadzenie 396
    1. Sposoby koordynacji działań zbiorowych 397
    2. Governance 402
    3. Rządzenie imperatywne i interaktywne 406
    4. Metarządzenie 415
    5. Racjonalność 419
    6. Atrybuty dobrego rządzenia 424
    Podsumowanie 425
    Bibliografia 426
Zarządzanie publiczne
- 5%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

5.0 / 5 (2 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

48,00

45,60

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Wraz z odrzuceniem koncepcji państwa jako legitymizowanego monopolu przymusu w przeszłość odeszły też modele administracji publicznej jako idealnej – w sensie weberowskim – biurokracji. W głównym nurcie współczesnych rozważań i poszukiwań znalazły się takie kategorie, jak koordynacja działań zbiorowych, współrządzenie czy zarządzanie publiczne.


ze Wstępu Autora


Hausner, zwolennik regulacji rynkowych, jest zarazem znawcą zagadnień określanych w literaturze jako „ułomność rynku” z jednej strony i „niesprawności państwa” z drugiej. Stroniąc od monokazualnych, ukierunkowanych rynkowo orientacji, opisuje wzajemną dialektykę rynku i państwa.


prof. dr hab. Juliusz Gardawski


Istnieje niewątpliwie duże zapotrzebowanie na nowoczesne opracowanie, które w uporządkowany i kompleksowy sposób przedstawia problemy występujące w szeroko rozumianej sferze politycznej, a także zachodzące w niej mechanizmy i tendencje. Podręcznik ten może być wykorzystywany przez studentów wielu kierunków, przede wszystkim ekonomii, zarządzania, nauk politycznych oraz prawa i administracji.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 2 )
2
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!