Diagnostyka pedagogiczna

-30%

Diagnostyka pedagogiczna

Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne

2 oceny

Format:

pdf, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

22,40  32,00

Format: epub, pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

22,4032,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Polecana publikacja omawia podstawowe założenia metodologiczne procesu diagnostycznego w pracy pedagogicznej oraz próbuje określić zakres kompetencji i obszar badawczy pedagoga. Spór o charakter diagnozy i zakres kompetencyjny między psychologiem a pedagogiem powoduje wycofywanie się pedagogów z działalności diagnostycznej lub ograniczenie ich pracy do diagnostyki edukacyjnej…
Celem publikacji jest uświadomienie przyszłym pedagogom znaczenia diagnostyki w przygotowaniu zawodowym oraz kształtowanie wrażliwości i umiejętności związanych z procesem diagnozowania w pracy terapeutyczno-wychowawczej.


Adresatami książki są studenci kierunków pedagogicznych, nauczycielskich, którzy w przyszłości podejmą pracę pedagogiczną z dziećmi i młodzieżą, stąd w książce posłużono się określeniami „nauczyciel”, „pedagog” – jako osoby dokonujące diagnozy pedagogicznej.


Niniejsza publikacja może też być wykorzystywana przez pedagogów i nauczycieli w samokształceniu i doskonaleniu zawodowym połączonym z kształtowaniem refleksji nad własnym profesjonalizmem zawodowym. Analiza literatury pozwala na pełniejszą ocenę dotychczasowych działań i ich odpowiednią weryfikację. Rozwijanie refleksji zawodowej to istotny element samokształcenia, którego celem jest stałe doskonalenie pracy i zwiększanie jej skuteczności. Autorka ma nadzieję, że książka będzie pomocna w podnoszeniu jakości kształcenia przyszłych kadr pedagogicznych.


Książka podejmuje kilka ważnych obszarów tematycznych pod kątem teoretyczno-pragmatycznym. Jej celem jest zapoznanie z założeniami teoretycznymi procesu diagnozowania oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań diagnozy pedagogicznej. Część pierwsza zawiera teoretyczno-metodologiczne podstawy diagnozy w ujęciu określonych teorii i koncepcji badań w obszarze wybranych subdyscyplin pedagogicznych…


Część druga publikacji obejmuje zagadnienia diagnostyki w odniesieniu do wybranych obszarów (środowisk wychowawczych). Analiza możliwości diagnostycznych pedagoga w rozpoznawaniu środowiska rodzinnego, z wykorzystaniem opisanych sposobów poznawania, uwzględnia badania prowadzące do rozpoznania funkcjonowania rodziny i jej wpływu na proces wychowania oraz nauczania. Podkreślenie roli diagnozy pedagogicznej we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością ma uświadomić pedagogom ich udział w pracach zespołów wczesnego wspomagania i określić działania profesjonalne ukierunkowane na dziecko i jego najbliższe otoczenie (rodzinę). Opis wybranych metod wczesnego diagnozowania dziecka ułatwi planowanie i realizowanie zadań z zakresu wczesnej obserwacji i wczesnego rozpoznawania objawów zaburzeń rozwojowych, przyczyniając się do lepszego przygotowania pedagogów do współpracy z rodzicami. Pokazanie sposobów diagnozy realizowanych przez innych specjalistów ma wartość poznawczą, uświadamia bowiem pedagogom zakres czynności diagnostycznych i przygotowuje do rozumienia oraz właściwego interpretowania treści diagnozy specjalistycznej (medycznej czy psychologicznej).


Książka opisuje również możliwości badania klimatu szkoły i klasy oraz rozpoznawania zjawisk zachodzących wewnątrz grup rówieśniczych, czyli czynności przygotowujących do podejmowania działań diagnostycznych zarówno indywidualnych, jak i grupowych (zespołowych), które mogą być wykorzystywane w opracowaniu programu wychowawczego czy profilaktycznego szkoły.


Publikacja ta jest wynikiem kilkuletniej pracy i doświadczeń zawodowych, ale też dużego zaangażowania osób naukowo zajmujących się tą problematyką.


Liczba stron299
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7587-674-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp
  
  
  
  Część pierwsza
  
  
  
  Rozdział    1
  
  Diagnoza i jej znaczenie w pedagogice i naukach społecznych
  
  
  
  1.1. Definicje diagnozy – zakresy znaczeniowe i ujęcia modelowe
  
  1.2. Diagnoza i jej rodzaje – różnorodność procesu poznawania
  
  1.3. Obszary diagnozy w wybranych subdyscyplinach pedagogiki
  
  1.3.1. Diagnoza kliniczno-wychowawcza J. Korczaka i jej znaczenie w teorii wychowania
  
  1.3.2. Postępowanie diagnostyczne w pedagogice społecznej
  
  1.3.3. Problem diagnozy w pedagogice resocjalizacyjnej
  
  1.4. Nauczyciel w roli diagnosty – zakres diagnozy szkolnej
  
  1.5. Podsumowanie rozdziału i dyskusja
  
  1.6. Propozycje ćwiczeń praktycznych
  
  1.7. Literatura do rozdziału
  
  
  
  Rozdział 2
  
  Założenia teoretyczno-metodologiczne procesu diagnozowania w pedagogice
  
  
  
  2.1. Czynności i etapy postępowania diagnostycznego w naukach społecznych
  
  2.2. Proces diagnostyczny jako forma relacji międzyosobowej
  
  2.3. Kompetencje badacza i zasady etycznego postępowania
  
  2.4. Podsumowanie rozdziału i dyskusja
  
  2.5. Propozycje ćwiczeń praktycznych
  
  2.6. Literatura do rozdziału
  
  
  
  Rozdział 3
  
  Metodologia badawcza – warsztat diagnostyczny pedagoga
  
  
  
  3.1. Podstawowe założenia działalności diagnostycznej
  
  3.2. Charakterystyka podstawowych metod, technik i narzędzi w diagnostyce pedagogicznej
  
  3.2.1. Metoda sondażu diagnostycznego w badaniach pedagogicznych
  
  3.2.2. Metoda indywidualnych przypadków
  
  3.2.3. Podstawowe techniki diagnostyczne w pracy pedagoga – obserwacja, wywiad, ankieta i kwestionariusze
  
  3.2.4. Techniki socjometrii i ich zastosowanie w pracy pedagogicznej
  
  3.2.5. Techniki projekcyjne w badaniu pedagogicznym – możliwości i ograniczenia
  
  3.3. Podsumowanie rozdziału i dyskusja
  
  3.4. Propozycje ćwiczeń praktycznych
  
  3.5. Literatura do rozdziału
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia