Traktat o miłości

Summa teologii II-II, 23-46

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

35,70  42,00 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 42,00 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

O autorze
Święty Tomasz z Akwinu (1225–1274). Urodził się w rodzinie hrabiowskiej w okolicach Akwinu. Naukę rozpoczął w roku 1230, jako oblat, w klasztorze bene­dyktynów na Monte Cassino. Studia odbywał na uni­wer­­sytecie w Nea­polu. W roku 1244 wstąpił do zakonu dominikanów. Jako uczeń ko­legiów dominikańskich w Paryżu, a później w Kolonii kształcił się dalej pod kie­runkiem Alberta Wielkiego. Został wykładowcą teologii na uni­wer­­­sytecie w Paryżu, uczył również w wie­lu miastach we Włoszech.
W związku z wykładami w Paryżu napisał komentarz do Sentencji Piotra Lombarda. W latach 1259–1264 napisał tzw. Sum­mę filozoficzną czyli Summa contra Gentiles, a w roku 1265 rozpoczął pisanie swego największego dzieła – Summy teologii. Św. Tomasz uznany został za jednego z naj­wy­bitniejszych teologów i filo­zofów chrześ­cijańskich. Doktryna, którą stworzył, wywarła ogromny wpływ na naukę Kościoła katolickiego. Po śmierci w roku 1274, uznany został doktorem Kościoła, a w roku 1323 kano­ni­zowany.


Fragment Wstępu tłumacza
Przedstawiany w tym tomie traktat etyczny, obejmujący kwestie 23-46 z „drugiej części drugiej części” (secunda secundae) Summy teologii Tomasza z Akwinu mówi o czymś, co jest normatywną podstawą różnorakich teorii moralnych, odwołujących się do chrześcijaństwa. Tą fundamentalną normą wszelkiej chrześcijańskiej etyki jest potwierdzane z całą mocą w Ewangeliach, lecz podawane także w Starym Testamencie przykazanie miłości bliźniego. Choć jednak sama formuła tego religijnego nakazu – „kochaj bliźniego swego jak siebie samego”, dilige proximum tuum sicut te ipsum – jest od wieków ustalona, wypełniającą ją treść rozumiano na różne sposoby. (…) Miłość, o którą chodzi w omawianym przykazaniu, nie jest jakąś powszechną życzliwością lub sympatią, żywioną przez człowieka wobec innych ludzi i przysługującą mu z samej natury; jest to raczej moc czy też zdolność pochodząca bezpośrednio od Boga i podarowana ułomnemu człowiekowi, który sam nie mógłby jej z siebie wykrzesać, ale może zarządzać tym darem, używając go lepiej lub gorzej, właściwie lub niewłaściwie. I właśnie ta nadnaturalna, poniekąd teocentryczna miłość, określana jako caritas, stanowi centralny przedmiot przedstawianej tutaj części dzieła Tomasza z Akwinu (…).


Rok wydania2022
Liczba stron504
KategoriaTeologia
WydawcaMarek Derewiecki
ISBN-13978-83-66941-23-6
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp tłumacza    11
  I. Obowiązki czynienia dobra w etyce Tomasza z Akwinu    11
  1. O rodzajach obowiązków    13
  2. O dobroczynności lub czynieniu dobra    19
  3. O miłosierdziu lub współczuciu    29
  4. O wspieraniu w potrzebie    35
  II. Uwagi do przekładu    47
  
  TRAKTAT O MIŁOŚCI
  
  Kwestia 23. O miłości rozumianej jako caritas    55
  Artykuł 1. Czy caritas jest przyjaźnią?    55
  Artykuł 2. Czy caritas jest czymś stworzonym w duszy?    58
  Artykuł 3. Czy caritas jest cnotą?    61
  Artykuł 4. Czy caritas jest cnotą szczególną?    64
  Artykuł 5. Czy caritas jest jedną cnotą?    65
  Artykuł 6. Czy caritas jest najwyższą z cnót?    67
  Artykuł 7. Czy bez miłości-caritas może istnieć jakakolwiek inna prawdziwa cnota?    69
  Artykuł 8. Czy caritas jest formą cnót?    72
  
  Kwestia 24. O podmiocie caritas    74
  Artykuł 1. Czy podmiotem caritas jest wola?    74
  Artykuł 2. Czy caritas jest nabywana przez człowieka w wyniku jego wcześniejszych aktów, czy też jest mu udzielana przez Boga?    76
  Artykuł 3. Czy caritas jest udzielana człowiekowi odpowiednio do jego naturalnej zdolności?    78
  Artykuł 4. Czy caritas zwiększa się w tym, kto ją posiada?    80
  Artykuł 5. Czy caritas zwiększa się przez dodawanie?    82
  Artykuł 6. Czy caritas zwiększa się przez każdy akt, który ją spełnia?    85
  Artykuł 7. Czy caritas może się zwiększać w sposób nieograniczony?    86
  Artykuł 8. Czy caritas w życiu doczesnym może być doskonała?    88
  Artykuł 9. Czy stopnie caritas są wyróżniane we właściwy sposób?    90
  Artykuł 10. Czy caritas może się zmniejszać?    92
  Artykuł 11. Czy uzyskaną caritas można utracić?    95
  Artykuł 12. Czy caritas można utracić wskutek jednego aktu grzechu śmiertelnego?    98
  
  Kwestia 25. O przedmiocie caritas    101
  Artykuł 1. Czy przedmiotem caritas powinien być jedynie Bóg, czy także bliźni?    101
  Artykuł 2. Czy miłością wypływającą z caritas powinno się kochać samą caritas?    104
  Artykuł 3. Czy przedmiotem miłości wypływającej z caritas powinny być również stworzenia nierozumne?    105
  Artykuł 4. Czy miłością wypływającą z caritas można kochać samego siebie?    107
  Artykuł 5. Czy miłością wypływającą z caritas można kochać własne ciało?    109
  Artykuł 6. Czy miłością wypływającą z caritas powinno się kochać ludzi złych?    111
  Artykuł 7. Czy ludzie źli kochają samych siebie?    114
  Artykuł 8. Czy miłością wypływającą z caritas powinno się kochać nieprzyjaciół?    116
  Artykuł 9. Czy nieprzyjaciołom należy okazywać wyrazy przyjaźni?    118
  Artykuł 10. Czy miłością wypływającą z caritas powinniśmy kochać aniołów?    120
  Artykuł 11. Czy miłością wypływającą z caritas można kochać demony?    121
  Artykuł 12. Czy przedmioty miłości wypływającej z caritas są wyróżniane we właściwy sposób?    123
  
  Kwestia 26. O porządku caritas    125
  Artykuł 1. Czy w zakresie miłości rozumianej jako caritas istnieje jakiś porządek?    125
  Artykuł 2. Czy człowiek powinien bardziej kochać Boga niż bliźniego?    127
  Artykuł 3. Czy człowiek powinien bardziej kochać Boga niż siebie samego?    129
  Artykuł 4. Czy człowiek miłością-caritas powinien kochać bardziej sam siebie niż bliźniego?    131
  Artykuł 5. Czy człowiek powinien bardziej kochać bliźniego niż swoje ciało?    133
  Artykuł 6. Czy powinniśmy bardziej kochać jednego bliźniego niż innego?    135
  Artykuł 7. Czy bardziej powinniśmy kochać ludzi lepszych niż tych, którzy są z nami bardziej związani?    138
  Artykuł 8. Czy bardziej powinniśmy kochać ludzi, z którymi łączą nas więzy krwi, czy też związanych z nami w inny sposób?    141
  Artykuł 9. Czy miłością-caritas należy bardziej darzyć syna niż ojca?    143
  Artykuł 10. Czy należy bardziej kochać matkę niż ojca?    145
  Artykuł 11. Czy należy bardziej kochać żonę niż matkę lub ojca?    147
  Artykuł 12. Czy człowiek powinien bardziej kochać tego, kto obdarzył go dobrem, czy tego, kto został przez niego obdarzony dobrem?    148
  Artykuł 13. Czy porządek miłości zostanie zachowany w niebie?    150
  
  Kwestia 27. O akcie caritas    153
  Artykuł 1. Czy bardziej właściwe dla caritas jest być kochanym czy kochać?    153
  Artykuł 2. Czy kochanie jako akt caritas jest tym samym co życzliwość?    155
  Artykuł 3. Czy Boga należy kochać ze względu na niego samego?    157
  Artykuł 4. Czy w życiu doczesnym można kochać Boga w sposób bezpośredni?    159
  Artykuł 5. Czy Bóg może być kochany w pełni?    161
  Artykuł 6. Czy istnieje właściwa miara miłości Boga?    163
  Artykuł 7. Czy lepiej jest kochać przyjaciela czy wroga?    165
  Artykuł 8. Czy lepiej jest kochać Boga czy bliźniego?    167
  
  Kwestia 28. O skutkach miłości    170
  Artykuł 1. Czy radość jest skutkiem caritas?    170
  Artykuł 2. Czy radość wypływająca z caritas może łączyć się ze smutkiem?    172
  Artykuł 3. Czy radość wypływająca z caritas może być pełna?    174
  Artykuł 4. Czy radość wypływająca z caritas jest cnotą?    176
  
  Kwestia 29. O pokoju    178
  Artykuł 1. Czy pokój jest tym samym co zgoda?    178
  Artykuł 2. Czy wszystkie byty dążą do pokoju?    180
  Artykuł 3. Czy pokój jest skutkiem caritas?    182
  Artykuł 4. Czy pokój jest cnotą?    184
  
  Kwestia 30. O miłosierdziu lub współczuciu    186
  Artykuł 1. Czy przyczyną miłosierdzia lub współczucia jest zło związane z osobą, której współczujemy?    186
  Artykuł 2. Kto odczuwa miłosierdzie lub współczucie?    189
  Artykuł 3. Czy miłosierdzie jest cnotą?    191
  Artykuł 4. Czy miłosierdzie jest największą cnotą?    194
  
  Kwestia 31. O dobroczynności lub czynieniu dobra    197
  Artykuł 1. Czy czynienie dobra jest aktem caritas?    198
  Artykuł 2. Czy dobro należy czynić wszystkim?    200
  Artykuł 3. Czy powinniśmy bardziej czynić dobro osobom, które są z nami bardziej związane?    201
  Artykuł 4. Czy dobroczynność jest szczególną cnotą?    205
  
  Kwestia 32. O wsparciu w potrzebie    207
  Artykuł 1. Czy wsparcie w potrzebie jest aktem caritas?    207
  Artykuł 2. Czy formy wsparcia w potrzebie zostały wyróżnione w sposób właściwy?    210
  Artykuł 3. Czy materialne formy wsparcia są ważniejsze niż duchowe?    214
  Artykuł 4. Czy materialne formy wsparcia powodują skutki duchowe?    216
  Artykuł 5. Czy wsparcie w potrzebie jest działaniem nakazanym?    218
  Artykuł 6. Czy powinniśmy udzielać materialnego wsparcia z tego, czego sami potrzebujemy?    222
  Artykuł 7. Czy wolno udzielać wsparcia z zasobów zdobytych w sposób niedozwolony?    224
  Artykuł 8. Czy może udzielać wsparcia ktoś, kto podlega czyjejś władzy?    227
  Artykuł 9. Czy bardziej powinniśmy pomagać osobom bliższym?    230
  Artykuł 10. Czy pomoc w potrzebie powinna być obfita?    232
  
  Kwestia 33. O braterskim upomnieniu    235
  Artykuł 1. Czy braterskie upomnienie jest aktem caritas?    235
  Artykuł 2. Czy braterskie upomnienie jest przedmiotem nakazu?    238
  Artykuł 3. Czy nakaz braterskiego upomnienia odnosi się do wszystkich, czy tylko do przełożonych?    241
  Artykuł 4. Czy podwładni powinni upominać przełożonych?    243
  Artykuł 5. Czy człowiek grzeszący może upominać innych?    245
  Artykuł 6. Czy powinno się upominać kogoś, kto wskutek upomnienia staje się gorszy?    247
  Artykuł 7. Czy publiczne doniesienie należy poprzedzić upomnieniem na osobności?    249
  Artykuł 8. Czy publiczne doniesienie należy poprzedzić wezwaniem świadków?    253
  
  Kwestia 34. O nienawiści    256
  Artykuł 1. Czy można żywić nienawiść do Boga?    256
  Artykuł 2. Czy nienawiść Boga jest najcięższym grzechem?    258
  Artykuł 3. Czy nienawiść bliźniego zawsze jest grzechem?    260
  Artykuł 4. Czy nienawiść bliźniego jest najcięższym z grzechów, popełnianych wobec bliźnich?    262
  Artykuł 5. Czy nienawiść jest wadą kardynalną?    263
  Artykuł 6. Z jakiej kardynalnej wady rodzi się nienawiść?    265
  
  Kwestia 35. O zniechęceniu    267
  Artykuł 1. Czy zniechęcenie jest grzechem?    267
  Artykuł 2. Czy zniechęcenie jest wadą szczególnego gatunku?    270
  Artykuł 3. Czy zniechęcenie jest grzechem śmiertelnym?    271
  Artykuł 4. Czy zniechęcenie jest wadą kardynalną?    273
  
  Kwestia 36. O zawiści    277
  Artykuł 1. Czym jest zawiść?    277
  Artykuł 2. Czy zawiść jest grzechem?    280
  Artykuł 3. Czy zawiść jest grzechem śmiertelnym?    282
  Artykuł 4. Czy zawiść jest wadą kardynalną?    284
  
  Kwestia 37. O niezgodzie    287
  Artykuł 1. Czy niezgoda jest grzechem?    287
  Artykuł 2. Czy niezgoda jest córką próżnej chwały?    289
  
  Kwestia 38. O sporze    292
  Artykuł 1. Czy spór jest grzechem śmiertelnym?    292
  Artykuł 2. Czy spór pochodzi od próżnej chwały?    295
  
  Kwestia 39. O schizmie    297
  Artykuł 1. Czy schizma jest grzechem szczególnego gatunku?    297
  Artykuł 2. Czy schizma jest cięższym grzechem niż niewiara?    299
  Artykuł 3. Czy schizmatycy mają pewną moc duchową?    302
  Artykuł 4. Jaka kara jest stosowna dla schizmatyków?    303
  
  Kwestia 40. O wojnie    306
  Artykuł 1. Czy jakakolwiek wojna jest dozwolona?    306
  Artykuł 2. Czy osobom duchownym wolno walczyć w wojnie?    310
  Artykuł 3. Czy podczas wojny wolno używać zasadzek?    313
  Artykuł 4. Czy działania wojenne wolno prowadzić w dni świąteczne?    314
  
  Kwestia 41. O kłótni lub zwadzie    316
  Artykuł 1. Czy kłótnia lub zwada jest grzechem?    316
  Artykuł 2. Czy kłótnia jest córką gniewu?    318
  
  Kwestia 42. O buncie lub rozłamie    321
  Artykuł 1. Czy bunt lub rozłam jest grzechem szczególnego gatunku?    321
  Artykuł 2. Czy bunt lub rozłam jest grzechem śmiertelnym?    323
  
  Kwestia 43. O zgorszeniu    325
  Artykuł 1. Czym jest zgorszenie?    325
  Artykuł 2. Czy zgorszenie jest grzechem?    328
  Artykuł 3. Czy zgorszenie jest grzechem szczególnego gatunku?    331
  Artykuł 4. Czy zgorszenie jest grzechem śmiertelnym?    333
  Artykuł 5. Czy ludzie doskonali doznają zgorszenia?    334
  Artykuł 6. Czy ludzie doskonali przyczyniają się do zgorszenia innych?    336
  Artykuł 7. Czy należy wyrzekać się dóbr duchowych dla uniknięcia zgorszenia?    338
  Artykuł 8. Czy należy wyrzekać się dóbr doczesnych dla uniknięcia zgorszenia?    341
  
  Kwestia 44. O przykazaniach miłości-caritas    345
  Artykuł 1. Czy powinny istnieć przykazania dotyczące miłości-caritas?    345
  Artykuł 2. Czy powinny były zostać podane dwa przykazania dotyczące caritas?    348
  Artykuł 3. Czy dwa przykazania dotyczące caritas są już wystarczające?    350
  Artykuł 4. Czy słusznie przykazuje się kochać Boga całym swoim sercem?    352
  Artykuł 5. Czy w przykazaniu miłości Boga potrzebnie dodaje się słowa: „z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił”?    353
  Artykuł 6. Czy przykazanie miłości Boga można wypełnić w życiu doczesnym?    355
  Artykuł 7. Czy przykazanie miłości bliźniego nie jest sformułowane właściwie?    357
  Artykuł 8. Czy porządek miłości-caritas jest przedmiotem przykazania?    359
  
  Kwestia 45. O darze mądrości    361
  Artykuł 1. Czy mądrość powinna być zaliczana do darów Ducha Świętego?    361
  Artykuł 2. Co jest podmiotem, w którym istnieje mądrość?    364
  Artykuł 3. Czy istnieje tylko mądrość teoretyczna, czy także praktyczna?    366
  Artykuł 4. Czy mądrość będąca darem może współistnieć z grzechem śmiertelnym?    367
  Artykuł 5. Czy mądrość istnieje we wszystkich ludziach mających łaskę?    369
  Artykuł 6. Które błogosławieństwo odpowiada darowi mądrości?    371
  
  Kwestia 46. O głupocie    374
  Artykuł 1. Czy głupota jest przeciwieństwem mądrości?    374
  Artykuł 2. Czy głupota jest grzechem?    376
  Artykuł 3. Do jakiej wady kardynalnej sprowadza się głupota?    377
  
  Odsyłacze i objaśnienia    379
  Indeks pojęć    482
  Indeks dzieł cytowanych    494
  Indeks osób    499
RozwińZwiń