X

  WSTĘP 7
  Rozdział I. DECYZJE NABYWCZE KONSUMENTÓW – ISTOTA i CHARAKTERYSTYKA 13
    1. Decyzje podejmowane przez konsumentów 13
    2. Proces decyzyjny konsumentów 16
    3. Rodzaje decyzji nabywczych 22
    4. Determinanty decyzji nabywczych konsumentów 29
  Rozdział II. RYZYKO KONSUMENTA i JEGO DETERMINANTY 36
    1. Pojęcie ryzyka – semantyka i typologia 36
    2. Anatomia konsumenckiego ryzyka 48
    3. Źródła postrzeganego przez konsumentów ryzyka i jego determinanty 58
    4. Ocena oraz strategie redukcji ryzyka przez konsumentów 65
  Rozdział III. BADANIA RYZYKA KONSUMENTÓW – ASPEKT METODYCZNY 79
    1. Stan badań nad ryzykiem konsumentów 79
    2. Źródłowe i metodyczne podstawy pomiaru ryzyka konsumentów 90
    3. Ilościowe metody analizy danych w badaniach nad ryzykiem – możliwości, ograniczenia 100
    4. Metodyka zrealizowanych badań bezpośrednich 108
  Rozdział IV. POLSKI KONSUMENT WOBEC RYZYKA 119
    1. Konsument w Polsce – profil demograficzno-ekonomiczny 119
    2. Konsumencka percepcja ryzyka 133
    3. Sposoby oceny ryzyka przez konsumentów 141
    4. Strategie ograniczania postrzeganego ryzyka 155
  Rozdział V. RYZYKO KONSUMENTA NA WYBRANYCH RYNKACH – UJĘCIE MODELOWE 168
    1. Ryzyko towarzyszące zakupowi żywności 168
    2. Ryzyko towarzyszące zakupowi sprzętu domowego 185
    3. Ryzyko towarzyszące zakupowi usług turystycznych 200
    4. Modele konsumenckiego ryzyka na wybranych rynkach 217
  ZAKOŃCZENIE 225
  BIBLIOGRAFIA 233
  SPIS RYSUNKÓW 253
  SPIS TABEL 255
  ANEKS METODYCZNY 259
  ANEKS ŹRÓDŁOWY 277
Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

288

Kategoria

Teoria ekonomii

ISBN-13

978-83-7246-606-8

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Celem pracy jest określenie roli, jaką odgrywa ryzyko w wyborach i zakupach dokonywanych przez konsumentów. Badania nad rolą ryzyka w decyzjach nabywczych konsumentów mają nie tylko duże walory poznawcze, służące pełnemu zrozumieniu rynkowych zachowań jednostki, ale stanowią także istotne implikacje dla praktyki. Postrzegane przez konsumentów ryzyko może bowiem wydłużyć ich proces decyzyjny, oddalić podjęcie zakupu w czasie, a nawet doprowadzić do całkowitej rezygnacji z zakupu. Wiedza na temat wpływu postrzeganego ryzyka na decyzje nabywcze konsumentów nabierać będzie jeszcze większego znaczenia dla praktyki w perspektywie nasilającej się globalizacji problemów gospodarczych i rosnącej konkurencji.


Przedmiotem badań są decyzje nabywcze konsumentów, postrzegane przez konsumentów ryzyko i czynniki determinujące jego poziom oraz sposoby oceny postrzeganego ryzyka i jego redukcji. Szczegółowym rozważaniom poddane zostało ryzyko występujące przy zakupach żywności, sprzętu domowego (sprzęt RTV i AGD) i usług turystycznych (zakup wycieczki i wczasów). W odniesieniu do tych trzech grup produktów zbadano także skłonność konsumentów do ryzyka.


Podstawami źródłowymi pracy są: klasyczna i najnowsza literatura przedmiotu, polska i zagraniczna, opublikowana w formie zwartej i w postaci artykułów, a także statystyki wyczerpujące i niewyczerpujące GUS, dane i opracowania m.in. Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie, Ipsos – Demoskop, Pentor RI, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz inne materiały publikowane i niepublikowane instytucji badawczych i uczelni wyższych. Źródło informacji stanowią także dane uzyskane drogą dwuetapowych badań empirycznych.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!