X

  WSTĘP 7
  ROZDZIAŁ 1. MECHANIZMY RÓWNOWAGI ROZPOZNAWANE NA RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE WZROSTU EKONOMICZNEGO I JEJ DETERMINANTY 11
    1.1. Dynamika wzrostu gospodarczego a bezrobocie 11
    1.2. Rynek pracy – teoria i praktyka 15
  ROZDZIAŁ 2. UWARUNKOWANIA WZROSTU GOSPODARCZEGO I RYNKU PRACY W OKRESIE NASTĘPUJĄCYM PO KRYZYSIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM 17
    2.1. Wzrost gospodarczy i jego dynamika 18
    2.2. Prognostyczny aspekt wzrostu gospodarczego 19
    2.3. Model ekonometryczny analizy dynamiki wzrostu gospodarczego i stopy bezrobocia 23
      2.3.1. Wskaźniki cyklu koniunkturalnego jako sygnalizatory wzrostu gospodarczego 23
      2.3.2. Model dwurównaniowy – kwartalna dynamika PKB i stopa zatrudnienia 26
  ROZDZIAŁ 3. WYBRANE PARAMETRY STATYSTYCZNE CHARAKTERYZUJĄCE RYNEK PRACY – SZCZEGÓŁOWE ANALIZY DLA POLSKI I WYBRANYCH PAŃSTW UE 35
    3.1. Polski rynek pracy – dynamika zmian poziomu zatrudnienia 36
    3.2. Obraz polskiego bezrobocia 46
    3.3. Bezrobocie długoterminowe 51
    3.4. Rynek pracy państw nadbałtyckich – krótka charakterystyka 55
    3.5. Pokolenie 50+ na rynku pracy 59
    3.6. Aktywność zawodowa osób w wieku 50+ 59
    3.7. Bezrobotni w wieku 50+ jako szczególna kategoria na rynku pracy 67
    3.8. Bezrobocie długoterminowe w grupie wiekowej 50+ 73
  ROZDZIAŁ 4. MODELOWANIE I ANALIZA PARAMETRÓW RYNKU PRACY 80
    4.1. Aktywność zawodowa ludności 81
      4.1.1. Aktywność zawodowa w Polsce na tle aktywności zawodowej na świecie 81
      4.1.2. Aktywność zawodowa kobiet a aktywność zawodowa mężczyzn 86
    4.2. Modelowe ujęcie bezrobocia 98
      4.2.1. Model ekonometryczny 99
    4.3. Analiza rozwoju przedsiębiorstw z perspektywy głównego czynnika wpływającego na wzrost zatrudnienia, a zarazem na spadek poziomu bezrobocia 104
      4.3.1. Stan podstawowych gałęzi przemysłu w 2010 r. 108
      4.3.2. Inwestycje zagraniczne 110
    4.4. Prognoza stopy bezrobocia 114
      4.4.1. Opis badania 114
  ANEKS 119
  LITERATURA 123
Wybrane modele i analizy rynku pracy. Uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

125

Kategoria

Gospodarka światowa

ISBN-13

978-83-7246-617-4

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

4.1 / 5 (70 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Rynek pracy ze względu na jego rolę w funkcjonowaniu i rozwoju gospodarki jako integralnej jedności w aspekcie społecznym i ekonomicznym ma podstawowe znaczenie we wszelkiego rodzaju analizach ekonomicznych. Podobnie, jak na innych rynkach rozważanych w sensie ekonomicznym występują tu procesy nierównowagi pomiędzy podażą a popytem na pracę. Z tego względu istotne dla objaśnienia sytuacji na rynku pracy są teoretyczne analizy dotyczące mechanizmów funkcjonowania tego rynku i metody stosowane w empirycznej weryfikacji jego stanów i relacji między popytem a podażą pracy opisującej jedno ze zjawisk kształtujących rynek pracy, a mianowicie zjawisko bezrobocia.


W zawężonych badaniach prowadzonych w ramach opracowanego tematu ograniczono się do wprowadzenia pewnych elementów mikro- i makroekonomicznych teorii odnoszących się do stanu równowagi lub nierównowagi na rynku pracy. Analiza empiryczna z reguły obejmuje uwarunkowania, w jakich funkcjonuje rynek pracy. Podstawowym celem tej analizy powinno być zatem wyjaśnienie charakteru tych uwarunkowań. W realiach gospodarki rynkowej zidentyfikowanie i zbadanie egzogenicznego wpływu uwarunkowań na nierównowagę wymaga takich zmian, które mają moc wpływania na uwarunkowania, w jakich funkcjonuje rynek pracy, prowadząc do korzystniejszych relacji pomiędzy podażą a popytem na pracę.


Analiza empiryczna rynku pracy i uwarunkowań, w jakich przebiegają procesy determinujące niekorzystne relacje gospodarcze i społeczne, wywołane m.in. bezrobociem, wymaga stosowania określonych metod badawczych. Z uwagi na to duże znaczenie w prowadzeniu takich analiz nadaje się rzetelności identyfikowania przyczyn pozostawania w stanie bezrobocia, jego czasu trwania i także innych czynników specyficznych dla bezrobocia. Rzetelność badań z zakresu rynku pracy zależy w dużym stopniu od bazy informacyjnej dotyczącej tego rynku. W tym aspekcie podstawowe są dane pochodzące z indywidualnego zbioru danych Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oraz z bazy Banku Danych Regionalnych GUS oraz przy rozważaniach zagadnień w aspekcie międzynarodowym z bazy Eurostatu. W opracowaniu główna uwaga została skupiona na metodach i analizie rynku pracy, uwzględniających statystyczny sposób postrzegania zatrudnienia i bezrobocia w statystyczno-ekonometrycznym opisie formalnym.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 70 )
41
13
3
6
7
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!