Studia Iuridica, nr 88

Miscellanea

1 opinia

Format:

ibuk

Numer poświęcony różnym dziedzinom prawa. Znajdziemy w nim rozważania dotyczące prawa karnego, cywilnego, rolnego, kosmicznego oraz ochrony środowiska. Autorzy podejmują również zagadnienia związane z funkcjonowaniem prawa w dobie pandemii. Wśród artykułów porównawczych na szczególną uwagę zasługuje tekst dotyczący Pater Est Quem Nuptiae Demonstrant w Szwajcarii.


Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).


*********


The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).


Rok wydania2021
Liczba stron472
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaUniwersytet Warszawski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Magdalena Błaszczyk – Odpowiedzialność za przestępstwa „mowy nienawiści” stypizowane w art. 256 § 1 i 257 k.k. – wybrane problemy normatywne i praktyczne    9
  
  Aleksander Filip Bokszczanin – Uprawa konopi innych niż włókniste na potrzeby przemysłu farmaceutycznego na tle regulacji polskich oraz zagranicznych    26
  
  Tomasz Brzezicki, Anna Brzezińska-Rawa – Decision on land development conditions for a photovoltaic system – a genuine investment problem?    60
  
  Filip Elżanowski – Przesłanka interesu publicznego w działaniach Prezesa URE i Prezesa UOKiK na rynku energetycznym    78
  
  Łukasz Gołaszewski – Dziesięcina w dawnym prawie polskim XVI–XVIII wieku na tle europejskim    108
  
  Ewa Gruza – Błędy w opiniach biegłych sądowych – w kontekście niesłusznych skazań    122
  
  Jolanta Itrich-Drabarek, Stanisław Mazur – Experience of (for) science and higher education in times of the coronavirus crisis causing COVID-19 disease    136
  
  Patryk Kalinowski, Małgorzata Korzycka – Zarys konstytucyjnych wytycznych dla polityki bezpieczeństwa żywnościowego państwa    151
  
  Mariusz Tomasz Kłoda, Katarzyna Malinowska, Bartosz Malinowski, Małgorzata Polkowska – Regulacja górnictwa kosmicznego w polskiej ustawie o działalności kosmicznej    171
  
  Monika A. Król – Prawna ochrona zwierząt łownych a instrumenty zwalczania afrykańskiego pomoru świń    187
  
  Jan Kuryj, Anna Klimach, Ryszard Źróbek – Prawne i merytoryczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej    211
  
  Jacek Lewkowicz, Jakub Byler, Przemysław Litwiniuk – Economic and Institutional Determinants of the Rule of Law: A New Empirical Exploration    237
  
  Andrzej Nałęcz – End User Rights, Equal Treatment of Traffic, and Compatibility of Zero Tariff Offers with the Open Internet Access Regulation. CJEU Telenor
  Judgment in CASES C-807/18 and C-39/19 – A Case Comment    255
  
  Piotr Niczyporuk – Przywilej dla kredytobiorców w postaci tzw. Wakacji kredytowych w okresie pandemii koronawirusa (COVID-19) – wybrane zagadnienia    267
  
  Adam Niewiadomski – Europejski Zielony Ład w świetle wyzwań polskiego prawa rolnego    284
  
  Szymon Pawelec – Czas na podjęcie przez sąd decyzji w przedmiocie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania    295
  
  Ryszard Piotrowski – A Republic of distrust, fear and division. Rethinking contemporary Polish Experience    312
  
  Adam Ploszka – Publiczne eksponowanie banerów antyaborcyjnych w kontekście granic swobody ekspresji    325
  
  Krzysztof Różański – Wybrane ekonomiczne uwarunkowania i prawne aspekty prowadzenia działalności pszczelarskiej w Polsce    350
  
  Viktoria Serzhanova – Status autonomiczny oraz ustrój samorządu Wysp Alandzkich    364
  
  Aneta Suchoń – Ustawowe i umowne prawo pierwokupu przysługujące dzierżawcy nieruchomości rolnych – wybrane problemy prawne    375
  
  Adrianna Suska – Swobody rynku wewnętrznego a ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi    395
  
  Krzysztof Świątczak – Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2017 r., V CSK 81/17    413
  
  Paweł Szecówka – Recepcja elementów idei prawa Gustawa Radbrucha na grunt prawa podatkowego    425
  
  Katarzyna Wałdoch – Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do skorzystania ze szczególnej ochrony konsumenckiej    442
  
  Arkadiusz Wudarski – Pater Est Quem Nuptiae Demonstrant w Szwajcarii – ujęcie komparatystyczne    456
  
  *********
  
  Magdalena Błaszczyk – Responsibility for crimes of “hate speech”, as defined in art. 256 § 1 and 257 of the polish penal code – selected normative and practical
  problems    9
  
  Aleksander Filip Bokszczanin – Cultivation of cannabis other than industrial hemp for pharmaceutical industry against the background of polish and foreign regulations     26
  
  Tomasz Brzezicki, Anna Brzezińska-Rawa – Decision on land development conditions for a photovoltaic system – a genuine investment problem?    60
  
  Filip Elżanowski – The premise of public interest in the activities of the president of energy regulatory office and the president of the office of competition and
  consumer protection on the energy market    78
  
  Łukasz Gołaszewski – Tithe in old-polish law of 16-18th centuries against a background of Europe    108
  
  Ewa Gruza – Errors in the opinions of court experts – in the context of wrongful convictions    122
  
  Jolanta Itrich-Drabarek, Stanisław Mazur – Experience of (for) science and higher education in times of the coronavirus crisis causing COVID-19 disease    136
  
  Patryk Kalinowski, Małgorzata Korzycka – Outline of constitutional guidelines for state food security policy    151
  
  Mariusz Tomasz Kłoda, Katarzyna Malinowska, Bartosz Malinowski, Małgorzata Polkowska – Regulation of space mining in the polish act on space activities    171
  
  Monika A. Król – Legal protection of wild games and combating african swine fever instruments    187
  
  Jan Kuryj, Anna Klimach, Ryszard Źróbek – Legal and substantive aspects of real estate appraisal to set the zoning fee    211
  
  Jacek Lewkowicz, Jakub Byler, Przemysław Litwiniuk – Economic and Institutional Determinants of the Rule of Law: A New Empirical Exploration    237
  
  Andrzej Nałęcz – End User Rights, Equal Treatment of Traffic, and Compatibility of Zero Tariff Offers with the Open Internet Access Regulation. CJEU Telenor
  Judgment in cases C-807/18 and C-39/19 – A Case Comment    255
  
  Piotr Niczyporuk – The privilege for borrowers in the form of the so-called “credit holidays” during the COVID-19 pandemic. A few remarks    267
  
  Adam Niewiadomski – The European Green Deal in the light of the challenges of polish agricultural law    284
  
  Szymon Pawelec – Time for the court to make a decision on the application of pre-trial detention    295
  
  Ryszard Piotrowski – A Republic of distrust, fear and division. Rethinking contemporary Polish Experience    312
  
  Adam Ploszka – Public exposure of anti-abortion banners in the context of the limits of freedom of expression    325
  
  Krzysztof Różański – Selected economic conditions and legal aspects of conducting of apicultural activity in Poland    350
  
  Viktoria Serzhanova – The autonomous status and the local government system of the Åland Islands    364
  
  Aneta Suchoń – Statutory and contractual pre-emption right of a tenant of agricultural real estate – selected legal problems    375
  
  Adrianna Suska – The internal market freedoms and the restrictions of agricultural property trade    395
  
  Krzysztof Świątczak – A commentary of the supreme court’s judgment of november 16, 2017, ref. No. V CSK 81/17    413
  
  Paweł Szecówka – Reception of elements of Gustaw Radbruch’s idea of law to the tax law    425
  
  Katarzyna Wałdoch – Extending the group of entities entitled to benefit from special consumer protection    442
  
  Arkadiusz Wudarski – Pater Est Quem Nuptiae Demonstrant in Switzerland – comparative perspective    456
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia