Coaching kadry kierowniczej

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

35,40  59,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 59,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 35,40 zł  


35,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wobec coraz bogatszej oferty coachingowej specjaliści HR i ich firmy, stojąc, mają coraz większe trudności z dokonaniem właściwego wyboru metod działania. Książka stanowi cenną pomoc dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, czego mają oczekiwać od coacha. Coaching kadry kierowniczej czyli executive coaching to zindywidualizowany proces rozwoju przywództwa, który zwiększa zdolności lidera w zakresie osiągania krótko- i długoterminowych celów organizacji. Organizacja, kierownik oraz executive coach pracują wspólnie tak, aby osiągnąć maksymalne wyniki.


Książka jest przykładem opracowania problematyki executive coachingu z perspektywy trenera. Przedstawia modelowy sposób postępowania (ACHIEVE coaching model) oparty na 7-rdzeniowych umiejętnościach (kompetencjach) coacha (np. umiejętność słuchania, zadawania pytań, udzielania informacji zwrotnych, jasnego określania celu) i 7-etapowej procedurze realizacji coachingu. Autorzy pracy jasno formułują założenia, budują model działania i z tego modelu wywodzą szczegółowe procedury. Dzięki takiej konstrukcji pracy czytelnik otrzymuje przekaz o wyrazistej strukturze, z uzasadnieniem poszczególnych etapów postępowania.


Wskazanie podstawowych kompetencji zawodowych wymaganych w pracy coacha przekonuje Czytelnika, że wbrew obiegowym opiniom nie każdy może być trenerem, co ma duże znaczenie w dobie budowania tożsamości tego zawodu. Książka zawiera liczne przykłady oraz spis popularnych narzędzi psychometrycznych i ich zastosowanie, co ułatwi osobom pracującym w obszarze coachingu planowanie scenariuszy własnych programów i sesji. Może także służyć menadżerom jako źródło informacji przydatnych do oceny pracy coachów.


Rok wydania2010
Liczba stron184
KategoriaZarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17507-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne Sir Johna Whitmore’a    11
  Podziękowania    13
  CZĘŚĆ I. Przegląd i wprowadzenie    15
    ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie    17
      Jak korzystać z książki?    19
    ROZDZIAŁ 2. Czym jest coaching kadry kierowniczej?    23
      Wprowadzenie    23
      Czym jest coaching kadry kierowniczej?    23
      Rozwój coachingu kadry kierowniczej    26
        Wzrost dobrobytu w świecie zachodnim    27
        Zmiany w strukturze rodziny    27
        Upadek tradycji religijnych    28
        Wzrost złożoności życia zawodowego    28
        Globalizacja rynku pracy    29
        Zanik „pracy na całe życie”    29
        Potrzeba rozwiązań „właściwych w danej chwili”    29
        Rosnąca potrzeba ciągłego uczenia się    29
      Podsumowanie: Czym jest coaching kadry kierowniczej?    30
  CZĘŚĆ II. Siedem podstawowych kompetencji skutecznego coachingu kadry kierowniczej    31
    Wprowadzenie    32
    ROZDZIAŁ 3. Budowanie dobrego kontaktu    33
      Wprowadzenie    33
      Czym jest dobry kontakt?    33
      Jak powstaje dobry kontakt?    34
        Wygląd zewnętrzny    34
        Język ciała    35
        Charakterystyka głosu    35
      Przykład z życia: „Wściekłość kierowcy”    36
        Język/słowa    36
      Jak uzyskać lepszy kontakt?    37
      Pięć faz dobrego kontaktu w coachingu kadry kierowniczej    38
      Podsumowanie: Budowanie dobrego kontaktu    40
    ROZDZIAŁ 4. Uważne słuchanie    41
      Wprowadzenie    41
      Dlaczego słuchanie jest ważne?    42
      Przykład z życia: „Rejwach na zebraniu – czy ktokolwiek tu słucha?”    42
      Czym jest słuchanie?    43
      Jak pogłębić umiejętność słuchania?    45
      Zaawansowane słuchanie    47
      Podsumowanie: Umiejętność słuchania    49
    ROZDZIAŁ 5. Kreatywne stawianie pytań    51
      Wprowadzenie    51
      Dlaczego kreatywne zadawanie pytań jest ważne?    51
      Metody zadawania pytań    52
        Sięganie pod powierzchnię    54
      Podsumowanie: Kreatywne stawianie pytań    56
    ROZDZIAŁ 6. Udzielanie skutecznych informacji zwrotnych    57
      Wprowadzenie    57
      Co to jest skuteczny feedback?    58
      Jak udzielać przydatnych informacji zwrotnych?    59
      Podsumowanie: Skuteczny feedback    61
    ROZDZIAŁ 7. Precyzowanie celu    63
      Wprowadzenie    63
      Jak precyzyjnie wytyczyć cel?    64
        Cel jest skonkretyzowany    64
        Cel jest mierzalny    65
        Cel jest osiągalny    65
        Cel jest realistyczny    66
        Cel jest terminowy    66
        Cel jest pozytywnie sformułowany    66
        Cel jest uświadomiony    67
        Cel jest stosowny    67
        Cel jest etyczny    67
        Cel jest wyzwaniem    67
        Cel jest legalny    68
        Cel jest przyjazny    68
        Cel jest odpowiedni    68
        Cel jest zapisany    68
      Sześć cech dobrze określonego celu    69
      Podsumowanie: Precyzowanie celu    70
    ROZDZIAŁ 8. Intuicja    71
      Wprowadzenie    71
      Co to jest intuicja?    71
      Jak wyostrzyć intuicję?    74
      Podsumowanie: Intuicja    75
    ROZDZIAŁ 9. Indywidualność    77
      Wprowadzenie    77
      Czym jest indywidualność? .    77
      Jak rozwijać indywidualność?    78
      Podsumowanie: Indywidualność    80
      Podsumowanie części II: Siedem podstawowych kompetencji skutecznego coachingu kadry kierowniczej    81
  CZĘŚĆ III. Model Coachingu Achieve® – systematyczna koncepcja skutecznego coachingu kadry kierowniczej    83
    Wprowadzenie    84
    Model GROW    85
    Model Coachingu Achieve®    86
    ROZDZIAŁ 10. Krok 1. Ocena aktualnej sytuacji    89
      Ogólna charakterystyka    89
      Cele    92
      Punkt wyjścia do planowania zadań coachingu kadry kierowniczej    93
        Audyt menadżerski    93
        360-stopniowy feedback    93
        Narzędzia psychometryczne    94
        Pozytywny przegląd    94
      Najważniejsze działania doświadczonego coacha kadry kierowniczej    95
      Najważniejsze wskazówki    95
      Z perspektywy klienta    96
      Przykład z życia: „Zwolnienie hamulców”    97
      Podsumowanie: Ocena aktualnej sytuacji    98
    ROZDZIAŁ 11. Krok 2. Kreatywne generowanie alternatyw – burza mózgów    99
      Ogólna charakterystyka    99
      Cele    100
      Najważniejsze działania doświadczonego coacha kadry kierowniczej    101
      Najważniejsze wskazówki    101
      Z perspektywy klienta    102
      Przykład z życia: „Państwowy urzędnik na scenie”    103
      Podsumowanie: Kreatywne generowanie alternatyw – burza mózgów    104
    ROZDZIAŁ 12. Krok 3. Sprecyzowanie celu    105
      Ogólna charakterystyka    105
      Cele    105
      Najważniejsze działania doświadczonego coacha kadry kierowniczej    106
      Najważniejsze wskazówki    106
      Z perspektywy klienta    107
      Przykład z życia: „Esencja pragnienia”    108
      Podsumowanie: Precyzowanie celów    108
    ROZDZIAŁ 13. Krok 4. Inicjowanie opcji    109
      Ogólna charakterystyka    109
      Cele    110
      Najważniejsze działania doświadczonego coacha kadry kierowniczej    112
      Najważniejsze wskazówki    112
      Z perspektywy klienta    112
      Przykład z życia: „Gwiazda Indii”    113
      Podsumowanie: Inicjowanie możliwości    115
    ROZDZIAŁ 14. Krok 5. Ewaluacja opcji    117
      Ogólna charakterystyka    117
      Cele    117
      Najważniejsze działania doświadczonego coacha kadry kierowniczej    119
      Najważniejsze wskazówki    119
      Z perspektywy klienta    119
      Przykład z życia: „Znaleźć najlepsze rozwiązanie”    120
      Podsumowanie: Ewaluacja opcji    121
    ROZDZIAŁ 15. Krok 6. Planowanie niezbędnych działań    123
      Ogólna charakterystyka    123
      Cele    123
      Najważniejsze działania doświadczonego coacha kadry kierowniczej    124
      Najważniejsze wskazówki    124
      Z perspektywy klienta    125
      Przykład z życia: „W świetle reflektorów”    126
      Podsumowanie: Planowanie niezbędnych działań    128
    ROZDZIAŁ 16. Krok 7. Zachęta do działania    129
      Ogólna charakterystyka    129
        Nabywanie nowych umiejętności/zdolności    129
        Nieświadoma niekompetencja    130
        Świadoma niekompetencja    130
        Świadoma kompetencja    131
        Nieświadoma kompetencja    131
      Cele    131
      Najważniejsze zachowania doświadczonego coacha kadry kierowniczej    132
      Najważniejsze wskazówki    132
      Z perspektywy klienta    133
      Przykład z życia: „Podążając wytyczonym szlakiem”    134
      Podsumowanie: Zachęta do działania    135
      Podsumowanie części III: Model Coachingu Achieve® – systematyczna koncepcja skutecznego coachingu kadry kierowniczej    135
  CZĘŚĆ IV. Ogólne zasady zastosowania Modelu Coachingu Achieve®    137
    ROZDZIAŁ 17. Siedem podstawowych kompetencji skutecznego coachingu kadry kierowniczej w kontekście modelu    139
      Wprowadzenie    139
      Ocena aktualnej sytuacji    140
      Kreowanie alternatyw – burza mózgów    142
      Precyzowanie celu    142
      Opcje inicjacji    143
      Ewaluacja opcji    145
      Projekt programu działania    145
      Zachęta do działania    146
      Podsumowanie: Siedem podstawowych kompetencji skutecznego coachingu kadry kierowniczej w kontekście modelu    147
    ROZDZIAŁ 18. Mierzenie skuteczności coachingu kadry kierowniczej    149
      Wprowadzenie    149
      Czteropoziomowy model pomiaru    152
      Jak obliczyć wskaźnik rentowności programu coachingu kadry kierowniczej?    160
      Siedem czynników decydujących o powodzeniu ewaluacji skuteczności coachingu kadry kierowniczej    162
      Dostosowanie narzędzi do potrzeb ewaluacji    163
      Podsumowanie: Mierzenie skuteczności coachingu kadry kierowniczej    165
    ROZDZIAŁ 19. Kierunki i perspektywy na przyszłość    167
      Wprowadzenie    167
      Tworzenie standardów zawodowych    167
      Wzrost profesjonalizacji usług    168
      Budowanie kultury coachingu w organizacji    169
      Rozwój wewnętrznej działalności coachingowej    170
      Zróżnicowanie podaży usług coachingowych    171
      Integracja metody    171
      Rozwój coachingu grupowego    172
      Podsumowanie: Kierunki i perspektywy na przyszłość    174
    Dodatki    175
      Dodatek nr 1. Definicje coachingu    175
      Dodatek nr 2. Najczęściej stosowane narzędzia psychometryczne    176
      Dodatek nr 3. Rozwój coachingu – wpływ przygotowania i doświadczenia zawodowego    178
    Bibliografia    181
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia